Registrovaných uživatelů:
2086


Počet přiznání:
23362

TOPlist TOPlist
neznamy   27.7.2010 16:58:05
Rating:4 Zobrazeno: 23523x

šukám si prdel okurkou nebo mrkví

Tak on už samotný titulek docela vypovídá o tom, k čemu bych se chtěl přiznat s Dělám to samozřejmě když nikdo není doma, nejdřív oškrábu dohladka a když je z ledničky tak ponořím na chvíli do teplé vody, ať nestudí. Pak vemu trošku lubrikačního gelu a prdelka si užije...

 
Pro přidání komentáře musíte mít zapnutý javacript
Petr  17.10.2021 23:04:20
Rád se na webce vyhonim a vycákám před holkou, Muj skype je live:.cid.8c544b2a793184df tak si mě přidávejte holky...udělám cokoliv s
JanOlicz  3.2.2021 11:50:01
Ahoj nenasel by se tu nekdo kdo by spise kamarada na hrani 35l, nejlepe Kutna Hora, Kolin, Caslav a okoli.Piste na muj e-mail JanOlicz@seznam.cz Ps jen vazni zajemci na realne setkani prosim.
muž  ladislav60  13.1.2021 6:01:21
Ahoj mám raději poradny pero analu.
Way333  31.12.2020 13:03:32
A je dost smutný, že některé bytosti žijící v manželství nepečují o sebe i navzájem a o své potřeby, životy a stvořené stránky životů tak, aby byla Harmonie ve všem, co žijí. Prvním krokem je si to přát, druhým snažit se, třetím…
A je dost smutný, že některé bytosti odmítají prožít svou individuální cestu, která například na začátku může obsahovat temnotu v jakékoli podobě. To, že něco vyplave takzvaně na povrch, není důvod k odmítnutí, zklamání nebo úleku, ale může to znamenat začátek Harmonie, která neobsahuje nedostatek nějakého dobra (to na Zemi nazývají zlem).
Dalším problémem mohou být nebezpečí. Všude tam například, kde je člověk sám, kde se spoléhá na druhé, kde ukazuje něco svého, kde se ukáže nějaký problém, to lidé zneužívali, ať to už není možné to zneužití. Raději jen naznačuji, asi tušíte proč. To adresuji nejenom mladým.
Ať už je cesta jakkoli těžká, ať máme Tebe/Vás AdonajiElohimeElohimeAdonaji a i Tvou útěchu.
A je tu prosba pro splnění přání těch, kterým se nedostává, měli Tě/Vás ElohimAdonajAdonajElohim i to, co potřebují, ve smyslu Harmonie.
Netbeing  30.11.2020 21:53:38
Erotická seznamka posvátná Ježíše Krista pro dívky a ženy / Erotic dating (holy) of Jesus Christ for girls and women:

Erotická seznamka posvátná Panny Marie pro chlapce a muže / Erotic dating (holy) of Virgin Mary for boys and men:

Následují také "novény" k B./
"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi s posvátné) sexuality
To, že jsme mylně smýšleli, že egoistické vnímání přínosu sexuality je více než přínos Tvé (a tedy i naší) posvátné sexuality,
To, že jsme přirozené projevy sexuality potlačovali a bránili se sexualitě zbožštělé, sexualitě posvátné,
To, že jsme s Tebou nehledali vždy partnerku/partnera jako druhou polovinu pomeranče, vědomě se tomu bránili a dali přednost egoistickému hledání a žití bez Tebe,
To, že jsme si mysleli, že Tvé přání mít partnera/partnerku v Tvé nepřítomnosti nám dává více než v Tvé přítomnosti,
To, že jsme nevnímali, že Tvá cesta posvátného manželství je na stejné lodi jako cesta zasvěcených paniců a panen,
To, že jsme zabíjeli nebo zraňovali plody svých bytostí, svého těla, svých buněk, své duše i svého ducha... a upřeli jim nezlomné právo na život a Harmonii přicházející od Tebe, pramenící v Tobě,

Dej mi poznat, že to co nabízíš, je nejvyšším nekonečným dobrem pro mne i mé bližní, které překračuje má nejhlubší přání v Podstatě mé bytosti, dej mi poznat a vnímat její souvislost s výlučností lásky dvou bytostí, které tvoří jeden pomeranč, dej mi poznat a vnímat že jen a jen ty dvě bytosti ve svém pomeranči jsou nekonečným dobrem pro sebe, jako jsi ty pro Tvé bytosti, jsoucna, skutečnosti i pro Tebe samotného...
...perla/y krůpěje/krůpějů posvátného/ých (svatého/ých) citu/ů...


