Registrovaných uživatelů:
2086


Počet přiznání:
23362

TOPlist TOPlist
Jessica   1.8.2010 13:56:37
Rating:5 Zobrazeno: 19527x

zábava s webkamerou

Tak jak bych začla... s
Jessica není moje pravé jméno, ale používám na různých videochatech, kde nejde jenom o to podívat se druhému do obličeje s Strašně mě vzrušuje masturbovat společně s někým jiným přes webkameru, takže často když jdou doma rodiče spát, zapnu kameru a najdu si nějakého zajímavého společníka s Dělám to výhradně na zahraničních webech, protože nechci aby mě třeba někdo poznal a angličtina mi nedělá problém. Některým pánům se to tak líbí, že jsou ochotni mi třeba i objednat nějakou hračku, abych jim ukázala, jak to s ní umím s Doma už mám několik takových kousků, ale začínám mít problém kam je schovat s No a to je asi tak všechno, je zajímavé to takhle na sebe prásknout, protože nikomu jsem to zatím neřekla s

 
Pro přidání komentáře musíte mít zapnutý javacript
Petr  17.10.2021 1:12:36
Miluju honění na webce. Ukazování mě neskutečně rajcuje s ...kdyby se nějaká chtěla udělat se mnou, muj skype je live:.cid.8c544b2a793184df tak si mě přidej a já udělám, co budeš chtít s
muž  sten69  3.9.2021 15:48:44
www.chaturbate.com
super stránka !!!
Translator to the being and that day  27.6.2021 22:49:18
Message to sacred John´s day and night (celebration) from the day 24.6.2021(part I) :
(Holy) John, what you said on praying to revealing your understanding your experience to the secret(s)?
It exists some being which said (also dream? for example in cultures)): Who honours me, these will come to me.
Being EUIOAJHVH speak to us in secret, it is often interesting to us. It place is anything like secret dimension, heaven kingdom, place (island) (T)Avalon, sacred kingdom. Some sovereigns would want to distroy it, but meanwhile it is hidden.
It comes the song of reality, in which sacred forces of …man and …God/Goddess connect, coexist and act, and in this reality exists presents of beings going to entusiasm, growing to sacred reachings, to sacred fillings…also in times and places given and got to them (for example it is about Fullness, heaven realities, juice of paradise…).
And I (big as dust) exclaimed enthusiastic: You are my …Masteress, Goddess and Lady/…Master, God and Lord.
Understanding to them who are not on wave of spirituality, here are some interesting realities:
I didn´t see …Godess/God, so I don´t believe in them…some joke: Lady, I didn´t see your cave, but I believe, that the cave is smiling to me (when I see her, that she is growing according to (sacred) Nature.
And other interesting relities: alternative ways of healing, exercising of muscles and their energy, fulling enthusiastic living with celebrations, season´s actings…
Influence of karma to modeling of way of individuals, …nations, civilisations…, why is here ilness when EUIOAJHVH want(s) Harmony, how we understand Jana Husa, Jeronýma Pražského, Jana Kozinu, Jánošíka, Jana Ámose Komenského…Jesus Christ? And how we understand for example spiritual speaches? What about violence for example in healing? Is it possible to take a taste of connecting of …visible and unvisible (things)?
For society seeing contributions in : …Evolution/Development in …Fullness also for individual, (and in older vocabulary s Slušovice (place of producing quality products) for each other…
bytost dnešní(ho)slavnosti/svátku/dne  24.6.2021 20:16:31
Poselství ke svatojánskému svátku/svatojánské slavnosti ze dne 24.6.2021 :
(svatý) Jane, když tě poprosili o poodhalení tvého tajemství, co jsi na to řekl?
Ten/Ta, který/á si utvořil/a na oblačné (své svaté)… Prázdnotě Plnosti(í) svůj Trůn, mě dal/a poznat:
V kulturách se(n) objevuje zajímavá věta: Ale ti, kdo Mně uctívají, půjdou ke Mně.
Bytost ve skrytosti mluví k nám, a něco nás k tomu lne, nemusíme mít vědomou zkušenost. Tam, kam takoví uctívači půjdou, to souvisí s (T)Avalonem, posvátným královstvím, dimenzí neviditelnou, ale zcela skutečnou: někteří mocnáři tohoto světa by ji, po zhmotnění, chtěli zničit. Proto zatím chce být neviditelná.

