Registrovaných uživatelů:
1962


Počet přiznání:
16096

TOPlist TOPlist
wanda   19.9.2010 13:18:35
Rating:4 Zobrazeno: 44673x

Vyhonila jsem ho svojemu psovi

No co dodat s Prostě jsem jednou myla našeho psa takovým šamponem na psy a jak jsem ho tak mydlila tak se mu postavil... Chvíli jsem přemýšlela a pak jsem si ho vzala do ruky a dál asi netřeba popisovat s

 
Pro přidání komentáře musíte mít zapnutý javacript
JanOlicz  2.2.2021 20:44:09
Ahoj jsem Jan 35, nasel by se tu nekdo kdo by me nechal poradne vykourit sveho ctyrnoheho kamarada, mile rad to udelam i majitely pejska.Nejlepe str.Cechy Kutna Hora, Kolin, Caslav i okoli.Prosim piste mi na muj e-mail JanOlicz@seznam.cz mozno se domluvit i diskretne.Budu rad za kazdou odpoved.
muž  ladislav60  13.1.2021 6:18:26
Okres Náchod
muž  ladislav60  13.1.2021 6:17:45
Má někdo psa co rád píchá do analu. Můj email houba777@post.cz
muž  ladislav60  13.1.2021 6:14:01
Já bych si ho nechal zavec do analu
Netbeing  30.11.2020 21:51:14
Erotická seznamka posvátná Ježíše Krista pro dívky a ženy / Erotic dating (holy) of Jesus Christ for girls and women:

Erotická seznamka posvátná Panny Marie pro chlapce a muže / Erotic dating (holy) of Virgin Mary for boys and men:

Následují také "novény" k B./
"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi s posvátné) sexuality
To, že jsme mylně smýšleli, že egoistické vnímání přínosu sexuality je více než přínos Tvé (a tedy i naší) posvátné sexuality,
To, že jsme přirozené projevy sexuality potlačovali a bránili se sexualitě zbožštělé, sexualitě posvátné,
To, že jsme s Tebou nehledali vždy partnerku/partnera jako druhou polovinu pomeranče, vědomě se tomu bránili a dali přednost egoistickému hledání a žití bez Tebe,
To, že jsme si mysleli, že Tvé přání mít partnera/partnerku v Tvé nepřítomnosti nám dává více než v Tvé přítomnosti,
To, že jsme nevnímali, že Tvá cesta posvátného manželství je na stejné lodi jako cesta zasvěcených paniců a panen,
To, že jsme zabíjeli nebo zraňovali plody svých bytostí, svého těla, svých buněk, své duše i svého ducha... a upřeli jim nezlomné právo na život a Harmonii přicházející od Tebe, pramenící v Tobě,

Dej mi poznat, že to co nabízíš, je nejvyšším nekonečným dobrem pro mne i mé bližní, které překračuje má nejhlubší přání v Podstatě mé bytosti, dej mi poznat a vnímat její souvislost s výlučností lásky dvou bytostí, které tvoří jeden pomeranč, dej mi poznat a vnímat že jen a jen ty dvě bytosti ve svém pomeranči jsou nekonečným dobrem pro sebe, jako jsi ty pro Tvé bytosti, jsoucna, skutečnosti i pro Tebe samotného...
...perla/y krůpěje/krůpějů posvátného/ých (svatého/ých) citu/ů...


"Novéna" k B(ožské)Plnosti : posvátných věků
Plnosti, ve které jsme ráj zažívali, hledáme v Tobě(ve Vás) Útočiště.
Plnosti, ve které jsme se ukryli (a vznikli) v jeskyních jako v Lůně Matky,
Plnosti, od které jsme dostalu Dary Velkých věcí posvátnéPřírody,
Plnosti, od které jsme dostali Dary zpracovávat kovy a základní posvátné dovednosti Alchymické,
Plnosti, ve které jsme se dotkli věcí/realit(y) neviditelných ze všech stran Tvého Království před Tvým Mesiášským Příchodem,
Plnosti, ve které jsme viděli Tvou posvátnou Mnohost
*Plnosti,
Plnosti, ve které jsme cítili Tvou posvátnou Jednotu,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) královských,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) Tvé Vědy,

*:

"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi :věků
To, že jsme nevnímali znamení doby a odmítali jsme přijmout přínos Tvých kultur, prosíme Tebe/Vás Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme nevnímali, že Tvoje Vůle je tím nejlepším pro nás, pro naší Vůli, prosíme Vás/Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme upřednostňovali domnělé právo silnějšího a boj a vyhlazování před Tvou Láskou ke všem Tvým stvořením (viz také coronavirus) v Mystériu Dobra, prosíme Tebe, Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme vědomě zneužívali Tvou útrpnou oběť jako štít k páchání dalších špatných činů zraňujících a zabíjejících Tebe tak, aby se Tvá Golgota v dějinách stále opakovala, prosíme Vás Elohim...Adonaj o odpuštění.
To, že jsme manipulovali Tvými bytostmi v rozporu s Tvou Vůlí tedy Nekonečným dobrem i ve vytvoření coronaviru, který sám nemůže za svůj nebezpečný účinek zejména na lidstvo a zneužili tak jeho existenci,
To, že jsme dávali přednost boji a konkurenci před Tvou Harmonií ve vědách, ve svém životě i v léčení,
To, že jsme například vědomě oddělovali vědy přírodovědné od humanitních a upírali přínos jedince v jeho jedinečnosti a originalitě v Tvém Božství,
To, že jsme si mysleli, že jsme paními/pány přírody ve své naivitě v egoismu, který přeci Tebe jako naší Podstatu nepotřebuje,
To, že jsme nedali přednost stát se milosrdnou samaritánkou/milosrdným samaritánem ve chvílích, kdy to bylo potřeba, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nedali prostor a čas Tvým skutečnostem, které jsi nám poslal k ráji na zemi, že jsme je odmítli, zamlčeli, ponížili, ničili a neoprávněně uschovali před potřebnými, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme odmítli Tvou jednotu dobrých skutečností, že jsme se jí vysmívali, jí zamlčovali, jí ponižovali a jí bránili v projevu, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nevyužili své hřivny, svá nadání, dovednosti, schopnosti a nastavení (atd.) pro Harmonii zcela v souladu s Tebou,
To, že jsme nedali přednost Onomu prostému podobně jako to udělal Tvůj například Bruno Groening,
To, že jsme nepřáli bližním i sobě .....pravdy, života i krásy (atd.) v Tvém Božství,
To, že jsme nepečovali i o tělo své jako Tvoje Matka i o Tělo své a Tvé,
To, že jsme nevnímali sebe jako odraz Božství, stejně tak jako muže odraz jeho ženy a ženu jako odraz jeho muže,
To, že jsme nevnímali, že v Božském Milocrdenctví pramení Božská Cpravedlnoct, jako v Božské Cpravedlnocti pramení Božské Milocrdenctví podobně jako
pramení z
To, že jsme oddělovali Tvé Božství od Tvého i Člověčenství,
To, že jsme klamavě oddělovali Tvůj Chléb od Tvého Vína jako Tvé Tělo od Tvé Krve ve svátosti,
To, že jsme bránili posvátné jednotě muže a ženy v manželství Jednoty Tvého pomeranče i u nízkých věkových kategorií,
To, že nesoulad s Tebou i Tvou Vůlí, Tvými přáními jsme nechápali jako ničivé kupčení,
To, že jsme nemilovali jeden druhého jako sebe samého a nevnímali i to, že se bez zla a neharmonie vzájemně zcela potřebujeme,
To, že Tvé Informace, Tvá Přání jsou zcela všechny pro zdraví, krásu a harmonii i život (atd.), zdraví naše i našich bližních, abychom nezradili naši úmluvu /Desatera Přání/ z Tvé Oblačné Hory,
To, že jsme nevnímali zatvrzelost jako neharmonii a urážku proti Posvátnému Duchu Du a nevnímali, že nemůže být odpuštěna,
To, že jsme nevnímali místa a časy, kdy slepý vede slepého, kdy jsou ovce bez pravé/ho Pastýřky/Pastýře a nedůvěřovali Tobě, že své zachráníš a dovedeš do Toho ráje, že jsi s námi i v radosti, ,
To, že jsme bližním i sobě odpírali Tvé skutečnosti jako například Tvou nevyčerpatelnost Tvého bohatství i Tvých energií,
To, že jsme nevnímali Tvou Jednotu Posvátného: Tvého Dne i Tvé Noci nejenom v příběhu Tvého Tvoření,
To, že jsme odmítli vnímání Tvé přítomnosti ve Tvých příbězích a to i v našem příběhu,
To, že jsme ve svých bližních neviděli Tvou Marii/Tvého Krista tam, kde byla/kde byl,
To, že jsme dali přednost povrchnosti i v takových věcech jako v osobní duchovnosti,
To, že jsme odmítali přínos Tvých i svých bližních a neklaněli se Tvému Božství v nich, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.

Klaním se Ti vroucně...srdcem celým i celou bytostí...