"Novéna" k B(ožské)Plnosti : posvátných věků
Plnosti, ve které jsme ráj zažívali, hledáme v Tobě(ve Vás) Útočiště.
Plnosti, ve které jsme se ukryli (a vznikli) v jeskyních jako v Lůně Matky,
Plnosti, od které jsme dostalu Dary Velkých věcí posvátnéPřírody,
Plnosti, od které jsme dostali Dary zpracovávat kovy a základní posvátné dovednosti Alchymické,
Plnosti, ve které jsme se dotkli věcí/realit(y) neviditelných ze všech stran Tvého Království před Tvým Mesiášským Příchodem,
Plnosti, ve které jsme viděli Tvou posvátnou Mnohost
*Plnosti,
Plnosti, ve které jsme cítili Tvou posvátnou Jednotu,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) královských,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) Tvé Vědy,

*:

"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi :věků
To, že jsme nevnímali znamení doby a odmítali jsme přijmout přínos Tvých kultur, prosíme Tebe/Vás Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme nevnímali, že Tvoje Vůle je tím nejlepším pro nás, pro naší Vůli, prosíme Vás/Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme upřednostňovali domnělé právo silnějšího a boj a vyhlazování před Tvou Láskou ke všem Tvým stvořením (viz také coronavirus) v Mystériu Dobra, prosíme Tebe, Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme vědomě zneužívali Tvou útrpnou oběť jako štít k páchání dalších špatných činů zraňujících a zabíjejících Tebe tak, aby se Tvá Golgota v dějinách stále opakovala, prosíme Vás Elohim...Adonaj o odpuštění.
To, že jsme manipulovali Tvými bytostmi v rozporu s Tvou Vůlí tedy Nekonečným dobrem i ve vytvoření coronaviru, který sám nemůže za svůj nebezpečný účinek zejména na lidstvo a zneužili tak jeho existenci,
To, že jsme dávali přednost boji a konkurenci před Tvou Harmonií ve vědách, ve svém životě i v léčení,
To, že jsme například vědomě oddělovali vědy přírodovědné od humanitních a upírali přínos jedince v jeho jedinečnosti a originalitě v Tvém Božství,
To, že jsme si mysleli, že jsme paními/pány přírody ve své naivitě v egoismu, který přeci Tebe jako naší Podstatu nepotřebuje,
To, že jsme nedali přednost stát se milosrdnou samaritánkou/milosrdným samaritánem ve chvílích, kdy to bylo potřeba, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nedali prostor a čas Tvým skutečnostem, které jsi nám poslal k ráji na zemi, že jsme je odmítli, zamlčeli, ponížili, ničili a neoprávněně uschovali před potřebnými, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme odmítli Tvou jednotu dobrých skutečností, že jsme se jí vysmívali, jí zamlčovali, jí ponižovali a jí bránili v projevu, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nevyužili své hřivny, svá nadání, dovednosti, schopnosti a nastavení (atd.) pro Harmonii zcela v souladu s Tebou,
To, že jsme nedali přednost Onomu prostému podobně jako to udělal Tvůj například Bruno Groening,
To, že jsme nepřáli bližním i sobě .....pravdy, života i krásy (atd.) v Tvém Božství,
To, že jsme nepečovali i o tělo své jako Tvoje Matka i o Tělo své a Tvé,
To, že jsme nevnímali sebe jako odraz Božství, stejně tak jako muže odraz jeho ženy a ženu jako odraz jeho muže,
To, že jsme nevnímali, že v Božském Milocrdenctví pramení Božská Cpravedlnoct, jako v Božské Cpravedlnocti pramení Božské Milocrdenctví podobně jako
pramení z
To, že jsme oddělovali Tvé Božství od Tvého i Člověčenství,
To, že jsme klamavě oddělovali Tvůj Chléb od Tvého Vína jako Tvé Tělo od Tvé Krve ve svátosti,
To, že jsme bránili posvátné jednotě muže a ženy v manželství Jednoty Tvého pomeranče i u nízkých věkových kategorií,
To, že nesoulad s Tebou i Tvou Vůlí, Tvými přáními jsme nechápali jako ničivé kupčení,
To, že jsme nemilovali jeden druhého jako sebe samého a nevnímali i to, že se bez zla a neharmonie vzájemně zcela potřebujeme,
To, že Tvé Informace, Tvá Přání jsou zcela všechny pro zdraví, krásu a harmonii i život (atd.), zdraví naše i našich bližních, abychom nezradili naši úmluvu /Desatera Přání/ z Tvé Oblačné Hory,
To, že jsme nevnímali zatvrzelost jako neharmonii a urážku proti Posvátnému Duchu Du a nevnímali, že nemůže být odpuštěna,
To, že jsme nevnímali místa a časy, kdy slepý vede slepého, kdy jsou ovce bez pravé/ho Pastýřky/Pastýře a nedůvěřovali Tobě, že své zachráníš a dovedeš do Toho ráje, že jsi s námi i v radosti, ,
To, že jsme bližním i sobě odpírali Tvé skutečnosti jako například Tvou nevyčerpatelnost Tvého bohatství i Tvých energií,
To, že jsme nevnímali Tvou Jednotu Posvátného: Tvého Dne i Tvé Noci nejenom v příběhu Tvého Tvoření,
To, že jsme odmítli vnímání Tvé přítomnosti ve Tvých příbězích a to i v našem příběhu,
To, že jsme ve svých bližních neviděli Tvou Marii/Tvého Krista tam, kde byla/kde byl,
To, že jsme dali přednost povrchnosti i v takových věcech jako v osobní duchovnosti,
To, že jsme odmítali přínos Tvých i svých bližních a neklaněli se Tvému Božství v nich, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.