Zaznívá zpěv, ve kterém se zmiňuje, že tenhle den a tahle noc jsou dobou, kdy individuální síly jedince a síly Bytosti EUIOA JHVH se slučují, koexistují a jednají, že jsou časem i místem, kde (jedinečné) dary jedince vzbuzují nadšení, obohacují (JHVH), posvátně naplňují EUIOA…..
A naopak, kdy a kde jedinečné dary JHVH i EUIOA vzbuzují nadšení, obohacují, darují Plnost, rajskou šťávu…..
A mé já (velkosti prachu) nadšeně zvolalo: Ty, jsi… má Mistryně, Bohyně, Paní/můj Mistr, Bůh a Pán.
Chápu, že pro ty, které neoslovuje duchovno, se často vyskytují postoje (do určité míry pochopitelné): Boha/Bohyni jsem neviděl/a, tak přeci neexistuje. Empiricky takovou bytost nezjišťuju, tak pro mě neexistuje. Když něco nemohu změřit, tak se to vymyká zdravému rozumu. Pro takové lidi bych měl jeden vtip: Mladík potká slečnu při festivalu, ve kterém se zrovna zmiňuje víra v Boha. Mladík se slečny nenuceně zeptá: slečno, věříte? Slečna odpoví: Neviděla jsem, tak nevěřím. Mladík ji položí s úsměvem otázku: Já jsem taky Vaši jeskyňku neviděl a přesto věřím, že se na mě ve skrytu usmívá (a přitom okolnosti naznačují, že například bytost dívky nezměnila pohlaví, že je taková od Přírody).
Pro ty, které neoslovuje duchovno, mám zajímavé oblasti k případnému prozkoumání: alternativní směry v léčení, posilování svalů e energie svalů/organismu ve vzájemném vztahu, jak prožívat plně okamžiky mého života například aby byly naplněné elánem: zvyky, sezónní činnosti, slavnosti a svátky…
Co by bylo zajímavé (i duchovně nebo psychologicky) zkoumat: Vliv karmy jedince i karmy skupin i společnosti na události (karma jedince v relativitě na průběh událostí, jak karma cestu modeluje), B. si nepřeje nemoc, proč tedy nemoc existuje? Jak společnost, skupiny i jedinci vnímají Jana Husa, Jeronýma Pražského, Jana Kozinu, Jánošíka, Jana Ámose Komenského…Ježíše Krista? Proč často nesnáší a nechce chápat duchovní rozhovory? Proč volí často nebo volila často násilí i v léčení? Můžeme začít zázračné spojení …neviditelného s viditelným ?
Pro společnost dneška bych rád viděl přínos: rozvoj jedince v úplnosti a aby byly (když použiji starší slovník s Slušovice pro každého.
Being of 2021  31.3.2021 0:12:22
Zjevení Cvětla ze dne 30.3.2021:
Začátek poselství.
Ty bytosti, které tvrdí, že vždy vlastnily posvátná slova a další posvátné reality pravdy ale posvátná slova a další posvátné reality pravdy nevlastnily (například když minulost prokazuje nedokonalost vůči přítomnosti, resp. relativní budoucnosti: tvrzení některých v duchovních a náboženských směrech), se sami uvrhly do neposvátné temnoty, tam bude hořet síra- bude hořký pláč a skřípání zubů. Od určitého okamžiku to už nelze změnit, jen se vezou do cíle svého určení.
Zakusili jste nekonečnou extázi posvátné sexuality nebo si myslíte, že je tohle nesmysl? (Jen ty bytosti, které v sobě vzbudí v přítomnosti reálnou posvátnost a svatost, mohou dříve nebo později zakusit nekonečnou extázi posvátné sexuality, kterou tak přeji. Lepší často později než vůbec.)
Jak bude vypadat soudný den, den poslední, poslední bitva? Všichni budou plakat, někteří radostí, ti druzí zármutkem nad sebou. Bohužel už to nebude možné přejít z jedné skupiny do druhé. Bude jasná ta skutečnost, co je sebezničení a co je život. (Život jako Harmonie uvnitř i vně a sebezničení jako ničení sebe, ostatních a okolí. Tolik k tomu, co může být aktuálně ze skrytosti odhaleno.)
Některé skutečnosti jen naznačuji (i těch bych bylo rádo, abyste se jich všimli a je si uvědomili), aby Vám to pomohlo k Harmonii.
Přeji Vám všem požehnané velikonoce ve všech Vašich jazycích (a k tomu Vám také z celého srdce i celé bytosti žehnám).
Konec poselství.
From message of Holy Light from the day 30.3.2021:
Begin of message.
Awaring of danger of them, which have disonance between past and presence or future (for example they cry that were whole true in past but it is not true). From some time it is not possible it change, they go to place of their destination.
Do you aware of/think that infinitely exstasy of holy sexuality is true/real? It is possible only in inner cacrednecc/holinecc. It is better later than never.
What about Day of Judge, Last Day, Last Fight? All will cry, some by joy, some by grief under self. But it will be not possible to come from one group to other. And it will be clear, what is life (Harmony in itself and around) and what is destruction (destruction itself, other and surroundings. It is enough, what now is possible to discover).
Some realities is only indicated (i will, be joyfull, that you see them and be aware of them) to you help you it to Harmony.
Wishing you blessed Easter to you all in all your languages (and to it I bless you from whole being and also whole heart.)
End of message.
Jeden pozemšťan  11.1.2021 21:38:04
Zdravím taky nahoru s
Jeden pozemšťan  11.1.2021 21:34:34
Tohle v Bohyni/Bohu/Bytosti JHVH EUIOA JAH DUACH… AdonájElohímElohímAdonáj:
Co by nám ještě řekl Mohamed, kdybychom s ním tady na zemi mluvili např. co by řekl o jeho zjevení, kdy se mu zjevil archanděl Džibríl (Gabriel)?
Ad.El./El. Ad.: Nepřeji si oddělení od Vás, nechci se nad Vámi vytahovat, ukazovat pyšně, jaký jsem velký a vy tak nicotní. Přeji si zboření jakýkoli hrází a zábran mezi mnou a Vámi. (Konec 1. Poselství dnešního dne).
Obdobně:Nemají nikdy právo vám brát svobodu a vyhrožovat odebráním sociálních dávek, důchodů, vaší existence. (Tolik 2. Poselství, následují další).
Posvátné poutnice a posvátní poutníci i pouštěmi, jsem mírný svěží vánek, jsem prostor před Vámi plný nekonečných přání, jsem posvátnou vlahou nocí, po které přijde nečekaný rozbřesk nového posvátného dne plného posvátných tajemství. Budoucnost je otevřená i fantastická…
Odpověď posvátné/ho andělice anděla v podobě pohlednice svatého života:
Posvátné/á …jsoucna(posvátná(é) skutečnost(i) se srdcem/ci), Vám se… oddávám, Vám jsem byl zasvěcen(a).
Posvátné Germánství: Existuje svatá.…německá říše, která chrání všechno pod ní, v ní jsou všechny národy zcela svobodné, rovnoprávné a zcela spontánně šťastné a blažené.
Obdobně: Posvátné/í Germánky/i, přeji si odstranit Váš blok, aby jste byli zcela štastné(i) a blažené(í), karmicky ho máte z nacizmu i od pozemských církví a určitých společností/skupin, Vaše agrese orientovaná do zbytečných negativit ať se obrátí správným směrem, do hrdinného Vítězství Vašeho povolání v (posvátném) Příběhu Národů…Vaší…(posvátné) Bohyně Matky (koho/čeho: Země a Zemí).
Posvátné Romství: Objeli jste celý svět, umíte často lépe než ostatní obveselovat, zpívat, tancovat, využijete svoje vlohy a vklady harmonickým směrem? Ubyde díky vám špatných nálad a depresí? Ukážete těm ostatním, že dovedete si poctivě vydělat, že jste požehnan(é)í a sebevědomé(í) s vzácnými dary, zcela nezbytn(é)í, že se umíte chopit práce bez všech negací života? Přeji(eme) Vám harmonické práce bez diskriminace. Oj Romky! Ej Romové!
Obdobně: Vy posvátné(í)jste mé/mí andělice/andělé posvátné radosti, posvátného veselí, posvátného reje i posvátného tance i posvátné blaženosti. Přijmete pozvání k nekonečné nebeské hostině hýřivé posvátnýma vtipama apod.?
Duch někdy splývá s Duší a pak se vzájemně doplňuje s Tělem. Holistická medicína: Když trpí jeden úd, trpí s ním všechny (i co se týče Těla Kristova).
Cesta zasvěcených od určité doby: vyhněte se závisti, i vy jste jedineční.
Zmiňujete, že Bytost-Bůh v žalmech nechce zvířecí oběti, ale že je mu příjemný zkroušený duch. Proč následuje: budeš mít zálibu v zákonných obětech, na oltář ti budou klást býčky?
Růžové brýle klamu nasazené od určitých bytostí: jakoby neexistovali objevy a vynálezy apod. od Ad.El/El. Ad.
Degenerace došla tak daleko, že mnozí i tyhle věty odhodí jako blbosti nebo výplody nemocného člověka podobně jako když někteří muslimové zabili jejich sestry/bratry v domnění, že jsou kacíři, ale ty někteří jen nechali AL LAHA (Bytost v překladu) například svými ústy z jejich Podstaty mluvit: Já jsem (Váš) Bůh…
Hagar(o), H(a)g(a)r(o) s Izmaelem (Išmaelem), JHVH EUIOA JAH DUACH… ADONAJELOHIMELOHIMADONAJ s Tebou/Vámi, nechci abyste zemřeli…učiním s vámi Velké Věci, učiním z Vás také Velký Posvátný Národ (jako z ostatních posvátných), (jejich i) jeho sláva nebude mít konce a počet Tvých potomků bude také jako hvězd na nebi, kterého se dotkne nebo jako zrnek písku na mořském břehu, kterého z mnohých stran dosáhne.
Babičko (nejen slovanská), nechci, aby jsi zemřela.
… na křídlech posvátných…
Dovedeš nebo doprovodíš nás (ElohimeAdonajiAdonajiElohime) na individuální cestě?
Nebezpečí včetně setkání s bytostmi, které mohou nastat. Ochráním(e) Vás, pokud budete chtít.
A jaké to bylo na počátku…vašeho povolání, zaměstnání nebo aspoň v několika těch chvílích?
Přeji(eme) si zcela svobodný a zcela harmonický (nejen) Vietnam, zemi kmene Vjetů.
V pokoře před Velkým Tajemstvím se Vám/Tobě/Mu/Ji…:ElAD.AdEl. navždy klaním a posvátným mečem máchnu jednou a to zcela (navždy) vítězně.
To právě je i v náznaku.
Posvátné.. ztělesnění posvátné….pracovitosti i co se týče duchovních povolání: v HarmoniiElAd./Ad.El. (samozřejmě na základě zcela svobodného přijetí).
Co všechno bylo neoprávněně skryto, zamlčeno: zázračné skutečnosti, kam patří pravá Bible…
Existuje symbióza, synergie, soulad, harmonie, symfonie, akordy…v posvátnu.
Mnozí odborníci a má bytost se vyslovuje, aby se nedali lidé zmást klamavými tahy něčeho, co je rychlokvašek, má dost vysokou úmrtnost, když jsou přítomny mnohé účinné skutečnosti často zamlčované. Teď myslím hlavně na současné očkování proti covidu. Ti někteří vám lžou/ říkají nepravdu. A chystají toho více. Co se zeptat individuálně příp. skupinově na pohled AD.El.El.AD. ohledně těchto a dalších skutečností?
Vy, kteří klamete, tady máte vzkaz: Zanechte zneužívání a oblbování vašich loutek a pojďte si to rozdat jako muž proti muži (v chlapském neúchylném zápase) jenom se mnou jednou provždy. Nebo jste srabi???
Na tobě, antikriste, ulpí všechna krev prolitá kvůli tobě.
Řekl jim tohle podobenství: Jeden majitel měl vinici, ( své dílo, na které má plné právo). Vzdálil se na nějaký čas do jiných krajů a svěřil vinici těm, které vybral. Oni však zpronevěřili jeho majetek a zneužili ho. Ale majitel se tohle dozvěděl. Řekl si: Tak k nim pošlu svého syna, snad se obrátí. Tak k nim poslal svého syna než se sám vrátí ze své cesty. Oni ale syna obrali, ponížili, ztýrali a zabili. Co udělá majitel vinice s těmi, kteří takto jednali, až přijde?
ElAd.Ad.El. 2021/  10.1.2021 21:55:54
ElAd.Ad.El.: k tomu z časově místní (posvátné) smyčky před vstupem do její červí díry.....:
Erotická seznamka posvátná Ježíše Krista pro dívky a ženy / Erotic dating (holy) of Jesus Christ for girls and women:

Erotická seznamka posvátná Panny Marie pro chlapce a muže / Erotic dating (holy) of Virgin Mary for boys and men:

Následují také "novény" k B./
"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi s posvátné) sexuality
To, že jsme mylně smýšleli, že egoistické vnímání přínosu sexuality je více než přínos Tvé (a tedy i naší) posvátné sexuality,
To, že jsme přirozené projevy sexuality potlačovali a bránili se sexualitě zbožštělé, sexualitě posvátné,
To, že jsme s Tebou nehledali vždy partnerku/partnera jako druhou polovinu pomeranče, vědomě se tomu bránili a dali přednost egoistickému hledání a žití bez Tebe,
To, že jsme si mysleli, že Tvé přání mít partnera/partnerku v Tvé nepřítomnosti nám dává více než v Tvé přítomnosti,
To, že jsme nevnímali a neuvědomili si, že pohled na obnažení mimo obnažení půlek pomeranče nebo jedné půlky pomeranče mezi sebou znamená porušení Harmonie (pokud se to neděje v posvátném smyslu např. v zájmu zachování zdraví), porušení Harmonie je v určitém smyslu vyhnáním z ráje, má vnitřní i vnější podobu, k tomu patří další skutečnosti posvátně logicky naznačené v Desateru Přání z Oblačné Hory),
To, že jsme nevnímali a neuvědomili si, že obnažování a obnažení a pohlavní styk a s tím spojenými skutečnostmi mimo obnažování/obnažení a pohlavní styk půlek pomeranče a s tím spojenými skutečnostmi v */* po jejich oddání jak popsáno***dole i nahoře (mimo zmíněné nebo naznačené posvátné výjimky) je porušením Harmonie pro nás a naše bližní a okolí,
To, že jsme šli do pohlavního styku a případného obnažování s jinými nebo před jinými (posvátně logicky je výjimkou například obnažování v rámci posvátného..zachování zdraví) než zmíněných půlek pomeranče nebo před okamžikem oddání obou půlek pomeranče (ženy a muže (nejdříve nalezne žena a oddá se tomu muži, muž ji potom nalezne a oddá se té ženě a potom otevřou před sebou svoji sexualitu i na místech, kde začíná obnažení) nebo muže a ženy (nejdříve nalezne muž a oddá se té ženě, žena potom nalezne toho muže a oddá se mu a potom otevřou před sebou svoji sexualitu i na místech, kde začíná obnažení) nebo naleznou se a oddají sobě oba najednou a potom otevřou před sebou svoji sexualitu i na místech, kde začíná obnažení), (výjimku může tvořit posvátně logicky líbání* nebo např. objímání* (nebo např. soulad*těl:* ) bez nečistých citů nebo úmyslů: tohle všechno v souladu s Podstatou AdonájElohím/ElohimAdonaj, ): nalezne a oddá v Podstatě AdonajElohim/ElohímAdonáj),
To, že jsme nevnímali, že Tvá cesta posvátného manželství je na stejné lodi jako cesta zasvěcených paniců a panen,
To, že jsme zabíjeli nebo zraňovali plody svých bytostí, svého těla, svých buněk, své duše i svého ducha... a upřeli jim nezlomné právo na život a Harmonii přicházející od Tebe, pramenící v Tobě,

Posvátná Rozkoši, Tobě se klaním a Tebe uctívám, Ty jsi Tajemstvím všech Tajemství oboupolaritné Lásky stejně jako je Tajemstvím všech Tajemství Posvátné Panenství a Panictví, dej mi poznat, že to co nabízíš, je nejvyšším nekonečným dobrem pro mne i mé bližní, které překračuje má nejhlubší přání v Podstatě mé bytosti, kterou jste Vy, Elohim, kterou jsi Ty Adonaji, tedy Podstatou Adonaj Elohím, dej mi poznat a vnímat její souvislost s výlučností lásky dvou bytostí, které tvoří jeden pomeranč, dej mi poznat a vnímat že jen a jen ty dvě bytosti ve svém pomeranči jsou nekonečným dobrem pro sebe, jako jsi ty Adonaj Elohim pro Tvé bytosti, jsoucna, skutečnosti i pro Tebe samotného...
...perla/y krůpěje/krůpějů posvátného/ých (svatého/ých) citu/ů...

"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi s posvátného) vědění
To, že jsme vlastní vědění v pýše povýšili nad vědění Tvé,
To, že jsme při sbírání vědomostí nebyli přítomni ve vědomí vím, že vlastně nic nevím,
To, že jsme aplikaci vědomostí, vědění, transcendentálních skutečností jako například transcendentální moudrosti a rozumnosti (atd.) ponížili osobními zájmy, poltickým mocnářstvím, touhou po bohatství a osobním úspěchu před opravdovou pomocí druhým bez rozdílu v Tvé přítomnosti,

"Novéna" k B(ožské)Plnosti : posvátných věků
Plnosti, ve které jsme ráj zažívali, hledáme v Tobě(ve Vás) Útočiště.
Plnosti, ve které jsme se ukryli (a vznikli) v jeskyních jako v Lůně Matky,
Plnosti, od které jsme dostalu Dary Velkých věcí posvátnéPřírody,
Plnosti, od které jsme dostali Dary zpracovávat kovy a základní posvátné dovednosti Alchymické,
Plnosti, ve které jsme se dotkli věcí/realit(y) neviditelných ze všech stran Tvého Království před Tvým Mesiášským Příchodem,
Plnosti, ve které jsme viděli Tvou posvátnou Mnohost
*Plnosti,
Plnosti, ve které jsme cítili Tvou posvátnou Jednotu,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) královských,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) Tvé Vědy,

