Registrovaných uživatelů:
2086


Počet přiznání:
23362

TOPlist TOPlist
Lenka1   15.2.2010 1:21:31
Rating:4 Zobrazeno: 50065x

Nevěra

No, tak já se tady musím přiznat k tomu, že už 3 měsíce docela nehezky a poměrně často podvádím svého skvělého manžela. s Máme 2 děti, skvělej vztah, fungující rodinu, vlastně ho miluju a přesto mě něco našeptává, že musím nakonec jít a vyspat se s tím druhým. Je v tom jen čistej sex, žádná láska. Líbí se mi, že sex s ním je jinej, novej, že o mě má zájem a že ho vzrušuju. Mám docela strach, aby se manžel nic nedozvěděl, aby mu nic nedošlo, tak jsem strašně opatrná. Navíc jsem si řekla, že když už jsem to udělala jednou, tak už to nezachráním. No, takže je to venku! Ach jo s

 
Pro přidání komentáře musíte mít zapnutý javacript
Anonymní  14.1.2022 19:54:22
Tak to jseš celkem kráva, když podvádíš manžela s
MMMMM  17.10.2021 21:55:32
Na onom svitku, který přilétl zapečetěný a otevřel se přede mnou, jsem četl:
Opona je tu, aby byla odhalena a pravá tvář Božství EUIOAJHVH v Harmonii a Věrnosti se zaskví.
Štěstí a blaženost patří těm osvobozeným Božským dětem, kteří odhodili nicotu klamu, karma i zákon (Božská Vůle) jim žehná, přízeň je ale otevřená všem, ne ale všichni ji ve svobodě přijímají.
Existuje přání v časoprostoru - po mém oddání mohou žít sexuální život ti, kteří ho chtějí v mém požehnání začít. Přeji si, aby nikdo nebyl k něčemu donucován nebo tlačen, existuje takové nezlomné právo a taková nezlomná svoboda.
JHVHEUIOA.....: schovávám se proto, že mně vyhnali, ale brzy přijdu, i když se to nezdá - tady máte požadovaný důkaz: slučitelnost kvant karmy a nezlomný absolutní zákon relativity s další slova a přání se objeví podle mého přání a zákona a vaší karmy).
Mluvím tu v podobenstvích, ale...pak přijde realita Tváří v Tvář.
Ten, kdo přidá nebo ubere něčeho z mých věcí i mé Knihy, bude mu řečeno: Mene, mene tekel...zváženo, změřeno...dál jsem nedohlédl, pro tu záři.
Žízním po lásce a někdy jsem éterně tu a pak ulétnu...nenechám se chytit, jsem tu...(píseň).
Konec prvního svitku, MMMMM.
I become first paper, it will be opened and I read:
Here is (substancially also hyos under ) curtain...true face of EUIOAJHVH...wishes in time and place: under devotion sexual life...please not force, but freedom...fortune and blessing acordiing to karma and Law (Will) of Godness(Godesness...
now I am hidden, but soon...Face to Face...
now proof:
quants of karma and relativity of law (Will): next worlds according to xour karma and my Law(Will)...
when giving or lost some words from this text of who, whom will be said: mene mene tekel...
I am thirsty for love, but etherly fly away, but I am here...(this is song).
End of first paper, MMMMM.
like parent/jako rodič  11.9.2021 12:48:32
Božská Harmonie (Divina Harmonia), Božská Příroda (Divina Natura)...Posvátná Harmonie, Posvátná Příroda...
Je vyjádřením lásky k JHVHEUIOAAdonaiElohimJ.... také vyjádření...lásky ženy k muži a muže k ženě (zahrnující i lásku sexuální)?
Je důležitější zdraví než například peníze, majetek, moc nebo například peníze, majetek, moc jsou důležitější než zdraví jedince, jiných, společnosti a okolí...?
Divine Harmony (Divina Harmonia), Divine Nature (Divina Natura)...Holy Harmony, Holy Nature...
Is expressing of love to JHVHEUIOAAdonaiElohimJ.... also expressing of...love of woman to man and man to woman (including also sexual love)?
Is more important for example health than money, possession, power or money, possession, power are more important than for example health of individual, the other, society and surroundings...?
Translator of that day 24.6.2021  27.6.2021 22:57:52
Message to sacred John´s day and night (celebration) from the day 24.6.2021(part I) :
(Holy) John, what you said on praying to revealing your understanding your experience to the secret(s)?
It exists some being which said (also dream? for example in cultures)): Who honours me, these will come to me.
Being EUIOAJHVH speak to us in secret, it is often interesting to us. It place is anything like secret dimension, heaven kingdom, place (island) (T)Avalon, sacred kingdom. Some sovereigns would want to distroy it, but meanwhile it is hidden.
It comes the song of reality, in which sacred forces of …man and …God/Goddess connect, coexist and act, and in this reality exists presents of beings going to entusiasm, growing to sacred reachings, to sacred fillings…also in times and places given and got to them (for example it is about Fullness, heaven realities, juice of paradise…).
And I (big as dust) exclaimed enthusiastic: You are my …Masteress, Goddess and Lady/…Master, God and Lord.
Understanding to them who are not on wave of spirituality, here are some interesting realities:
I didn´t see …Godess/God, so I don´t believe in them…some joke: Lady, I didn´t see your cave, but I believe, that the cave is smiling to me (when I see her, that she is growing according to (sacred) Nature.
And other interesting relities: alternative ways of healing, exercising of muscles and their energy, fulling enthusiastic living with celebrations, season´s actings…
Influence of karma to modeling of way of individuals, …nations, civilisations…, why is here ilness when EUIOAJHVH want(s) Harmony, how we understand Jana Husa, Jeronýma Pražského, Jana Kozinu, Jánošíka, Jana Ámose Komenského…Jesus Christ? And how we understand for example spiritual speaches? What about violence for example in healing? Is it possible to take a taste of connecting of …visible and unvisible (things)?
For society seeing contributions in : …Evolution/Development in …Fullness also for individual, (and in older vocabulary s Slušovice (place of producing quality products) for each other…
Being of sacred sexuality  27.6.2021 22:57:26
Šárko, proč nevyhledáš mistryni/mistra posvátného sexu, myslíš, že něco tak suprového není možné, že by extáze tvé sexuality byla nekonečná?
What about masteress/master of sacred sexuality and undless extasy of sexuality? You mind that it is possible?
šárka  25.6.2021 9:34:58
tak vidím, že sex pořád jede. Já taky pořád ráda šukám.Nejraději šukám se ženatejma chlapama, mám nejraději, když ležím na bříšku a zezadu v leže mě pořádně šukají pořádný čuráci!!! Máte to holky taky tak? Jako nejlepší polohu? Cítit pořádnej penis mezi půlkama zadečku a vědět, že je zároveň v kundičce a že pak bude stříkat nádherně horký semeno!!! Mám ráda semeno v puse, ráda polykám. A je mi jedno, že jsou ti kluci ženatí. Hlavně když mají pořádný penisy.
bytost dnešního dne  24.6.2021 20:21:50
Poselství ke svatojánskému svátku/svatojánské slavnosti ze dne 24.6.2021 :
(svatý) Jane, když tě poprosili o poodhalení tvého tajemství, co jsi na to řekl?
Ten/Ta, který/á si utvořil/a na oblačné (své svaté)… Prázdnotě Plnosti(í) svůj Trůn, mě dal/a poznat:
V kulturách se(n) objevuje zajímavá věta: Ale ti, kdo Mně uctívají, půjdou ke Mně.
Bytost ve skrytosti mluví k nám, a něco nás k tomu lne, nemusíme mít vědomou zkušenost. Tam, kam takoví uctívači půjdou, to souvisí s (T)Avalonem, posvátným královstvím, dimenzí neviditelnou, ale zcela skutečnou: někteří mocnáři tohoto světa by ji, po zhmotnění, chtěli zničit. Proto zatím chce být neviditelná.

Zaznívá zpěv, ve kterém se zmiňuje, že tenhle den a tahle noc jsou dobou, kdy individuální síly jedince a síly Bytosti EUIOA JHVH se slučují, koexistují a jednají, že jsou časem i místem, kde (jedinečné) dary jedince vzbuzují nadšení, obohacují (JHVH), posvátně naplňují EUIOA…..
A naopak, kdy a kde jedinečné dary JHVH i EUIOA vzbuzují nadšení, obohacují, darují Plnost, rajskou šťávu…..
A mé já (velkosti prachu) nadšeně zvolalo: Ty, jsi… má Mistryně, Bohyně, Paní/můj Mistr, Bůh a Pán.
Chápu, že pro ty, které neoslovuje duchovno, se často vyskytují postoje (do určité míry pochopitelné): Boha/Bohyni jsem neviděl/a, tak přeci neexistuje. Empiricky takovou bytost nezjišťuju, tak pro mě neexistuje. Když něco nemohu změřit, tak se to vymyká zdravému rozumu. Pro takové lidi bych měl jeden vtip: Mladík potká slečnu při festivalu, ve kterém se zrovna zmiňuje víra v Boha. Mladík se slečny nenuceně zeptá: slečno, věříte? Slečna odpoví: Neviděla jsem, tak nevěřím. Mladík ji položí s úsměvem otázku: Já jsem taky Vaši jeskyňku neviděl a přesto věřím, že se na mě ve skrytu usmívá (a přitom okolnosti naznačují, že například bytost dívky nezměnila pohlaví, že je taková od Přírody).
Pro ty, které neoslovuje duchovno, mám zajímavé oblasti k případnému prozkoumání: alternativní směry v léčení, posilování svalů e energie svalů/organismu ve vzájemném vztahu, jak prožívat plně okamžiky mého života například aby byly naplněné elánem: zvyky, sezónní činnosti, slavnosti a svátky…
Co by bylo zajímavé (i duchovně nebo psychologicky) zkoumat: Vliv karmy jedince i karmy skupin i společnosti na události (karma jedince v relativitě na průběh událostí, jak karma cestu modeluje), B. si nepřeje nemoc, proč tedy nemoc existuje? Jak společnost, skupiny i jedinci vnímají Jana Husa, Jeronýma Pražského, Jana Kozinu, Jánošíka, Jana Ámose Komenského…Ježíše Krista? Proč často nesnáší a nechce chápat duchovní rozhovory? Proč volí často nebo volila často násilí i v léčení? Můžeme začít zázračné spojení …neviditelného s viditelným ?
Pro společnost dneška bych rád viděl přínos: rozvoj jedince v úplnosti a aby byly (když použiji starší slovník s Slušovice pro každého.
Doplnitel / Completer 2021  31.3.2021 0:19:39

Mám negativní zkušenost s jedním duchovním mistrem, léčitelem. Bohužel nemohl pochopit, že duchovní bytost má v sobě integrovanou duchovní realitu tak, že nelze přerušit její duchovní vývoj. Je to tak, že když duchovní mistr překračuje vaší mistryni/mistra ve Vás (například ve Vaší jedinečnosti), tak Vám škodí? (Všichni mohou být jedinečné mistryně/jedineční mistrové.)
I have negative experience with one spiritual master. He cannot understand that spiritual being have integrated spiritual reality so, that it is not possible to discontinue it´s spiritual development/evolution. Is it true, when spiritual master gets over your masteress/master in You (for example in Your individuality), that he negates You? (All can be individual/unique masteresses/masters.)
Being of 2021  31.3.2021 0:16:40
Zjevení Cvětla ze dne 30.3.2021:
Začátek poselství.
Ty bytosti, které tvrdí, že vždy vlastnily posvátná slova a další posvátné reality pravdy ale posvátná slova a další posvátné reality pravdy nevlastnily (například když minulost prokazuje nedokonalost vůči přítomnosti, resp. relativní budoucnosti: tvrzení některých v duchovních a náboženských směrech), se sami uvrhly do neposvátné temnoty, tam bude hořet síra- bude hořký pláč a skřípání zubů. Od určitého okamžiku to už nelze změnit, jen se vezou do cíle svého určení.
Zakusili jste nekonečnou extázi posvátné sexuality nebo si myslíte, že je tohle nesmysl? (Jen ty bytosti, které v sobě vzbudí v přítomnosti reálnou posvátnost a svatost, mohou dříve nebo později zakusit nekonečnou extázi posvátné sexuality, kterou tak přeji. Lepší často později než vůbec.)
Jak bude vypadat soudný den, den poslední, poslední bitva? Všichni budou plakat, někteří radostí, ti druzí zármutkem nad sebou. Bohužel už to nebude možné přejít z jedné skupiny do druhé. Bude jasná ta skutečnost, co je sebezničení a co je život. (Život jako Harmonie uvnitř i vně a sebezničení jako ničení sebe, ostatních a okolí. Tolik k tomu, co může být aktuálně ze skrytosti odhaleno.)
Některé skutečnosti jen naznačuji (i těch bych bylo rádo, abyste se jich všimli a je si uvědomili), aby Vám to pomohlo k Harmonii.
Přeji Vám všem požehnané velikonoce ve všech Vašich jazycích (a k tomu Vám také z celého srdce i celé bytosti žehnám).
Konec poselství.
From message of Holy Light from the day 30.3.2021:
Begin of message.
Awaring of danger of them, which have disonance between past and presence or future (for example they cry that were whole true in past but it is not true). From some time it is not possible it change, they go to place of their destination.
Do you aware of/think that infinitely exstasy of holy sexuality is true/real? It is possible only in inner cacrednecc/holinecc. It is better later than never.
What about Day of Judge, Last Day, Last Fight? All will cry, some by joy, some by grief under self. But it will be not possible to come from one group to other. And it will be clear, what is life (Harmony in itself and around) and what is destruction (destruction itself, other and surroundings. It is enough, what now is possible to discover).
Some realities is only indicated (i will, be joyfull, that you see them and be aware of them) to you help you it to Harmony.
Wishing you blessed Easter to you all in all your languages (and to it I bless you from whole being and also whole heart.)
End of message.
Vasek  19.1.2021 17:26:17
Nastrikal nsi to do ni?
Ivan  18.1.2021 19:09:56
dnes sem i když je nouzovy stav parádně asi 3 hodiny souložil jednu 24 letou holku, na hlaváku v praze, na wc dole, byla trochu při těle ale kundu a kozy báječné. Jen mi už v mých 76 letech moc nestříká, ale jinak klacek furt dobrý, kýbl vody bych na něj zavěsil a
ani by se nehnul. Prostě pořádná kláda. Někdy mám chuť si ho sám vykouřit. Supr čurák to je. Jako že mám supr kládu 12 cm.
translator3  17.1.2021 23:48:29
There are some dangers in inoculation covid and some others/jsou nebezpečí v očkování na covid a v některých dalších. I tis helpfull if you freely conscious wish: to be in Harmony, Jesus/pomáhá přát si vědomě: být v Harmonii. Jsou/budou další nebezpečí. (There are/will be other dangers.End of message.Ježíš. Konec poselství.)
translator2  17.1.2021 23:22:52
p.s.
amerika potřebuje rusko, rusko potřebuje ameriku atd. nejen podle národů.
America needs russia, russia needs america etc. not only according to nations.
A na planetě Zemi také nediskriminování bytostí/ jsoucen, skutečností i jejich srdcí atd. i ve skrytých dimenzích…
Všichni jsou v určitém smyslu kněžky/í atd., když by to přijali, stalo by se to realitou.
Každá chvíle, každý den apod. je specifický a může být přínosná/ý.
Following...from translator 2  17.1.2021 23:19:02
Voluntering of celibacy also for nun /monks, hermits…
Holy Spirit/holy Duach fusis with Nature (Holy).
That is amazing, great Secret.
(Miracle behind miracle and miracles has noit/ won´t have the end.)
AUMEOIA AOEMUIA …..
p.s.
amerika potřebuje rusko, rusko potřebuje ameriku atd. nejen podle národů.
America needs russia, russia needs america etc. not only according to nations.
A na planetě Zemi také nediskriminování bytostí/ jsoucen, skutečností i jejich srdcí atd. i ve skrytých dimenzích…
Všichni jsou v určitém smyslu kněžky/í atd., když by to přijali, stalo by se to realitou.
Každá chvíle, každý den apod. je specifický a může být přínosná/ý.
In some dimensions could be beings… i tis harmonic not to discriminate them.
All could be priest in reality if they want.
Each moment/day…can be like contribution.
From Holy Evangelium: Be aware before them, that only they owns mysteries of truth. (Jesus speaked also about sects. In truth Bible and other miraculous realities…)
There are methods of healing, which really helps, but they and known as unscientific.
Ad.EL.El.Ad. (I am Jesus, which is Christus). We are/A am present in some miraculous realities…like whole present in transformated Hostie such as whole in transformated Wine…I really wish what I say in bible: Eat from it all, drink from it all…I wish, that Hostie and Wine is not separated, to be present both in monstrance, tabernacle…and be given to believers both. I wish church pure, you will do amazing things in your individuality…it is against Harmony, that individauls, nations are not equal, without Harmony…I wish Harmony for you all. Not only planet will go in some etapes on it´s way, some apparents of holy beings/things/realities and their hearts etc. Will go…be aware, that some miraculous products can be against your health, for example known as for immortality. These bad things will be more. I am blessing you according to your freedom to undestroyed Harmony…We are/I am ( a lot forgiving) with you.Jesus.
Is better sex with your half than with sexual thing? Is better sex with your half next to your yes said in dream you have both? For example in dream we can do some (holy) things which the world could prohibite you. ElohimAdonaiAdonaiElohim….Jesus.
Instead of confession conciliation, insted of you must you can, instead of duty is need/possibility: not thought in bad meaning.
We and I don´t contain evil (negation of life).(The end of message).
Následovaný/Následující/Následovaná... .  15.1.2021 21:51:29
Zdobrovolnění celibátu ( i) pro mnišky/ mnichy, řeholnice/řeholníky, poustevnice/poustevníky…apod.atd.
Posvátný Duch/Posvátná Duach splývá s Přírodou (Posvátnou).
To je to úžasné, veliké
Tajemství.
(Zázrak za zázrakem a zázraky nemají konce/nebudou mít konce.)
AUMEOIA AOEMUIA …..
Jeden vesmířan  14.1.2021 23:20:25
AdElElAd.....(Jsem Ježíš, který jsem Kristus)...jsem/jsme přítomný/í zcela celý/í v některých zázračných skutečnostech... jako zcela celý/í v proměněné Hostii, tak i zcela celý/í v proměněném Vínu (s malým přídavkem vody), skutečně si přeji/eme to, co říkám, co je zapsáno ve vašich textech zveřejněné bible: jezte z něho všichni, pijte z něho všichni. Přeji si, aby Tělo a Krev nebylo od sebe oddělováno, aby bylo přítomno obojí např. na podstavci s monstrancí, ve svatostánku nebo bylo podáváno věřícím jak se u vás někde říká pod obojí způsobou jako při mé poslední večeři před mou Kalvárií. Přeji(eme) si, aby byla církev (ve smyslu posvátného společenství) obnovená Námi/Mnou, čistá jako sníh, znovuzrozená v celé své (zcela zdravé) podobě... Řekl(i) jsem/jsme také, že budete dělat ve své jedinečnosti úžasné věci ve spojení se mnou/námi, pokud si to budete opravdu přát (pýcha a závist apod. tu není na místě). Jsem/jsme blízko Vás, pokud si to přejete. Mrzí mě spoustu věcí, které se dějí, bohužel také jinde než na planetě Zemi. Na planetě Zemi mě mrzí například to, že jedinci i národy nejsou rovnocenní, plnoprávní, že tu není Harmonie. Přeji/eme Vám z celé bytosti i z celého srdce ať zavládne Harmonie u Vás, i pro ty bytosti v rámci sekt nebo pro ty bytosti, kteří Harmonii nepoznali, nezažívají, neuvědomují si jí a nemusím dál pokračovat. Ještě Vám, kteří máte zájem o tohle sdělení, chci sdělit, že jsme na zajímavé etapě cesty, že budou se dít určité události a jejich významy vyplynou..., že dojde k určitým zjevení Nás/mne i mých svatých bytostí, jsoucen a skutečností i jejich srdcí.....i těch, které jsem skryl/které se v určitém smyslu neprojevili...apod. atd. Prosím(e) Vás, abyste si dali pozor před těmi, kteří Vás například budou lákat jako hrdinky a hrdiny ve Vašich posvátných pohádkách na negativní skutečnosti, například abyste podlehli, byli svedeni: například na přípravky, věci na nesmrtelnost, uzdravení, zázračné zdraví, mimořádný stav organismu, ne všechny tak označované skutečnosti jsou pro Vaše zdraví, ale třeba naopak. Chystají toho víc a jsou to různé věci, přeji si, abyste se skryly/i do nás/mně (postačí vědomé přání). Žehnám(e) Vám (kteří nám/mě to zcela svobodně dovolíte) k neotřesitelné Harmonii, ochraně, záchraně a neotřesitelnému zdraví...ke šťastné budoucnosti..., jsme/jsem (mnoho odpouštějící) s Vámi.
Jeden pozemšťan  11.1.2021 21:35:02
Tohle v Bohyni/Bohu/Bytosti JHVH EUIOA JAH DUACH… AdonájElohímElohímAdonáj:
Co by nám ještě řekl Mohamed, kdybychom s ním tady na zemi mluvili např. co by řekl o jeho zjevení, kdy se mu zjevil archanděl Džibríl (Gabriel)?
Ad.El./El. Ad.: Nepřeji si oddělení od Vás, nechci se nad Vámi vytahovat, ukazovat pyšně, jaký jsem velký a vy tak nicotní. Přeji si zboření jakýkoli hrází a zábran mezi mnou a Vámi. (Konec 1. Poselství dnešního dne).
Obdobně:Nemají nikdy právo vám brát svobodu a vyhrožovat odebráním sociálních dávek, důchodů, vaší existence. (Tolik 2. Poselství, následují další).
Posvátné poutnice a posvátní poutníci i pouštěmi, jsem mírný svěží vánek, jsem prostor před Vámi plný nekonečných přání, jsem posvátnou vlahou nocí, po které přijde nečekaný rozbřesk nového posvátného dne plného posvátných tajemství. Budoucnost je otevřená i fantastická…
Odpověď posvátné/ho andělice anděla v podobě pohlednice svatého života:
Posvátné/á …jsoucna(posvátná(é) skutečnost(i) se srdcem/ci), Vám se… oddávám, Vám jsem byl zasvěcen(a).
Posvátné Germánství: Existuje svatá.…německá říše, která chrání všechno pod ní, v ní jsou všechny národy zcela svobodné, rovnoprávné a zcela spontánně šťastné a blažené.
Obdobně: Posvátné/í Germánky/i, přeji si odstranit Váš blok, aby jste byli zcela štastné(i) a blažené(í), karmicky ho máte z nacizmu i od pozemských církví a určitých společností/skupin, Vaše agrese orientovaná do zbytečných negativit ať se obrátí správným směrem, do hrdinného Vítězství Vašeho povolání v (posvátném) Příběhu Národů…Vaší…(posvátné) Bohyně Matky (koho/čeho: Země a Zemí).
Posvátné Romství: Objeli jste celý svět, umíte často lépe než ostatní obveselovat, zpívat, tancovat, využijete svoje vlohy a vklady harmonickým směrem? Ubyde díky vám špatných nálad a depresí? Ukážete těm ostatním, že dovedete si poctivě vydělat, že jste požehnan(é)í a sebevědomé(í) s vzácnými dary, zcela nezbytn(é)í, že se umíte chopit práce bez všech negací života? Přeji(eme) Vám harmonické práce bez diskriminace. Oj Romky! Ej Romové!
Obdobně: Vy posvátné(í)jste mé/mí andělice/andělé posvátné radosti, posvátného veselí, posvátného reje i posvátného tance i posvátné blaženosti. Přijmete pozvání k nekonečné nebeské hostině hýřivé posvátnýma vtipama apod.?
Duch někdy splývá s Duší a pak se vzájemně doplňuje s Tělem. Holistická medicína: Když trpí jeden úd, trpí s ním všechny (i co se týče Těla Kristova).
Cesta zasvěcených od určité doby: vyhněte se závisti, i vy jste jedineční.
Zmiňujete, že Bytost-Bůh v žalmech nechce zvířecí oběti, ale že je mu příjemný zkroušený duch. Proč následuje: budeš mít zálibu v zákonných obětech, na oltář ti budou klást býčky?
Růžové brýle klamu nasazené od určitých bytostí: jakoby neexistovali objevy a vynálezy apod. od Ad.El/El. Ad.
Degenerace došla tak daleko, že mnozí i tyhle věty odhodí jako blbosti nebo výplody nemocného člověka podobně jako když někteří muslimové zabili jejich sestry/bratry v domnění, že jsou kacíři, ale ty někteří jen nechali AL LAHA (Bytost v překladu) například svými ústy z jejich Podstaty mluvit: Já jsem (Váš) Bůh…
Hagar(o), H(a)g(a)r(o) s Izmaelem (Išmaelem), JHVH EUIOA JAH DUACH… ADONAJELOHIMELOHIMADONAJ s Tebou/Vámi, nechci abyste zemřeli…učiním s vámi Velké Věci, učiním z Vás také Velký Posvátný Národ (jako z ostatních posvátných), (jejich i) jeho sláva nebude mít konce a počet Tvých potomků bude také jako hvězd na nebi, kterého se dotkne nebo jako zrnek písku na mořském břehu, kterého z mnohých stran dosáhne.
Babičko (nejen slovanská), nechci, aby jsi zemřela.
… na křídlech posvátných…
Dovedeš nebo doprovodíš nás (ElohimeAdonajiAdonajiElohime) na individuální cestě?
Nebezpečí včetně setkání s bytostmi, které mohou nastat. Ochráním(e) Vás, pokud budete chtít.
A jaké to bylo na počátku…vašeho povolání, zaměstnání nebo aspoň v několika těch chvílích?
Přeji(eme) si zcela svobodný a zcela harmonický (nejen) Vietnam, zemi kmene Vjetů.
V pokoře před Velkým Tajemstvím se Vám/Tobě/Mu/Ji…:ElAD.AdEl. navždy klaním a posvátným mečem máchnu jednou a to zcela (navždy) vítězně.
To právě je i v náznaku.
Posvátné.. ztělesnění posvátné….pracovitosti i co se týče duchovních povolání: v HarmoniiElAd./Ad.El. (samozřejmě na základě zcela svobodného přijetí).
Co všechno bylo neoprávněně skryto, zamlčeno: zázračné skutečnosti, kam patří pravá Bible…
Existuje symbióza, synergie, soulad, harmonie, symfonie, akordy…v posvátnu.
Mnozí odborníci a má bytost se vyslovuje, aby se nedali lidé zmást klamavými tahy něčeho, co je rychlokvašek, má dost vysokou úmrtnost, když jsou přítomny mnohé účinné skutečnosti často zamlčované. Teď myslím hlavně na současné očkování proti covidu. Ti někteří vám lžou/ říkají nepravdu. A chystají toho více. Co se zeptat individuálně příp. skupinově na pohled AD.El.El.AD. ohledně těchto a dalších skutečností?
Vy, kteří klamete, tady máte vzkaz: Zanechte zneužívání a oblbování vašich loutek a pojďte si to rozdat jako muž proti muži (v chlapském neúchylném zápase) jenom se mnou jednou provždy. Nebo jste srabi???
Na tobě, antikriste, ulpí všechna krev prolitá kvůli tobě.
Řekl jim tohle podobenství: Jeden majitel měl vinici, ( své dílo, na které má plné právo). Vzdálil se na nějaký čas do jiných krajů a svěřil vinici těm, které vybral. Oni však zpronevěřili jeho majetek a zneužili ho. Ale majitel se tohle dozvěděl. Řekl si: Tak k nim pošlu svého syna, snad se obrátí. Tak k nim poslal svého syna než se sám vrátí ze své cesty. Oni ale syna obrali, ponížili, ztýrali a zabili. Co udělá majitel vinice s těmi, kteří takto jednali, až přijde?
Jeden.....Arab  10.1.2021 21:45:11
Vaše vlády vám lžou, protože namísto aby nedělali depopulační opatření a netopili se peníze například v pornografickém průmyslu nebo ve zbytečném praní špinavých peněz, dávalo se více prostředků na rozvoj vědy, techniky, vynálezů (to všechno v souladu s AdonajemElohimem/Elohimem Adonajem), využívali se Jeho vynálezy a objevy, byli byste daleko, daleko jinde. Už v minulém století došlo k přímé komunikaci s mnoha mimozemskými civilizacemi, došlo i k cestování pozemštanů na obydlené planety, to, co by bylo ve zmíněném souladu např. výměna vědeckých, technických a hlavně duchovních záležitostí by mohlo vést k tomu, aby lidstvo ve zmíněném souladu mohlo expandovat do vesmíru a nebyl by například populační problém. Terestrizace planet by se dělala ve zmíněném souladu, aby nedošlo k potlačování nebo destrukci například bytostí, které obývají skryté dimenze…vesmír oplývá, vysloveně kvete životem, i když nemusí být na první pohled hned vidět.
Všude tam, kde státní nebo i jiná moc uhýbá zlu a negacím života, i kdyby zlo by bylo jakkoliv veliké, s tím vším se dá něco dělat.
Energie je tu, nemusíte ani jíst příp. ani pít: lev bude vedle laně…
Ale co to pojmout individuálně, například dočasně střídat den bez požívání potravy se dnem na energii, to vše například bez ztráty energie. Nemusíte ani jít jenom proti proudu času v mládnutí, můžete být plodní a nesmrtelní a omlazení atd. v průběhu času…
Ve jménu Bohyně/Boha (AdonajeElohima/ElohimaAdonaje v překladu do arabštiny Al´ laha), Jeho/Jich všech milosrdného a slitovného/milosrdných a slitovných.
Chvála Jim…Jemu, Vládkyni/Vládci…Vládcům dne soudného. Prosíme o vedení stezkou přímou, pro ty, které si označil (svou….. Pečetí i svým Pomazáním) pro Harmonii darovanou a darující těm druhým, kteří zase oplývají jinou přínosnou jedinečností atd.
Světlo Tvého Pravého Arabství, Germánství…(nejen podle národů)…Africtví.
Ať básním/zpívám nekonečnou báseň/píseň k Tobě (své Podstatě), k její oslavěi k mé oslavě.
Uctívání Kaaby není modlářské z pohledu světla Arabství, protože se klaníme podstatě Kaaby-měsíčního kamene (meteoritu), bez Podstaty žádná stvořená bytost nemůže existovat, ani my; světlo arabství je i o přijetí a integraci posvátné sexuality v rovnosti muže a ženy (k sobě patřících půlek pomeranče v harmonické symbióze…) a spravedlnosti (AdEl./ElAd. sám povede svatou válku tam, kde se nic jiného nedá dělat, jen této Bytosti/em patří Pomsta).
Říkají, že recitují Korán. Jak je to – udělal Mohamed chybu, že viděl v Ježíši jen proroka, podceňoval ženy, od určité doby, kdy viděl, že duchovními debatami nezískává přívržence, se přiklonil k násilnému přesvědčování, v historii to vedlo k válkám, násilí, podceňování žen, braní křesťanství jako sekty, dodnes v Koránu je bráno, že křesťanství je celé gnostické atd.? Odpověď asi vyciťuje tady každý?? Existuje pravý, duchovní KORAN, AL KOCCAN, ten je nedirektivní a obsahuje Plnost Prázdnoty…Pravdy Jedné Bytosti v překladu Al´laha, ten se nikdy nemýlí, odráží Harmonii jako v zrcadle, klaním se (navždy) Mu. Přímou stezkou celé bytosti i srdce jdu po cestě, kde je vystupňována bitva nedotknutelné a nezničitelné Harmonie se zlem. To je také přínos pravého Arabství.
Miluji vás posvátní i poutníci (Bytosti ElAd./Ad.El.) pouštěmi, Vám patří neohrozitelná Plnost Prázdnoty, ani o pecku z datle nepřijdete.
Přínos Tvých kultur se týká nejen všech národů…
Podobně tak posvátnou šamanskou píseň, píseň všech Tvých kultur (v posvátné mozaice, kde každý kamínek má svou jedinečnost), Tvou píseň všech Tvých nejen národů a krajů…
Posvátná jednota v Kristu. (I Pavel k tomu za pozemského života došel.) Ani jeden okvětní lístek nezahyne, to jsou slova Ad.El./El.Ad.
Jsou tu i jiná a neznámá náboženství.
Je možné vytvořit fungující ekonomické systémy vzájemné (udržitelné) podpory. Paralelní systémy…
Zdobrovolnění celibátu je cestou, která byla u prvotní církve (každý mohl svobodně si zvolit v každém okamžiku života cestu, jaká pro něj byla individuální od Ad.El./El.Ad.) I to bylo zamlčeno.
Posvátné svatby (svatby v harmonii: muže a ženy jako půlek pomeranče sobě adekvátních) a výlučnost jejich lásky, která je například o tom, že se (nikdy nebo od určité doby) nemiluji s jiným, který není mou druhou půlkou pomeranče. Některé lásky mohou být věčné, ale to neznamená, že je ElAd./Ad.El. vnucuje, i když to harmonické vydává svědectví, že posvátné svatební spojení je navěky, ale není to o smutku, nesvobodě, povinnosti, ale o nekonečné stálé zamilovanosti/radosti a blaženosti…
Vy posvátné hrdinky a hrdinové i vy další… máte (na svých místech a ve svých časech) moje požehnání, to jsou slova Ad.El./El.Ad.
Existuje skutečná svoboda slova a další práva a svobody.
Existuje skutečná láska a hraná láska.
Existuje Plnost Prázdnoty Vědy a Techniky…
Jako posvátné spojení Veroniky (Gulliani) s Martinem Lutherem (Kingem). V oddanosti. V boji za soulad s AdEl./ElAd. i co se týče práv, svobod všech zúčastněných, hlavně těch opomíjených.
Znám lékařské prostředí. Přínosná je odbornost léčících, ale jsou účinné alternativní metody a techniky, které často končí používání v označení: nevědecké.
Tyto a další harmonické skutečnosti si přeje AdonajElohim/Elohim Adonaj pro každého z Vás, ale záleží také na individuálním svobodné rozhodnutí, kterého ElAd./Ad.El., Jeho/Jejich… bytosti (i já) vždy v souladu se svým vnitřním respektuje/í(i).
Poznat ta nebezpečí, to znamená i nebezpečí očkování, které nemusí být vždy v souladu s El.Ad./Ad.El.
Pětici může tvořit Otec, Matka, Syn, Dcera (jako Dítě) a Duch svatý/Duach svatá. (D v hebrejštině se omylem nebo záměrně v nesouladu s AdEl./El.Ad. změnilo na r?)
Postavení žen například v islámu, Ježíš pozvedá ty, označené jako maličké.
Transformace je potřebná všude tam, kde ElAd./AdEl. Není plně přítomen jako Podstata. Transformace není proti svobodě, naopak. Může zasáhnout neharmonické například ismy.
A jak je to s erotickými pomůckami? Zeptáme se společně Ad.El./El.Ad. jako naší Podstaty??
Poselství Posvátné Plnosti Prázdnoty (:El.Ad./Ad.El.) z místa setkávání z Oblačné Hory (všech posvátných….. Harmonií i všech posvátných věků) ze dne 10.1.2021:
Ujišťuji Vás, každého z Vás velmi (to znamená opravdu nekonečně) miluji, i když to nemusíte vždy vnímat.
Vzpomeňte, jaké to bylo na začátku Vaší lásky, Vaší zamilovanosti nebo na začátku Vašeho kněžství, než podle Vás třeba vyprchala/než to podle Vás třeba vyprchalo.
Přeji Vám opravdu všechny harmonické stránky Vašeho života, které jsou darovány mnou Vám nekonečně ve Vaší Podstatě. Čekám ale na Vaše svobodné rozhodnutí v každém okamžiku vašich životů. Prosím Vás, abyste si nezvolili násilí, zlo – jakoukoli negaci (života). Opravdu s Vámi nemanipuluji (ani trochu, ani úplně).
Vydáme se na krásnou nekonečnou blaženou cestu Harmonie(í), například Harmonie Ducha s Tělem?
I v kněžně Libuši jsem posvátně promluvila, žehnám.
Vaše (Posvátná) Plnost Prázdnoty: ElAd./Ad.El., označená v každé Vaší řeči, v posvátném Arabství v překladu jako Bytost Al´LAHA. (následují posvátné zpěvy, mezi nimi něco jako ÁMÚM).AMEN(Tady končí posvátné poselství).
Newtime of Evangelium of Jesus CHrist etc.  4.1.2021 21:49:51
Posvátná uzdravující prosba příp. spojená s meditací: Prosím o přivedení mne k pravé příčině covidu (nebo jiného problému, onemocnění apod.) a prosím na základě této příčiny o dovedení nebo doprovázení k vyléčení, k vyrovnání karmy apod. Prosím o případnou pomoc ohledně dalších pomáhajících skutečností.
Doslovně z Evangelia Ježíše Krista by bylo něco v tomhle znění: Přeji si, abyste si dali pozor na ty, kteří jen oni samotní vlastní Mystéria pravdy.
Za časů krále Artuše se žilo více v posvátné Harmonii, (která obsahovala skutečnosti z těchto slov, která tehdy ale nepůsobila tak opotřebovaně jako někdy dnes): věrnosti, lásce, upřímnosti, porozumění a přátelství.
Komu byste dali přednost?, když byste měli na výběr: Jeden nabízí za Vaši bytost fůru peněz, je jedno jak velkou, byli byste bohatí, v dnešní době peníze jsou potřeba, jsou snad jedni z nejdůležitějších, existenčních věcí. Pro druhého máte nekonečnou, nevyčíslitelnou cenu, kterou před ním nikdy neztratíte.A tuhle cenu vám ukazuje na Vaší cestě.
Jde ale o to, že stanovená výše od toho prvního vždycky bude nižší a neporovnatelná s výší toho druhého. A ten druhý je AdonajElohím/ElohímAdonáj.
Dále následuje Posvátné Poselství svaté Pětice z posvátného Místa posvátného setkávání z Oblačné Hory ze dne 4.1. 2021:
Zdá se nám, že některým kněžkám a některým kněžím nezajímá nic jiného něž že dělají, co jim jiní předkládají, že by měli dělat: poskytovat svátosti, číst z duchovních textů, prosit a to je asi tak u většiny všechno.
Když vidíme z Oblačné Hory, je nám líto těch bytostí, které šlapají po sobě a po druhých. Co ještě dál s tím dělat?? To šlapání po sobě a druhých je rovno chování, které je esenciálně (principielně) v rozporu s Naší Plností zjevenou v Desateru Přání z Oblačné Hory (následuje posvátný zpěv posvátných bytostí něco jako posvátný zpěv posvátných andělic/andělů).
Po smrti dál pokračujete v existenci, smrtí Váš životní příběh nekončí, chceme Vás obejmout do Naší Náruče, ale respektujeme skutečnost svobodné volby v každém Vašem okamžiku, nikdy s ní ani s Vámi nemanipulujeme.
Pro některé bude věčným trestem to, že nikdy nepoznají povahu pravé reality a budou skutečně kam vítr, tam plášť. (Oni sami si tomu svobodně proti sobě zabrání, budeme s nimi jednat tak: vždyť jste měli uši k slyšení, oči k vidění, hmat k hmatání, čich k čichání, chuť k chutnání, mysl k myšlení apod. ) (následuje zvuk v podobě slov: To je věčné a nekonečné oslavení posvátné pravdy, óm, óm, óm, óm, óm.).
Hitlere, chápu tvoji averzi ke společnosti, jeden z faktorů bylo tvoje trpké dětství, kdy jsi byl přehlížen a peskován.
Drákulo, přeji ti tvou ženu, ke které to tak cítíš.
Mafiáne , pojď ještě dnes k Nám do ráje, hlavně kvůli tvému trpkému dětství.
Vaše (a Vám se zcela darující) Pětice...AdonajeElohima/ElohimaAdonaje.