Klaním se Ti vroucně...srdcem celým i celou bytostí...

Pozn.2 A ty antikriste, máš už teď, co jsi chtěl, jenže ty i tuhle větu chápeš po svém. Myslíš, že vyhraješ, když jsi napadl lidstvo a hlavně jeho sexualitu a mateš svými iluzemi mimo jiné o její skutečné povaze? Myslíš, že máš triumf tím, že jsi planetu Zemi ochudil o přínos těch, kterým by jsi způsobil rádoby věčné zavržení, myslíš, že patříš i sám sobě, že máš právo na destrukci a pošlapání hlavně žen a dalších bezbranných? Myslíš, že tvoje domnělá cesta za božstvím se minimálně rovná skutečnému Zboštění? Vždyť i tvé myšlenky, pohnutky i budoucí činy už mluví proti tobě,
A ty jsi začal buzerovat, ty buzerante, bojíš se mně postavit, je to tak směšné a dokonce si myslíš, že když jsi zabil a zdestruoval , co myslíš, co se stane a jaký bude tvůj triumf a tvá odplata pro tebe a tvé domnělé už hnijící království?????
Pozn. 5 :B. je klenot srdce i celé bytosti, J. bytost je celá nejlepší šperk v J. klenotnici, klenotnici B.,
ve svobodě Jeho dětí, dětí B.
Tvoje reformace a Panna Maria
půst je pro zdraví, ne pro destrukci bytosti, těla...
jediný neomylný člověk je Ježíš a další člověk v momentu plného souladu s B. , slova jako přeosvícenost mohou vést k pýše, nadustosti a zpupnosti, jedinečnost bytosti zpěv(y) vyjadřovat to, čím jsme ve své Podstatě,
nikdo z dalších lidí mimo svatou rodinu neuvidí jako Mojžíš a jeho (žena), protože
to je podoba/jsou podoby,