*:

"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi :věků
To, že jsme nevnímali znamení doby a odmítali jsme přijmout přínos Tvých kultur, prosíme Tebe/Vás Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme nevnímali, že Tvoje Vůle je tím nejlepším pro nás, pro naší Vůli, prosíme Vás/Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme upřednostňovali domnělé právo silnějšího a boj a vyhlazování před Tvou Láskou ke všem Tvým stvořením (viz také coronavirus) v Mystériu Dobra, prosíme Tebe, Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme vědomě zneužívali Tvou útrpnou oběť jako štít k páchání dalších špatných činů zraňujících a zabíjejících Tebe tak, aby se Tvá Golgota v dějinách stále opakovala, prosíme Vás Elohim...Adonaj o odpuštění.
To, že jsme manipulovali Tvými bytostmi v rozporu s Tvou Vůlí tedy Nekonečným dobrem i ve vytvoření coronaviru, který sám nemůže za svůj nebezpečný účinek zejména na lidstvo a zneužili tak jeho existenci,
To, že jsme dávali přednost boji a konkurenci před Tvou Harmonií ve vědách, ve svém životě i v léčení,
To, že jsme například vědomě oddělovali vědy přírodovědné od humanitních a upírali přínos jedince v jeho jedinečnosti a originalitě v Tvém Božství,
To, že jsme si mysleli, že jsme paními/pány přírody ve své naivitě v egoismu, který přeci Tebe jako naší Podstatu nepotřebuje,
To, že jsme nedali přednost stát se milosrdnou samaritánkou/milosrdným samaritánem ve chvílích, kdy to bylo potřeba, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nedali prostor a čas Tvým skutečnostem, které jsi nám poslal k ráji na zemi, že jsme je odmítli, zamlčeli, ponížili, ničili a neoprávněně uschovali před potřebnými, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme odmítli Tvou jednotu dobrých skutečností, že jsme se jí vysmívali, jí zamlčovali, jí ponižovali a jí bránili v projevu, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nevyužili své hřivny, svá nadání, dovednosti, schopnosti a nastavení (atd.) pro Harmonii zcela v souladu s Tebou,
To, že jsme nedali přednost Onomu prostému podobně jako to udělal Tvůj například Bruno Groening,
To, že jsme nepřáli bližním i sobě .....pravdy, života i krásy (atd.) v Tvém Božství,
To, že jsme nepečovali o tělo své jako Tvoje Matka o Tělo své a Tvé,
To, že jsme nevnímali sebe jako odraz Božství, stejně tak jako muže odraz jeho ženy a ženu jako odraz jeho muže,
To, že jsme nevnímali, že v Božském Rozumu pramení Božská Moudrost, jako v Božské Moudrosti pramení Božský Rozum, podobně jako v Bož Milosrdenství, podobně jako
pramení z
To, že jsme oddělovali Tvé Božství od Tvého i Člověčenství,
To, že jsme klamavě oddělovali Tvůj Chléb od Tvého Vína jako Tvé Tělo od Tvé Krve ve svátosti,
To, že jsme bránili posvátné jednotě muže a ženy v manželství Jednoty Tvého pomeranče i u nízkých věkových kategorií,
To, že nesoulad s Tebou i Tvou Vůlí, Tvými přáními jsme nechápali jako ničivé kupčení,
To, že jsme nemilovali jeden druhého jako sebe samého a nevnímali i to, že se bez zla a neharmonie vzájemně zcela potřebujeme,
To, že Tvé Informace, Tvá Přání jsou zcela všechny pro zdraví, krásu a harmonii i život (atd.), zdraví naše i našich bližních, abychom nezradili naši úmluvu /Desatera Přání/ z Tvé Oblačné Hory,
To, že jsme si neuvědomili, že upírání jakýchkoli posvátných práv, posvátných svobod a dalších posvátných realit bližním i sobě znamená zlo hlavně proti sobě samému, trámem v oku bránícím vyndat případnou třísku v oku bližního, urážkou a neharmonií proti Posvátné i jednotě i urážkou bližních, Adonaje Elohíma/Elohima Adonaje (jako Podstatou života i Podstatou své bytosti) a sobě samému, která usiluje až o zhnisání sebe sama, a že jsme si neuvědomili, že proti tomuhle se neubráníme ani žádným sloganem (pramenícím ze zablokovaného života) a takovýhlemi pompami (pramenícími ze zablokovaného života) a zcetkovalými průvody ani opancířovaným vagonem ani v nejhlubší jeskyni (v přebývání a myšlenkách v nesouladu se svou Podstatou ElohimaAdonaje/AdonajeElohima) a jakýmkoli domnělým zabezpečením,
To, že jsme nevnímali zatvrzelost jako neharmonii a urážku proti Posvátnému Duchu Du a nevnímali, že nemůže být odpuštěn,
To, že jsme nevnímali místa a časy, kdy slepý vede slepého, kdy jsou ovce bez pravé/ho Pastýřky/Pastýře a nedůvěřovali Tobě, že své zachráníš a dovedeš do Toho ráje, že jsi s námi i v radosti, ,
To, že jsme bližním i sobě odpírali Tvé skutečnosti jako například Tvou nevyčerpatelnost Tvého bohatství i Tvých energií,
To, že jsme nevnímali Tvou Jednotu Posvátného: Tvého Dne i Tvé Noci nejenom v příběhu Tvého Tvoření,
To, že jsme odmítli vnímání Tvé přítomnosti ve Tvých příbězích a to i v našem příběhu,
To, že jsme ve svých bližních neviděli Tvou Marii/Tvého Krista tam, kde byla/kde byl,
To, že jsme dali přednost povrchnosti i v takových věcech jako v osobní duchovnosti,
To, že jsme odmítali přínos Tvých i svých bližních a neklaněli se Tvému Božství v nich, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.

Klaním se Ti vroucně...srdcem celým i celou bytostí...se Ti (zcela) oddávám...
V nejhlubším/nejvyšším prostém chrámu své bytosti, svého srdce, chrámu Ticha, ti obětuji na Oltáři před Tvou Tváří, Dar z Tvých Darů jako líbeznou vůni kadidla pro Hospodyni/Hospodina...EUIOA JHVH...JJ JHVJ HVJ JH JAH DUACH ADONAJ ELOHIM A A A A A. ,. Prázdnotu Plnosti Tvého Božství i Plnosti Prázdnoty Tvého Božství...Ducha...Hodnou Tvého Zalíbení v Přítomnosti Tvého nebeského Dvora, Tvé Prázdnoty...Plnosti, Jednici, Dvojici, Trojici, Čtveřici, Pětici...