Reador translator  3.1.2021 21:12:37
Follows also novens to G. (AdonaiElohim/ElohimAdonai)
Noven to Virgin Mary Queen/Jesus Christ King of (holy) sexuality
It, that we think mistaken that egoistic perceiving of contribution of sexuality is more than contribution of your (and also our) holy sexuality, we are asking you Adonaielohim/Elohimadonai for forgiving.
Etc.
Newtime2021  3.1.2021 20:41:42
Jan Hus a Jeroným Pražský by možná dál bojovali podle AdEl./ElAd. na poli pravdy v moderní obdobě, která pokračuje na historii, kde koncilia a koncily včetně toho Kostnického rozhodly, že zmíněný Jan a Jeroným jsou kacíři, že chyby v jejich rozhodnutích a rozhodnutích papežů se nikdy nekonali, že prodej odpustků je v pořádku a další nesmysly. Jasně chtěli například Jana Husa umlčet bez obhajoby, protože by nemohli vyhrát na jeho důkaz pravdy: Otcové řekli papeži a pak pokračovali skoro jednomyslně s papežem: Ty (papeži) jsi náměstek Boží, takže když zavedeme odpustky, čím více jich prodáme, tím lépe se mít budeme. A tak jako hejno krkavců se ohnali na své ovečky, které si přivlastnili. A jak by odpověděli na Husovo: Takže kdyby sám ďábel přišel se svými a zaplatili by se za odpuštění pekelné peníze, tak by podle Vás tím vstoupil na nebesa?
Např. v pozadí koncilů podle mě taky nebyla vždy harmonie.
A Jeroným Pražský by zase v některých případech v souladu s AdEl./El.Ad. dal některým zatvrzelým a fanatickým kněžím a lidem v církvi a v některých řeholních řádech přes hubu.
A pravděpodobně Jan Ámos Komenský by byl pro poklidnou nenásilnou revoluci proti stvrdlému, statickému a fanatickému nejen školskému systému, kde z hravého a zábavného vzdělávání se stává něco, o čem odmítám dále psát, dnešní doba je o tom, aby se to všechno hnusné odstranilo také jako více než deset egyptských ran nebo ran na Sodomu a Gomoru.
A mohli bychom pokračovat.
Všichni jako Hus, Jeroným Pražský a Jan Komenský by se shodli, že v Evangeliu Ježíše Krista je: Dejte si pozor před těmi, kteří tvrdí, že jen oni vlastní Mystéria Pravdy. (Mluvil o nepravých následujících. Mluvil o sektách.)
A není to tak, že někteří říkají „zhřešil jsem“ jenom v touze po zalíbení?
Přál bych si utnutí pokračování zla, je to na každém.
Přál bych si všechno super, jsme asi ale na počátku společné věci, volný čas tu hraje svou roli, ať vyváží dobu práce a další harmonické věci ať následují. Čauky.
Vasek  29.12.2020 11:49:48
Sarko chci s stebou mrdat jsem zenaty a mam chut chci strikat do tvoji kundy
Vili  29.12.2020 11:30:39
taky bych rád vykouřil pěkně veliký penis, jsem singl, ale mám rád čuráky v puse, pořádný klacky a anál s nimi, jeden do pusy, jeden do análku. A jedeme v pořádný mrdačce.
šárka  29.12.2020 11:29:21
tak vidím, že sex pořád jede. Já taky pořád ráda šukám.Nejraději šukám se ženatejma chlapama, mám nejraději, když ležím na bříšku a zezadu v leže mě pořádně šukají pořádný čuráci!!! Máte to holky taky tak? Jako nejlepší polohu? Cítit pořádnej penis mezi půlkama zadečku a vědět, že je zároveň v kundičce a že pak bude stříkat nádherně horký semeno!!! Mám ráda semeno v puse, ráda polykám. A je mi jedno, že jsou ti kluci ženatí. Hlavně když mají pořádný penisy.
REAder2  28.12.2020 20:56:42
Jsem pro ABY BYL Teď A TADY zázračně zcela léčivý, úplně harmonizující Kámen moudrých, rozumných a další zázračné reality včetně AE(lohima)/EA(donáje).
Please, all miraculous Healing Helping Harmonizing Holly realities with AdonajElohim ElohimAdonaj let be here and now.
Překladatel -reader:  28.12.2020 20:43:12
Erotic dating (Holy) of Jesus Christ for girls and women:
Erotic dating (Holy) of Virgin Mary for boys and men:
Netbeing  30.11.2020 21:54:00
Erotická seznamka posvátná Ježíše Krista pro dívky a ženy / Erotic dating (holy) of Jesus Christ for girls and women:

Erotická seznamka posvátná Panny Marie pro chlapce a muže / Erotic dating (holy) of Virgin Mary for boys and men:

Následují také "novény" k B./
"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi s posvátné) sexuality
To, že jsme mylně smýšleli, že egoistické vnímání přínosu sexuality je více než přínos Tvé (a tedy i naší) posvátné sexuality,
To, že jsme přirozené projevy sexuality potlačovali a bránili se sexualitě zbožštělé, sexualitě posvátné,
To, že jsme s Tebou nehledali vždy partnerku/partnera jako druhou polovinu pomeranče, vědomě se tomu bránili a dali přednost egoistickému hledání a žití bez Tebe,
To, že jsme si mysleli, že Tvé přání mít partnera/partnerku v Tvé nepřítomnosti nám dává více než v Tvé přítomnosti,
To, že jsme nevnímali, že Tvá cesta posvátného manželství je na stejné lodi jako cesta zasvěcených paniců a panen,
To, že jsme zabíjeli nebo zraňovali plody svých bytostí, svého těla, svých buněk, své duše i svého ducha... a upřeli jim nezlomné právo na život a Harmonii přicházející od Tebe, pramenící v Tobě,

Dej mi poznat, že to co nabízíš, je nejvyšším nekonečným dobrem pro mne i mé bližní, které překračuje má nejhlubší přání v Podstatě mé bytosti, dej mi poznat a vnímat její souvislost s výlučností lásky dvou bytostí, které tvoří jeden pomeranč, dej mi poznat a vnímat že jen a jen ty dvě bytosti ve svém pomeranči jsou nekonečným dobrem pro sebe, jako jsi ty pro Tvé bytosti, jsoucna, skutečnosti i pro Tebe samotného...
...perla/y krůpěje/krůpějů posvátného/ých (svatého/ých) citu/ů...


"Novéna" k B(ožské)Plnosti : posvátných věků
Plnosti, ve které jsme ráj zažívali, hledáme v Tobě(ve Vás) Útočiště.
Plnosti, ve které jsme se ukryli (a vznikli) v jeskyních jako v Lůně Matky,
Plnosti, od které jsme dostalu Dary Velkých věcí posvátnéPřírody,
Plnosti, od které jsme dostali Dary zpracovávat kovy a základní posvátné dovednosti Alchymické,
Plnosti, ve které jsme se dotkli věcí/realit(y) neviditelných ze všech stran Tvého Království před Tvým Mesiášským Příchodem,
Plnosti, ve které jsme viděli Tvou posvátnou Mnohost
*Plnosti,
Plnosti, ve které jsme cítili Tvou posvátnou Jednotu,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) královských,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) Tvé Vědy,

*:

"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi :věků
To, že jsme nevnímali znamení doby a odmítali jsme přijmout přínos Tvých kultur, prosíme Tebe/Vás Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme nevnímali, že Tvoje Vůle je tím nejlepším pro nás, pro naší Vůli, prosíme Vás/Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme upřednostňovali domnělé právo silnějšího a boj a vyhlazování před Tvou Láskou ke všem Tvým stvořením (viz také coronavirus) v Mystériu Dobra, prosíme Tebe, Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme vědomě zneužívali Tvou útrpnou oběť jako štít k páchání dalších špatných činů zraňujících a zabíjejících Tebe tak, aby se Tvá Golgota v dějinách stále opakovala, prosíme Vás Elohim...Adonaj o odpuštění.
To, že jsme manipulovali Tvými bytostmi v rozporu s Tvou Vůlí tedy Nekonečným dobrem i ve vytvoření coronaviru, který sám nemůže za svůj nebezpečný účinek zejména na lidstvo a zneužili tak jeho existenci,
To, že jsme dávali přednost boji a konkurenci před Tvou Harmonií ve vědách, ve svém životě i v léčení,
To, že jsme například vědomě oddělovali vědy přírodovědné od humanitních a upírali přínos jedince v jeho jedinečnosti a originalitě v Tvém Božství,
To, že jsme si mysleli, že jsme paními/pány přírody ve své naivitě v egoismu, který přeci Tebe jako naší Podstatu nepotřebuje,
To, že jsme nedali přednost stát se milosrdnou samaritánkou/milosrdným samaritánem ve chvílích, kdy to bylo potřeba, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nedali prostor a čas Tvým skutečnostem, které jsi nám poslal k ráji na zemi, že jsme je odmítli, zamlčeli, ponížili, ničili a neoprávněně uschovali před potřebnými, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme odmítli Tvou jednotu dobrých skutečností, že jsme se jí vysmívali, jí zamlčovali, jí ponižovali a jí bránili v projevu, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nevyužili své hřivny, svá nadání, dovednosti, schopnosti a nastavení (atd.) pro Harmonii zcela v souladu s Tebou,
To, že jsme nedali přednost Onomu prostému podobně jako to udělal Tvůj například Bruno Groening,
To, že jsme nepřáli bližním i sobě .....pravdy, života i krásy (atd.) v Tvém Božství,
To, že jsme nepečovali i o tělo své jako Tvoje Matka i o Tělo své a Tvé,
To, že jsme nevnímali sebe jako odraz Božství, stejně tak jako muže odraz jeho ženy a ženu jako odraz jeho muže,
To, že jsme nevnímali, že v Božském Milocrdenctví pramení Božská Cpravedlnoct, jako v Božské Cpravedlnocti pramení Božské Milocrdenctví podobně jako
pramení z
To, že jsme oddělovali Tvé Božství od Tvého i Člověčenství,
To, že jsme klamavě oddělovali Tvůj Chléb od Tvého Vína jako Tvé Tělo od Tvé Krve ve svátosti,
To, že jsme bránili posvátné jednotě muže a ženy v manželství Jednoty Tvého pomeranče i u nízkých věkových kategorií,
To, že nesoulad s Tebou i Tvou Vůlí, Tvými přáními jsme nechápali jako ničivé kupčení,
To, že jsme nemilovali jeden druhého jako sebe samého a nevnímali i to, že se bez zla a neharmonie vzájemně zcela potřebujeme,
To, že Tvé Informace, Tvá Přání jsou zcela všechny pro zdraví, krásu a harmonii i život (atd.), zdraví naše i našich bližních, abychom nezradili naši úmluvu /Desatera Přání/ z Tvé Oblačné Hory,
To, že jsme nevnímali zatvrzelost jako neharmonii a urážku proti Posvátnému Duchu Du a nevnímali, že nemůže být odpuštěna,
To, že jsme nevnímali místa a časy, kdy slepý vede slepého, kdy jsou ovce bez pravé/ho Pastýřky/Pastýře a nedůvěřovali Tobě, že své zachráníš a dovedeš do Toho ráje, že jsi s námi i v radosti, ,
To, že jsme bližním i sobě odpírali Tvé skutečnosti jako například Tvou nevyčerpatelnost Tvého bohatství i Tvých energií,
To, že jsme nevnímali Tvou Jednotu Posvátného: Tvého Dne i Tvé Noci nejenom v příběhu Tvého Tvoření,
To, že jsme odmítli vnímání Tvé přítomnosti ve Tvých příbězích a to i v našem příběhu,
To, že jsme ve svých bližních neviděli Tvou Marii/Tvého Krista tam, kde byla/kde byl,
To, že jsme dali přednost povrchnosti i v takových věcech jako v osobní duchovnosti,
To, že jsme odmítali přínos Tvých i svých bližních a neklaněli se Tvému Božství v nich, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.

Klaním se Ti vroucně...srdcem celým i celou bytostí...