Dělám a chci a přeji si pro Vás všechny zcela to nejlepší, co je. To jsou další posvátné informace od B. posvátných Zástupů.Amen, .
Pozn. 4 :V Harmonii není strachu, je tam přeci nekonečná a nikdy nekončící Milost, proto
karma
hořící keř, kterého nespaluje oheň jako Tvá i ekologie
odkrytí nahoty jen před druhou půlkou pomeranče tak, aby nikdo jiný tohle neviděl, výjimky jako lékařství v zájmu zdraví...
nejenom u některých věřících v B., zlo a zlého by zvolili, hlavně že se zabývají například cvičeními, rituály, teologií nebo zákony, ale na to nejpodstatnější kašlou: vztah s B. , zkreslili smysl svého duchovna, to jim přineslo neharmonické plody,
Pozn. 3
. To všechno se stane, protože byl umlčen, Ten, koho jste probodli, jeho probodením jste se sami odsoudili a .
To jsou slova posvátné B. posvátných Zástupů.Amen.
Pozn.1 Mně klidně nadávejte, bijte (ironicky řečeno), ale ne jeho, ne tu Bytost. Vyhněte se zneužití všech jeho/jejích věcí, skutečností i jeho/jejích slov, která jste zmanipulovali, zamlčeli, zdestruovali a zkreslili a zprofanovali mimo jiné i čtením a výkladem v kostelích, vidíte, jak jste požehnány/i, kam jste to dotáhly/i, je to hodně smutné, je to k pláči, dalo by se říct, že je to až k ironickému smíchu jako když slepí hlupáci staví domeček v údolí, a hle přijde voda, a on se boří, a stavitelky/stavitelé se ještě diví, zuří, ono se jim to nelíbí, ale to, co je rozhodující, by nejradši vybleli
protože ani já ani ta
Harmonická Bytost si nepřeje, aby jste o něco přišli. Zpečetěná Krví...otevře jeji pečeti /nad Až zváží, rozhodne a otevře
jako nesmrtelné, nezničitelné (osobní) Bytí
Mat  7.1.2020 16:48:48
Ja si tam nestrkam nic ale ziviho bych zkusil
jan zvrhly  15.12.2019 14:34:41
me to nedela dobre
Mikián  2.4.2019 7:23:49
jo jo ste zralí jít do receptáře Přemka Prkenný podlahy. Jako volům vám dám kroužek, piersing, do nosu a uvážu vás u hospody u suché niti v černém volovi u ruzyně.
mládatkogood  31.3.2019 4:35:30
já šukam 11 leto do zadečku nádherný ditě co mi drži
Kapr  21.3.2019 11:21:35
Miluju v analu vokurku a pekne hluboko pekne drazdit prostotu a u toho hulit pero.Rad vykourim.733 170 216
borec  28.12.2018 17:42:29
fdddd
plenkar  4.3.2018 11:02:12
muz 60l.plnostih.v plenkach s dam.pradlem.praha.ja si strkal prst, tusku, okurku, ele curaka bych rad nechal do sebe zasunout.od kohokoliv.vladimirvalencik31@gmail.com
aneta  10.7.2016 19:44:17
ahoj ruka se mi tam taky vejde
ANALNIK  19.3.2016 15:13:37
mrkev v prdeli je fajn, ale musi byt i s nati a ta u prdele pri chuzi hezky vlaje, jak pravej ocas a je za co tu mrkev zas vytahnout ven
ANALNIK  19.3.2016 15:10:18
mne obcas manzelka zasouva pro jeji pobaveni do analu ruzne veci, jako treba fixu a chtela abych maloval na stare tapety prdeli ruzne obrazky, nebo kdyz se zlobi, tak mi tam narve palivou papryku, nebo rozriznutou feferonku a to si pak od ni necham projet diru cimkoli, protoze mam pocit, ze mi jinak prdel shori
Jana  1.2.2016 9:58:52
Zkus petržel
Samec  31.1.2016 12:30:31
Já si tam radši strčím něčí péro.
xmen  31.1.2016 11:35:33
Někdo si do tý kundy narve i ruku.
aneta  15.11.2015 20:34:35
Okurku si mužu vybrat větší velikost s
Tutanchaton  13.11.2015 13:14:50
chci se zeptat Anety, jestli je to lepší s okurkou nebo s pohlavním údem skutečného nebo hypotetického partnera (tvé druhé půlky pomeranče). (A koukám, že je tu docela málo smajlíků na výběr.)
Mlaskavej  15.10.2015 22:51:56
Zbožnuju, když to chlípně mlaská. To se vždycky udělám jen z toho zvuku.
aneta  15.10.2015 22:36:00
Okurku jsem skoušela a je to super s