Pozn.2 A ty antikriste, máš už teď, co jsi chtěl, jenže ty i tuhle větu chápeš po svém. Myslíš, že vyhraješ, když jsi napadl lidstvo a hlavně jeho sexualitu a mateš svými iluzemi mimo jiné o její skutečné povaze? Myslíš, že máš triumf tím, že jsi planetu Zemi ochudil o přínos těch, kterým by jsi způsobil rádoby věčné zavržení, myslíš, že patříš i sám sobě, že máš právo na destrukci a pošlapání hlavně žen a dalších bezbranných? Myslíš, že tvoje domnělá cesta za božstvím se minimálně rovná skutečnému Zboštění? Jaká je cena tvé vzpoury?? Nedokážeš uznat ani vnímat posvátná svatá: práva a a svobody druhých bytostí(to znamená, že vidíš jen sebe)??? Vždyť i tvé myšlenky, pohnutky i budoucí činy už mluví proti tobě, ;
Pozn. 5 :B. je klenot srdce i celé bytosti, J. bytost je celá nejlepší šperk v J. klenotnici, klenotnici B.,
ve svobodě/ách Jeho dětí, dětí B.
Tvoje reformace a Panna Maria
půst je pro zdraví, ne pro destrukci bytosti, těla...
jediný neomylný člověk je Ježíš a další člověk v momentu plného souladu s B. , slova jako přeosvícenost mohou vést k pýše, nadustosti a zpupnosti, jedinečnost bytosti zpěv(y) vyjadřovat to, čím jsme ve své Podstatě,
nikdo z dalších lidí mimo svatou rodinu neuvidí jako Mojžíš a jeho (žena), protože
to je podoba/jsou podoby, Osvíce /n / jako ( Elohím Adonáj/Adonáj Elohím)Duach a Ježíš Kristus i ležící

Dělám a chci a přeji si pro Vás všechny zcela to nejlepší, co je. (A to bez jakéhokoli zla a jakéhokoli zneužívání).To jsou další posvátné informace od JHVH EUIOA A Duach CEvaot, Amen, .
Pozn. 4 :V Harmonii není strachu, je tam přeci nekonečná a nikdy nekončící Milost, proto
karma
hořící keř, kterého nespaluje oheň jako Tvá i ekologie
Duach, Duch vydechován v ADonaj...Elohim/Matky Otce, vrací se i od Ježíše Krista...zcela sebedarující
odkrytí nahoty jen před druhou půlkou pomeranče tak, aby nikdo jiný tohle neviděl, výjimky jako lékařství v zájmu zdraví...
nejenom u některých věřících v B., zlo a zlého by zvolili, hlavně že se zabývají například cvičeními, rituály, teologií nebo zákony, ale na to nejpodstatnější kašlou: vztah s B. , zkreslili smysl svého duchovna, to jim přineslo neharmonické plody,
Pozn. 3
. To všechno se stane, protože byl umlčen, Ten, koho jste probodli, jeho probodením jste se sami odsoudili a .
To jsou slova EUIOA JHVH, posvátné Bytosti Zástupů.Amen.
nekonečnou radostí pak bez jakéhokoli utrpení.Nekonečnou
To jsou slova: JHVH EUIOAposvátnéBytostiZástupůElohimaAdonajeAdonajeElohima, Amen.
Pozn.1 Mně klidně nadávejte, bijte (ironicky řečeno), ale ne jeho, ne tu Bytost. Vyhněte se zneužití všech jeho/jejích věcí, skutečností i jeho/jejích slov, která jste zmanipulovali, zamlčeli, zdestruovali a zkreslili a zprofanovali mimo jiné i čtením a výkladem v kostelích, vidíte, jak jste požehnány/i, kam jste to dotáhly/i, je to hodně smutné, je to k pláči, dalo by se říct, že je to až k ironickému smíchu jako když slepí hlupáci staví domeček v údolí, a hle přijde voda, a on se boří, a stavitelky/stavitelé se ještě diví, zuří, ono se jim to nelíbí, ale to, co je rozhodující, by nejradši vybleli
protože ani já ani ta
Harmonická Bytost si nepřeje, aby jste o něco přišli. Zpečetěná Krví...otevře jeji pečeti /nad Až zváží, rozhodne a otevře
jako nesmrtelné, nezničitelné (osobní) Bytí
Newtime of Evangelium of Apostle of J.CH. etc.   4.1.2021 21:42:15
Posvátná uzdravující prosba příp. spojená s meditací: Prosím o přivedení mne k pravé příčině covidu (nebo jiného problému, onemocnění apod.) a prosím na základě této příčiny o dovedení nebo doprovázení k vyléčení, k vyrovnání karmy apod. Prosím o případnou pomoc ohledně dalších pomáhajících skutečností.
Doslovně z Evangelia Ježíše Krista by bylo něco v tomhle znění: Přeji si, abyste si dali pozor na ty, kteří jen oni samotní vlastní Mystéria pravdy.
Za časů krále Artuše se žilo více v posvátné Harmonii, (která obsahovala skutečnosti z těchto slov, která tehdy ale nepůsobila tak opotřebovaně jako někdy dnes): věrnosti, lásce, upřímnosti, porozumění a přátelství.
Komu byste dali přednost?, když byste měli na výběr: Jeden nabízí za Vaši bytost fůru peněz, je jedno jak velkou, byli byste bohatí, v dnešní době peníze jsou potřeba, jsou snad jedni z nejdůležitějších, existenčních věcí. Pro druhého máte nekonečnou, nevyčíslitelnou cenu, kterou před ním nikdy neztratíte.A tuhle cenu Vám ukazuje na Vaší cestě.
Jde ale o to, že stanovená výše od toho prvního vždycky bude nižší a neporovnatelná s výší toho druhého. A ten druhý je AdonajElohím/ElohímAdonáj.
Dále následuje Posvátné Poselství svaté Pětice z posvátného Místa posvátného setkávání z Oblačné Hory ze dne 4.1. 2021:
Zdá se nám, že některým kněžkám a některým kněžím nezajímá nic jiného něž že dělají, co jim jiní předkládají, že by měli dělat: poskytovat svátosti, číst z duchovních textů, prosit a to je asi tak u většiny všechno.
Když vidíme z Oblačné Hory, je nám líto těch bytostí, které šlapají po sobě a po druhých. Co ještě dál s tím dělat?? To šlapání po sobě a druhých je rovno chování, které je esenciálně (principielně) v rozporu s Naší Plností zjevenou v Desateru Přání z Oblačné Hory (následuje posvátný zpěv posvátných bytostí něco jako posvátný zpěv posvátných andělic/andělů).
Po smrti dál pokračujete v existenci, smrtí Váš životní příběh nekončí, chceme Vás obejmout do Naší Náruče, ale respektujeme skutečnost svobodné volby v každém Vašem okamžiku, nikdy s ní ani s Vámi nemanipulujeme.
Pro některé bude věčným trestem to, že nikdy nepoznají povahu pravé reality a budou skutečně kam vítr, tam plášť. (Oni sami si tomu svobodně proti sobě zabrání, budeme s nimi jednat tak: vždyť jste měli uši k slyšení, oči k vidění, hmat k hmatání, čich k čichání, chuť k chutnání, mysl k myšlení apod. ) (následuje zvuk v podobě slov: To je věčné a nekonečné oslavení posvátné pravdy, óm, óm, óm, óm, óm.).
Hitlere, chápu tvoji averzi ke společnosti, jeden z faktorů bylo tvoje trpké dětství, kdy jsi byl přehlížen a peskován.
Drákulo, přeji ti tvou ženu, ke které to tak cítíš.
Mafiáne , pojď ještě dnes k Nám do ráje, hlavně kvůli tvému trpkému dětství.
Vaše (a Vám se zcela darující) Pětice...AdonajeElohima/ElohimaAdonaje.