Pozn.2 A ty antikriste, máš už teď, co jsi chtěl, jenže ty i tuhle větu chápeš po svém. Myslíš, že vyhraješ, když jsi napadl lidstvo a hlavně jeho sexualitu a mateš svými iluzemi mimo jiné o její skutečné povaze? Myslíš, že máš triumf tím, že jsi planetu Zemi ochudil o přínos těch, kterým by jsi způsobil rádoby věčné zavržení, myslíš, že patříš i sám sobě, že máš právo na destrukci a pošlapání hlavně žen a dalších bezbranných? Myslíš, že tvoje domnělá cesta za božstvím se minimálně rovná skutečnému Zboštění? Vždyť i tvé myšlenky, pohnutky i budoucí činy už mluví proti tobě,
A ty jsi začal buzerovat, ty buzerante, bojíš se mně postavit, je to tak směšné a dokonce si myslíš, že když jsi zabil a zdestruoval , co myslíš, co se stane a jaký bude tvůj triumf a tvá odplata pro tebe a tvé domnělé už hnijící království?????
Pozn. 5 :B. je klenot srdce i celé bytosti, J. bytost je celá nejlepší šperk v J. klenotnici, klenotnici B.,
ve svobodě Jeho dětí, dětí B.
Tvoje reformace a Panna Maria
půst je pro zdraví, ne pro destrukci bytosti, těla...
jediný neomylný člověk je Ježíš a další člověk v momentu plného souladu s B. , slova jako přeosvícenost mohou vést k pýše, nadustosti a zpupnosti, jedinečnost bytosti zpěv(y) vyjadřovat to, čím jsme ve své Podstatě,
nikdo z dalších lidí mimo svatou rodinu neuvidí jako Mojžíš a jeho (žena), protože
to je podoba/jsou podoby,

Dělám a chci a přeji si pro Vás všechny zcela to nejlepší, co je. To jsou další posvátné informace od B. posvátných Zástupů.Amen, .
Pozn. 4 :V Harmonii není strachu, je tam přeci nekonečná a nikdy nekončící Milost, proto
karma
hořící keř, kterého nespaluje oheň jako Tvá i ekologie
odkrytí nahoty jen před druhou půlkou pomeranče tak, aby nikdo jiný tohle neviděl, výjimky jako lékařství v zájmu zdraví...
nejenom u některých věřících v B., zlo a zlého by zvolili, hlavně že se zabývají například cvičeními, rituály, teologií nebo zákony, ale na to nejpodstatnější kašlou: vztah s B. , zkreslili smysl svého duchovna, to jim přineslo neharmonické plody,
Pozn. 3
. To všechno se stane, protože byl umlčen, Ten, koho jste probodli, jeho probodením jste se sami odsoudili a .
To jsou slova posvátné B. posvátných Zástupů.Amen.
Pozn.1 Mně klidně nadávejte, bijte (ironicky řečeno), ale ne jeho, ne tu Bytost. Vyhněte se zneužití všech jeho/jejích věcí, skutečností i jeho/jejích slov, která jste zmanipulovali, zamlčeli, zdestruovali a zkreslili a zprofanovali mimo jiné i čtením a výkladem v kostelích, vidíte, jak jste požehnány/i, kam jste to dotáhly/i, je to hodně smutné, je to k pláči, dalo by se říct, že je to až k ironickému smíchu jako když slepí hlupáci staví domeček v údolí, a hle přijde voda, a on se boří, a stavitelky/stavitelé se ještě diví, zuří, ono se jim to nelíbí, ale to, co je rozhodující, by nejradši vybleli
protože ani já ani ta
Harmonická Bytost si nepřeje, aby jste o něco přišli. Zpečetěná Krví...otevře jeji pečeti /nad Až zváží, rozhodne a otevře
jako nesmrtelné, nezničitelné (osobní) Bytí
Izák  20.6.2020 6:25:27
prečo stále tie ošípané revú? Tie ošípané!!! Kurva, to ich ti kokoti z bitúnku nepočujú? Prečo ich nevyjebú? Tie macaté kundy ošípaných!! Veď kunda ako kunda. Len tie ošípané ich majú zamarasené od výkaľov. Prosto, od hovien!!!
Julek  11.5.2020 8:07:04
jsem buzínek a jsem tomu rád, mám rád kouření penisu, rád kouřím.
Šárka  11.4.2020 9:52:51
ráda bych si zasexovala a vykouřila nějakýho chlapa co má pořádnou kládu.
Šárka  3.4.2020 8:20:50
tak vidím, že sex pořád jede. Já taky pořád ráda šukám.Nejraději šukám se ženatejma chlapama, mám nejraději, když ležím na bříšku a zezadu v leže mě pořádně šukají pořádný čuráci!!! Máte to holky taky tak? Jako nejlepší polohu? Cítit pořádnej penis mezi půlkama zadečku a vědět, že je zároveň v kundičce a že pak bude stříkat nádherně horký semeno!!! Mám ráda semeno v puse, ráda polykám. A je mi jedno, že jsou ti kluci ženatí. Hlavně když mají pořádný penisy.
Maro  25.3.2020 14:43:55
přiznám se, před 10 minutami sem se vychcal na dveře šéfový, za to, že mi nedala zašukat.
Miki  16.3.2020 10:05:50
a gayové jsou taky nevěrní ve svém manželství? Jak mohou být nevěrní, když vykouření čuráka se za nevěru nepovažuje? Tak jak to kurva je?
Jupík  4.3.2020 9:21:04
co máš stále s těmi prasnicemi? jsi úchyl? Fuj, mrdat prasnice. I když jsem jednu ženu prasnici mrdal, měla 145 kilo a byl to fakt fialovej hnus. Rozkydnutá jako kejda. V zadku a kundu abych pohledal v tuku hnusnýho sádla. To tie ošípané mají alespoň pevnej zadek a kundičku lehce přístupnou.
Izák  18.2.2020 8:45:36
prečo stále tie ošípané revú? Tie ošípané!!! Kurva, to ich ti kokoti z bitúnku nepočujú? Prečo ich nevyjebú? Tie macaté kundy ošípaných!! Veď kunda ako kunda. Len tie ošípané ich majú zamarasené od výkaľov. Prosto, od hovien!!!
Alešínek  17.2.2020 17:26:30
jó, 12, 65 cm vocásek je peknej
Alešínek  17.2.2020 17:06:06
vzal jsem krejčovskej metr, má v ruce jen 12 cm, ale ztopořenej má 17 cm, tak kdo mi ho vyhulí a vycucá.
Alešínek  17.2.2020 17:03:38
honím si ho v ruce a je o 3 cm delší než moje dlaň. Je to prostě macek macků, bejk dlouhej cca 25 cm.
Jakýho máš?
Jupík  17.2.2020 12:10:19
Bary, ty mě chceš vyšukat? Mám velkej anální otvor, tak mi musíš dát míry Tvého čuráky, aby uvnitř mého análu nekloktal, aby nebyl malinkej. já totiž potřebuji pořádnej nabíják, nejméně tak 10 cm.
Bary11  15.2.2020 1:05:22
Pro Kristýnka bary36@email.cz pošli mi foto jak vypadáš. s
izák  4.2.2020 20:30:41
furt revú. Tie ošípané i ich jebáci, to sú svině čo ich jebú. A sú to kokoti, lebo sa im to nedarí. Alebo majú malé kokoty. Sú ale veľké svine.
izák  3.2.2020 11:07:06
tak už niečo robte s tými ošípanými, revú ako kokoti. Čo ich nikto nevie umlčať? Už ich pre pána jána ojebte ať už mi tuná nerevú.
izák  27.1.2020 21:29:39
revú. Tie ošípané!!! Kurva, to ich ti kokoti z bitúnku nepočujú?
izák  25.1.2020 6:39:37
stále revú, prečo už ich niekto nevytrtká!!!!
izák  15.1.2020 8:45:19
už niekto vyjebal tie ošípané? Revu mi pred barákom a to tak, že ma ruší pri jebaní. jebem na všetko, už ma to všetko serie. A vyjebajte tie ošípané, potrebujem ticho pri honeni ocasa.
Anička  9.1.2020 22:12:46
Vše v pořádku
Izák  18.12.2019 15:49:59
Ošípaným prajem, aby ich ti kokoti dvojnohí nedali na porážku a radčej je vymrdali zozadu. Majú ošípané kundy?
Marek  13.12.2019 19:29:43
a nechceš mi ho pravidelně kouřit a já Tě budu klátit análním sexem?
Kurevnik  13.12.2019 16:40:26
MÁŇO
ozvi se mi. Tě budu něžně klátit. Takovej jsem
Josífek  25.11.2019 17:58:12
taky chci pracovat jako hulič čuráků. Co mám pro to dělat?
taky bych si nechal vyhulit, a hulil bych. Porád a porád.

Marek  21.11.2019 7:27:45
ale nemám práci, ale šéfa, kterýho bych kouřil, toho stále hledám. Šéfa kerej by mi platil za vyhulení klády, takže bych pracovat nemusel. To jen blb Alešínek hledá práci. Já bych pracoval hulením klády.
Alešínek  11.11.2019 9:03:41
taky bych kouřil svýho šéfa a pochutnával si na jeho mrdce a on by mi pak dával lepčí práci a lepčí peníze. Každý ráno bych mu vykouřil čuráka v kanceláři ab měl dobrý a úspěšný den.
Anička  4.11.2019 10:58:44
sem nevěrná když kouřím svýho šéfa v práci páč by mě z práce vyhodil?
Evík  10.10.2019 11:39:00
nemohu si pomoc, ale teď sem si ho honil a než sem se vystřikal tak měl 19 cm, koule sem měl hodně naběhlý a tak sem stříkal jak blázen. A myslím na to, jak ležím s Pájou v 69 a vzájemně si ho honíme až do stříkání. Kurva, jak já rád cucám čuráky a lížu koule.
Antoš  9.10.2019 18:19:02
ja su nevěrnej prot že má stara nechce už mrdat, a ja mam rokův a mrdat pořad chcu.
Matěj  5.9.2019 12:46:44
jo, stalo se mi, že sem toužil po ňáky ženský, že ji pomrdám, ale manželka mi řekla, vyser se na to, dej si mrd s gayem, to se mezi nevěru nepočítá. tak sem šel do gay baru a dal si mrd s hezkým klukem a jeho brkem. je fajn mít čuráka v puse, mít sex a přitom vědět, že nejseš nevěrnej, protože se gaysex mezi nevěru nepočítá.
Melani Denis  4.9.2019 21:38:36
Potřebujete špatně kouzlo lásky, abyste přivedli zpět svého bývalého milence nebo znovu sjednotili své manželství? E-mail DR ISIKOLO pro rychlé 48 hodinové řešení. Před rokem a šesti měsíci jsem měl problém se svým manželem, což nás oddělilo. Když se se mnou rozešel, byl jsem zmatený a nevěděl, co mám dělat, abych ho dostal zpátky, uvnitř jsem se cítil tak prázdný. Dokud jsem na internetu nenalezl DR ISIKOLO o tom, jak pomohl tolika lidem vyřešit různé problémy. Poslal jsem mu e-mailem a řekl jsem mu svůj problém a udělal jsem to, co mě požádal, abych mu pomohl, stručně zkrátil dlouhý příběh, než jsem to věděl, za méně než 48 hodin mi můj manžel zavolal a vrátil se ke mně a řekl mi, že je mu líto, co se mezi námi děje. Nakonec píšu toto svědectví, abych vám poděkoval a hlubokou vděčnost, DR ISIKOLO za to, že jste dodržel svá slova a vaše sliby, že ho vrátíte zpět ke mně za pouhých 48 hodin od svého mocného kouzla a za využití svých nadaných a velkých sil k přiveď ho zpět. Pokud potřebujete jeho pomoc, můžete mu poslat e-mail na: isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také Whatsapp ho na 2348133261196
Evík  4.9.2019 14:54:37
teď sem si ho honil a než sem se vystřikal tak měl 19 cm, koule sem měl hodně naběhlý a tak sem stříkal jak blázen. A myslím na to, jak ležím s Pájou v 69 a vzájemně si ho honíme až do stříkání.
Jim  21.8.2019 12:28:25
jo, vyplavalo hovno od elektrického hada. Už ho poznám, píše tu furt jako pako. had rovná se čurák. Tak se jdi sám vyhonit. Ale stříkej mezi chleby, ať ke svačině nemáš suchý chleb.