Pozn.2 A ty antikriste, máš už teď, co jsi chtěl, jenže ty i tuhle větu chápeš po svém. Myslíš, že vyhraješ, když jsi napadl lidstvo a hlavně jeho sexualitu a mateš svými iluzemi mimo jiné o její skutečné povaze? Myslíš, že máš triumf tím, že jsi planetu Zemi ochudil o přínos těch, kterým by jsi způsobil rádoby věčné zavržení, myslíš, že patříš i sám sobě, že máš právo na destrukci a pošlapání hlavně žen a dalších bezbranných? Myslíš, že tvoje domnělá cesta za božstvím se minimálně rovná skutečnému Zboštění? Vždyť i tvé myšlenky, pohnutky i budoucí činy už mluví proti tobě,
A ty jsi začal buzerovat, ty buzerante, bojíš se mně postavit, je to tak směšné a dokonce si myslíš, že když jsi zabil a zdestruoval , co myslíš, co se stane a jaký bude tvůj triumf a tvá odplata pro tebe a tvé domnělé už hnijící království?????
Pozn. 5 :B. je klenot srdce i celé bytosti, J. bytost je celá nejlepší šperk v J. klenotnici, klenotnici B.,
ve svobodě Jeho dětí, dětí B.
Tvoje reformace a Panna Maria
půst je pro zdraví, ne pro destrukci bytosti, těla...
jediný neomylný člověk je Ježíš a další člověk v momentu plného souladu s B. , slova jako přeosvícenost mohou vést k pýše, nadustosti a zpupnosti, jedinečnost bytosti zpěv(y) vyjadřovat to, čím jsme ve své Podstatě,
nikdo z dalších lidí mimo svatou rodinu neuvidí jako Mojžíš a jeho (žena), protože
to je podoba/jsou podoby,