Reader / Translator  3.1.2021 21:13:25
Follows also novens to G. (AdonaiElohim/ElohimAdonai)
Noven to Virgin Mary Queen/Jesus Christ King of (holy) sexuality
It, that we think mistaken that egoistic perceiving of contribution of sexuality is more than contribution of your (and also our) holy sexuality, we are asking you Adonaielohim/Elohimadonai for forgiving.
Etc.
Newtime2021  3.1.2021 20:49:39
A nemám rád slovo zpověď, má vůbec člověk i dnes na to, aby žil adekvátně Harmonii (ElAd./AdEl.)?
Newtime2021  3.1.2021 20:45:07
Jan Hus a Jeroným Pražský by možná dál bojovali podle AdEl./ElAd. na poli pravdy v moderní obdobě, která pokračuje na historii, kde koncilia a koncily včetně toho Kostnického rozhodly, že zmíněný Jan a Jeroným jsou kacíři, že chyby v jejich rozhodnutích a rozhodnutích papežů se nikdy nekonali, že prodej odpustků je v pořádku a další nesmysly. Jasně chtěli například Jana Husa umlčet bez obhajoby, protože by nemohli vyhrát na jeho důkaz pravdy: Otcové řekli papeži a pak pokračovali skoro jednomyslně s papežem: Ty (papeži) jsi náměstek Boží, takže když zavedeme odpustky, čím více jich prodáme, tím lépe se mít budeme. A tak jako hejno krkavců se ohnali na své ovečky, které si přivlastnili. A jak by odpověděli na Husovo: Takže kdyby sám ďábel přišel se svými a zaplatili by se za odpuštění pekelné peníze, tak by podle Vás tím vstoupil na nebesa?
Např. v pozadí koncilů podle mě taky nebyla vždy harmonie.
A Jeroným Pražský by zase v některých případech v souladu s AdEl./El.Ad. dal některým zatvrzelým a fanatickým kněžím a lidem v církvi a v některých řeholních řádech přes hubu.
A pravděpodobně Jan Ámos Komenský by byl pro poklidnou nenásilnou revoluci proti stvrdlému, statickému a fanatickému nejen školskému systému, kde z hravého a zábavného vzdělávání se stává něco, o čem odmítám dále psát, dnešní doba je o tom, aby se to všechno hnusné odstranilo také jako více než deset egyptských ran nebo ran na Sodomu a Gomoru.
A mohli bychom pokračovat.
Všichni jako Hus, Jeroným Pražský a Jan Komenský by se shodli, že v Evangeliu Ježíše Krista je: Dejte si pozor před těmi, kteří tvrdí, že jen oni vlastní Mystéria Pravdy. (Mluvil o nepravých následujících. Mluvil o sektách.)
A není to tak, že někteří říkají „zhřešil jsem“ jenom v touze po zalíbení?
Přál bych si utnutí pokračování zla, je to na každém.
Přál bych si všechno super, jsme asi ale na počátku společné věci, volný čas tu hraje svou roli, ať vyváží dobu práce a další harmonické věci ať následují. Čauky.
Let other harmonic realities/other harmonic reality (fromAdEl./ElAd.)come.
Way111  31.12.2020 13:02:02
A je dost smutný, že některé bytosti žijící v manželství nepečují o sebe i navzájem a o své potřeby, životy a stvořené stránky životů tak, aby byla Harmonie ve všem, co žijí. Prvním krokem je si to přát, druhým snažit se, třetím…
A je dost smutný, že některé bytosti odmítají prožít svou individuální cestu, která například na začátku může obsahovat temnotu v jakékoli podobě. To, že něco vyplave takzvaně na povrch, není důvod k odmítnutí, zklamání nebo úleku, ale může to znamenat začátek Harmonie, která neobsahuje nedostatek nějakého dobra (to na Zemi nazývají zlem).
Dalším problémem mohou být nebezpečí. Všude tam například, kde je člověk sám, kde se spoléhá na druhé, kde ukazuje něco svého, kde se ukáže nějaký problém, to lidé zneužívali, ať to už není možné to zneužití. Raději jen naznačuji, asi tušíte proč. To adresuji nejenom mladým.
Ať už je cesta jakkoli těžká, ať máme Tebe/Vás AdonajiElohimeElohimeAdonaji a i Tvou útěchu.
A je tu prosba pro splnění přání těch, kterým se nedostává, měli Tě/Vás ElohimAdonajAdonajElohim i to, co potřebují, ve smyslu Harmonie.
Netbeing  30.11.2020 21:50:50
Erotická seznamka posvátná Ježíše Krista pro dívky a ženy / Erotic dating (holy) of Jesus Christ for girls and women:

Erotická seznamka posvátná Panny Marie pro chlapce a muže / Erotic dating (holy) of Virgin Mary for boys and men:

Následují také "novény" k B./
"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi s posvátné) sexuality
To, že jsme mylně smýšleli, že egoistické vnímání přínosu sexuality je více než přínos Tvé (a tedy i naší) posvátné sexuality,
To, že jsme přirozené projevy sexuality potlačovali a bránili se sexualitě zbožštělé, sexualitě posvátné,
To, že jsme s Tebou nehledali vždy partnerku/partnera jako druhou polovinu pomeranče, vědomě se tomu bránili a dali přednost egoistickému hledání a žití bez Tebe,
To, že jsme si mysleli, že Tvé přání mít partnera/partnerku v Tvé nepřítomnosti nám dává více než v Tvé přítomnosti,
To, že jsme nevnímali, že Tvá cesta posvátného manželství je na stejné lodi jako cesta zasvěcených paniců a panen,
To, že jsme zabíjeli nebo zraňovali plody svých bytostí, svého těla, svých buněk, své duše i svého ducha... a upřeli jim nezlomné právo na život a Harmonii přicházející od Tebe, pramenící v Tobě,

Dej mi poznat, že to co nabízíš, je nejvyšším nekonečným dobrem pro mne i mé bližní, které překračuje má nejhlubší přání v Podstatě mé bytosti, dej mi poznat a vnímat její souvislost s výlučností lásky dvou bytostí, které tvoří jeden pomeranč, dej mi poznat a vnímat že jen a jen ty dvě bytosti ve svém pomeranči jsou nekonečným dobrem pro sebe, jako jsi ty pro Tvé bytosti, jsoucna, skutečnosti i pro Tebe samotného...
...perla/y krůpěje/krůpějů posvátného/ých (svatého/ých) citu/ů...


"Novéna" k B(ožské)Plnosti : posvátných věků
Plnosti, ve které jsme ráj zažívali, hledáme v Tobě(ve Vás) Útočiště.
Plnosti, ve které jsme se ukryli (a vznikli) v jeskyních jako v Lůně Matky,
Plnosti, od které jsme dostalu Dary Velkých věcí posvátnéPřírody,
Plnosti, od které jsme dostali Dary zpracovávat kovy a základní posvátné dovednosti Alchymické,
Plnosti, ve které jsme se dotkli věcí/realit(y) neviditelných ze všech stran Tvého Království před Tvým Mesiášským Příchodem,
Plnosti, ve které jsme viděli Tvou posvátnou Mnohost
*Plnosti,
Plnosti, ve které jsme cítili Tvou posvátnou Jednotu,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) královských,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) Tvé Vědy,

*:

"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi :věků
To, že jsme nevnímali znamení doby a odmítali jsme přijmout přínos Tvých kultur, prosíme Tebe/Vás Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme nevnímali, že Tvoje Vůle je tím nejlepším pro nás, pro naší Vůli, prosíme Vás/Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme upřednostňovali domnělé právo silnějšího a boj a vyhlazování před Tvou Láskou ke všem Tvým stvořením (viz také coronavirus) v Mystériu Dobra, prosíme Tebe, Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme vědomě zneužívali Tvou útrpnou oběť jako štít k páchání dalších špatných činů zraňujících a zabíjejících Tebe tak, aby se Tvá Golgota v dějinách stále opakovala, prosíme Vás Elohim...Adonaj o odpuštění.
To, že jsme manipulovali Tvými bytostmi v rozporu s Tvou Vůlí tedy Nekonečným dobrem i ve vytvoření coronaviru, který sám nemůže za svůj nebezpečný účinek zejména na lidstvo a zneužili tak jeho existenci,
To, že jsme dávali přednost boji a konkurenci před Tvou Harmonií ve vědách, ve svém životě i v léčení,
To, že jsme například vědomě oddělovali vědy přírodovědné od humanitních a upírali přínos jedince v jeho jedinečnosti a originalitě v Tvém Božství,
To, že jsme si mysleli, že jsme paními/pány přírody ve své naivitě v egoismu, který přeci Tebe jako naší Podstatu nepotřebuje,
To, že jsme nedali přednost stát se milosrdnou samaritánkou/milosrdným samaritánem ve chvílích, kdy to bylo potřeba, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nedali prostor a čas Tvým skutečnostem, které jsi nám poslal k ráji na zemi, že jsme je odmítli, zamlčeli, ponížili, ničili a neoprávněně uschovali před potřebnými, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme odmítli Tvou jednotu dobrých skutečností, že jsme se jí vysmívali, jí zamlčovali, jí ponižovali a jí bránili v projevu, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nevyužili své hřivny, svá nadání, dovednosti, schopnosti a nastavení (atd.) pro Harmonii zcela v souladu s Tebou,
To, že jsme nedali přednost Onomu prostému podobně jako to udělal Tvůj například Bruno Groening,
To, že jsme nepřáli bližním i sobě .....pravdy, života i krásy (atd.) v Tvém Božství,
To, že jsme nepečovali i o tělo své jako Tvoje Matka i o Tělo své a Tvé,
To, že jsme nevnímali sebe jako odraz Božství, stejně tak jako muže odraz jeho ženy a ženu jako odraz jeho muže,
To, že jsme nevnímali, že v Božském Milocrdenctví pramení Božská Cpravedlnoct, jako v Božské Cpravedlnocti pramení Božské Milocrdenctví podobně jako
pramení z
To, že jsme oddělovali Tvé Božství od Tvého i Člověčenství,
To, že jsme klamavě oddělovali Tvůj Chléb od Tvého Vína jako Tvé Tělo od Tvé Krve ve svátosti,
To, že jsme bránili posvátné jednotě muže a ženy v manželství Jednoty Tvého pomeranče i u nízkých věkových kategorií,
To, že nesoulad s Tebou i Tvou Vůlí, Tvými přáními jsme nechápali jako ničivé kupčení,
To, že jsme nemilovali jeden druhého jako sebe samého a nevnímali i to, že se bez zla a neharmonie vzájemně zcela potřebujeme,
To, že Tvé Informace, Tvá Přání jsou zcela všechny pro zdraví, krásu a harmonii i život (atd.), zdraví naše i našich bližních, abychom nezradili naši úmluvu /Desatera Přání/ z Tvé Oblačné Hory,
To, že jsme nevnímali zatvrzelost jako neharmonii a urážku proti Posvátnému Duchu Du a nevnímali, že nemůže být odpuštěna,
To, že jsme nevnímali místa a časy, kdy slepý vede slepého, kdy jsou ovce bez pravé/ho Pastýřky/Pastýře a nedůvěřovali Tobě, že své zachráníš a dovedeš do Toho ráje, že jsi s námi i v radosti, ,
To, že jsme bližním i sobě odpírali Tvé skutečnosti jako například Tvou nevyčerpatelnost Tvého bohatství i Tvých energií,
To, že jsme nevnímali Tvou Jednotu Posvátného: Tvého Dne i Tvé Noci nejenom v příběhu Tvého Tvoření,
To, že jsme odmítli vnímání Tvé přítomnosti ve Tvých příbězích a to i v našem příběhu,
To, že jsme ve svých bližních neviděli Tvou Marii/Tvého Krista tam, kde byla/kde byl,
To, že jsme dali přednost povrchnosti i v takových věcech jako v osobní duchovnosti,
To, že jsme odmítali přínos Tvých i svých bližních a neklaněli se Tvému Božství v nich, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.

Klaním se Ti vroucně...srdcem celým i celou bytostí...

Pozn.2 A ty antikriste, máš už teď, co jsi chtěl, jenže ty i tuhle větu chápeš po svém. Myslíš, že vyhraješ, když jsi napadl lidstvo a hlavně jeho sexualitu a mateš svými iluzemi mimo jiné o její skutečné povaze? Myslíš, že máš triumf tím, že jsi planetu Zemi ochudil o přínos těch, kterým by jsi způsobil rádoby věčné zavržení, myslíš, že patříš i sám sobě, že máš právo na destrukci a pošlapání hlavně žen a dalších bezbranných? Myslíš, že tvoje domnělá cesta za božstvím se minimálně rovná skutečnému Zboštění? Vždyť i tvé myšlenky, pohnutky i budoucí činy už mluví proti tobě,
A ty jsi začal buzerovat, ty buzerante, bojíš se mně postavit, je to tak směšné a dokonce si myslíš, že když jsi zabil a zdestruoval , co myslíš, co se stane a jaký bude tvůj triumf a tvá odplata pro tebe a tvé domnělé už hnijící království?????
Pozn. 5 :B. je klenot srdce i celé bytosti, J. bytost je celá nejlepší šperk v J. klenotnici, klenotnici B.,
ve svobodě Jeho dětí, dětí B.
Tvoje reformace a Panna Maria
půst je pro zdraví, ne pro destrukci bytosti, těla...
jediný neomylný člověk je Ježíš a další člověk v momentu plného souladu s B. , slova jako přeosvícenost mohou vést k pýše, nadustosti a zpupnosti, jedinečnost bytosti zpěv(y) vyjadřovat to, čím jsme ve své Podstatě,
nikdo z dalších lidí mimo svatou rodinu neuvidí jako Mojžíš a jeho (žena), protože
to je podoba/jsou podoby,