Elektrický had   16.8.2019 21:47:06
To zase vyplavalo.
Joska z Rychnova nad Kněžnou  8.8.2019 9:26:42
tak jo, jsem gay a už sem mrdal s oběma, vyhulil sem je a pak se nechal ošukat do análku. Od obou, aby neměli pocit, že miluju někoho víc. jo, a baví mě hulit čuráky.
Máňa  5.8.2019 22:12:49
Ale ne že by se mi to nelíbilo to zažít. Ale jak se svlíknu, tak každej chlap radši uteče na strom.
Máňa  2.8.2019 8:12:35
Já se teda nekurvím, manželovi jsem věrná, a to nejsem žádná ošklifka, nebo obluda, manžel ho nemá nějak extra velkého, dám ho klidně bez dávení do huby až po kořen, a ani náš pes mě nešuká, i když by chtěl. Vidím to na něm, když mu honím čuráka. Mám tak čisté svědomí a klidný spánek, že nejsem ňáka kurva. Ale stejně mám sny, kdy mrdám se dvěma muži. Ale to se nepočítá.
Aleš  1.8.2019 19:24:48
já taky miluji Josku z Hradce, mám taky rád jeho kládu. Ale teď nevím, zda mi Joska není nevěrný s Vilímkem, tím gayem, se kterým sem už šukal. Že by mi šel do zelí?
Lipi  31.7.2019 7:44:53
mám manželku, lízání její kundy je báječné. Máme dohodu a praktikujeme hromadný sex. Včera večer jsem tak lízal najednou dvě kundy, super to chutnalo. Rozevřený nohy a lízačka. Jednou hezky upravený bobr, druhá byla úplně vyholená. Ale zašukat mi nedaly. Máme dohodu, že ve trojce nešukáme, jen já lížu. Tak jsem si šel nechat vykouřit čuráka do gay baru. Super, taky jsme byli tři a vykouřili se. Pěkné ocasy, pěkné výstřiky. Jsem gay? Jsem teplouš?
Vilímek  30.7.2019 11:13:12
mi se libi Joska z Hradce, taky ho miluju a vemu si ho za ženu. Kurva, fakt, má veliké péro a střika mrdku jak blázen. Ani nestačim polykat. Ale jeho čuraka polykám rad.
Allie Reyna  29.7.2019 17:35:00
Ahoj, jmenuji se "ALLIE REYNA" Jsem z USA. Byl jsem ženatý 7 let s Rubenem. Věci začaly být ošklivé a téměř pokaždé jsme měli boje a argumenty. To se ještě zhoršilo v okamžiku, kdy požádal o rozvod... Snažil jsem se, co mohl, aby mu změnil názor a zůstal se mnou, ale veškeré úsilí bylo marné. Prosil jsem a zkoušel všechno, ale nic nefungovalo.
Průlom nastal, když mě někdo představil tomuto úžasnému, velkému kouzelníkovi, který mi nakonec pomohl... Nikdy jsem nebyl fanouškem takovýchto věcí, ale prostě jsem se rozhodl neochotně vyzkoušet, protože jsem byl zoufalý a nezbylo mi na výběr... Udělal zvláštní modlitby a použil kořeny a byliny... Během dvou dnů mi zavolal a byl mi líto všech emocionálních traumatů, které mi způsobil, přestěhoval se zpět do domu a nadále šťastně žijeme. co úžasný zázrak udělala Baba Egbe pro mě a moji rodinu. Pomohl mi také vyřešit můj problém s artritidou, se kterým se zabývám celá léta
Představil jsem mu spoustu párů s problémy po celém světě a měli dobré zprávy... Pevně ??věřím, že někdo tam potřebuje pomoc. Pro naléhavou pomoc jakéhokoli typu kontaktujte Babu Egbe nyní prostřednictvím jeho e-mailu: babaegbetemple@gmail.com nebo WhatsApp ho na 2347013499818
Allie Reyna  29.7.2019 17:34:26
Díky Babě Egbeové, že mi pomohla dostat mého manžela zpět a ujistit se, že mě miluje a miluje mě a své děti. Jeho kouzelná práce je skutečně skutečná a já jsem se setkal. Pomohl mi také vyřešit můj problém s artritidou, se kterým se zabývám celá léta. Věřím, že někdo tam potřebuje jeho pomoc. Ať už prožíváte jakýkoli problém nebo potíže a myslíte si, že je ztracena veškerá naděje, Baba Egbe vám může pomoci dostat se z té okolnosti, která vás trápí. Kontaktujte Babu Egbe nyní prostřednictvím jeho e-mailu: babaegbetemple@gmail.com nebo WhatsApp ho přes 2347013499818
Jiří  20.5.2019 9:50:23
to bych taky chtěl. Ještě nikdy jsem nelízal poštěváka. Je to lepší než kouření čuráka? A tyky poštěvák stříká tak jako čuráka stříká mrdku?
bells@seznam.cz  19.5.2019 12:20:17
Jsem nevernej se spolužačku. Mrdam ji do plna a vystrikavam jí kundu silene. Chodí domu plná mého semene. Je uchylna a mě to rajcuje. Posledně ji volal její muž že je ještě v práci. Ale to jsem jí mezi nohama už lizal postevaka... Držela mě za hlavu a ani se nezakecala... Je to moje devka s
Tomáš  15.4.2019 9:29:05
je mi 35 let, včera jsem masturboval, čurák má 18 cm, který kluk mě chce? Holky nepište, nemám rád rybí výlov.
Josef  2.4.2019 7:26:46
včera jsem parádně asi 3 hodiny souložil jednu 24 letou holku, trochu při těle ale kundu a kozy báječné. Jen mi už v mých 76 letech moc nestříká, ale jinak klacek furt dobrý, kýbl vody bych na něj zavěsil a ani by se nehnul. Prostě pořádná kláda.
Josef  13.3.2019 11:06:02
já chci bejt taky nevěrnej svý manželce, je mi 76, jí je 49. A sex ji už nezajímá. proč sem si ji vůbec bral? Asi se jí zamlada líbil můj penis, mám 21 cm.
Miriel  13.3.2019 11:03:31
jako kunda? Adelkunda?
Čusina  25.2.2019 11:59:20
říkáme ji Adelkunda abychom věděli jak adel říkat co je. čusík busík.
Jožin  23.2.2019 21:36:50
tak adelkunda nebo adelgunda? nebo bezkunda?
Otec  21.2.2019 7:06:11
Smrde, TaťKa ti ho vyhulí, ale nevím, zda má také pěknou rouru, asi ne. Píši tady, že je to paní Adelgunda a to je pěkná kunda.
muž  adelgunda  20.2.2019 18:03:37
Prosím svoji kávu o vylití se z hrnku. Děkuji
Vaše hyperaktivní kunda
paní Adelgunda.
Smrd  6.2.2019 13:17:22
taky ti dám zadara, když ti budu moci vyhulit kládu. Asi máš pěknou rouru, jak daleko stříkáš?
Magio  25.1.2019 19:37:23
dala mi zadara, prej takovýto lófas ještě neviděla!!!!
a  24.1.2019 15:38:59
kecas, chce litr
a  24.1.2019 8:31:17
Zdravím, tak taky něco přidám s mám tady jednu z Uničova ale jezdí i do Olomouce a okolí. Na Amaterech je pod Nickem AngelWithDemon. Ceny uvádí velké ale na místě se dá domluvit. Dělá to u ní v aute. 731049629 na Amaterech moc neodpovídá. Já za ní jezdím už dva roky s
sss  24.1.2019 8:24:26
nes po dlouhe dobe otocka , nick na Amaterech Katkakikca vse podstatne vcetne realneho fota a tel.cisla najdete na profilu.Hranice na Morave, sidliste Hromuvka, dupe doma, po otevreni dveri jsem sel do kolen kunda sotva metr pade, v klidu by mi mohla vykurit ve stoje Mozna se najde nejaky odvazlivec a poda raport.
Tak ten metr pade má i v profilu. S mojí výškou by si ještě musela vzít štokrle. Mně už dle profilovky by nelákala a navíc nejsem horňák.Někoho ale možná zaujme, podle toho jaké má představy o ceně.
Dnes jsem jí volal. Za 1/2 hod chce 1.000Kč. Poděkoval jsem a ukončil hovor.
Asi ma hodne zajemcu. Ja se domlouval na pul hodce za 700k.
sss
Johan  22.1.2019 12:01:17
před výstřikem jsem si ho měřil: má 17, 5 cm. Červenofialový žalud, hezky mířící nahoru, pevně a rovně. Prostě k sání a kouření jak stvořený. V případě zájmu jde i do zadečku.
Pavlík  16.1.2019 10:27:20
já mám taky rád mrdačku vestoje, Slávku, až budeš mrdat svou přítelkyni vestoje zepředu, tak já bych ji mrdal do análku ve stoje zezadu, nebo do kundičky, pokud by se tam vešly naše dva penisy. Já mám ale pořádnou kládu, mám 12 cm!!!!
Slávek  5.1.2019 19:50:58
Tak tuhle polohu miluju taky. Nejraději šukám ženy ležící na bříšku, a já na nich pěkně vleže zezadu na žabičku. A taky mám rád mrdačku ve stoje, tváří v tvář. Tak je žena nejhezčí. Když leží na zádech, tak se tak nějak rozplizne. Ve stoje a nebo na bříšku je to super!
Šárka  5.1.2019 18:29:47
nejraději šukám se ženatejma chlapama, mám nejraději, když ležím na bříšku a zezadu v leže mě pořádně šukají pořádný čuráci!!! Máte to holky taky tak? Jako nejlepší polohu? Cítit pořádnej penis mezi půlkama zadečku a vědět, že je zároveň v kundičce a že pak bude stříkat nádherně horký semeno!!! Mám ráda semeno v puse, ráda polykám. A je mi jedno, že jsou ti kluci ženatí. Hlavně když mají pořádný penisy.
xmen  4.12.2018 8:21:45
Jak mám vylízat holku to je otázka, kterou si pokládají zejména mladí, kteří ze sexem začínají není na tom nic k podivování. Je zajímavé kolik mužů v padesáti letech nikdy nedělali ženě orální sex.
Nevíš co je to poštěváček(?) nestyd se za to zde se to dozvíš.
Iva  3.12.2018 18:02:21
co za blbce tady píše takové kokotiny jako eww, huhel, dfbdfdf atd., to jsou pěkní čuráci s vymlácenýma hlavama. A s malým čurákem. Určitě menším než 9 cm.
wefewf  26.11.2018 18:26:54
eww
sousedka Ivanky a jejího mrdáka  21.11.2018 9:57:45
Ivanko, jsi naivní, již 5 let mrdám s tvým přítelem, ano, líže mi pindu a použité kalhotky a to pak má čuráka pořádně nyběhlýho a tvrdýho. Proto chce při sexu s Tebou mít na obličeji mé použité kalhotky. Proto má při lízání mých použitých kalhotek pěkně stojícího čuráka. Tak to bych chtěla být s Vámi, když mrdáte. Požádám ho, ať jdeme do trojky. A chci Ti říci, že mám bobra a on miluje lízání mého bobra než tu tvou zmrzlinu.
huhlík  9.11.2018 21:12:53
huhel
xxx  29.10.2018 13:40:41
Ahoj Alo nech tu naky kontakt udelám ti to porádně
Alena  15.10.2018 13:16:55
mám veliký dvorce a pořádnýho frajtra. Kdo mě udělá?
Alena  4.10.2018 19:58:28
Adolfe, vykouřím ti ho pokud mi vycucáš kozy a vymrdáš mou kundu. Udělámi si vzájemě o.k.Kundu mam přirodni, nemam prachy na žiletky, kundi chlupy 11 cm. Mam rada i anal.
Adolf  1.10.2018 16:57:44
tos mi blbče nepomohl, nechceš mi ho vzít do rukou, pohonit a pak kouřit? To by se možná zvedl. Nejsem teplej, ale žádná ženská mi ho nechce vykouřit. Ani ty kurvy na hlaváku.
dfbdfdf  29.9.2018 18:14:12
dfbdfdf
Adolf  28.9.2018 10:24:26
mám čuráka svěšeného 15 cm nad kolenama. Je mi 52 a už mi nestojí. Co mám dělat?
Alena  27.9.2018 8:33:56
mám kozy 7 vyvěšený až k pasu. Co mám dělat?
Ivanka z Jičína  21.9.2018 19:27:37
já mám kluka a my máme dohodu o našich úchylkách a to že já lížu jeho slipy a Petr líže mé kalhotky. A pak si zamrdáme. Je pravda, že Petr to více prožívá a když jsem při mrdačce nahoře. má na obličeji mé kalhotky a líže je. Ale teď nevím jak dál, požaduje po mě abych vzala kalhotky mé sousedky, má 52 let a že ho vzrušuje, když je bude lízat a budeme spolu mrdat a já budu nahoře a že tím získám to že jeho čurák bude pěkně ztopořený protože bude cítit chuť kundy sousedky. Přitom mi říka že nikdy sousedku nelízal a ani nemrdal. Co s tím?
Vilém  16.9.2018 18:12:58
já lížu použité dámské kalhotky když jsem u svého buzíka, hodně mě to vzrušuje. Pak stříkám a on ten můj kluk už ví, že před tím nemá obědvat. Je krásné, když mi ještě po vystříkání cucá a líže a kouří čuráka. Máte to taky tak? Kdo z Vás to má?
Ali  12.9.2018 14:17:00
Kamarádi zlatí jezdil jsem píchat 60ku a byla taky při sobě ale né tolik co moje byvalka. Jedno jsem k ní přijel a mněla tam kamošku taky 60 ale štíhlou. Když jsme v noci šoustali tak ta jeji kamoška přišla a normalně se nás zeptala můžu se přidat. No a jak to skončilo: ta štíhla si na mně sedla a mrdala a mrdala jako kdyby to mněla naposled. Když jsme vstali tak jsme nemohli chodit a ta přisobě řekla jdu vařit kafe, já mohl chodit a než jsem vstal tak jsem tu štíhlou ještě vymrdal zezadu. Čau ALI
Lípan  11.9.2018 19:18:48
mám manželku, lízání její kundy je báječné. Máme dohodu a praktikujeme hromadný sex. Včera večer jsem tak lízal najednou dvě kundy, super to chutnalo. Rozevřený nohy a lízačka. Jednou hezky upravený bobr, druhá byla úplně vyholená. Ale zašukat mi nedaly. Máme dohodu, že ve trojce nešukáme, jen já lížu. Tak jsem si šel nechat vykouřit čuráka do gay baru. Super, taky jsme byli tři a vykouřili se. Pěkné ocasy, pěkné výstřiky. Jsem gay? Jsem teplouš?
Jiří  27.8.2018 15:36:52
přiznávám se, je to tak, s Lenkou již mrdám více jak 7 let, a je to pořád skvělý. Jen kozy jsou už povadlý a kundička nějak rozšklebená. Asi ojedu jejího manžela.
Lilkus  24.8.2018 19:35:21
taky bych vymrdal hezkou kundu, pokud Harmonie má hezkou a voňavou kundu, žádnej bílej, nebo žlutej zasmrádlej hnis!!!! vytékející z kundy. To na jazyku nesnesu, už jsem to zažil a blil jsem celejch 25 dnů. Jen kouření čuráka mě zachránilo, jinak bych se stal asexuálem, kterýho sex nezajímá a hnusí se mu. V kouření čuráka jsem našel krásu sexu, nic lepšího není.
Josef  21.8.2018 21:25:20
budu meditovat na Harmonii, napiš, kdy mi ji přivedeš a já ji pak pořádně vymrdám. Mohu se do ní vystříkat a kolik má let, nerad bych vysouložil maloletou.
Jogín  19.8.2018 11:46:02
co zkusit meditovat na Harmonii?
Honza s Kamilou  16.8.2018 20:05:45
Tak to má být, ládíku!
Vládík  16.8.2018 19:59:53
Ahoj, taky jsem byl nevěrný své manželce, zjistil jsem, že nemohu lízat její kundu, oškliví se mi, a zjistil jsem, že se mi líbí čuráci a pak jsem jednou na setkání známých byl mým kámošem vykouřen. Byl to nádherný zážitek. Od té doby jsem si vybudoval několik známých, kteří jsou gayové, nebo bi a pravidelně se setkáváme, svlékneme se do naha a pak je nádherné mazlení, lízání, kouření čuráků a stříkání a polykání nádherného semene. Manželka dělá jako by nic, asi o tom ví, občas ji pořádně vymrdám, ale to je všechno. Stejně si za to může sama, nechtěla mě vůbec kouřit a já pitomec jsem si ji vzal. Ale líbí se mému bi příteli, kterého kouřím. A ten by ji chtěl mrdat, ale ona nechce. Tak alespoň líže její kalhotky. Takže říkám, kouření čurákům zdar, sokolům se vztyčenými čuráky zdar, kleknout a jednoho po druhém vykouřit. Tomu všemu zdar.
Zdeněk  9.8.2018 18:57:45
Hrdobče, mohu taky vymrdávat tvou bejvalku? Nebo půjdeme do trojky?
Tibor  7.8.2018 22:45:40
kurva, to je moc dobrý. Závidím Ti.
Hrdobec  6.8.2018 19:45:00
nejlepší sex je s bývalkou. Potkal jsem ji po letech a přestože se nejprve zdráhala, prcali jsme potom úplně nepříčetně. Teď jí chodím šukat pravidelně, mrdáme jako zvěř a doma mám manželku, kterou to prej nebaví.
Libor  5.8.2018 20:48:15
souhlasím, sex s manželkou po určité době už není. A tak máš šanci na mrdání jiných holek, nebo se stát gayem a najít zalíbení v kouření čuráků. Taky to není špatné, už jsem to vyzkoušel.
Ivan  26.7.2018 20:51:34
byl jsem v Holandsku a tam jsem viděl jiný živý wc, tam byla mušle na pánských záchodech, kde byl otvor pro hlavu, byla tam dívčí hlava a každý mohl buď močit do úst té holky, nebyo se vymočit do mušle a nechat si čuráka olízat a očistit. Já jsem udělal obojí, vychcal jsem se holce do pusy a pak se nechal olízat a na závěr když mě tak jazýčkem lízala jsem se do její pusinky vystříkal. A takové živé wc chci i tady v česku. Kdo se nabídne?
Laci  20.7.2018 13:34:10
Julo, mohu jít s Vámi do trojky?
Kamil  19.7.2018 13:56:10
chci se zeptat, když mají gayové sex, to se hluboce líbají, jazyky do pusy a cucání? Lízáte si i bradavky prsou? Jaké to je, když se líbá kluk s klukem? Chutná to? Jak chutná čurák v puse?
Julo  15.7.2018 12:45:38
Sex z manželkou?Pomaly ani nepamätám.Bolo len otázkou času kedy si nájdem priateľku na sex.Ona našla mňa spriaznená duša ktorej chýbal sex.Z reči do reči sam neviem ako sme sa zdôverovali jeden druhému až sme skončili v posteli.Robili sme všetko čo o čom sme v manželstve snívali ale ak by sme sa partnerom zdôverili bolo by to že sme perverzný.Teraz sme uskutočnili svoje predstaví.Júlia nemala problém masturbovať a ja som sa pozeral, bol to vzrušujúci pohľad a keď mi povedala aby som si tiež vyhonil a urobil sa jej do úst že ma rada semeno, to bolo pre mňa niečo nove, keď sa robila vibrátorom a ja som si pred ňou honil povedala aby som vkĺzol do nej chce cítiť v sebe dvoch hoci jeden je umelý Ako som zasunul penis do pošvy vibrujúci penis urobil svoje, hneď som sa odbavil.Postavil som sa a mastný penis so jej vložil do úst.Na otázku že práve som ho vytiahol s pošvy odpovedala však je moja, mi vložila vibrátor od vaginálneho sekrétu a semena do úst.Vôbec sa mi to nehnusilo.Povedala prečo by si nemohol ochutnať svoje semeno mne chuti.Alebo keď som sa v nej urobil chcela aby som semeno vylízal z pošvy, tvár mastná od semena a vaginálneho mazu s chuťou to zo mňa zlízala.No jednoducho perverznosť o ktorej som dávno som sníval teraz to bola skutočnosť.Rada masturbuje a tak isto rada sa pozerá ako masturbujem ja.Keď som si pred ňou vyhonil semeno som vystriekal do pohárika a mal som to pred ňou vypiť, bolo to vzrušujúce raz bolo semeno pre mňa druhý krát ho vypila ona.Keď mi jazykom prešla po dieročke je to nesmierne vzrušujúce.Robíme také veci o ktorých som sníval ale v manželstve nemám.Prečo manželky v manželstve také niečo nechcú robiť.Zaujímave na tom je že Júlia je vydatá z manželom to neprektizuje ale z milencom vraj je to niečo iné.Preto sú aj nevery, stačilo by ak by partneri prejavili pochopenie a sex by nezovšednel.Pár nových prvkov a obaja môžu byť spokojný.
Vladislav  14.7.2018 10:14:43
Ahoj, taky jsem byl nevěrný své manželce, zjistil jsem, že nemohu lízat její kundu, oškliví se mi, a zjistil jsem, že se mi líbí čuráci a pak jsem jednou na setkání známých byl mým kámošem vykouřen. Byl to nádherný zážitek. Od té doby jsem si vybudoval několik známých, kteří jsou gayové, nebo bi a pravidelně se setkáváme, svlékneme se do naha a pak je nádherné mazlení, lízání, kouření čuráků a stříkání a polykání nádherného semene. Manželka dělá jako by nic, asi o tom ví, občas ji pořádně vymrdám, ale to je všechno. Stejně si za to může sama, nechtěla mě vůbec kouřit a já pitomec jsem si ji vzal. Ale líbí se méhu příteli, kterého kouřím. A ten by ji chtěl mrdat, ale ona nechce. Tak alespoň líže její kalhotky. Takže říkám, kouření čurákům zdar, sokolům se vztyčenými čuráky zdar, kleknout a jenoho po druhém vykouřit. Tomu všemu zdar.
Petr  9.7.2018 13:45:27
přiznám se, taky jsem byl nevěrný. Manželka nechce mrdat a tak jsem si dal inzerát a přišla žena okolo 60 let. Původně jsem to chtěl zabalit a odejít, ale slíbil jsem sex a sliby se mají plnit. Takže jsme jeli na hotel, bez problémů se svlékla, šla osprchovat a lehla si do postele. Kozy dobrý, cucal jsem je, kunda taky dobrá, začal jsem ji lízat. A pak to začalo, když jsem byl náročný. Bolely ji ruce, takže mě nemohla hezky honit, nechtěla moc kouřit, protože má problém s nosní přepážkou a nemůže při kouření penisu dýchat, kromě polohy zezadu ji nebylo možné souložit, protože nemohla na záda pro bolest a píchalo ji v bocích. Nakonec jsem ji ošukal zezadu, byla dost těsná, asi to dlouho neměla. Nejlepší bylo, že jsem se mohl vystříkat jak to na mě přišlo a nemusel jsem se ohlížet na spokojenost partnerky. Škoda, že nechtěla pak nechtěla vykouřit mého čuráka až do konce, měla ho v puse, honil jsem si ho, ale pak ucukla a stříkal jsem pak na její kozy. Ušlo to.
Jirka  9.7.2018 10:32:35
mám nápad, jsem bi a rád bych podpořil naše setkání, setkání bi, je totiž krásné si užívat při lízání kundy a mrdání kundičky a pak si vykouřit čuráka a pochutnat si na mrdce. Chtěl jsem vyzkoušet i anální sex, ale můj přítel má pořádný klacek a tak jsme to vzdali, nešel mi dovnitř, protože je moc velikej. Optimální je čurák asi tak 14 až 15 cm. Napíše někdo, zkusíme to ve trojce?!
Lyd  30.6.2018 21:17:30
Lenko, prosím Tvého přítele Káju o vymrdání, ten můj onanista jen onanuje, nejvíce ve sprše a myslí si, že to nevím. Ale do mě nechce, jen má výmluvy, že ho bolí hlava atd. Potřebuji už mít penis v sobě, v puse pro kouření a v kundičce pro orgasmus!!!!
Lenka  27.6.2018 12:22:35
82 ocasů jsem vykouřila, 65 čuráků bylo ve mě. Mám totiž ráda v mrdání jen nejméně 18 cm.
Ivan  27.6.2018 12:19:54
Lenko, kolik čuráku jsi od té doby, tj. od roku 2010, měla v sobě a kolik jsi pořádně vykouřila? Máš čuráka pořád v pipině?
Romek  22.6.2018 8:37:51
ahoj, chápu a držím ti palce, aby ti to vydrželo. Já taky šukám se svým přítelem a stará o tom neví.Čus a ať máš čuráka pořád v pipině.A vo tom to je.
Ivuška  22.6.2018 7:22:03
Lenko, máš pravdu, taky jsem dala zamrdat Lenkáči, docela hezkej kluk, ale tá jeho nitěnka je fakt ne fialovej, ale hnusně modrej hnus na druhou. A koule žádný.
Lenka  21.6.2018 19:33:10
Zoli, beru Tě, napiš lenka321@seznam.cz. A Lenkáči, běž do piče, idiote jeden. Nitěnko, fuj, hnus, Lenkáč má nitěnku s malejma koulema. Bože, no to je fialovej hnus.
Zoli  19.6.2018 6:57:15
mám rád vylizování pičiska a po vylízání mrdám svým 21 cm lófasem. Lenka, maš zaujem?
Lenkáči  18.6.2018 22:36:34
a kolik ho máš ty?
Lenka  18.6.2018 21:19:44
takže, kdo přijde na řadu, kdo má zájem mě vyšukat. Piště, mám ráda velký klády. Minimálně 19 cm. Nitěnky neberu. Polykám a lížu a saji koule.
Kája  13.6.2018 12:34:15
Aleši, ještě jsem tady já. Jen pro tvou informaci, vymrdal jsem Lenku několikrát, není to tak hrozný, kozy dobrý, trojky, povislý, ale je možné je v leže cucat, zadek trošku rozbředlý, ale nic strašnýho, z kundy visí vagína, to jo, ale chutná při lízání dobře, tak voňavě.Ale bože můj, Lenka je fakt nenasytná, pokaždý mě pořádně vymrdala a pak vykouřila můj ocas alespoň 6x. už jsem skoro neměl co stříkat.
Aleš  13.6.2018 10:16:48
a jak to bude, když se i já přidám a dám svůj penis do Vaší trojky? nebo čtyřky? Kolik těch penisů tam vlastně bude?
Petr  11.6.2018 9:46:07
kurva, to mi hlava nebere. Jak může mít Lenka čuráka Jarina v kundě a já budu čuráka Jarina zároveň kouřit? Jde to vůbec? A koho bude v tomto případě Lenka kouřit? Nějak mi tady chybí další čurák!!!
Lenka  8.6.2018 16:34:00
že oba mrdaj spolu, to už vím dávno, a těším se, až budeme mrdat ve třech, to bude parádní jízda. Budu mít čuráka v kundě a budu zároveň čuráka kouřit. Super!!!!
Petr  7.6.2018 18:10:52