Tutanchaton  28.9.2015 12:44:39
a co verzi* keltské jógy pro úplné zharmonizování včetně sexuality? Jsou i jiné dobré cesty.
znamy  23.7.2015 13:11:36
Moje pritelkyne chce taky okurku do analu, jdu zrovna nejakou koupit s
kaňour  31.10.2014 4:43:17
Já jsem měl přítelkyni, se kterou jsem se vídal 10 let. Strkala mi to prdelky tenké dildo, pak mě vzala přes koleno a naplácala na holou. s
J  15.2.2014 21:38:49
NEKDO NA SEX PRES WEBKU
muž  prcínek   1.1.2014 14:42:19
konečně někdo kdo nekecá a přizná se, snad každého chlapa to napadlo a jen ty štastnější mají partnerky co jim umí nažhavit análek, já to dělám občas taky a super, měl jsem přítelkyni a ta mi to dělala pravidelně s a super, někdy v leže někdy v kleče, někdy postavila robertka na židli a já si musel na něj sednout s škoda že jen to některé odmítají jako nějaký hnus
muž  togetherless  19.11.2013 19:43:27
Moc se mi líbí s Já používám okurky stejně jako ty
undefined  19.11.2013 19:28:15
Moc se mi líbí s Já používám okurky stejně jako ty
ja  6.11.2013 15:05:49
Tady se pozna kdo je jen na keci.Mnoho holek touží prutahnout chlapovi anal. A mnoho chlapu si to také užívá. Jde jen oto zbavit se předsudku o buznách a přiznat si co mi působí rozkoš. Jsem 100pro na holky ale když mi to neudělá partnerka tak si ho průběžně projedu sám. někdy den pálí ale slastně.Mnoho žen také říká že je úžasná ta výměna role když to dělají s připínákem.
peter   29.9.2013 20:39:04
ahoj dělám si to robertkem okurkou banánem honím si ocas a pak si spolykám semeno i chcanky perte@seznam.cz
Nikdo   10.1.2013 0:16:06
Ahoj mě to taky hrozne laka ale nevím čim. Napadlo mě zkusit tužku (s obou stran tupou) ale cekam na příležitost až nikdo nebude doma.
Marcus  20.7.2012 19:04:56
Já to dělám živým pérem a když není nikdo po ruce, tak robertek to jistí.
lolk  20.7.2012 14:38:42
dobře ty s
xdry  18.5.2012 11:55:26
moje přítelkyně to dělá taky a v pohodě mi to ukázala. Vzhledem k tomu, že jsme oba dost pokrokový v sexu s , tak to chce i po mně. Jakože si ho šoupnu do análu a na zbytek se nabodne ona, že se prej ošoustáme jak dvě lesbičky. Však už mě na to trénuje
uchylacka  9.3.2012 9:23:22
to já taky taky na tom neni nic divného s já si nejrači strkam do pičulky svojí želvu s
...  12.1.2012 14:49:30
Taky to dělám a je to moc příjemný. Vždycky se u toho udělám. Nepoužívám okurku ale didlo.
Stáńa  3.11.2011 12:16:39
Dělám to samé... akorát v případě chlapů mě tyto metody vzrušují mnohem více, především, pokud nejsou homo
ble  23.5.2011 14:53:49
jenom si ten anal pekne protahni, az se budes ve stari posirat, treba te to bude taky rajcovat...
:-(  11.4.2011 0:49:44
No fuj,good apetito s (
Katty D  27.3.2011 3:42:58
já jenom doufam, že ty okurky pak vyhazuješ s s
IQ192  23.8.2010 1:27:16
Bohužel,není to tak,to si děláte prdel vy z něj..
666  19.8.2010 5:54:35
si z nás dělá akorát prdel s
zabiják  18.8.2010 14:17:46
Já být Tebou tak si koupím nějaký megadildo a narvu si ho celý do prdele, vsaď se že by se Ti to libilo s
muž  Lorien  17.8.2010 13:03:15
Kup si nějaký pěkný nástroj, budeš mít menší spotřebu okurek s
neznámý  10.8.2010 10:52:53
Já ti rozumím ,ale nebyly by na to vhodné jiné nástroje. vždyť na masáž prostaty se dá koupit v sexshopech vibrátory,a je i z čeho vybírat. a nebo to probrat s partnerkou.
neznamy  1.8.2010 13:22:28
nejsem homosexuál ani vegetarián, ale je mi to prostě příjemné s
xxx  28.7.2010 19:59:14
ne ale asi vegetarián a byl u zubaře a on mu řekl že nesmí 2 hodiny kousat,když tak jen druhou stranou. s s
wtf  28.7.2010 13:58:55
a proc to jako delas??? jsi homosexual? s