Dělám a chci a přeji si pro Vás všechny zcela to nejlepší, co je. To jsou další posvátné informace od B. posvátných Zástupů.Amen, .
Pozn. 4 :V Harmonii není strachu, je tam přeci nekonečná a nikdy nekončící Milost, proto
karma
hořící keř, kterého nespaluje oheň jako Tvá i ekologie
odkrytí nahoty jen před druhou půlkou pomeranče tak, aby nikdo jiný tohle neviděl, výjimky jako lékařství v zájmu zdraví...
nejenom u některých věřících v B., zlo a zlého by zvolili, hlavně že se zabývají například cvičeními, rituály, teologií nebo zákony, ale na to nejpodstatnější kašlou: vztah s B. , zkreslili smysl svého duchovna, to jim přineslo neharmonické plody,
Pozn. 3
. To všechno se stane, protože byl umlčen, Ten, koho jste probodli, jeho probodením jste se sami odsoudili a .
To jsou slova posvátné B. posvátných Zástupů.Amen.
Pozn.1 Mně klidně nadávejte, bijte (ironicky řečeno), ale ne jeho, ne tu Bytost. Vyhněte se zneužití všech jeho/jejích věcí, skutečností i jeho/jejích slov, která jste zmanipulovali, zamlčeli, zdestruovali a zkreslili a zprofanovali mimo jiné i čtením a výkladem v kostelích, vidíte, jak jste požehnány/i, kam jste to dotáhly/i, je to hodně smutné, je to k pláči, dalo by se říct, že je to až k ironickému smíchu jako když slepí hlupáci staví domeček v údolí, a hle přijde voda, a on se boří, a stavitelky/stavitelé se ještě diví, zuří, ono se jim to nelíbí, ale to, co je rozhodující, by nejradši vybleli
protože ani já ani ta
Harmonická Bytost si nepřeje, aby jste o něco přišli. Zpečetěná Krví...otevře jeji pečeti /nad Až zváží, rozhodne a otevře
jako nesmrtelné, nezničitelné (osobní) Bytí
Lucian  18.7.2020 12:01:31
Druhý raz to bolo lepšie, zavolala mi na ne messenger vraj do rána sa musela dva krát urobiť ešte teraz je mokrá, spomenula si že sme sa bavili že radí masturbujeme.Tak či nemám chuť vyhoniť si pri webkamerou ona si už honi.Začudoval som sa ešte som ju takto vulgárne hovoriť nepočul vzrušilo má to.Pokračovala, nechcela som videohovor cez weboku čo by si si pomyslel keď by si ako prvé videl moju piču z robertikom, musela som volať lebo chcem aby si videl ako masturbujem.Prvý ráz som si honila spolú z tebou nevidel si ma chcela som ale striekal si skôr než som nabrala odvahu preto som vypla kamera a pokračovala samá, teraz to bude spolú ak súhlasíš.Začal som sa vyzliekať.Spodné prádlo bolo dole ako prvé, stál som tak že videla len penis a ja jej piču z obrovským penisom dnu, vytiahla a jazykom prešla od spodu na hor.Jednou dlaňou sa hrám z vajíčkami druhou prechádzam po žaludi.Pre zmenu ona dosahuje prvý orgazmus a hneď za sebou ďalší a ďalší.Aspoň vidíš akú mám chuť, zmiernila tempo a pomaly sme pokračovali.Urobme sa naraz semeno nestriekaj do vreckovky ale do dlane a natri si ním tvar na pery nezabudni potom si ich olízni. Poslúchol som.Ako chutí vlastný produkt?Nie zlý.Vieš nechcela som aby si zhltol celú dávku, bála som sa či vôbec ochutnaš, ale vzrušuje má keď vidím ako chlap prehltne svoje semeno.Na druhý raz budeme spolu budem ťa fajčiť pod podmienkou že semeno prehltneš predomnou.Ok.tešim sa.Videohovor skončil.Aby som sa pred ňou neblámoval keď budeme spolu večer som nahral ako som si vyhonil a semeno zlyzal z dlane, neskôr jej ho pustím keď tak rada pozerá ako muži konzumujú svoj produkt.
Lucian  9.7.2020 15:02:31
Kamarátka navrhla aby sme skúsili cez webkameru, ale až večer keď dá spať deti.Nevedel som sa dočkať kedy sa ozve.Vyholil som sa do hladka a nedočkavo čakal, bol som na maximum vzrušený.Hanbila sa bola červená v tvari asi sa hanbila ja som bol na tom tak isto nevedeli sme ako začať ona má 42 ja 45 teoreticky by nemal byť problém ale cez webkameru sme to ešte nerobili.Keď sa spýtala či nás môže niekto vidieť predstava že niekto pozerá má viac vzrušila.Navrhol som pre začiatok aby bola hore bez, musel som sa ako prvý ukázať pred kamerou ja, rozopol dom župan a postavil sa pred kameru to sme stáli dvaja zhodila podpiru a ukázala pomocníka robertka.To je kalíber kde sa ja naňho hrabem, keď nemal 25 dĺžku a 10 šírku čo mojich 15 ani polka z neho.Požiadala aby som sa robil ako sa robím keď si to robím sám.Chcel som sa predviesť nedalo sa bol som tak vzrušený stačilo pár ťahov a striekal som.Zahanbil som sa a ospravedlnil za veľké vzrušenie.Povedal som nabudúce to bude dlhšia ale budeš sa tiež robiť.Taká skúsenosť prvý raz pred webkamerou.
muž  panic  31.1.2019 16:10:36
ahoj proč se neozveš?
muž  panic  21.11.2017 17:58:40
ahoj taky bych se stebou chtěl dělat na webce máš zájem? jak se spojíme? dáš vědět? dik
kezman  18.8.2017 23:01:43
chcem ta
chci te videt   16.4.2017 21:52:45
kdyz to bude dobry poslu ti nejakou hezkou hracku
Tutanchaton  13.11.2015 13:06:45
Jessico, kdyby jsi někomu způsobovala utrpení, radovala by jsi se při tom?
Sára  20.10.2015 16:23:17
Ahoj, jestli chceš vidět skutečnou českou holku jako je Jessica, jak se svléká na webce a plní Tvoje příkazy, masturbuje pro Tebe, podívej se na ZebraCams.cz - sex po webce. Určitě budeš uspokojen. Můžeš si zapnout i svou webku, ať Tě vidí.
Tutanchaton  28.9.2015 12:45:19
a co verzi* keltské jógy pro úplné zharmonizování včetně sexuality? Jsou i jiné dobré cesty.
MICHAL  6.8.2014 23:41:10
CHCI TO MOC MAM RAD I PERA
michal  6.8.2014 23:37:10
prijed udelam vse721778804 CHEMIJE DOBRA
michal  6.8.2014 23:34:26
super
muž  mladejstarej  11.4.2014 10:38:57
Kdyby chtěla nějaká holka napiš na e-mail kostal99@seznam.cz
Mey  24.3.2014 1:50:12
Ani si nadrženci nevšimli, že se takto bavíš jen na zahraničních webech, s
Lana  7.10.2013 12:17:06
dobrý keci.-)
muž  jar.vod  31.7.2013 17:19:35
to muze byt dobre s
Anonim  27.12.2012 11:21:12
Já to včera zkoušel po prvé. Jenže taková doba, než někdo začal se mnou. Spíš samí chlapi. Bylo to myslím nějak shcharlot, nebo tak. Akorát my bylo vidět i do obličeje. Jinak to bylo fajn... Kdyby chtěla nějaká pěkná holka - já mladý a štíhlé/sportovní postavy. Skype - zbynekbox
Fuj  12.11.2012 13:56:22
Dobře já sem 5000 kdo to vidí s
patrick  20.7.2012 14:36:31
hádám chatroulette to já taky s
David  31.5.2012 20:08:40
ahoj pipi, rád bych Tvůj Skype nick, nebo tak něco , šlo by to? 607457614
Karel  23.5.2012 0:24:29
Chci tě vidět.Dík.
...  27.3.2012 13:22:41
s s
tocci  25.9.2011 10:41:14
ahoj jessi,kde bych ti mohl videt,
Komár  3.9.2011 23:05:30
Co k tomu dodat?
zjetj  16.6.2011 21:08:31
gfjtze s s s
80845  6.6.2011 20:21:25
jachym: no a kdo by se nechtel divat? :]
jachym  4.5.2011 17:24:52
mlada holka napise ze si to rada dela na webkamere a hned se najde X chlapu kteri by se chteli divat s
Petr  4.5.2011 16:43:34
Zdravím Jessico ! Může to být docele zajímavé a vzrušující. Chtěl bych to někdy zkusit. Kde bych Tě mohl vidět? Pošli mi nějaký odkaz . Proooossssíííím . vevercak100@seznam .cz
bee  22.10.2010 9:13:23
Tak na tohle bych se rad podival s
KnC  26.9.2010 21:18:17
Jessico... jen by mě zajímaly nějaké servery prosím tě... pokud nějaké poskytneš budu moc rád díky s
cash  24.8.2010 13:51:05
wow, jen tak dal s
muž  cheater  7.8.2010 16:52:01
s s
Jessica  6.8.2010 14:47:27
nepovim s
muž  Nik  1.8.2010 21:05:44
Zdravím Jess,musí to být zajímavá podívaná. Kde bych Tě mohl vidět?