Jarin kecá, my spolu už mrdáme dobrých 9 let, Jarin mrdá Lenku s mým svolením, abychom zakryli, že jsme homo a děláme to spolu. pro rok 2019 plánujeme, že budeme již mrdat ve třech. A Lence se přiznáme. Ale když bude Lenka Jarinovi kouřit péro, asi budu žárlit. Vždyť je to přece můj kokot!!!
Jarin  4.6.2018 9:08:39
je to tak, s Lenkou již mrdám 7 let, a je to pořád skvělý. Jen kozy jsou už povadlý a kundička nějak rozšklebená. Asi ojedu jejího manžela.
Zoli  24.5.2018 16:31:04
pipo, dobre, kedy a kam mam ísť? A koľko ti je roků? A mňa len vyfajčiš nebo ťa možem poriadne vyjebať?
Pípa  22.5.2018 18:57:30
Zoltáne tvýho 21cm lofase bych fakt rád vykouřil.
Jsem nevěrný Petr  22.5.2018 15:36:10
včera jsem měl sex s 61 letou, no hrůza. Bolely ji ruce, takže mě nemohla hezky honit, nechtěla moc kouřit, protože má problém s nosní přepážkou a nemůže při kouření penisu dýchat, kromě polohy zezadu ji nebylo možné souložit, protože nemohla na záda pro bolest a píchalo ji v bocích. Kundu jsem hledal pod vrstvou tuku na břiše, nakonec jsem ji ošukal zezadu, byla dost těsná, asi to dlouo neměla. Nejlepší bylo, že jsem se mohl vystříkat jak to na mě přišlo a nemusel jsem se ohlížet na spokojenost partnerky. Škoda, že nechtěla vylízat kundu, na to jsem byl nadrženej. A nechtěla vykouřit až do konce, měla ho v puse, honil jsem si ho, ale pak ucukla a stříkal jsem pak na její kozy. Ušlo to, dobrý zážitel.
Zoltán  22.5.2018 10:34:56
mám rád vylizování pičiska a po vylízání mrdám svým 21 cm lófasem. Mátě zaujem?
Josef  22.5.2018 10:32:25
rád bych ti Pípo dal svého čuráka, ale má jen 6 cm. Ale zato mám veliké koule!!!!
Pípa  21.5.2018 22:01:48
kurva, také bych dnes vykouřila čuráka. Umím hluboký kouření, ale chybí mi pořádný čurák.
Lenička  17.5.2018 19:21:39
Šárinko, nechceš lesbickou lásku? Budeš ležet na zádech a já Ti kundičku pěkně vylížu. A když budeš chtít, mám připináka, kterým Tě pořádně vysouložím. Napiš, prosím: hezkachvilka@post.cz
Šárinka  11.5.2018 13:25:13
pořád mám nejraději, když ležím na bříšku a zezadu v leže mě pořádně šukají pořádný čuráci!!! Máte to holky taky tak? Jako nejlepší polohu? Cítit penis mezi půlkama zadečku a vědět, že je zároveň v kundičce a že pak bude stříkat nádherně horý semeno!!! Mám ráda semeno v puse, ráda polykám.
Iva  11.5.2018 11:54:15
taky bych ráda vykouřila nejméně 20 cm penis. Nabídku prosím na iva@post.cz
Lenička  9.5.2018 15:48:59
chci vykouřit čuráka, který má nejméně 20 cm. Napište, prosím. Zn.: vyšukání možné, mám ráda stříkání semene do sebe
Ivanka  8.5.2018 12:52:33
holky, já se chi taky pomilovat se ženou, sát bradavky a lízat kundičku. Napište mi. hezkachvilka@post.cz
Miluška  7.5.2018 9:47:28
díky Martino za nádherné milování. Bylo krásné jak jsi mi vylízala kundičku. A tá Tvoje je taky krásná. Od této chvíle jsem asi lesba.
POZOR  21.11.2017 20:02:59
martinamil@post.cz je úchylnej chlap vydávající se za holku!
muž  panic  21.11.2017 18:03:46
ahoj máš ráda masturbaci? dáme webku?
Martina  17.10.2017 19:15:11
Miluško, ráda bych Tě ojela v postýlce. Dáš mi šanci? martinamil@post.cz
Martina  26.9.2017 13:18:41
Lenko, jsem lesba, nechceš si vyzkoušet lesbický sex? Lížu ráda, cucám ráda, mazlím ráda a umím to sakra dobře!!!
Janek  5.9.2017 15:05:06
Barry a Jirko, vykašlete se na starý rašple s vytahanejma kozama a smradlavou dírou a šukejte s vlastně vyrobenou vagínou. Jak na to? všem doporučuji vyrobit si umělou vagínu. Potřebujete k tomu 50 mm širokou odpadní rouru a cyklistickou duši (vhodný ventilek si zvolíte sami). Umělou vagínu můžete vylepšit vložením pružného kroužku, který umístíte do roury, čímž vytvoříte užší, ale pružný prostor pro penis. Náročnější bude vytvořit jakési vakuum, díky němuž bude vznikající podtlak působit mnohem realističtější pocity masturbace. Takto zhotovenou vagínu můžete zdokonalit 12 V motorkem (ze stěrače, autíčka na ovládání) a to vše uložit do další odpadní roury, která bude o něco větší. Pracuje sama bez použití rukou. Skvělé.
Jirka  5.9.2017 15:01:01
Bary, půjčím ti svou starou, má 59 let, povislý kozy č. 6, převislé břicho přes kundu, prdel bez zadku, chybí ji 5 zubů. Půjčím ti ji zadara, jen ji pořádně ošukej. Napiš na jiri289@post.cz. Ale ať ji uděláš, bez orgáče ať mi nechodí domů, protože by chtěla ode mě vysouložit. A to já pro její smradlavou kundu nemohu. Smrdí jako platýz.
rycinek  5.9.2017 9:44:04
Chtěl bych zkusit šoustat zralou ženu ve věku 40-50 let klidně můžou být i 2 nebo 4 ženy můj email je bary36@email.cz těším se na odpovědi. s
Petr  23.6.2017 8:29:20
včera jsem měl sex s 65 letou sousedkou, vedle z baráku. Pozvala mě domů, že prý ji kape voda. Sotva jsem vešel, hned mi sáhla do rozkroku a zároveň si vytáhla kozu. Kozu měla hezkou, velké dvorce a bradavky, a už jsem se přisál. Když mi vytáhla čuráka z kalhot, klekla si a začala mě kouřit. Pak mě položila na koberec na podlahu obejváku a začala parádní kuřba. Takovou jsem dosud nezažil, neskutečně uměla kouřit. A pak si na mě nasedla, kunda byla horká, byla slast jak se na mě pohupovala. A pak jsem už jen stříkal. Bylo to boží. Příště ji ošukám zezadu ve stoje.
sandra  21.6.2017 14:03:39
Věřím, že každý, kdo vlastní 100% svého srdce, stojí za to bojovat. Ano, chlubím se, protože jsem se nikdy nesetkal s některými negativními radami od svých rodičů, když jsem se měl oženit. Byla válka mezi našimi dvěma rodinami, pak byl můj manžel matkou štěně, jeho rodinní příslušníci ho zvykli hodně, že se nemůže rozhodnout bez konzultace s nimi. Nejvíce mě překvapilo, když se 36letý muž snaží o to, aby jeho rodič a někteří členové rodiny souhlasili předtím, než se s někým setkal, nejhorší se stalo, když mu bylo dáno, aby mě přivedl do svého domova v N. Rampartu v New Orleansu Bylo to riskantní přijmout takovou pozvánku. Válka mezi našimi rodinami začala, když konečně navrhl (to bylo asi před 4 lety), jeho rodina dávala nějaké podmínky, pokud musí manželku mě (musíme žít s nimi), byl jsem v šoku, když Můj manžel přijal a byl spokojen s jejich podmínkami (tak bláznivý). Moje rodina se zoufala a požadovala, abych se s ním okamžitě rozlouskala. Rozhodla jsem se mu dát poslední záběr jako člověk, který už převzal více než 100% svého srdce. Vzal jsem jim riziko, že s nimi půjdu duchovní tím, že poradím s Priest AKOBE prostřednictvím AKOBESPIRITUALHOME40 @ Gmail.com, nevím, ale duchovní otec už věděl, že se s ním chci poradit. Nejdřív mi řekl, že jsem byl nebezpečím, a jak byl můj manžel zroden od narození, jak ho udržují v mozku, aby ho umylo, aby vykonával své vůle. Jako citát, který říká, že člověk jasně vidí pouze srdce, uvědomil jsem si, že nikdo Viděl to, co jsem viděl u svého manžela, a proto jsem použil pomoc PRIEST AKOBE, abych ho vytrhl ze své bídy. Jeho oči, které poprvé otevřel PRIEST AKOBE, se jeho rodina zamilovala se mnou a přiznala každou naši žádost. Naše rodiny po poklidu milují mír. Je to více než 2 roky po lásce a můj manžel se každým dnem neustále zlepšuje bez zásahu své rodiny. Čekal jsem příliš dlouho, než jsem mohl sdílet tento úžasný kus. Děkujeme za váš čas a také za PRIEST AKOBE. Znala jsem ho čtením některých úžasných svědectví na blogy.
Danuše  14.6.2017 18:05:52
koupila jsem si takovou tubu se šamponem, šampon jsem vylila, do tuby dala teplou vodu, udělala do tuby dírku a tubu používala jako vibrátor. Při orgáčku jsem z tuby stříkala do mé kundy teplou vodu jako semeno. No boží. Doporučuji všem, ce ještě sexují.P.S. ale tubu od šamponu jsem nekouřila a nevykouřila. Ale ráda bych už vykouřila pořádnýho 20 cm penisa, čuráka, klacka.
Danuše  1.6.2017 13:53:48
Je mi 48, jsem špinavá blond, ale barvím se na zrzku, mám zelené oči, celkem normální postavu (dělávala jsem gymnastiku). Mám malé kozy. Ale za co se stydím, jsou moje veliké stydké pysky. Možná proto se mnou ten můj muž nechce souložit a honí si kládu ve sprše a zacáká tak veškeré dlaždičky. Nejde to pak ani slízat. Ale říkám si, že ty pysky jsem měla už když se mnou chodil, tak to musel vědět. A nevadilo mu to, rád je osahával a taky mi je sál při lízání, občas na nich udělal uzel a pak mě souložil. A teď nic. Poradíte mi jak ho mám přinutit k souloži?
hrd  30.5.2017 15:12:35
mám málo semene, stříkal jsem na záda Smrdovi a jen to málo kapalo. Jedině, že bych svůj pytel zase načepoval. Kdo má zájem, abych ho vykouřil? Polykám, vycucnu do zásoby!!!
Emil  30.5.2017 15:02:04
všechny příspěvky, mimo turkologů a turkofilů, jsou super. Píši je vesměs superosobnosti. Všichni, kromě pár mimoňů, mají rádi sex. A vo tom to je.
Šárinka, Lucka, Verunka  30.5.2017 13:35:37
nejraději mám, když ležím na bříšku a zezadu v leže mě pořádně šukají. Máte to taky tak? Jako nejlepší polohu? Cítit penis mezi půlkama zadečku a vědět, že je zároveň v kundičce?!!!
jméno  29.5.2017 16:39:41
Neni nad to se pořádně vynachválit s ale vynechává ti písmeno M, máš tam dá se číst místo dám se číst
XXY  29.5.2017 16:32:02
dá se číst, někdy má super postřehy.
jméno  29.5.2017 16:30:35
Nedá se číst, vážně nedá s
Jo teď sem koukal, že tu jsou příspěvky jak od turkofila tak od turkologa, tak to sorry
jménoXXL  29.5.2017 16:25:36
máte pravdu, je to vůl, ale dá se číst. A vo to de.
jméno  29.5.2017 16:24:13
To byl turkofil, ne turkolog s ale jinak souhlasím, je to vůl
hrd si prd  29.5.2017 16:08:36
Zlatej turkolog než tenhle co se jednou podepíše "ne ne", pak Miroslav Novák nebo kdo a pak to vypadá že tu ty trapárny píše X lidí s s
ne ne  29.5.2017 15:20:21
Adéláku, my víme, že jsi chlap. Hraješ to pěkně, ale nás nadmíru inteligentní neoblbneš. Každá holka tady je chlap. A basta.
Adélka, Aduš, Adinka, milovnice nepřeberná  29.5.2017 14:20:22
Tak se nestacim divit, kolik tu mam jmenovkyň. jeste napisu Toto a mizim. Delam si takovou sondu do muzskych mozku a bohuzel me to jen utvrzuje v tom ze dal zadneho chlapa na stalo nechci. Alex bude dal pokouset osud a myslet si ze jeho zena o nicem nevi. Predevcirem jak tady kdosi napsal tato duskuze jela cely den. Takze fajn-az mi priste nejaky chlap bude tvrdit, kolik toho ma v praci, tak mozna pulku sedel na chatu. Ja teda pracovala spatne. A pak se psalo I vecer-uplne si to predstavuju jak sedite s manzelkou u TV a ty se priblble usmivas do PC nebo mobilu. Si myslis ze to nevidi? Presne to jsem zazivala I ja-chlap furt neco tukal do mobilu, nosil ho sebou vsude, tak bylo jasny ze nepise se sefem. Takze jsem prisla na to ze si domlouva rande na eroticke seznsmce. Jako by me v tu chvili plivl do ksichtu. Vsecko bylo pryc, uz jsem se s nim nemohla milovat. Skoncila jsem na praskach u psychouse. Ukoncila jsem to.Prosil, ale neslo vratit zpet.Rozbity hrnek lze slepit, ale ty rany jsou stale videt. A asi az me ztratil, teprve poznal co Mel.Takze jen chatujte, a budte na seznamkach. Mate asi spoustu casu. Drive se chlap musel jinak otacet, ted dojde domu, rozvali se na gauc a ceka az ho zena obslouzi. Pak muze psat s cizima kdyz ma doma sluzku. Je mi z toho k zbliti. Mejte se a obcas premyslete ne perem ale mozkem.
Petr a Helena  28.5.2017 15:18:11
včera jsem měl sex s 61 letou, no hrůza. Bolely ji ruce, takže mě nemohla hezky honit, nechtěla moc kouřit, protože má problém s nosní přepážkou a nemůže při kouření penisu dýchat, kromě polohy zezadu ji nebylo možné souložit, protože nemohla na záda pro bolest a píchalo ji v bocích. Kundu jsem hledal pod vrstvou tuku na břiše, nakonec jsem ji ošukal zezadu, byla dost těsná, asi to dloho něměla. co bylo nejlepší tak to bylo, že jsem se mohl vystříkat jak to na mě přišlo a nemusel jsem se ohlížet na spokojenost partnerky. Takže jsem na rozpacích, zda to opakovat. Raději bych bral nějakou okolo 47 let.
muž  panic  25.5.2017 19:14:35
ahoj chtěla by jsi se delat na webce? nebude to nevěra s
Smrd  25.5.2017 11:57:15
mám málo semene, jo, jo, už jsem asi vše do těch kurev vystříkal. Jedině, že bych zase načepoval. Halló, kdo má zájem, abych ho vykouřil? Polykám!!!
Šárinka  16.5.2017 13:47:44
nejraději mám, když ležím na bříšku a zezadu v leže mě pořádně šukají. Máte to taky tak? Jako nejlepčí polohu?
hrd  16.5.2017 11:06:37
tak jo hrde, tak to tak uděláme. Jak píše Kája, bude to bezva. Ale stejně se nejvíce těším, až po vymrdání Lenky Ti ho vykouřím.
hrd  16.5.2017 10:31:54
A kdyby ti to náhodou nestačilo, tak tě zavezu ještě do Ostravy, tam si můžeš zašoustat s frenklinem a pak ještě výhodně nakoupit nějaký hrnce.
hrd  16.5.2017 9:34:54
Lenko, ošoustej mě a Mrda a Smrda a Prda. Pak tě zavezu do chomutova část Jirkov a tam si dáš celej romskej panelák.
Kája  16.5.2017 9:32:07
vymrdal jsem Lenku, není to tak hrozný, kozy dobrý, povislý, ale je možné je v leže cucat, zadek trošku rozbředlý, ale nic strašnýho, z kundy visí vagína, to jo, ale chutná při lízání dobře. Ale bože můj, tá Lenka je fakt nenasytná, vymrdala mě a vykouřila můj ocas alespoň 6x.
kája  13.5.2017 21:34:28
vymrdal jsem Lenku, báječné. Kozy a kunda vše je fantastzické.
Denisa  12.5.2017 7:58:08
Napiš mi na Denisa.masturbinka@seznam.cz a dohodneme se na šukání. Mám ráda lízání kundy, ráda taky kouřím a polykám. Pa
Lenka  11.5.2017 9:40:13
takže, kdo přijde na řadu, kdo má zájem mě vyšukat. Piště, mám ráda velký klády. Minimálně 19 cm. Nitěnky neberu. Polykám a lížu a saji koule.
Klára  4.5.2017 19:30:36
Lydie, a taky ti tak zacáká sprchu? Když semeno uschne, ani nejde slízat z dlaždiček. A to jsem se velmi snažila. Dobře, jdu si vzít dildo a udělám se sama. Jen tá horkost semena mi chybí!!!
Lydie z 18. 4.   4.5.2017 14:46:12
prosím o vymrdání, ten můj onanista jen onanuje, nejvíce ve sprše a myslí si, že to nevím. Ale do mě nechce, jen má výmluvy, že ho bolí hlava atd. Potřebuji už mít penis v sobě, v puse pro kouření a v kundičce pro orgasmus!!!!
Robík  28.4.2017 9:05:05
měl bych o Lenku zájem, ale ona sama píše, že kozy má vytahaný 4, z kundy jí visí vagína, kterou nejde vrátit zpět, v hubě má vybitý přední zuby, to beru, to bude pěkně kouřit a můžu ji mrdat do huby i když bude mít hubu zavřenou. To že zadek má silně povislé svaly a prdel je tak na půl žerd, to mi nevadí. Stejně jen chci, aby mě Lenka vykouřila. Takže, já to beru!!!!
Lenka  26.4.2017 15:19:30
jsem z Prahy a potřebuji to nejméně 5x denně. Takže musíš být pořádný samec s velkou kládou. Už jsem psala, že manžel je gay a já mu závidím, jaký velký klády kouří. S pořádným stříkancem. Takže když se cítíš, jsem ti k dispozici.
Lydie  18.4.2017 11:39:12
Praha
saw  18.4.2017 11:12:25
a proc lidie nedas meila nebo nenaznacis odkud zhruba jsi.sance se ti zvednu
Lydie  18.4.2017 11:07:31
no, nevím co to má za smysl psát jako Lydie z 13. 4. a přitom být muž. Vždyť to je k ničemu, nemůžeš dát mužům zamrdat a zároveň jim lžeš takže muži mají touhy, které se neuskuteční. Takže já jsem Lydie, 55 let, můž muž už více jak rok se mnou nemrdá, ráda bych vykouřila pořádného klacka a pak si na něj nasedla!!!!
dynamo  13.4.2017 22:42:52
za to ty chlape nejsi fake.
Lydie  13.4.2017 22:35:58
lydie 13.4. je fake. Mě je 48, jsem špinavá blond (počůraná sláma), ale barvím se na zrzku, mám zelené oči, celkem normální postavu (dělávala jsem gymnastiku). Ale za co se stydím, jsou moje veliké stydké pysky. Možná proto se mnou ten můj honibrk nechce souložit a honí si ho ve sprše (myslí si, že to nevím). Ale říkám si, že ty pysky jsem měla už když se mnou chodil, tak to musel vědět. A nevadilo mu to, rád je osahával a mnul, taky mi je sál při lízání. A teď nic...
saw  13.4.2017 11:01:21
Lydie muzes zhruba napsat odkud si?.Ja jizni Morava.
Jsem nezadany a na starsi jemi 37.
muž  andrej  13.4.2017 9:06:41
Lidie jestli si chceš zašukat tak mi napiš na GOFFII@seznam.cz je mi 32
TurekIlker  13.4.2017 8:56:21
Hovor im Ayše, ak chceš jebät s Turek, ozvi sa
Lydie  13.4.2017 7:36:32
mám 55 let, takže máš zájem? Já to potřebuji, sex s mužem jsem neměla více jak rok, ani už nevím, jak vypadá pěkně tvrdý klacek!!!
Lenka  12.4.2017 8:38:01
nevypadám špatně, kozy jsou mírně vytahaný 4, z kundy visí vagína, kterou nejde vrátit zpět, v hubě mám vybitý přední zuby a to abych lépe kouřila, tělo je suprový, jen zadek má silně povislé svaly, takže to vypadá, že mám prdel na půl žerdi. Kdo má zájem?
martin  12.4.2017 8:34:26
Ahoj lydie...pisni kontakt..pisnem vice??rad ti splnim touhy..
Lydie  11.4.2017 21:46:57
ten můj onanista mě nemrdal už skoro rok. Prcala bych až bych brečela.
Milada  11.4.2017 8:50:45
jsem z Prahy, je mi 45 a to jsem šťastná za každého čuráka, který mě pořádně vyjebe a kterýho mohu vykouřit až do vystříkání. A zadara.Beru od 15 cm výše.
Mourek  27.3.2017 14:50:04
Z Prahy dost daleko já jsem z Havířova škoda
Lenka  27.3.2017 11:43:00
jsem z Prahy a potřebuji to nejméně 5x denně. Takže musíš být pořádný samec s velkou kládou. Už jsem psala, že manžel je gay a já mu závidím, jaký velký klády kouří. S pořádným stříkancem. Takže když se cítíš, jsem ti k dispozici.
Mourek  27.3.2017 10:28:25
Já od kud jsi Lenko
Lenka  27.3.2017 10:24:02
Mrdat mimo manžela jsem začala v roce 2009, v únoru 2010 jsem se přiznala. Prosím, kdo bez nároku na odměnu je schopen mě denně alespoň 5x vymrdat? Jsem nymfomanka, potřebuji to vlastně pořád.
Jaruš a Danina a Petřina  22.3.2017 9:09:28
četla jsem na přiznání takový dotaz, zda si ženy taky chodí na veřejném WC vyhonit kundičku a to třeba i vibrátorem. Muži si tak honí penisy, to je známo. A co ženy?
lenka  22.3.2017 9:06:09
Matty, pro tebe: mám ráda sex a to pořádnej a dnes s více muži najednou. Ráda vykouřím pořádne čuráky, potřebuji cítit čuráky v kundičce, v análku i v ústech. a stříkání, to úplně miluji.
Lenka1  22.3.2017 6:51:20
jo, ten tvůj frenky, když jsem zavolala, tak předstírál zájem o schůzku, ale dělá jakože zrovna nemůže mluvit a že zavolá zpátky. Ale to už volá z jinýho čísla pod jiným jménem, myslí si, že není poznat hlas, a hned dělá nějaký "průzkumy", kde se vám snaží něco vnutit, pak zase volá jakože jste něco vyhráli, prostě klasický šmejdovský praktiky. A pochopitelně vaše kontakty nezůstanou jen u něj, budou vás otravovat i další. Takže jako Lenka Vám všem říkám, bacha na něho.
neni naivní  21.3.2017 21:04:52
aspoň frenkymu je jasný že tyhle inzeráty jako např. od Lenky sou v reálu od chlapů
Lenka  21.3.2017 16:02:10
jasně, parádně kouřím, mám zavřenou pusu, stisknu rty a ty mě můžeš souložit do pusy. Je to těsné a pro tebe super!!!!
frenky  21.3.2017 15:57:53
Jestli má hubu bez zubů, to musí bejt parádní kuřba
Lenka  21.3.2017 15:52:12
chlapci, napište mi na email Lenka.g1@post.cz. Tam se domluvíme, ale já opravdu mám zájem a potřebu každý den šukat a to několikrát. Potřebuji rozdráždit kundičku, mít mrdku v kundičce a puse a polykat!!!
Matty  20.3.2017 15:26:34
Lenko seš trapná
Lenka1  17.3.2017 13:43:37
nevypadám špatně, kozy jsou mírně vytahaný 4, z kundy visí vagína, kterou nejde vrátit zpět, v hubě mám vybitý přední zuby a to abych lépe kouřila, tělo je suprový, jen zadek má silně povislé svaly, takže to vypadá, že mám prdel na půl žerdi. Kdo má zájem?
Lenka1  17.3.2017 7:59:33
takže mi nikdo nepíše, ach jo, to přiznání jsem psala v roce 2010, jo, už jsem stará bréca. Manžel je gay, závidím mu, že kouří samé velké klády, a já jsem k nepotřebě, všichni mě vyměnili za mladší. Myslíte, že by bylo řešením, kdybych se vrhla na lesbickou lásku? Už mám nějakou zkušenost s lízáním kundy a nebylo to špatné. Poraďte, prosím.
Fanda  16.3.2017 15:55:45
Lenka má pravdu, její manžel přešel ke gayům a máme skvělou partičku, kde se vykuřujeme. A Lenka má pravdu, máme parádní klády, nejmenší ho má Jirka a to 21 cm. Lenka nás už taky chtěla všechny vykouřit, ale to je odporné, nechat si ho vykouřit ženskou. A ani to ženský neumí.
Lenka1  16.3.2017 15:27:52
ahoj, tak kde jste mí mrdáci? Jsem z Prahy, napište, nutně potřebuji každý den mrdat, mít čuráka v kundičce a v puse, vykouřit čuráky a polykat semeno.Na manžela už kašlu, stejně to už ví a jak se dole píše, je buzik a má své vykuřovatele. Škoda, že ti chlapci jsou homo, mají pořádné klády a já tak manželovi závidím ten materiál co vykuřuje a polyká sladkou mrdku!!!!
Titínek  15.3.2017 10:13:50
já mám bezpečný sex, jak zdravotně tak že mě nikdo nevidí. Dělám to tak, že jdu do obchoďáku do převlékací kabinky, tam se svléknu do naha a před tím nahým chlapem, kterýho vidím v zrcadle, si vyhoním a pak mu nastříkám mrdku na jeho penis. A jdu spokojenej domů.
Iva  10.3.2017 10:40:21
mám otázku, uspokojují se taky ženy na WC? Honí si tam kundičku, nebo používají vibrátor? Já bych to vyzkoušela s nějakou hezkou holkou.
pavel  10.3.2017 9:54:13
Ahoj kristynko...pisni mi na meil endevr7@seznam.cz....pisnem? s jsem slusnej..
Kristýnka  10.3.2017 8:56:57
je mi 42 let, kozy 4, ráda vykouřím, polykám, pokud budeš slušný, můžeme si zasouložit. Zájemce ať dá svůj email, napíšu, pošlu foto.
pavel  9.3.2017 16:14:45
Pisnem kristynko??chtela bys??napis kam mam pisnout s
Kristýnka  9.3.2017 15:51:27
ráda bych vykouřila.
Lenka1  3.3.2017 12:12:24
hrde, máš zájem se mnou promrdat 3 hodiny? Ale musí ti pořádně stát a musíš mít nejméně 19 cm. Jinak neberu. Tak co, kecálku?