Dělám a chci a přeji si pro Vás všechny zcela to nejlepší, co je. To jsou další posvátné informace od B. posvátných Zástupů.Amen, .
Pozn. 4 :V Harmonii není strachu, je tam přeci nekonečná a nikdy nekončící Milost, proto
karma
hořící keř, kterého nespaluje oheň jako Tvá i ekologie
odkrytí nahoty jen před druhou půlkou pomeranče tak, aby nikdo jiný tohle neviděl, výjimky jako lékařství v zájmu zdraví...
nejenom u některých věřících v B., zlo a zlého by zvolili, hlavně že se zabývají například cvičeními, rituály, teologií nebo zákony, ale na to nejpodstatnější kašlou: vztah s B. , zkreslili smysl svého duchovna, to jim přineslo neharmonické plody,
Pozn. 3
. To všechno se stane, protože byl umlčen, Ten, koho jste probodli, jeho probodením jste se sami odsoudili a .
To jsou slova posvátné B. posvátných Zástupů.Amen.
Pozn.1 Mně klidně nadávejte, bijte (ironicky řečeno), ale ne jeho, ne tu Bytost. Vyhněte se zneužití všech jeho/jejích věcí, skutečností i jeho/jejích slov, která jste zmanipulovali, zamlčeli, zdestruovali a zkreslili a zprofanovali mimo jiné i čtením a výkladem v kostelích, vidíte, jak jste požehnány/i, kam jste to dotáhly/i, je to hodně smutné, je to k pláči, dalo by se říct, že je to až k ironickému smíchu jako když slepí hlupáci staví domeček v údolí, a hle přijde voda, a on se boří, a stavitelky/stavitelé se ještě diví, zuří, ono se jim to nelíbí, ale to, co je rozhodující, by nejradši vybleli
protože ani já ani ta
Harmonická Bytost si nepřeje, aby jste o něco přišli. Zpečetěná Krví...otevře jeji pečeti /nad Až zváží, rozhodne a otevře
jako nesmrtelné, nezničitelné (osobní) Bytí
Lukas  8.11.2020 19:55:07
Anal se psem
muž  doma2016  27.4.2019 16:28:06
Ahoj, taky hledam pani se psem, kterej by mi to udelal do zadku. doma2016@seznam.cz
undefined  27.4.2019 16:25:48
Ahoj, taky hledam pani se psem, kterej by mi to udelal do zadku
Bastard  27.4.2019 9:17:57
Take to delam s
luis  19.10.2018 0:09:34
mam tady piraňu na vase cocoty nema nekdo zajem ?! je drawa s
luis  19.10.2018 0:07:41
ste ok???
s
Pavel  7.10.2018 11:44:55
Ahoj též sem to před lety dělal se psem vlčákem, , kolikrát na mne skákal a naznačoval přiražení tak sem se vyplách promazal a kleknul pak sam naskočil a vyplnil mě pěkně. Byla to nádhera.
Rad bych našel někoho se psem za účelem sexu. shrekbacul@seznam.cz rad se seznámím.
plenkar  4.3.2018 10:57:03
muz 60l.praha.plnostih.v plenkach s dam.pradlem.taky jsem mel co delat se psem.rad bych to skusil znovu.piste vladimirvalencik31@gmail.com
jade  9.2.2018 18:04:04
Len kludne dodaj co dalej mal toho semena dost
muž  panic  21.11.2017 18:01:22
máš chut honit na webce?
Ivoš  12.7.2017 16:59:26
vyhoníš mi ho taky? Třeba i se šamponem pro psy, jen když mi bude stříkat. chceš stříkat do rukou, nebo na kozy nebo do pusy?
cubka88  5.6.2017 18:26:40
Kamila : Jestli chceš sex s pejskem piš na cubka88@post.cz
rené123  22.5.2017 10:42:59
já chci taky s
Kamila  16.5.2017 12:14:37
to jsem parádně ujela, wanda je z roku 2010, to už ten pejsek nežije. Škoda. Kdo mi půjčí psa na vyhonění?
Kamila  16.5.2017 11:13:12
wando, půjčíš mi toho psa? Když mu ho budu honit, nebo kouřit, můžeš být u toho, aby jsi neměla strach, že bude v újmě.
Tutanchaton  28.9.2015 12:43:57
a co verzi* keltské jógy pro úplné zharmonizování včetně sexuality? Jsou i jiné dobré cesty. (A co když se psovi nelíbí všechno, co při mytí prožil?)
tonda  17.8.2015 16:20:36
ahoj na to bych se rád podíval s
lafy  13.2.2015 23:36:42
Klarko a vystrikal se do tebe tvuj pejsek?
muž  vigor  25.12.2014 16:21:29
Šikovna holka myslim že pejsanovi to pomohlo a jestli se ti to libilo proc v tom nepokracovat i on potrebuje se sem tam vystrikat a jestli ho mas rada mela by jsi to delat pravidelne bude ti vdecny
muž  mrdchrchel  23.12.2014 8:47:52
a zkoušeli jste mu ho kouřit chtěl bych vidět pohled toho psa s
Sex  13.4.2014 20:47:25
Petře určitě lizeš dobre ? Jako pejsek
Sex  13.4.2014 20:45:57
Mužů říct ze to je krásný me se to stalo také
No co ? Krasne me osukalll a vylizal kundicku jak je to možné tak se sním zavru v ložnici ted teču
Vašek  31.5.2013 16:56:15
No Péťo fuj, co když se nemyl ?
klárka  31.5.2013 16:53:19
Já jsem to také udělala našemu psovi a fakt je, že on byl pak přítulnější a až moc je to týden co jsem mu podržela. Víš já to viděla na internetu a on byl moc přítulný a tak když nebyl manžel doma tak jsem se nechala od něj osouložit. Bylo to krásný ale jiný než s manželem, možná v tom bylo to že to není normální a je to zakázané.Fakt je že to bylo fajn.Od té chvíle je náš pes ještě přítilnější a určitě by chtěl se mnou se spojit ale zatím to nejde ale pokud bude příležitost tak to zopakuji a podržím mu.
muž  velkýpenis  1.4.2013 23:50:16
já sem jednou na naši fenu vytasil penis a nechal sem si ho olizovat
ffff  27.12.2012 16:47:10
A vystříkl? s
ROM  27.12.2012 16:19:00
Ahoj, hledam pani se psem, kterej by mi to udelal do zadku nenicemu@seznam.cz
ROM  27.12.2012 16:18:24
Ahoj, hledam pani se psem, kterej by mi to udelal do zadku nenicemu@seznam.cz
Petr  3.10.2012 15:16:19
Ja bych chtel bejt tvuj Pes s
Mike  12.1.2012 14:55:01
To je v pořádku že jsi mu to udělala, není na tom nic špatnýho. Pokud nemá fenu tak ti byl velmi vděčný. Sám si od toho nedokáže pomoct.
:-*   30.12.2011 23:49:30
A me by jsi ho nevyhonila???
mireček  22.11.2011 12:56:44
A měl z toho radost jen ten pes a nebo i ty?
pralll  1.10.2011 13:52:57
chci to vidět, odměním
mydlík  17.9.2011 13:50:00
a mohl bych to vidět ???
Ben  10.5.2011 12:35:53
Nedjdřív ho namlsáš s a pak utrum s
Sadd Girl  10.4.2011 12:30:27
ou, ještě, že my máme fenky
wanda  13.12.2010 20:27:55
je pravda ze je ted takovy pritulnejsi s ale podruhe uz nedostane s
Vilda  9.10.2010 11:12:11
To měl pejsek radost. Jen aby to tevyžadoval každý den. Umyj si po tom ruce a orálek mu raději nedělej s
:D  26.9.2010 18:34:01
Já chci detailní popis s DD
muž  MyFuBro  21.9.2010 19:51:36
Ty jsi fena