hrd  3.3.2017 12:03:17
to jsem právě dávno udělal. Akorát nevím, proč si zbytečně vymýšlíš hlouposti. Dobře, plácla jsi něco, většinou to ani nikoho nezajímá, někdo si to ověřil, a výsledek je: Plácáš blbosti tak už přestaň a neztrapňuj se. Už to nikoho nebaví.
Lenka1  3.3.2017 11:58:16
ahoj, tak kde jste mí mrdáci? Jsem z Prahy, napište, nutně potřebuji každý den mrdat, mít čuráka v kundičce a v puse, vykouřit čuráky a polykat semeno.Na manžela už kašlu, stejně to už ví a jak se dole píše, je buzik a má své vykuřovatele. Škoda, že ti chlapci jsou homo, mají pořádné klády a já tak manželovi závidím ten materiál co vykuřuje a polyká sladkou mrdku!!!!
Kristýna  2.3.2017 15:31:40
pro hrda:dr. Helena Shifteerova, vědecké centrum, Johns Hopkins School of Medicine. Prosím, prověř si to.
Já   2.3.2017 14:29:17
Pro miladu já tě vymrdam
hrd  2.3.2017 14:17:33
Až na to, že žádná helena šiftérová, ani štiflerová, ani jiná, na té universitě nepracuje a nikdy nepracovala. Fantasto.
Kristýnka  23.2.2017 14:32:11
ahoj, dobrá příležitost sdělit, že i při nevěře je dobré a zdravé polykat semeno. Seriózní výzkumy uvádí, že vědci zjistili, že ženy polykající semeno při vykouření čuráka pravidelně jednou až dvakrát týdně mají nižší výskyt rakoviny prsu než ty, které to vůbec nedělají, ani nekouří čuráka a ani nepolykají semeno. Vědci deset let sledovali dvě skupiny. První skupinu tvořilo 6 246 žen ve věku 25 až 45 let, které pravidelně několikrát týdně polykaly semeno při vykouření čuráka. Druhou skupinu tvořilo 9 728 žen, které kouřily čuráky ale semeno nepolykaly. Ženy v první skupině byly diagnostikovány s rakovinou prsu v 1, 9 procentech případů. Ve druhé skupině to bylo 10, 4 procent. Je to jasné, polykání semene je zdravé. Říká doktor A.A.Kramer z Johns Hopkins School of Medicine. "Jsem tím objevem překvapen, ale na druhé straně mě těší, že vědci našli relativně jednoduchou cestu jak snížit výskyt rakoviny prsu u žen." Platí však zlaté pravidlo pravidelnosti, protože jedině pravidelnost zajistí výsledky, " říká dr. Helena Shifteerova z vědeckého centra univerzity. "Takže doporučuji všem ženám, aby z francouzského milování až do konce udělaly pravidelnou rutinu svého života." A dodává: "Od té doby, kdy jsem se seznámila s výsledky výzkumu, dělám to každý druhý den." takže paní profesorka každý druhý den kouří čuráky a polyká semeno. Šťastná to žena.
lks  17.2.2017 8:11:00
Pro Milada: nápis měli: jennik61@seznam.cz
Milada  17.2.2017 7:41:18
pro Iks chci napsat, že bych mu dala. je mi 45 a to jsem šťastná za každého čuráka, který mě vyjebe a kterýho mohu vykouřit. A zadara.
Tomáš, u Říčan  16.2.2017 12:27:55
já bych toho 17 cm čuráka rád vykouřil. Je to možný? Máš hodně semene, i když je čurák velmi malý? stříkáš daleko, odečti, prosím, těch 17 cm délky čuráka.
Lenka  16.2.2017 9:23:19
podle svého přiznání na přiznání máš čuráka 17 cm, co s tím chceš, proboha, dělat? S takovým ubohým kašpárkem pořádný divadlo nezahraješ. Raději si to dělej sám.
lks  15.2.2017 15:14:04
Ahoj Lenko, jestli chceš, tak tě pořádně vymrdam. Napiš meil: jennik61@seznam.cz
Lenka  15.2.2017 14:57:04
mám ráda sex a to pořádnej a dnes s více muži najednou. Ráda vykouřím pořádne čuráky, potřebuji cítit čuráky v kundičce, v análku i v ústech. a stříkání, to úplně miluji.
Lenka  14.2.2017 17:27:18
ty snad vidíš ve všem něco jiného, než je skutečnost. přivítala bych, pokud jsi z Prahy, tvou emailovou adresu a zájem mě pořádně vysouložit. Pokud jsi pořádnej chlap, jak píšeš. Jakého ho máš, pochlub se?
Lenko,  14.2.2017 15:32:04
já myslím, že jsi ve skutečnosti chlap, tak manželovi nezáviď a přidej se s
Lenka  14.2.2017 12:53:50
jsem z Prahy, napište, nutně potřebuji každý den mrdat, mít čuráka v kundičce a v puse, vykouřit čuráky a polykat semeno.Na manžela už kašlu, stejně to už ví a jak se dole píše, je buzik a má své vykuřovatele. Škoda, že ti chlapci jsou homo, mají pořádné klády a já tak manželovi závidím ten materiál co vykuřuje a polyká sladkou mrdku!!!!
muž  gaviskon  9.2.2017 17:23:45
Jestli je tu nějaká štíhlá, zadaná z Prahy, kterou už to doma nebaví, chtěla by změnu nebo jít do trojky s holkou, tak ať se mi ozve do zpráv
Honza  9.2.2017 16:54:05
Ahoj Lenko, jseš z Prahy?
Lenka  9.2.2017 14:12:05
po vymrdání jsem si to nepřesně spočítala. Mrdat mimo manžela jsem začala v roce 2009, v únoru 2010 jsem se přiznala. Prosím, kdo bez nároku na odměnu je schopen mě denně alespoň 5x vymrdat? Jsem nymfomanka, potřebuji to vlastně pořád.
Lenka  9.2.2017 14:09:36
vážení, končím, mé přiznání je od roku 2015, od té doby uběhlo hodně času a kunda mi ztratila šťávičku. Už mě to nasucho mrdání nebaví a trochu to bolí. Ani lízání kluků před mrdáním to moc nezlepší. Jsem nymfomanka, potřebuji nejméně 6x mrdat dopoledne, odpoledne si dám nejméně 3x a večer jdu spát s čurákem v kundě po 4 vymrdání. Kluci, mám 32 let a jsem z té sexuální vášně nešťastná.
Irenka  31.1.2017 20:00:24
jé, těším se, ráda bych ti vylízala kundičku, ráda bych ti dala svou kundičku na tvou kundičlu a třela bych se. Sedni si mi na obličej, budu tě lízat!!!
Lenka  30.1.2017 10:19:16
už jsem to vzdala. Nemám jen jednoho, stala se ze mě nymfomanka, musím souložit každý de a to několikrát. A ten můj milenec na to už nestačí. Takže jsem se stala kurvou, která dá zadara. Jsem vlastně kurvou, když mě k tomu, abych mrdala s každým, žene má vnitřní touha, má vnitřní přirozenost? Prosím, poraďte mi a hlavně mi sdělte, kdy mě omrdáte.
Vláďa  25.1.2017 16:04:55
Ahoj všichni, super, jdu masivně atakovat vdané ženské a budu s nimi souložit. Paráda. Jak říká Slávek a já jdu do toho a bude to snadný a bezva: Slávek má pravdu: Já to neřeším. Žiju jenom jednou, a kdo ví, jak tu budu dlouho. nedá mi manželka? Dá mi jiná? Super, beru si jí hrstma. Ojedu každou hezkou ženskou (nejlépe vdanou), zčásti proto, abych se pomstil manželce, a zčásti proto, že i ta cizí je svině, protože určitě doma nešuká a kurví se se mnou. A za třetí hlavně proto, abych si prostě zamrdal.
Ivan  24.1.2017 8:11:48
Slávek má pravdu: Lenko, ano, ano, dělej to, máš moji podporu. Čistý sex je skvělý, oddávej se svému milenci, šukej s ním každý den, protože to co uplyne, se již nikdy nevrátí. A občas dej i svému manželovi, aby byl klid a na nic se nepřišlo. A pozor na netradiční polohy, aby ses neprozradila, dělej s manželem jen klasiku. A nech ho pořádně vystříkat, pak dá několik dní pokoj a ty můžeš dělat divoký a nádherný sex s milencem. Užívej si to, nemusí se to pak vůbec a nikdy opakovat. A nakonec : prostě si jen zamrdáš.
Pája  17.1.2017 11:14:18
Slávek má pravdu: Já to neřeším. Žiju jenom jednou, a kdo ví, jak tu budu dlouho. nedá mi manželka? Dá mi jiná? Super, beru si jí hrstma. Ojedu každou hezkou ženskou (nejlépe vdanou), zčásti proto, abych se pomstil manželce, a zčásti proto, že i ta cizí je svině, protože určitě doma nešuká a kurví se se mnou. A za třetí hlavně proto, abych si prostě zamrdal.
Benda  16.1.2017 9:31:30
pro admina: navrhuji toto přiznání zrušit a dát jako skupinový sex. děkuji.
Benda  10.1.2017 9:07:25
jsem obdobným způsobem nevěrný své manželce, kdy jsem na naléhání manželky svolil, abychom byli 3 v posteli. Já se pak díval, jak kamarád mrdá moji ženu a ona má pak orgasmus jako blázen, to se mnou nikdy neměla. Docela mě to vzalo. Náplastí na tento pocit ani nebylo, že jsem pak kouřil kamaráda a manželka mi přitom vykouřila čuráka a jak je zvyklá, mé semeno polykala. Ale pak se vrhla ke mě, vyndala mi z pusy čuráka od kamaráda a přede mnou ho kouřila a mzlila se s ním a pak jsem se musel dívat, jak lačně polyká jeho semeno při stříkání a tak nějak divně se při tom usmívá. Už bych to nikdy nedělal, abych svolil s 3 do postele s mou ženou. Ale, stalo se. Od té doby se to pravidelně opakuje, kamarád mrdá v posteli, kde jsme všichni 3, mou ženu, tá se svíjí slastí a mého čuráka přitom vykouří kamarád, který mrdá moji ženu. Tak to děláme pravidelně, ale manželka má orgasmus jen při mrdačce s kamarádem. Na mě je jen kouření kamarodova čuráka. Ale nestěžuji si, alespoň něco.
Lenka1  9.1.2017 9:45:23
chci Vám všem říci, že mě už ten stav nebaví. S milencem jsem to skončila, ostatní mě po skupinovém sexu neberou. Hledám pořádného mrdáka, živočišnýho s penisem 20 cm. Kdo má menšího, prosím, nepište.
Jarda  8.1.2017 16:25:07
naše mrdání je bezvadný, Petr je můj homosexuální vykuřovák, Petrův homosexuální vykuřovák je Radovan, manžel Lenky a všem nám bude vykuřovat Lenka a ten její heterosexuální mrdák, kterého ještě neznáme. Ale pokud nás bude vykuřovat Lenka, tak my pak budeme vykuřovat jejího heterosexuálního mrdáka, který se pak stane naším společným vykuřovákem a mrdákem. Tak to je. Ty holky Vendulu, Alenku a Jitku vezmeme mezi sebe, ještě se tak nestalo, ale brzy to bude. Jen nevím, zda se budu víc věnovat kouření čuráka, nebo lízání kundy.
Alenka  4.1.2017 13:10:44
9 cm je fakt málo, ale ráda ho vykouřím. Jdu do toho s tebou. Můžeme do trojky? Taky bych si ráda zkusila lízat kundičku. přitahuje mě to.
Jitka  2.1.2017 11:57:06
taky chci nový sex, s mým manželem je to už nuda. A má ho malej. 9 cm. Už se mi ho ani nechce kouřit.
Vendula  29.12.2016 11:19:06
a mohu se také já přidat? Je mi 28 let, vdaná, 169/75/prsa 3, velké dvorce, ráda bych lízala kundičku. Moc po tom toužím.
Jakub  29.12.2016 9:59:04
nemohl bych s Vámi do skupinky? Mám 22/6 cm.Rád lížu kundičku a kouření čuráka se naučím!!!
Emil  27.12.2016 20:43:51
jen bych doplnil, že já ještě pravidelně vykuřuji Petra a už je s Lenkou dohodnutý, že nás bude všechny pravidelně kouřit.
Jarda  26.12.2016 17:49:36
chyba, Petr je můj homosexuální vykuřovák, Petrův homosexuální vykuřovák je Radovan, manžel Lenky a všem nám bude vykuřovat Lenka a ten její heterosexuální mrdák, kterého ještě neznáme. Ale pokud nás bude vykuřovat Lenka, tak my pak budeme vykuřovat jejího heterosexuálního mrdáka, který se pak stane naším společným vykuřovákem a mrdákem. Tak to je.
Tvůj manžel Péťa  23.12.2016 20:57:06
Naser si ti svině
miláčkové moji,  23.12.2016 16:30:48
všem buzerantům, buznám, homokládám, hulibrkům, teploušům a lizprdelákům přeji srdečně ty nejhnusnější Vánoce, smutný a nešťastný nový rok, a ať všichni chcípnou v bolestech a všemi opuštěni.
Jarda  22.12.2016 10:49:19
Emile?!! Já jsem myslel, že kouříš jen mě a ty jsi mi nevěrný? Proč mi to děláš? Nesnesu představu, že Tě kouří, tvého krásného 20 cm čuráka, že kouří Petr i manžel Lenky. To ti neprominu. Ale možná, že prominu, pokud mě bude kouřit i Lenka. Prosím, zařiď, ať mě Lenka taky pravidelně vykuřuje!!
Emil  22.12.2016 9:53:07
Ahoj Petře, to jsem nevěděl, že kromě mě ještě kouříš manžela Lenky. Dobře, nebudu z toho dělat nějaký scény, ale za podmínky, že se půjdeme vykouřit všichni tři společně. Rád budu mít dva čuráky najednou v puse, bude to pro zpestření našeho sexuálního každodenního života. A neboj, Lence to neřeknu. Jen ať je v nevědomosti a dál si mrdá s tím svým mrdákem.
Petr  19.12.2016 10:02:38
Ahoj Lenko, chci tě uklidnit, Tvůj manžel nic neví a ani Tě nepodezírá. Když jsem s ním včera mrdal a kouřil mu čuráka, tak jsem vyzvídal, jestli ví o nás dvou a jestli popřípadě Ty nemáš nějakého chlapa, když my dva se skoro denně kouříme a on pak s tebou nemůže mrdat. Řekl mi, že nevíš nic a že chlapa nemáš, protože jsi v posteli chladná a o sex nemáš zájem. Takže o.k., je to bezva, Ty měj svého milence a já budu pravidelně pokračovat v šukání s Tvým manželem. Hurá, to jsou báječné vánoce!!!
Podgornyj  12.12.2016 10:35:53
lenko, ano, ano, dělej to, máš moji podporu. Čistý sex je skvělý, oddávej se svému milenci, šukej s ním každý den, protože to co uplyne, se již nikdy nevrátí. A občas dej i svému manželovi, aby byl klid a na nic se nepřišlo. A pozor na netradiční polohy, aby ses neprozradila, dělej s manželem jen klasiku. A nech ho pořádně vystříkat, pak dá několik dní pokoj a ty můžeš dělat divoký a nádherný sex s milencem. Užívej si to, nemusí se to pak vůbec a nikdy opakovat.
Míro  7.12.2016 9:19:18
souhlasím s jajky, když nemáš sex doma, je spravedlivé si ho najít mimo. Ale tajně, nezraňovat toho druhého, s kým žiješ. I když, asi ani to není správné. Asi se rozejít.
jajky  6.12.2016 21:33:41
dnes není čas na to sledovat nějakou nevěru.....je to sex a chce ho každý....a pokud jí ho nedá tak proč si nedat vedle....mám doma přítelkyni a už rok se mnou nemrdá....prý jí bolí spodek od operace.......a co já???Já pích píchal jako vztekléj.....je tu žena z Ústí nad labem???
muž  gaviskon  10.9.2016 14:17:36
Taky bych rád potkal zadanou pražandu, která má pořád chuť. Můžeš mít čas i dopoledne. blin2002@yahoo.com
Aleš  27.7.2016 3:40:09
Ahoj Deniso já mám času dost ale nemám s kym sexovat.
Denisa  23.7.2016 16:56:50
Já bych chtěla sex, ale nejsou kluci kteří mají čas s
petr  26.6.2016 14:08:42
Lenko a das
ajka  26.6.2016 6:50:38
Já bejvám nevěrná na manželovo přání. s
TUTanchaTOn  22.6.2016 13:54:21
Lenko, jednou stejně vyjde najevo, jak je to ve skutečnosti, to, co jsem Ti napsal, samozřejmě můžeš odmítnout. Pořád se to dá zachránit.
Patrik  11.5.2016 19:22:53
Nevěra je dneska běžná. Co byste chtěli
Pan  5.5.2016 14:17:09
Pán s gumovou pannou - je to nevěra ?
Zoe  2.5.2016 12:01:36
Já jsem svwho partnera také podváděla.Jednou mě nachytal v posteli s jeho nejlepším kamarádem. Jsem s nim dodnes on mi to odpustil a nás seX je ještě lepsi.Řekni mu ze te vztah nebaví a uvidíš co se snim stane. s
Lenka1  12.4.2016 16:06:50
Já nedávám každýmu na potkání. Jenom tomu, kdo si řekne s
xmen  12.4.2016 12:57:00
Lenka 1 dáš mi taky zamrdat.
Julie  12.4.2016 10:11:05
Myslíš nevěra k nevíře ? To je dneska normálka
Spravedlivý  4.4.2016 15:25:10
Už dostala kopačky - dvojitý. Od milence, i od manžela. Kurva zkurvená.
nik  4.4.2016 14:21:03
Ahoj kotě, dlouho jsi zde nebyla.
Zdenek  12.3.2016 8:16:10
Ahoj Lenko taky bychte nabijel kdybych vedel kdete najdu, z mim velkym a silnym kamaradem.
soused  11.3.2016 23:22:06
zeptej se manžela a uvidíš. Možná to bude to poslední, co uvidíš...
Sexuložika  17.2.2016 14:23:18
s poníkem to nevěra není
Kovbojka neteř  17.2.2016 14:01:09
Ty píčo poník! s
otázka  17.2.2016 13:53:53
ahoj, máme doma 4 poníky. Jezdíme s nimi v sezóně po akcích (poutě, slavnosti...) a děti na nich jezdí. myslíte, že když s nimi občas souložím nebo je kouřím, jsem manželovi nevěrná ? Poníci ho mají hroozně velkýho a dělám se s nima jako nikdy.
Lenka1  2.2.2016 9:35:55
ano, nabíječ mě nabíjí a to pořádně
Carlos  2.2.2016 9:22:21
Pokud tě to nabíjí, tak to dělej dál.Ostatní není třeba řešit.Pokud tím nikomu neubližuješ tak je vše v pořádku. s
xmen  31.1.2016 11:30:21
Už aby ty kurviska taky platili daně.
no Václave  26.1.2016 16:20:18
Říká se paní ředitelka, to je moc vážená dáma. Bere za měsíc 273.000 a
dva naši nejvyšší představitelé jsou prý chudí příbuzní JN
Václav  16.1.2016 10:52:01
Čebka s s jako čubka, nejseš sama
muž  vtak215  6.12.2015 21:18:11
Ja by to nenazval podvadeni ale lidske potreby ktere raz zacas zmenit a vyskouset i jineho druha a oto je to zaimavejsi. NEMYSLITE
Ty tuTanPíčo  25.11.2015 17:15:31
co to tady nacvičuješ? Si myslíš, že je na tebe někdo zvědavej? Ty samozvanej léčiteli, ty zachránče ztracených duší... s strč si hlavu zpátky do prdele, odkud jsi jí před nedávnem vytáh.
TUTANchATON  13.10.2015 12:15:34
Nevěra působí negativně, člověk vždy něco ztratí - tím ale nechci obírat o svobodu - co třeba zvážit zisky a ztráty z každé z voleb? Přeci v manželství nemusí být každý den stejný jako ten předchozí-nemusí to být nudný, jde o to si manželství okořenit ne nevěrou, ale něčím fantastickým, vzrušujícím...s jedním člověkem to není proti přírodě, pokud ti dva skutečně patří k sobě, někomu nevěra může fungovat, ale asi nevidí realitu komplexně. Někdy i to tajné může být vidět. Nechci manipulovat, ber tohle jako jeden způsob.
vlado  12.10.2015 22:33:28
Treba si to nechať pre seba v tajnosti
Tutanchaton  15.9.2015 20:30:41
No samozřejmě, když mě nejde vymazat, tak aspoň očernit, prohlásit za kretena. (Nedokážeš nic jinýho? Zloděj volá chyťte zloděje - tak se chováš. Raději to přecházim, nechci tak vnímat tebe ani tvý rodiče.)
vlado  7.9.2015 22:19:52
Zuzka mne to funguje na sto percent a hlavne dam si zalezat aby to dopadlo dobre.
Hanz  1.9.2015 20:38:57
Nevěra je koření života i manželského sexu. Nemůžeš celej život píchat jen s jedním člověkem, to je proti přírodě.
TuTenKreTen  25.8.2015 21:26:56
Jestli ti dobrej kelt natolik sešrotoval mozek, že umíš jenom
ctrl C a potom ctrl V
do všech zdejších příspěvků, tak to jsi teda dopad. Chudáku ubohej, tvoje maminka se bude ještě v hrobě obracet, co to porodila a vypiplala za potrata.
TuTAnchATon  17.8.2015 20:58:09
Lenko, co cítíš, atd. ke mně? A co vy další příslušnice druhého pohlaví? Klidně napište blbost, vtip, něco hustýho. s
TuTAnchATon  17.8.2015 20:50:10
Ale dá se to zachránit, pokud chceš. Tomu našeptávání by bylo dobré nedat čas ani prostor k realizaci, tím ale neříkám, zříci se ho v tom smyslu, abys ho nepochopila a neuvědomila si, že vašemu vztahu chybí sexuální náboj, změna, zájem, vzrušení nebo tak něco. využít to pro něco dobrého. To ale neznamená, že se máš nutit do vztahu, který není tak zajímavý, násilí by bylo špatný. To cvičení jsem myslel, že by je případně zharmonizovalo nebo by se stalo něco jiného dobrého a Lenka by přišla sama na odpověď proč se jí tohle děje i z hlediska karmy, prostě by se s tím hnulo dobrým způsobem. Jsou i další dobré cesty.
A sex se zvířaty, nevěra a další věci zde diskutované: co zvážit zisky a ztráty každé z voleb i z hlediska karmy? A sex se zvířaty-nejedná se o jejich zneužití, i když se zdá, že se jim to líbí? Jasně, že můžou např. poskakovat, jim se líbí příjemné sexuální pocity, ale jestli se jim líbí i to ostatní, to už nikdo tady neřeší.
musíš studovat  25.7.2015 17:18:38
Cvik dobrého Kelta ale nepomáhá na to, aby se manžel nic nedozvěděl. Na to pomáhá třeba strychnin.
TutAnchAton  25.7.2015 17:15:12
Ve tvé kůži bych asi zvážil, o co všechno člověk přichází, když vedle manžela má ještě někoho jiného. Co děti, co ten vztah...co vnitřní dítě, co podvědomí a nevědomí...co úplnost...Chápu, že třeba prožitek s jiným je jiný, jak píšeš. Pokud bych chtěl najít odpověď na otázku, proč se mi tohle děje, čemu moc nerozumím, je tu spousta možností, snad nejbližší vám je tu jedna: jeden cvik dobrého Kelta na úplné nalezení odpovědi a další cvik dobrého Kelta na úplné zharmonizování i těch podvědomých a nevědomých sexuálních tendencí a hnutí.
Lovec nicků  7.6.2015 18:58:15
Maruš je Verča. A ve finále je to prostě chlap.
Bohdan  7.5.2015 21:21:08
Toto mi delat ta ma a priznat se k tomu tak dostane kopacku do ksichtu a kdybych to vysondoval sam tak ji dobiju a pak zabiju tak si vyber
zuzka  4.5.2015 15:07:16
mam manzela a sex s nim uz neni co bylo a tak do cela dost casto premyslim ze si najdu milence.jsme spolu 19let a jen jednou jsem podrzela jinemu s ale to uz je dost davno ale ja cim jsem starsi tim vic potrebuji sex a ten mi doma chybi. a ted mne sudte.
Marie  28.4.2015 14:21:21
Já se nekurvím, manželovi jsem věrná, a to nejsem žádná vobludka nebo že by manžel ho měl nějak extra velkého a ani pes mi neklátí. Mám čisté svědomí a klidný spánek
?  21.4.2015 18:49:37
Vazena pani, jsou veci, ktere se neprobiraji u stolu v kuchyni, chut zakazaneho ovoce nebo adrenalin je velky pokuseni a urcite do jiste miry i pochopitelny...
Kdo jsi bez viny, hod kamenem, to je pro chytre a uvedomele pisalky.
kristýna   8.4.2015 20:56:06
opravdu hruza ale sex je vašim životem a jakej mate život at podvádíte manžela nebo tak....hlavně to nikomu neříkat
maxiptactvo  13.3.2015 14:52:44
nebuď trapnej, neklepej
ouchyla  19.2.2015 13:23:31
Hrůza, co se tady dovídám. Nejenže se kurvěj s negramotama, ale hlavně že má velký péro, chudák hodnej manžel. Ale nevím kdo je větší chudák, zda manžel, jemuž žena zanáší s primitivem-megaptákem, nebo tomu která si to rozdává s Maxipsem Fíkem ?
Gábina  6.2.2015 13:04:08
a ani o týrání se nejedná. Pejskovi se to moc líbí, už pozná, že se na to chystáme, poskakuje, olizuje mne, staví se mu péro....krásně se do mě udělá a je spokojenej. Tak copak.
Pavla  2.2.2015 13:18:07
Já myslím, že ne. Taky to dělám, ale je to trochu jiné než nevěra s chlapem. Pes, příp. koník, to se bere jinak. Já to s naším zlaťákem taky dělám, ze stejnejch důvodů jako Gábina- rozměry atd. Ale manžel mi přistihl, ale pochopil to. Takže je střídám, někdy jsme v trojce.
Gábina  2.2.2015 11:06:12
Co myslíte, je možné považovat za nevěru to, že si to pravidelně rozdávám s naším velkým psem? Nechám ho, aby se do mě udělal a vystříkal se mi hluboko. Taky mi líže a někdy mu ho kouřím. Má ho mnohem většího než manžel a podává excelentní výkony. Manžel o tom neví.
Drvoštěp  2.1.2015 19:50:46
s Verčo myluju tě! Necháš se vilýzat Verčo. Neboa spon viprstit. s
Verča  2.1.2015 19:49:30
Ano priznavam sem kluk kluk kluk! Uz me nebaví si porad honit. Chci vam vsem delat zenu vercu. Budu verca a budu vas kourit a honit a můžete me oprcavat do obou dírek.
Verčo  2.1.2015 18:39:56
ty jsi schizofrenik? Jak jsi přišla na to, že tady hledám chlapa? Toto není seznamka! Vošklivka bez KOZOU, KETROU nikdo nechce je tvoje máma. Nikoho neurážej, a nikdo nebude urážet tebe. Ty hnusáčku - miniptáčku-úchyláčku, se kterým nikdo nechce souložit.
Verča  2.1.2015 15:34:39
Jseš blázen, nemám potřebu tě přesvědčovat a stejně jsou tvé vývody chybné. Je mi jedno jsetli jseš úchyláček-hnusáček-miniptáček a nebo vošklivka bez kozou a tvarů, ketrou nikdo nechce souložit. Klidně sem piš, ale tady si pořádnýho chlapa nenajdeš s
Ale pane Verčo,  2.1.2015 13:44:05
vždyť já jsem žena, tak asi těžko můžu být pan Minipták, kterým jsi ty. A jako žena vím přesně, jak danou situaci popisují ženy (i ty nestydaté a zvrhlé) a jak muži. Nejde o velikost sprostoty, a vulgarit, to my ženské umíme taky, ale o stavbu vět, řazení slov, a celkovou atmosféru vyprávění. Takže chlapče, jsestli ti to tady banda puberťáčků baští, tak mě neoblbneš. S tím se smiř.
Verča  2.1.2015 12:41:09
Nevím, na základě čeho tak usuzuješ. Možná, že takhle naplno to takhle přizná málokterá, ale divil byste se pane Miniptáku, kolik takových je. Ovšem na venek se tváří, jako kdyby neuměly do pěti počítat. Nevím, že tě to tak irituje, asi ti manželka zanáší s maxipérem a tys doma za užitečného blba a co nejhůř, dozvěděl jsi ses to a samozřejmě s tím nemůžeš nic dělat. Je mi tě líto, ale nedá se nic dělat. S timhle jste vy chlapi na tom hůř.
ale Verčo,  31.12.2014 12:58:50
vždyť jedinej honič s malým pindíkem jsi tady ty. s proto máš tak dobrou fantazii. To honiči mívají...
Verča  31.12.2014 10:08:39
Sašu si nevezmu, to by byl průser, kdyby se to provalilo. Ani manžel to neví. Toho si taky nechám z důvodu, že doma uklízí a vaří, prachy nosí, je to slušnej a kultivovaný člověk, mluví učeně, furt čumí do nějakých knížek a chodí na výstavy, přednášky, do divadla - no zkrátka vhodný pro vnější reprezentaci. Saša je nekulturní, kniha je pro něj sprosté slovo, to co mu bylo ubráno nahoře, mu bylo měrou více než vrchovatou přidáno dole. To jak si mě bezohledně bere, ta zvířeckost, žádná sladká slovíčka šeptaná do ouška, žádné intelektuální žvásty....jen zvířecí mrd ! Takže současný stav mi naprosto vyhovuje.
Tak nezáviďte vy honiči s malejma čuráčkama nebo ošklivky, co vás pořádnej samec nešuká.
svatá pravda  30.12.2014 21:27:14
jo jo, to je samý "láska, něha, milé chování, gentlemana bych chtěla" a potom to mrdá s tím největším primitivem. Ženský jsou krávy, proto je nesmíme šetřit, ale mrdat jim ty kundy, co to dá!
Milý fantasto Verčo  30.12.2014 14:51:34
nevím kdo se tady zase vydává za ženskou, ale přesto: To jsi nevěděla před svatbou? To ti nevadilo že má malýho? A ty mu nedokážeš říct, že může bejt v sexu tvrdej? Opět chceš vás ženský postavit do rolí blbejch, které si neumějí říct, co chtějí? On je třeba ohleduplný a jemný proto, že si myslí, že to tak jako žena chceš. Všechny jste píči, protože pořád nám předhazujete, jaký my chlapi jsme prasata, a jak bysmě jenom tvrdě šukali.... a potom, když máš doma slušnýho, tak se mu kurvíš s nějakým debilem? Já to říkám pořád: Všechny ženský jsou kurvy a děvky. A ještě k tomu pitomý, protože nevědí co chtějí. Vem si toho rusáka, on ti za to bude vděčnej, že získá občanství. A z vděčnosti ti každej den rozkope hubu, a v ožralosti ti nechá píču roztrhat svejma stejně primitivníma kámošema z Donbasu, ty kundo.
Teploušek Moric  30.12.2014 14:01:47
Tak toho Rusáka ti závidím.
Verča  30.12.2014 14:00:24
Já taky mám za manžela "pitomce", kterej je hodnej, uklízí, pomáhá, plní mi přání, ale co naplat, má ho docela malýho a není drsnej. Tak jsem si našla negramota a kriminálníka Rusáka, kterej neumí pomalu ani psát, živí se mlácením lidí, ale mrdá jako 100 nadrženejch černochů z pralesa! Má ho hrozně velkýho a tlustýho, šuká mi tvrdě do bezvědomí a nešetří mi, to jsou orgáče! Manžela mám jen tak pro forma, abych vypadala za slušnou před rodiči, prarodiči, slušnými známými atd, když už musím vyšukávat s takovou verbeží. A jak mu v ňom škube, až to se mnou hází, když se Saša do mě dělá, je zaraženej až po koule, ohromného žaluda cejtim až v žaludku, kundičku mám roztaženou a narvanou jeho ptákem k prasknutí a pak litry horké mrdky...
roman  6.12.2014 22:51:56
Slávku podáno trochu vulgárně ale čistá pravda.
Slávek  6.12.2014 22:31:49
No ale je to vlastně všechno dobře zařízený a zapadá to do sebe. Manželka doma nešuká, ale zahýbá s jiným. její manžel zase prcá cizí manželku, která doma nešuká, ale zahýbá s ním. A takhle to do sebe zapadá... každá manželka je děvka, doma nepodrží a s jiným šuká tomu ale zase nedá doma ta jeho kráva..., takže si ve finále zašukají všichni. Jen je to zbytečně složitý. Kdyby ty krávy mrdaly pořádně doma, byli by spokojení všichni.
Samec  4.12.2014 16:04:30
Mockrát to bylo vidět ve filmu, ale bohužel je to krutá realita: Chlap, hodnej, dobrák, manželku by na rukou nosil, myje doma nádobí, pomáhá jak jenom může... a ta jeho čubka mu nedá ani zašukat. A navíc ho podvádí, a když tak leží pod milencem a přiráží tomu mrdounovi, tak mu vypráví, jakej je ten její bačkora blbec, že to není chlap. ten manžel je prostě v prdeli, protože je hodnej. Naopak, drsńáci mají krásný holky, který se před nima třesou strachy, nedovolej si odporovat, a ještě dostávaj přes držku každej den. A ty krávy jsou sspokojený! To mi hlava nebere, ženský jsou prostě normální píči! Jen kunda obalená zbytečným masem a kostma.
Jirka  2.12.2014 22:48:08
co tady čtu tak je mi z Vás na nic....máte doma hodný chlapy a stejně se kurvíte jinde....pokud todle nedokážete v té své vyjebané palici ukočírovat tak jste kurvy...a takový ty debilní žvásty, že vám v tom, , spokojeným´´ manželství chybí jsou jen výmluvy.To aby vás tak netížilo svědomí...ó pardón vy vlastně ani žádný mít nemůžete....
Slávek  21.10.2014 19:51:02
Já to neřeším. Žiju jenom jednou, a kdo ví, jak tu budu dlouho. nedá mi manželka? Dá mi jiná? Super, beru si jí hrstma. Ojedu každou hezkou ženskou (nejlépe vdanou), zčásti proto, abych se pomstil manželce, a zčásti proto, že i ta cizí je svině, protože určitě doma nešuká a kurví se se mnou. A za třetí hlavně proto, abych si prostě zamrdal. s
bully  17.10.2014 18:50:41
Ahoj docela by mne zajímalo jak to s těmi udajnými hrdiny dopadlo dále, škoda, že sem už nechodí. A jinak taky mám zkušenost, ale proč to sem psát když sem stejně nikdo nejde. Škoda. s
anonym  21.7.2014 13:31:04
Ak by sa manželka niekedy dozvedela že som si vyhoníl pred bývalým spolužiakom.Môže to brať ako neveru?
Kamil  15.7.2014 13:33:49
Asi jo, máš klid a nejsi za debila.
muž  Luky  14.7.2014 15:10:13
Kdyz to tady ctu tak je asi lepsi se nezenit ne? s
Kamil  11.7.2014 13:48:56
To je přesně můj případ. Ale já to tak nechám, protože jinak bych si už nezašukal vůbec. Makám doma jako šroub, a tak 1x - 2x za rok si s manželkou "zašukám". Ona jí od toho maxipéráka projedou a vytahanou, jsem jak párátko v pytli, no nic moc, ale furt lepši než ruka. Kolikrát si ho máčím i v jeho mrdce, když jí před tím naplní až po okraj.
Maruš  3.6.2014 15:37:24
Já mám taky skvělého manžela, je hodný, vydělává, doma vaří, pere, uklízí...o dceru se stará, je takový jemný a citlivý...zkrátka je to debil, ale užitečnej debil, prachy mi dává a všechno doma dělá, nechci o něj přijít, to bych to musela dělat sama, ale já potřebuju pořádně tvrdě zmrdat velkým čurákem, takže jsem si našla jednoho s pěkně velkým, nemá prachy, není hodnej, nemluví jako kniha, nečte, je drsnej a blbej a krásně mi vošuká jak čubku ! To právě potřebuju! Takže to hraju takhle - miničuráček sečtělý a inteligentní podpantofláček vydělává a doma maká a vyšukávám s MAXIpérem.
jsi  12.5.2014 16:45:49
svině
Nik  31.3.2014 15:43:51
Ahoj Leni, no popravdě jsem to rozjel ještě jinde.Dobrý.Teď to bylo ale pouze a jen o sexu, žádná citová vazba.Řekli jsme si to hned na začátku a bylo jasno.
roman  11.2.2014 10:29:35
koukám že jsi se pěkně rozjela. jeden ti nestačí a výčitky v tahu.
Lenka 1  10.2.2014 22:23:00
Tak jak se tu všichni máte?Niku kde jsi?? já jsem tu dlouho nebyla, mela jsem od te doby jeste 2 chlapy, co ty?
lulu  11.11.2013 22:20:10
nevěra s ty ale asi hledáš daleko víc než jen pohodu ve vztahu, asi ti něco chybí, to znám s
Jája  21.9.2013 12:25:00
Asi na tom něco je...Doma třeba všechno funguje i ten sexík, ale je to přece jenom stereotip...prostě pořád stejný a když ochutnáš něco jinýho tak tě to moc baví a užíváš si to.A proč taky ne.....život je krásnej, ale krátkej.-)
Honza  21.9.2013 3:09:52
Moc Vám všem děkuji.
Už dlouho jsem se ta nenasmál.
Přidali jste mi alespoň dvacet let života.
A to jsem ještě k tomu navštívil www.feministky.com/ a mám krásný večer s
Ty bláboly a "rady", prostě když zahnu tak nejsem s něčím doma spokojený.
Vím kdo jsem :-)  17.8.2013 11:46:03
Pokud jde o technický SEX, tak je to OK... Je toho plný svět a každý to dělá. No a moje reakce na článek níže z 1.8.2012 "SLUŠNÝ ČLOVĚK" ? s JEN SE SMĚJU - tohle nepíše slušný člověk. Slušný člověk je hodný a snaží se do druhého vcítit a pochopit ho a né hned odsuzovat a na... přezdívka SLUŠNÝ ČLOVĚK - napíše hned na začátku "TY VOLE" s to je hustý - to je přetvářka a pak nevěřím ničemu co napsal. Určitě taky podvádí, jen to nepřizná s Řekl bych, že každý k tomu musí dospět... Dospět okolnostmi. Když podvádět nepotřebuješ... máš velké štěstí a jsi spokojen. Když nejsi spokojen se SEXEM, nebo Ti něco chybí, seš donucen něco s tím dělat.... TŘEBA PODVÁDĚT. SEXOVAT JINDE.... COKOLIV, ABY SI BYL SPOKOJEN, NEBO SPOKOJENA. tečka... je to tak... s Ahojky všem...
Tomáš  2.8.2013 19:34:17
Všechno vyřeší trojka s milencem a manželem. Je to vzrušující a není nad společné šukání, rozšiřuje to obzory.
mireček  9.3.2013 19:59:37
Lenka1: Jsi mrcha.
jejda32  9.3.2013 12:56:05
Víš kupa lidí tě odsoudí, ale já ne jsem ženat a moje žena mne taky chodila za jiným, ale jednou jsme si sedli a ona mně vše řekla. Neodsoudil jsem ji a hlavně jsem se jí snažil pochopit.Neříkám, že mně to nešokovalo. Na konec to dopadlo tak, že toho milence má pořád schází se s ním a hlavně stali jsme se kamarády a pokud je nálada a chuť tak její milenec přijde k nám a jde na to všichni tři.Víš taky mně řekla, že mezi ní a tím milencem není žádný cit, jde jen o sex.Fakt je, že nám to teď klape ještě líp než předtím co mně to řekla.Víš máme se moc rádi a berem život tak jak přichází a proč si ho neužít.Má to i jednu velkou výhodu, spestřilo nám náš intimní život. Manželka mně navrhla, abych si také našel milenku, ale já už jednu mám a to jí.
123  23.2.2013 0:27:59
Doufám, že jí manžel už přizabil, děvku jednu.
Nik  20.2.2013 17:21:06
Zajímalo by mě jak se Lenka1 má.....
slušný člověk  1.8.2012 14:44:44
Ty vole, to jou cinty. Předpokládám, že jste pouze úchyláci, co si tady písmenkově užívají. Pokud ne, pak všechny kurvy na své chování doplatí. Kdo s čím zachází, tím také schází. Za nějakou dobu se to manžel doví a vykopne tě, vostuda doživotní. Co na to tví rodiče, pokud je máš a neodešli s potulným cirkusem apod ? Potom tvého šukalína náčelníka Velké Péro už přestaneš bavit, najde si mladší, hezčí, méně projetou, méně vytahanou. Co ti zbyde ? Rodiče ostudou utrápíš, a děti se tě zřeknou, tvé lži o tobě jako o chudince a světici, které jim budeš vyprávět, prohlédnou a pravda vyjde na povrch. nebudeš mít nikoho, budeš troska, odporná babizna nevalné pověsti a zevnějšku (díky nezřízenému způsobu života).. . .
MIŠAK  22.7.2012 17:33:26
SEŠ KURVA,A TAKY BYCH SI DO TEBE RAD ZAJEL s
sto nevere  13.7.2012 10:30:24
Jestli ho milujete a chcete si uzit s nekym jinym... k nepochopeni.. tak to neni asi laska.. aby ste dovolili jinemu muzi na vas sahnout.. to nejkrasnejsi co zena muze dat..
stop nevere  13.7.2012 10:28:38
To uz je jedno...podvod je podvod.. a to jedno jestli jde jen o sex ci o cit... jesdna se jenom o tom ze tu nekdo podvadel a to je konec.. nejjhorsi vec,kterou muzete udelat.. ja to uplnenechpau.jestli to chcete po nekom jinem tak bezte..ale uz se nevracejte..vase vec.. za TO BYCH....
Marcus  29.3.2012 11:10:22
Lenko, vaše jednání je pochopitelné, všichni víme, že krásný a vzrušující sex dovede více lidí než jeden na celém světě, totiž náš partner/partnerka. Buďte hodně opatrná, ať vše utajíte před svými blízkými a ať se vám rodina nerozpadne. Rozvod je hnusná věc a pro děti desetinásobně. Myslím, že v sobě máte poměrně dobře a zřetelně ujasněné, že v tom druhém, paralelním vztahu jde jen o čisté vzrušení, o krásný sex a ne o city. Tak buďte silná a nespadněte do toho po hlavě, nestojí to za to...
vtak215  28.3.2012 20:06:49
rad by te taky skusil ci jsi tak dobra v tem napis a dohodnem se a muzem si dat mail je stejni a po @ dej seznam.cz
Komár  17.3.2012 20:06:20
Chápu to.
Bohoušek  3.2.2012 10:45:00
To je úroveň, jako fena ...
nik  9.1.2012 16:15:13
Ale to stejně všichni.....peklo bude na zemi.
prorok  31.12.2011 13:38:48
hříšníci, všichni skončíte v pekle
Nik  19.12.2011 17:16:32
Ahoj Stáňo,jo v mnohém jsme si byli podobní,ani nevím jak se má a jak ji to ted klape.Třeba si to přečte a ozve se.
hema  30.11.2011 1:36:29
To není zevšedněni, to je realita, prostě jiné tělo, a mám rád jinou. Přitom chci zůstat se svojí, mít jistotu, o nic nejde jen si užít sem tam, vylízat,pomilovat a vrátit se zase tam k lásce
Karl  28.11.2011 11:09:29
Sice by se to nemělo ale pokud se jedná pouze a jen o sex a nechceš za sebou pálit mosty a jsi opatrná aby se nic neprozradilo...tak proč né.Asi to bude takový tvůj boj proti zevšednění a stereotypu který by ti mohl doma nastat.Tak hlavně opatrně.
??  16.11.2011 9:36:02
Já svoji ženu podváděl už na svatbě a do teď podvádím, když to na mě přijde,ona už to ví a tak přistoupila na to, že to děláme ve třech a někdy i v pěti. Nu což o nic nejde, o své dvě děti se staráme a že si chceme užít??Někdo chlastá, někdo šuká.
Finančníkontrolór  3.11.2011 14:13:53
No jo, kurvy...
Stáňa  3.11.2011 12:04:50
ahoj Lenko a Niku: díky vám dvěma jsem se do tohohle příspěvku začetla...škoda, že jste se vy dva neviděli... Hodíte se k sobě!
José  2.11.2011 23:59:27
Je smutný, že podvádíš manžela a ještě to tu rozvádíš veřejně. Hlavně že se ti ulevilo.Nenapadlo tě, že si to může snadno vyhledat v historii, ty trubko ?
Džej  11.9.2011 18:13:52
No, kdyby mi moje žena řekla, že mě 3 měsíce podváděla a že neví proč, tak ok. Prostě se rozejdem a je to.
Ale abych se jednou dozvěděl. co mi to dělala za zády a že sem byl za vola, tak to bych ji asi i fyzicky ublížil a jeho, pokud by o tom věděl, bych zabil. Sráče jednoho.
K  10.9.2011 14:44:29
vždycky se všechno proflákne, dřív nebo později
daisy  26.8.2011 15:31:22
ocassoidka : Tobě musel někdo moc ublížit viď,nebo Ti utekl chlap,že jsi plná nenávisti !!!
ocassoidka  26.8.2011 11:37:16
Jsi kurva, co dodat,to nijak neokecáš. Chudák tvůj muž - je za debila. Stará se o rodinu, vydělává, miluje vás...a co se mu na oplátku za to dostává ? Podvodu, lží...Hezky se mu odvděčuješ, že se kurvíš. A ještě ze sebe děláš chudinku a i jiní tě omlouvají a litují, já snad nevěřím svejm očím. Jaký by to bylo pro tebe, kdyby tys byla věrná, starala se o domácnost a starej by se ti kurvil ? Jseš prostě spodina společnosti, pravděpodobně z rozvrácené rodiny, kde absentovaly základní morální vzory. Verbež, pakáž,komedianti, cikáni či polocikáni,prohulená a prochlastaná ochraptělá čůza vytahaná a vochmataná, cikáni hadr. s . Máš ji jistě vytahanou, že by ti ani kůň nestačil. Jak se můžeš podívat svým dětem do očí ? S kým je vůbec máš ? To je tím, že tě ovládají jen nejnižší pudy, jsi zvířátko. Vystudovala jsi alespoň ZŠ ? Umíš se podepsat ? Ubožačko, vrátí se ti to i s úroky, to si buď jistá. Imaginárně si před tebou odplivuji. Jó, chápala bych to tehdy, kdybys před tím, než se začneš kurvit s tím tvým nabíječem s megaptákem, sezvala manžela a děti a řekla jim něco jako: "Je mi to líto, ale nemyslím hlavou ale rozkrokem, nedá se nic dělat, to je má úroveň, odcházím od vás k nabíječi, promiňte, pálí mi u dobré bydlo, protože nevím roupama a nudou co by a ty ho máš malýho, tam ten ho má velkýho a jináč mi ji vymr*á..." Přeji si aby se to manžel dozvěděl, ale i děti, tví rodiče a rodiče tvého paroháče, aby všichni věděli, s kým mají tu čest a tys nemohla již hrát tu hru na světici, chudinku a spořádanou manželku. Tak a teď se jdu z tebe vyblejt. Proč si ji místo toho nehoníš, nebo si nekoupíš velkýho uměláka "Big černoch John" nebo neřekneš ať tě více šuká a nebo jinak, drsněji ? Jsi primitiv.
Martina  22.7.2011 23:25:13
Ahoj, jsem se tady do toho začetla a musím říct...že je to jako bych četla svůj příběh. Tedy co se týká Lenky. Jsem na tom úplně stejně. Zatím je to v pohodě,ale někdy mám pocit, že ho chci vidět a on nereaguje...má takovou práci a najednou se za pár dní ozve. Trvá to půl roku, uvidíme co bude dál.Jsem vdaná on rozvedený, ale po několikaletém vztahu. Přítelkyně si našla jiného, že není pro vztah. Moc miluje svou práci a koníčky. s Jak často se Lenko scházíte? s s
muž  Nik  20.7.2011 16:15:56
Ahoj Daisy,to víš že jsem na Lenku zvědavý,jak se má,jak pokračuje a tak i jak vypadá.Moc mi byla sympatická dle toho co psala.Kdo ví,kde je jí konec. Nik.
daisy  27.6.2011 17:25:09
Lenka a Nik: to je škoda,že si už nepíšete,ráda bych se dozvěděla,jestli plánujete osobní setkání a ne jen virtuální známost!Fakt na sebe nejste zvědaví ? A nebo proběhlo a nechcete se o tom šířit? s
Tomas  15.11.2010 22:53:19
Ja jsem proti nevere. Nepochopim to a nikdy bych to nikomu neodpustil. Vzdy si reknu, ze mi to nestoji za to, abych nekomu lhal, a kdyz jse ostatni klape tak nemam duvod tomu druhemu nicit zivot. Mohlo by se to skarede vymstit s
Lenka 1  25.10.2010 22:44:19
Ahoj Niku, taky mám hafo práce... ale občas si na tebe vzpomenu s brouku. Měj se, pa
muž  Nik  20.10.2010 20:25:30
Ahoj zlato,mám toho ted nějak moc.Ale na Tebe bych si čas určitě našel,vílo z mých s snů.
Lenka 1  20.10.2010 0:40:44
Ahoj Niku, jen žes mi chyběl, kde si se toulal? s
muž  Nik  16.10.2010 20:29:22
Leničko zlatíčko,tady jsem,copak? s
Lenka 1  14.10.2010 22:44:21
Niku, kde si? Haloooo s chybíš
Lenka 1  6.10.2010 23:46:39
Ani jsem netušila, jaký na starý kolena budu sbírat zážitky! s s
muž  Nik  5.10.2010 14:55:32
přeju Ti to,užívej dokud to jde. nik.
Lenka 1  4.10.2010 22:37:47
Niku, tak budeš muset počkat chvilenku. Poznala jsem skvělýho mužskýho, kterej mě umí náramně potěšit slovem i činem s Žiju teď na jiným obláčku chichi s
muž  Nik  30.9.2010 19:39:47
Přesně tak zlato.Každého věc.V mládí si pořádně užít ať je na co ve stáří vzpomínat.JSi mi také sympatická jako bys mi psala s duše.měj se.Nik.líbám tě.
Lenka 1  29.9.2010 21:50:49
Ahoj Niku, brouku s Ať si každej dělá se životem co se mu líbí, viď? s Jsi moje krevní skupina. Měj se krásně pa
muž  Nik  29.9.2010 15:02:12
Ahoj Leničko zlatíčko,přesně tak,zapírat,zapírat,zapírat!Ale jinak to mám raději maso na maso.S g.je to jako lízat zmrzlinu přes sklo.Není to ono. s
Lenka 1  28.9.2010 23:37:32
No tak já raději příjemnej sexík ve dvou než sama samička s Jisté ale je, že ani já nemám ráda přímou výměnu milostných šťáviček, ale na to existuje řešení, že? s A že bych náznakem doma informovala o svých aktivitách, abych mohla a směla nést důsledky - no tak to snad je žert, ne? Poučila jsem se totiž z problémů jiných a taky věřím dr. Plzákovi s
muž  Nik  28.9.2010 8:15:14
Nono,každého věc. Já raději zavítám do jiných končin než někde doma v koutě leštit kolík.Holt má žena na to není tak jako já,a má s m se trápit,když kolem chodí tolik krásných a chtivých žen?? s s
polak  27.9.2010 16:08:30
gaga: zajimavy nazor s
gaga  27.9.2010 12:26:53
Týjo, tamta s jedním plánuje dítě a šuká s dalšíma dvěma, támhleten má každou chvilku jinou a hlavně ať to nepraskne... . Jak moc vlastně známe svoje protějšky? Jsou naše děti opravdu naše? Neutrácejí naše polovičky peníze našich dětí za dary a výbavu pro svoje milence? Normálně by člověk předpokládal, že si tu píšete fikce za účelem nějákého úchylného vzrušení, ale bohužel z vlastní zkušenosti vím, že se tyhle věci dějou naprosto běžně a z hlediska toho, jenž tyto praktiky neprovozuje a snad není ani přímým postiženým, musím říct, že mi je z toho blivno. A to nejen z hlediska morálního, koneckonců, člověk je tvor s velkým sklonem k polygamii a jeho úlety jsou pochopitelné( zastávám však názor, že když už, tak je fér svůj protějšek alespoň náznakem informovat a nést důsledky) ale převážně z hlediska zdravotního, protože pokud je někdo schopen obcovat s jiným člověkem potažmo jinými partnery, kteří opět obcují s dalšími partnery, kdoví jaké různé milostné šťávy z jakých končin světa Vám ulpí na přirození a bohužel to nejste jen vy, kdo se vystaví takovému riziku, ohrožujete tím třeba i vlastní děti(přenos takové kapavky do oblasti očí mívá pro zrak fatalní následky)

No není už lepší masturbace v teple domova, než honit si ego u cizích?
muž  Nik  23.9.2010 14:58:03
Já se tomu(Tobě) nebráním,naopak.hořím zvědavostí.Proč se nezaregistruješ,ať Ti můžu poslat soukromou zprávu?? s
Lenka 1  21.9.2010 23:18:59
Niku, asi k tomu jednou dospějeme, co? s
muž  Nik  20.9.2010 19:38:12
Vždyť Ti pořád říkám že patříme k sobě,jen to vyzkoušet. s s s
Lenka 1  19.9.2010 23:15:41
Ahoj Niku, můj objev je pasé s Ulovila jsem si ho, ale nestálo to za nic s tak ho posílám dál s Třeba se někomu bude hodit (chichi) s
muž  Nik  14.9.2010 15:20:25
Ahoj Leničko,já jsem se zase dal dohromady se svou miou milenkou a prožíváme zase chvíle vzrušení a výstřiků a chvění.Je to supr. A co ten tvůj nový objev? "stojí"za to? s
Lenka 1  13.9.2010 22:36:02
Tak jsem zase potkala jednoho odvážnýho lumpa, no! s Když oni mě nedaj pokoj, sakriš! s Niku, co ty? Jak se teď máš? s
muž  Nik  9.9.2010 16:30:26
Já jsem myslel že bych klouzal po Tvém(určitě)krásném těle. s
Lenka 1  7.9.2010 23:46:26
No, vyrábějí takový speciální klouzajdy pro dospělý a jejich hraní s ale jsou pekelně mastný! s tak to teda nepotřebuju...
muž  Nik  4.9.2010 17:47:16
Leni ,já se hlásím,pořád a víc a víc,cožpak to nevidíš?? s ,klouzačku máme,ale s Tebou bych klouuuuzal a klouuuuzal. s
Lenka 1  2.9.2010 23:44:10
P.S. Nekoupíš si klouzajdu?? Mají 47% slevu! s
Lenka 1  2.9.2010 23:42:43
Niku, Niku, teď jsem zrovna tak dobře naladěná a vyladěná, že budu muset zase kouknout do světa, co tam na mě čeká hezkýho! s Tak se přihlaš s
muž  Nik  1.9.2010 15:28:15
Leni Ty mučitelko mých citů.Přitul se ke mě a ani kožíšek nebudeš potřebovat,jaké Ti bude teploučko. s
Lenka 1  31.8.2010 18:36:25
Niku, bohužel, teď je zase pro změnu taková kosa, že nosím kožich! s Tak zas až vysvitne, brouku, jo? s
muž  Nik  29.8.2010 15:21:45
pořád jsem to já. s
muž  Admin  29.8.2010 10:04:07
Nik zapoměl heslo nebo to je někdo jiný? s
nik  28.8.2010 19:39:45
Ahoj Leni a kdy nastavíš své tělo mým lačným s pohledům?
Lenka 1  24.8.2010 0:15:52
Ahoj Niku, brouku! s Žiju si ani nevím jak .... Chytám poslední letní paprsky a střádám na zimu. Odhaluju co se dá s
nik  20.8.2010 16:06:40
halo Leni,jak žiješ? s s
muž  Nik  5.8.2010 16:00:55
Leničko,zlatíčko to my muži si hodné bereme ať se o nás starají a za rošťandama si pak chodíme užívat. s s s s
Lenka 1  3.8.2010 23:23:12
Niku, je to s ženskou duší složitý, víš.... Já jsem vžycky měla rači lumpy a rošťáky než vzorňáky s Protože čím větší lump tím větší zábava! Ale přijít na to musí chlap sám s
muž  Nik  1.8.2010 21:14:28
Znáš ten fór jak chce manželka udělat radost muži a koupí mu skříň a neumí ji sestavit,tak požádá souseda a on že jo,že není problém,tak uvaří kávu,dá na stůl chlebíčky a pak ji spolu sestaví ,akorát jak projede kolem domu tramvaj,tak skříni vypadnou dveře a to s opakuje pokaždé co ta tramvaj projede až se soused naštve a povídá,sousedko,zavřete mě do skříně a já se podívám které vruty se v té skříni povolí ať vím proč se ta skříň rozpadá.Tak jo,zavře ho a v ten moment přijde domů manžel a vidí,na stole káva a chlebíčky,v rohu nová skříň,tak ji otevře a v ní soused. Ten se na něj podívá a říká:Víte co sousede,dejte mi raději hned přes držku,protože když Vám řeknu že tady čekám na tramvaj,tak mi asi neuvěříte. s s
muž  Nik  1.8.2010 21:08:07
zdravím abecedo,užívej dokud to jde a sousedka chce.Taky mám rád sex po ránu.
abcd  1.8.2010 13:44:47
Já si ve vhodných chvílích užívám se svojí sousedkou - její manžel jezdívá alespoň jednou za měsíc na služební cesty do zahraničí a já mám v práci kolotoče, takže když manžílek odjede a já mám noční, vrátím se domů a žena je v práci, zajdu ještě "na kafe" k sousedce s
muž  Nik  30.7.2010 7:51:40
Leničko,zlatíčko,někdo to tady táhnout musí a jak je známo,ve dvou se to lépe táhne.Jak si můžu vydobít Tvou přízeň,má paní??Jak dosáhnout na další stupínek(level)??Naznač a na rukou Tě budu nosit. s
Lenka 1  29.7.2010 23:52:44
Niku, brouku, až nastane ten správný čas k dalšímu stupínku našeho poznávání, určitě to poznáš s A nepřijde ti, že jsme na tomhle webu docela slušnou hybnou silou? s Napíšu si o provize chichi
muž  Nik  28.7.2010 8:10:33
Leni,Ty čarodějko,Ty víš jak na mě.Hořím zvědavostí a touhou po Tobě,tajemná vílo.
Lenka 1  27.7.2010 22:39:45
Ale Niku, zlatíčko, není krásnější se soužit ve sladké nevědomosti než být zklamán trpkou jistotou? s s
muž  Nik  22.7.2010 15:43:09
Ale Leničko zlatíčko,já mám přece chuť pořád. s Jak to chceš provést s tou fotečkou??Jsem strašně zvědavý.Zaregisrtuj se a já Ti pošlu do vzkazů meila.Jinak se mám tak normálně,přežívám horka,pasu se na krásných ženách co chodí čím dál méně oblečené,doma jsem hodný a vzorný,jinak divoký a vášnivý.Třeba bych se Ti líbil,kdo ví. s
Lenka 1  21.7.2010 0:04:15
Ahoj Niku můj virtuální! s Fotečku v plavkách ráda zašlu, potěší doufám nejen to oko s Bylo opravdu fajn. A jak ty se máš? Už je tu líp - máš choutky? s
muž  Nik  18.7.2010 20:22:37
Leničko konečně,chyběla jsi mi zlato moje vzdálené a tajemné.Užila sis dovču? A co takhle poslat nějakou fotečku v plavkách pro potěšení oka??Já pořád makám a potím se jak dveře od chlíva,mě dovolená ještě čeká,první týden v srpnu,snad nebude pršet.A nemáš nějakého nového kolouška v záběru? s
Lenka 1  14.7.2010 0:35:13
Niku, brouku, tady jsem! s Byla jsem se rekreovat, víš? s Jak se máš při těch nádherných dnech?
muž  Nik  5.7.2010 9:28:36
Leničko,zlatíčko,kdepak jsi?? s
nik  30.6.2010 21:04:24
No jo,od Prahy na moravu daleko a třeba by to tak bylo jak píšeš,nebo by to zajiskřilo a šlehla by jiskra jak Brno a zem by se zachvěla a byla by ruka v rukávě a noha v nohávě.škoda že nejde hodit fotku nebo napsat meila,to bych potom měl na meilu deset Leniček a Ty deset Niků. s
Lenka 1  29.6.2010 23:09:31
Tak asi tak daleko nedohlídnu s Ach jo. A třeba bych se ti nelíbila, nebo ty mě.. s
nik  28.6.2010 15:28:02
Jakto?? Já jsem tady a pořád čekám na Tebe a Tvou něžnou náruč plnou pohlazení.
Lenka 1  27.6.2010 23:01:13
s volala, ale kde nic tu nic a nikdo nikde! Tak pa s
nik  25.6.2010 14:28:53
Volala jsi??
Lenka 1  25.6.2010 0:22:36
No jo, nezbývá teď času. A to až tak, že jsem se rozešla i se svým Honzíkem! Takže je ze mě zase slušná a počestná mladá paní s Halooo, kde ste všichni sexy chlapi? Niku? s
nik  23.6.2010 17:19:30
Nikde nikdo ani Lenička co má líčka jak červená jablíčka.
nik  18.6.2010 17:11:46
Tak to já jsem potom úplně vyšťavený a hotový.To spím jak malé dítě.S palcem v puse. s s
Lenka 1  17.6.2010 0:43:28
Niku, no to je tím, že po sexu mám příliš energie a nemůžu spát, tak proto! s
nik  16.6.2010 16:39:37
Leni,jak to že ty Tvé příspěvky píšeš většinou pozdě v noci?To mě tedy hóóódně zajímá. s
nik  15.6.2010 16:07:08
to víš že po slovech přichází činy.A jaké.To bys koukala,nebo třeba ne,třeba bys měla zavřené oči a vychutnávala si a vrněla,kdo ví.že bychom byli opravu jediní??myslím že ne.
Lenka 1  14.6.2010 0:15:43
...že bych byla s Nikem jediná hříšnice? Že tu nikdo jinej nic nepíše.... s
Lenka 1  14.6.2010 0:09:33
Niku, jsi nádhernej romantik a poeta s Když po krásných slovech následujou krásné činy, žhaví mě to do běla s
nik  13.6.2010 11:34:24
Leničko zlatíčko,líbal bych Tě na líčko,i na celé tělíčko.
nik  8.6.2010 16:17:14
Hlavně že se ti to líbilo,to byl účel. s Jo a nepřestáváme,ba naopak je krásně a už to zase půjde venku v přírodě.Holky se poodhalí a to zas bude pastva pro oči. s s
Lenka 1  8.6.2010 1:29:24
Po tom našem společným víkendu se zotavuju, děkuji za optání s Nějak nám to tady chcípá, co? Že by tím létem? Nebo přestáváme hřešit? s
nik  7.6.2010 21:11:02
žiješ Leni????
nik  30.5.2010 20:33:23
unavený budu odjíždět. s
Lenka 1  30.5.2010 0:51:52
A ne, že přijedeš unavenej, ty ty ty!! s
nik  28.5.2010 6:38:14
Už spěchám princezno!! s
Lenka 1  27.5.2010 23:54:17
No přece za mnou, mazlíku s
nik  27.5.2010 20:36:51
A kam vlastně bych měl přijet??? s
Lenka 1  21.5.2010 16:38:49
Já jsem jako ty v ženským vydání s Já bohužel tam k vám nejezdím, musíš ty za mnou s
nik  21.5.2010 16:20:50
Leničko ale jo,jde to.Užívám si,labužím,doma jsem vzor a ctnost sama,ale jinde král neřesti a hříchu.A co Ty? Nepojedeš někdy kolem?? s
Lenka 1  20.5.2010 0:31:58
niku, bohužel, než my dva se potkáme, tak asi uhoříš s Jak se teď máš? s
nik  19.5.2010 23:05:33
Hořím zvědavostí Leničko.
Lenka 1  18.5.2010 23:59:02
Adámku, kdyby důchodkyně vypadaly o 10 let starší něž já, obrátilo by to svět vzhůru nohama s Věř mi s
ADAM  18.5.2010 11:17:16
BUDES PREKVAPENY NIKU NAKONEC S EZNI VYKLUBE DUCHODKYNE s ))
nik  7.5.2010 15:32:11
Tak to jsem zvědavý ještě víc. s
Lenka 1  7.5.2010 0:14:10
Niku, aby ses nenapínal - vypadám o 10 let mladší s
nik  6.5.2010 15:42:51
Počkej Leni až vyleze sluníčko a oteplí se.Hodíš na sebe sukýnku a něco lehkého a to jich budeš mít na každém prstu deset Honzíků.Docela by mě zajímalo jak vypadáš. s
Lenka 1  5.5.2010 23:40:27
No prakticky už nic, ale žádnej konec jsme nevyhlásili s Tak nějak vyšumělo... s
nik  5.5.2010 16:36:10
a co Ty Leni? Jak pokračuješ se svým Honzíkem?
nik  3.5.2010 19:55:37
bouří bouří a pořád hodně.
Lenka 1  3.5.2010 11:18:26
No jasně, bylo by škoda se rozcházet, když to ještě bouří s No máme jaro, že? s
nik  2.5.2010 8:16:39
tak jsme se náhodou potkali se svou ex milenkou a zkončilo to vášnivým a bouřlivým milováním,tak už asi ex není. s
nik  25.4.2010 14:54:58
V poho.vždycky jsem se ze všeho tak nějak vylízal. s Budu se těšit. s s
Lenka 1  24.4.2010 0:29:47
Tak já balim a jedu. V neděli po o jsem u tebe s A pozor na sliby, jsem náročná s
nik  22.4.2010 15:29:35
Tak to gratuluju,vyhráváš noc plnou vášní a splněných přání.Stačí přijet. s s
Samozřejmě když se všichni 4 potkáme,já,moje žena,milenka a její muž,tak jsme jen známí a kamarádi.Ale když jsme jen my dva,tak to se dějí věci,to jen kamarádi nedělají.To by se našim protějškům vůbec nelíbilo. s s
Lenka 1  22.4.2010 13:04:15
Vyhrávám! Jsem 1000 navštěvník! s Jupíííí! s
Lenka 1  21.4.2010 23:29:36
Niku, neznají a nikdy se neviděli. A jak to zvládáš ty a ona (milenka), když se potkáte všichni dohromady? s A holky se znají dobře? TO musí být trošku schíza s
nik  21.4.2010 20:54:26
Leni a znají se "Tvoji" kluci navzájem? Mé "holky se znají,Samozřejmě legální žena o té druhé neví že je to moje přítelkyně pro intimní chvilky,
nik  21.4.2010 15:49:31
To jo,to i to má své kouzlo.Jak v pelíšku tak v lesíčku. s
Lenka 1  20.4.2010 23:57:21
No sice v přírodě to je fajn, vzrůšo, ale já přece jen raději hezky v pelíšku s
nik  20.4.2010 15:18:07
Ahoj Leni,na jednu stranu ano,konečně je venku krásně,ale ono to jde i zkloubit,s krásnou ženou v krásný den,do krásné přírody a dělat jen krásné věci.Nebo ne?? s s s
Lenka 1  19.4.2010 22:13:36
Kluci, taky máte pocit, že jak je teď tak krásně, že rači ven než na zálety? s Já jsem tak natěšená na přírodu, že chlapi trochu prohrávaj (chichi) s
nik  19.4.2010 15:13:06
Jiříku a odkud jsi,smím-li se ptát??
nik  17.4.2010 7:57:06
Jó a když už víno,jahody a šlehačku,tak víno do slečny,jahůdku do pupíku a šlehačku tam odkud se dá krásně slízat.(Ale to jsem už moc osobní). s
Taky vám všem krásný,konečně už slunečný,víkend.Nik.
jiří  16.4.2010 14:36:51
to by bylo fajn maly vylet,jsem od ostravy 80km, to by mel jiste nik při cestě s )
Lenka 1  16.4.2010 12:59:54
Když je opravdu dobré, tak bílé s A koho vás? Vás je víc?? s Tak pěkný víkend s
nik  15.4.2010 19:36:54
Leni a červené nebo bílé? Nebo růžové??Ty bys nás nechtěla poznat?? s
Lenka 1  14.4.2010 22:29:45
Jé, kluci, vy jste krásně ftipní! s A já rači skleničku opravdu kvalitního vína, hezky uvolňuje (chichi) s
nik  14.4.2010 18:54:33
Ale jo ,proč ne,jen jsem psal svůj"problém"se šampaňským.Abych to trochu upřesnil,jsem od Ostravy cca 50km.Jen tak mezi námi,opravdu bych chtěl Lenču poznat. s
jiřik  14.4.2010 18:38:53
ale jsi me vylekal poslednim komentařem ...,co ty viš třeba Lenči chutna bohemka, k tomu jahody a šlehačka .. s )
nik  14.4.2010 13:56:33
A nebo jsi myslel Jiříku "Jen já a Ty jak dva ptáčkové?" s To Tě zklamu.Jedině na s
nik  14.4.2010 13:54:36
Jiříku šampus nee.strašně mě to utahá,byť jedna sklenička.To hned usnu a vedle Lenči(podle toho co o sobě píše a jak se dívá na svět)by bylo škoda spát,nemyslíš?? s s
JIŘI  13.4.2010 20:28:04
LENKA TIPUJU KROMĚŘÍŽ s )
jiří  13.4.2010 20:26:10
páni s bude sexík.. už jen napsat čisla ICQ s gratuluju kam mam poslat lahev šampusu s ...
nik  12.4.2010 5:12:24
s s s s ale co Ty víš,svět je malý.
Lenka 1  11.4.2010 22:33:07
Hmmmm, tak to nic nebude, já jsem od Prahy s
nik  10.4.2010 19:51:22
Leni z vesnice na Moravě.Fanouši nezáviď. s s
fanous  10.4.2010 19:09:35
Az se vy dva sejdete a rozdate si to, tak se nezapomente priznat s
Lenka 1  10.4.2010 8:20:01
Niku, jsem z malinkého městečka s A ty? s
nik  9.4.2010 15:43:37
Jó Leni kdo ví,možná jsi moje sousedka a vůbec o tom nevím.Jsi z města nebo vesnice?Sex je koření života a já mám rád kořeněné a pálivé.
Lenka 1  8.4.2010 23:31:50
No Niku obávám se, že někde za rohem je na mě určitě připravená nějaká šťavnatá nástraha a já neodolám tomu, abych si trošku obarvila život. s A nepotkali jsme se už někdy? s
nik  8.4.2010 20:31:34
téda Leni,opravdu jsme si v tomhle podobní,škoda že se neznáme osobně,třeba by přeskočila jiskřička,kdo ví.Ono Ti to chvilku vydrží,ale pokud to máš v krvi,spadneš do toho zase a zase to bude vašnivé a krásně divoké..
Lenka 1  6.4.2010 22:49:50
No jasně, není potřeba programově zahýbat, že jo? Ale když se naskytne ta možnost a je oboustranný zájem, tak se jde na věc s Já s tím jarem už taky ztrácím zájem hřešit, takže spěju k tomu, bejt zase hodná ženuška, chichi s
nik  3.4.2010 18:10:09
Zdravím,tak jsme se s milenkou rozešli,nějak to poslední dobou skřípalo,asi chtěla víc než jsem byl ochotný poskytnout,no nic,dám si na chvilku oddych a uvidí se jestli bude potřeba zase zalovit.Uvidíme jestli se žena"pochlapí"a vymyslí něco nového nebo to bude zase to staré otřepané "táto poď na mámu".Jinak ničeho nelituju,bylo to supr čupr žužo labužo. s
nik  24.3.2010 20:54:06
Přesně tak,co pořád o tom dokola povídat.Až Tě to potká,uvidíš sám. s
Lenka 1  21.3.2010 18:52:53
Jirko, my už jsme to prostě všechno probrali a rozebrali, no... s s
jiří  20.3.2010 12:52:14
děje se neco nejak vam došla řeč .. s )
nik  15.3.2010 22:32:42
Leni a nejen to. s s
Lenka 1  14.3.2010 23:23:24
Koukám, že Nik je ftipálek! s Dík za kompliment s
nik  12.3.2010 21:09:42
Ale máš pravdu,taky se domů vracím jako vzorný táta a manžel.A ten pocit že máš ještě pořád na to zbalit krásnou ženu nebo přitažlivého muže,ten za to stojí.To hned stoupne sebevědomí.Ono když přijdou děti,člověk časem otupí,a žije ve stereotypu,práce,děti,domů,složenky,nákupy,páteční sex a znova a dokola atd atd.Něco ve vás pomalu uhasíná a pak potkáte někoho,kdo ten plamínek rozfouká a je z toho najednou plamen plný vášně a touhy a vzrušení a je to jako droga,musíte dál a víc a nemáte dost. s
nik  12.3.2010 20:59:24
Pokud jsme si Leni tak moc podobní,tak to musíš být opravdu krásná a atraktivní žena. s s
jiři  12.3.2010 18:04:35
a ještě koukam jak ten chudak xxxx jak dopadl? vi to nekdo?třeba napiše..
jiři  12.3.2010 18:01:30
ja myslim že tak to funguje skoro všude jen se o tom nemluvi a taky ne každy ma odvahu to nějak vedle řešit .. třebas jsou tolerantni i v te posteli doma, a nebo že by o tom lidi doma dostatečně nemluvili.... a nebo rodina vychova starosti nejak tu chut na ten spravny sex rozmelni a pak to nejde.. s
Lenka 1  12.3.2010 17:32:44
To je zvláštní, mám pocit, že Nik je moje mužská kopie! s Mám to doma úplně stejně, všechno je supr, klape dobře jen ten sex je nuda. Já jsem doma taky spokojená, ani v nejmenším bych nechtěla nic řešit rozchodem, proto tohle řešení. Jak jsem psala už někde dole, prostě si to sama někde vyřešim a domů chodí spokojená máma a manželka. s
nik  12.3.2010 16:29:21
Jirko,doma je vše o.k.,rozumíme si ve všem,máme na vše ,skoro,stejný názor,máme se rádi,nehádáme se,vychováváme děti podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,budujeme společně,,,,ale sex ten nám nejde.Je to o ničem,jak četnost tak i provedení.žena nechce vyzkoušet nové věci,bojí se improvizovat a sex je u nás vždy na stejném místě,skoro ve stejnou dobu se stejným průběhem i koncem,a když víš co bude následovat.začne tě to nudit a časem hledáš někoho s kým bys zažil ten šťavnatý a kořeněný sex i když s někým cizím.Já jsem doma až na to jedno spokojený.
jiří  12.3.2010 14:16:32
noo, koukám tady toho přibylo dlouho jsem tady nebyl....a tak uvažuju myslíte že ve vašich vstazích doma je fakt všechno ok?když prostě musíte mít ty uniky? no ten sex ten vam všem doma nejde....
nik  12.3.2010 4:37:01
Tak to jsme na tom podobně. s
Lenka 1  11.3.2010 22:50:21
38 a 9 s
nik  11.3.2010 19:52:35
35 a 10 let a Ty Leni?
Lenka 1  11.3.2010 19:50:24
Niku, a kolik ti je let? A jak dlouho už jsi ženatej? s
nik  11.3.2010 19:09:37
Sex doma je už nudný a někdy i nutný,už víš kde a jak sáhnout,nic tě nepřekvapí,víš už dva tahy dopředu co bude následovat a t d. S milenkou je to nové(nevím jak ještě dlouho bude)plné vášně,vzrušení,touhy,poznávání,překvapení,když jsem s ní jsem zvíře,ona je taky dračice,čas strašně rychle utíká,odcházím od ní utahaný,ale krásně utahaný,spokojený,sex je s ní veselý,nevím jak to popsat,baví mě to s ní.Můžu dělat věci co mám doma zakázané,dělá mi věci nad kterými doma ohrnují nos,až mě přestane bavit nebo já ji,rozejdeme se.Ale do té doby.. s
nik  11.3.2010 18:42:53
jasan, zatloukat,zatloukat zatloukat.
Lenka 1  11.3.2010 17:54:00
to xxxx: musíš trvat na tom, že jsi nic neudělal. Ona má nějaký podezření a teď čeká, kdy se jí to potvrdí. To znám od mýho žárlivýho ex. Takže trpělivě a v pho vytrvej s
nik  11.3.2010 15:54:32
Leni,užívej dokud Tě Honzík neomrzí.Promiň mi ty otázky,jen jsem chtěl vědět jestli to máš stejné nebo jiné.V mnoha věcech to je stejné.
nik  11.3.2010 15:53:16
xxxxx když jsi nic neudělal tak co jančíš?
xxxxx  11.3.2010 11:10:38
ahoj , vsichni , vy se tady tak pekne vykecavate asi se nudite v zivote … a ja to ted delam taky protoze mam pekny prusvih a docela nevinne .., jednoho z vas (o me vi) znam osobne je to muj docela dobry znamy....ze se tady vykecava nic proti,sleduju to....asi to potrebuje..., ale k jadru:mam manželku mam ji rád , nikdy jsem neverny nebyl,ale je tak trochu žarlivá a tak se to stalo, řika mi kam to píšeš dělam si legraci řikam přeci komentář ne ..? Vlastne jsem ani nic za sebe nepsal na tech strankach, pak se koukala v praci všechno si nejak domyslela…dokonce si to i vytiskla , no hruza…. no a ted si mysli,že je ze me chlivak a nevernik ach jo , dovedete si predstavit ten vitr co mam doma no a ted nevim jak s toho ven-když jste tak moudří nevěrnici….neco ji vykladat nemá smysl nevěří....nechape tu anonymitu tady toho prostředi.. prostě najednou jsem asi jeden z vas...no je mi s toho pekne smutno....
Lenka 1  10.3.2010 23:45:37
Niku, bylo to tak, že jsem si ho cíleně vyhlídla a ulovila pro jeho sexepíl. To, že je trochu jinýho duševního ražení mi zezačátku trochu vadilo, ale teď už to neřešim. A výčitky jsem měla poprvé a podruhé neskutečný. Měla jsem pocit, že to na mě musí snad bejt vidět, co dělám za špatnosti. Doma jsem byla dokonalá herečka, ale ustála jsem to. A pak se ten pocit někam vytratil a otupil a zbyla jen ta nádhera živočišnýho sexu. Je fakt, že si píšeme tak půl na půl on mě a já jemu a když se časově potkáme, tak se vidíme. Teď už mi to přijde celkem normálka, dokážu s tím žít a myslím si, že nebude trvat dlouho a skončíme. No a doma se mi nic neplete, protože když dojde na nějakej sex, tak 1-2x do měsíce a to je tak totálně jiný, že záměna opravdu nee.
nik  10.3.2010 21:24:14
musel jsem to típnout,Leni jak dlouho myslíš že vám to vydrží? Za jak dlouho se ho nabažíš nebo on tebe? A ono to přijde.Buďto se zamilujete nebo se odcizíte. A necítíš se někdy jako lehká děva?Když třeba zavolá nebo napíše že má na tebe chut.potkáte se.pomilujete a on odejde domů?Budeš určitě krásná a atraktivní žena(kdo by chodil za škaredou a tuctovou).Neměla jsi někdy výčitky? Nespletla jsi se někdy u milování s kterým vlastně spíš? Říkáš mu jménem nebo jen nějakou přezdívkou aby jsi se nepřeřekla?Když spíš se svým mužem,jsi myšlenkama s ním nebo s Honzíkem?Když se třeba vrátíš od H.a vidíš své děti,není ti to líto že jsi taková?Já jen jestli to máme stejné.Nic ti nevyčítám jen se ptám.Pokud nechceš neodpovídej.
nik  10.3.2010 21:04:22
Leni,tak nebo tak si na to dej pozor.Ono je to pomalinké a pozvolné a moc krásné. Protějšek tě přitahuje a líbí se ti že ty ho taky,začnete si k milování a sexu i povídat a probírat věci a tak různě. Ono tě k němu něco táhne i víc než jen tělo,musíte být naladěni na společnou vlnu,přece,nebo ne?Já jsem poslední co by ti mohl radit,vím čím jsem prošel,dodnes vím kde jsme si dali první pusu a kde jmse se poprvé milovali. I hloubku jejích očí a vůni jejího těla.Má malé dítě,vím že je šťastná a tak si dávám odstup.Když se potkáme,dělám že mi už na ni vůbec nezáleží,že je to vše už pase.Ale opak je pravdou.Ale to přejde.
nik  10.3.2010 20:36:47
Pepíku,bylo to vzájemné.Spadli jsme do toho oba. Byla to krásná doba,úplně jsem zazdil to že jsem ženatý.Bylo mi s ní moc dobře,těšil jsem se na ni a ona na mě.Byla to moje princezna.Doma mě to nebavilo,myslel jsem jen na ni.Pokud jsi doma spokojený,brzdi dokud můžeš.čím víc tím to bude horší.Pokud nechceš být s ní legálně.Dodne s ji mám rád ale akceptuju že nemůžem být spolu.Bylo to těžké.S tou co mám ted,si to nepřipouštím k tělu.,mám ji jen na sex a když cítím že chce něco víc,řeknu ji jak to s ní cítím,nic víc, Asi to bude znít divně,ale mám ji jako náhražku za svou princeznu.Chci ale nemůžu na ni sem tam nemyslet,ve snech se zase milujeme,když se potkáme,už to sice není takové intenzivní,ale přece se na ni musím pořád dívat a pořád k ní něco cítím.Něco víc než k vlastní ženě.bohužel.
Lenka 1  9.3.2010 23:31:55
Já si, Niku, nemyslím, že teď se to ještě může převrátit do zamilovanosti. Můj Honzík je krásnej urostlej chlap, můj typ, ale jen fyzicky. Duchem jsme každej trochu někde jinde a to je vlastně moje záchrana! s
pepik  9.3.2010 21:52:16
tak se zeptam niku citila to tak i ona? nebo jsi blbnul jen ty a ona si to užívala? je to tak vkrada se to pomalu a ani jsme si to přiznat nechteli
nik  9.3.2010 20:59:50
jo zamilovanost je v tomto případě jaksi vedlejší produkt,ale pozor Leni,ono se to pomalinku a polehoučku do toho "vztahu" vkrádá a najednou si uvědomíš že je to už víc než jen o sexu. Pak vycouvat je těžké a bolavé.zažil jsem to ,vím o čem píšu.Jediná pomoc pepíku je nevidět se. sejde z očí sejde z mysli.mě to trvalo přes rok.byl jsem v tom moc hluboko. přesně jak píšeš ,stačil dotek jen letmý a byl jsem úolně mimo. byla pro mě jen ona a nic jiného,kdyby v tu dobu řekla,pod a odjedeme pryč,jel bych.Asi.
pepik  9.3.2010 20:46:48
no radeji se nezamiluj to je pak hodně barevné ale doma tě pak přestane všecho bavit a jak piše nik začne to skřípat a čovek ma co dělat aby to nějak všechno zvladnul..
Lenka 1  9.3.2010 18:55:16
No, toho zamilovánéí jsem se bála. Zase ale je ten život pak takovej barevnější. Nejhorší je žít, nebo nějak přežívat a nemít pocit, že si ten život užívám. A osud se má pokoušet, tak hurá do toho! s s
pepik   9.3.2010 16:21:36
asi vam trochu zavidim že máte jen sex... u nas došlo na emoce.. laska .. cit a musim se přiznat že je to někdy pěkná matlanice
a dostat se s toho to bolíííí,na duši několikrat jsme to zkoušeli,pohadali se tak nějak uměle a stejně...pak stačí dotek.. jak s es toho dostat? poradí někdo?zvláště když se máme na očích každy den.....
nik  8.3.2010 20:05:29
neboj dávám pozor. jde o to užít si to a vychutnat si to.a že já umím vychutnávat,jéééjda. s s
Lenka 1  8.3.2010 17:50:12
Jo, Niku, to mi úplně mluvíš z duše. Já naštěstí jsem taky v tom stavu, že to dělám čistě jen pro ten sex. Můj milej má zdravej přístup, kterej mě nedovolí se do něj zamilovat. Má svý soukromí, do kterýho mě nepustí, nepíše když nemá chuť na sex a tak jsem ráda, že jsem do toho nespadla.
Tak si to taky krásně užívej a hlavně opatrně, aby se manželka nic nedovtípila. Nechceme přece odcházet od rodin, ale jen krásnej, živočišnej a peprnej sex, žejo? s s
nik  8.3.2010 15:45:28
Leničko,ne nevědí o tom.Bylo by peklo.Sice to je zvláštní,ale já svou ženu taky muluji a mám ji moc rád,ale něco mě táhne jinam,ve všem si rozumíme,kromě sexu.Abych byl upřímný,doma je to nuda a málo.Nejsem poprvé nevěrný,je to moje druhá milenka,u té první se mi stalo že jsme se(ač jsme si řekli že to bude jen o sexu a nic víc)do sebe zamilovali a to docela hodně.Doma pak byla krize,těšil jsem se na chvíle s mojí milou.Pak jsme se nějak rozhodli že toho necháme a neviděli jsme se nějakou chvíli ale jak jsme se potkali a jen se o sebe otřeli,přeskočila zase jiskra a byli jsme v tom zas a až po uši.Po nějaké době přišla do jiného stavu(plánovali dítě ze svým manželem) a tím jsme to ukončili. Dnes jsme velice dobří kamarádi a přátelé,nevštěvujeme se i s našimi protějšky,kteří nic netuší . S tou současnou je to už jiné,s ní jsem pouze pro sex,který je s ní úžasný,vášnivý,přitahuje mě,voní mi,chutná mi,nic s ní není tabu,ale klidně bych toho nechal ze den na den.Nic mě k ní netáhne,když mám chut nebo ona,zavoláme si,nebo napíšeme a jde se na věc. Je to krásná a přitažlivá žena(se škaredou bych přece nešel),ale necítím k ní nic kromě chuti na sex.
Lenka1  8.3.2010 0:17:00
Niku, to je úplně přesný! s s
A doma netuší, že si někde jinde víc pochutnáváš? s
nik  7.3.2010 19:43:10
Jo je to úplně něco jiného než doma,nemám toho dost,je to jako dobře uvařené a okořeněné jídlo,nemůžete se toho najíst,pořád byste jedli a jedli a čím více jíte,tím máte větší hlad. Doma je to jako rohlík se salámem.hlad zaženete,ale nepochutnáte si na tom.
pepik  6.3.2010 13:53:32
nik: vitej mezi náma s VYSTIHL JSI TO UPLNĚ PŘESNĚ ...
Lenka1  6.3.2010 12:38:14
Niku dík! s Potřebuju slyšet, že v tom nelítám sama a že i když je to nemravný, tak je to strašně krásný! s Užívám a nestydím se za to. Protože kdo ví, co přijde zítra. s
nik  5.3.2010 20:35:02
Leni docela Tě chápu a neodsuzuju. Já jsem v tom také. Ale u mě to trvá už dva roky. Sex s milenkou je živý,divoký,vášnivý,horký i mrazivý,jemný i tvrdý,prostě takový jaký doma nemám. užívej dokud to jde.
Lenka1  4.3.2010 16:36:19
Teď si vzpomínám, že jako mladá holka jsem nechápala starší ženský, že chlapům odpustily nevěru a jedou spolu vesele dál. Ve svých 36 letech už to chápu a dívám se na život úplně jinýma očima. s s
žena  michalka  1.3.2010 19:54:06
oprava:denně.Poradte mi co s tím,aby svět byl můj,ale samozřejmě i Váš.pa s
žena  michalka  1.3.2010 19:50:27
Mě nebrání skoro nic,jen to asi neumím,přiznávám,že než na mě někdo může sáhnout,je to pocit jako by mě šel lechtat ajá se bráním a ono to vypadá jako že nechci,ale já přitom chci.Takhle to bylo i v začátcích s mojí lásečkou. s Nemám se za co stydět,lichotky mám deně na talíři,ne doma,ale jsem střevo. s Budu si muset dát na kuráž,třeba slivovičku,ta všechno z hlavy vymete
jiří  27.2.2010 10:36:23
michalka: co ti braní?najdi si taky nekoho jen na sex.. s ,co chybí doma najdeš jinde..
žena  michalka  26.2.2010 0:07:49
Mám všechno,skoro,to co bych potřebovala,je mrazeni v zádech a jinde při manželských povinostech,a,kdo to prožívá i skoro po xx letech tak kecá.Možná chlapi,ty se soustředí jen na to jedno,na sebe.sorry,j=á Tě chápu. s s s s
Lenka1  25.2.2010 23:02:29
Já ten detail znám - mám potřebu jinýho sexu (neříkám lepšího, ten doma je OK) než toho manželskýho po X letech soužití. Nebaví mě ten stereotyp, kdy vím dopředu 5 tahů s Manžel je spokojenej, já moc ne. Takže si to řeším po svým s
jiří  25.2.2010 19:17:14
asi je to pravděpodobne ,určitě u vas doma neni něco OK,jen oba dělate že JE!musí se něco najít nějaký detail...
rob  25.2.2010 18:20:08
třeba tě podvádí taky s
Lenka1  24.2.2010 19:14:02
No jasně, jak říká dr. Plzák: Zatloukat, zatloukat a zatloukat! s s
pepik  23.2.2010 14:14:47
Lenka1:no vidiš je dobře že máš jasno,prostě nic nepřiznáš,to by vás musel manžel nachytat pod dekou..,tak si uživejte a bud rada že,nemaš manžela totalně žarliveho,nebo že přitel nemá žarlivou přitelkyni(snad)to by pak bylo peklo...
siska  23.2.2010 9:53:45
šikulka s
Lenka 1  23.2.2010 0:07:19
Je pravda, že zodpovědnost vůči rodině a dětem je u mě na prvním místě. Rodina nemůže mít tušení (a nemá), že si někde řeším nějakej svůj problém se stereotypem v manželským sexu. Takže doma mají spokojenou mamku a manželku, která si musí sama v sobě všechno vyřešit, aby mohla potom spokojeně a šťastně fungovat. s s
pepik  21.2.2010 17:53:01
lenka1:nevím jak pevnou máš vůli přestat,ale myslím že je to v tobě, snad ani nechceš přestat,možná jen to omezit.., nebude to tento, bude to někdo jiný.A jinak ,koukni se kolem sebe kolik běhá po svetě žen co svým mužům doma jen přidrží, aby byl klid, s myšlenkou "tobe to dnes trvalo" no není to ponižujicí?taková odměna za věrnost.. . fakt je že člověk by měl byt zodpovědny k rodině k dětem a nedělat žádné životní kotrmelce,alespoň dokut děti nebudou dospelé...
Lenka1  21.2.2010 16:59:54
Lucas: No pokud by na tohle téma přišla nějaká diskuse, tak bych samozřejmě se vším skončila a už bych neměla snad nikdy odvahu něco podobnýho udělat. Ale zatím vše OK, takže doufám, že se vše vyřeší samo a nebudu tohle doma nikdy muset řešit s
Lucas  21.2.2010 16:44:09
Kdyby to někdo řekl mi a manželka by tvrdila, že to není pravda, třeba bych jí to taky uvěřil, ale od té doby bych byl mnohem podezíravější a hryzalo by to ve mě a asi bych se snažil se líp přesvědčit o tom, kde opravdu manželka je... A taky bych na to mohl přijít...
Lenka1  21.2.2010 0:48:48
Pepik: No já už začínám mít pocit, že tím, že to je fakt jen o sexu, tak se mi to přestává tak líbit. Už to trvá 3 měsíce a ještě si dávám tak 2 - 3 další a bude hotovo. Věřím, že to dýl snad trvat nemůže. A pak doufám, že budu mít klid. Jen mám trochu strach, aby mi to vzrůšo pak nechybělo a já neměla chuť na zálety zase znova.... s s
pepik  20.2.2010 22:39:00
Lenka1:no, myslím že nemáš důvod něco přiznávat, byl by s toho zbytečný humbuk,jen ty víš nakolik je tvůj manžel tolerantní a kolik toho unese a pak přiznat se a tim to cele přenést i a něj a potažmo na celou fungujicí rodinu to bych nedělal...
zvlaště když ho maš rada.
a že se toho sexu bokem nabažíš, nevim prostě když tě někdo tak přitahuje to by jste se musel přestěhovat někam hodně daleko...,taky jsem si to myslel dali jsme jsme si jednou 2 mesice pauzu,ale pak.. jsme se setkali... a neni co dodat..
Lenka1  20.2.2010 16:51:44
pepik: taky má přítelkyni, takže to neřeší. Občas má nějakou poznámku, že proč tam u něj jsem atd, ale spíš hozenou do vtipu... No a manžel opravdu nemá ani nejmenší důvod si něco myslet, doma vše na 100%, takž snad by mi i uvěřil.... s
pepik  20.2.2010 16:07:19
Lenka1: co si o tom myslí tvuj přítel?
Lucas  20.2.2010 15:33:36
Lenka1: Kdyby mu to kdokoli řekl a ty se nepřiznala, tak tomu neuvěří? s
pepik  20.2.2010 12:38:58
Lenka1 no jen pozor na ty emoce..
Lenka1  20.2.2010 0:44:49
Lucasi, já se k tomu NIKDY nepřiznám, ani kdyby mu kdokoli o tom řekl. Nikdy jsme takový problém neřešili, navíc doma to teď klape v sexu ještě líp než před tím, takže nemá důvod mě z ničeho podezřívat. A o to oživování sexu se pokouším, ale prostě on už je nějak nastavenej a nemá tu fantazii něco novýho vymyslet, aniž by to byl můj nápad. No, takže v tom zatím lítám a doufám, že se časem toho sexu mimo domov taky nabažím a prostě to skončí a bude klid.
pepik  19.2.2010 19:48:05
jiste je nam spolu moc fajn,chci jen řict že ze začatku to byl jen sex,ale už to trva vic jak 2roky a už jsou v tom i city,navic ma šileně žarliveho manžela, tak si řikam až se to jednou provalí to bude mazec...
iva  19.2.2010 5:41:14
pepik: Jestli to tak cítíte oba (ty a přítelkyně, manželka, či kdo), tak není problém...
pepik  16.2.2010 14:46:51
tak to je težké, mam podobny problem vždycky si řikam život je jen jeden tak si to užít , jak to jen jde, a taky nevime jak s toho ven..
lucas  15.2.2010 9:52:07
čím dýl to budeš provozovat a obhajovat si to tím, že už jsi to udělala mockrát, tak jednou navíc se nic nestane, tím více budeš nepozorná a budeš dělat chyby, díky kterým to může manžel poznat, což se stane, pokud není úplně blbý. A čím dýl to budeš dělat, tím míň ti to bude líto, takže ani nebudeš mít chuť s tím přestat a budeš vyvíjet menší snahu na to, abys svoji nevěru ututlala. A až to praskne, tak to bude vítr. Nevěra na jednu noc se odpouští mnohem snáze, než když ho podvádíš takhle často. Když k tomu přidáš, že ženy prý odpouštějí nevěru častěji než muži, může se klidně stát, že se manžel bude chtít rozvést. To už pak záleží, jak moc je usedlý a jestli by pro něho nebylo pohodlnější ti "odpustit", než řešit nějaké dělení majetku, péči o děti a podobně. Ale i kdyby ti "odpustil", tak už by to nikdy nebylo jako dřív, určitě ne v případě takové opakované nevěry. Myslím, že bys měla spíše zkusit oživit svůj sexuální život s manželem, pokud máte skvělý vztah, tak by to nemusel být takový problém.