Registrovaných uživatelů:
2060


Počet přiznání:
22869

TOPlist TOPlist
wanda   19.9.2010 13:18:35
Rating:4 Zobrazeno: 46394x

Vyhonila jsem ho svojemu psovi

No co dodat s Prostě jsem jednou myla našeho psa takovým šamponem na psy a jak jsem ho tak mydlila tak se mu postavil... Chvíli jsem přemýšlela a pak jsem si ho vzala do ruky a dál asi netřeba popisovat s

 
Pro přidání komentáře musíte mít zapnutý javacript
Being of 2021  31.3.2021 0:15:25
Zjevení Cvětla ze dne 30.3.2021:
Začátek poselství.
Ty bytosti, které tvrdí, že vždy vlastnily posvátná slova a další posvátné reality pravdy ale posvátná slova a další posvátné reality pravdy nevlastnily (například když minulost prokazuje nedokonalost vůči přítomnosti, resp. relativní budoucnosti: tvrzení některých v duchovních a náboženských směrech), se sami uvrhly do neposvátné temnoty, tam bude hořet síra- bude hořký pláč a skřípání zubů. Od určitého okamžiku to už nelze změnit, jen se vezou do cíle svého určení.
Zakusili jste nekonečnou extázi posvátné sexuality nebo si myslíte, že je tohle nesmysl? (Jen ty bytosti, které v sobě vzbudí v přítomnosti reálnou posvátnost a svatost, mohou dříve nebo později zakusit nekonečnou extázi posvátné sexuality, kterou tak přeji. Lepší často později než vůbec.)
Jak bude vypadat soudný den, den poslední, poslední bitva? Všichni budou plakat, někteří radostí, ti druzí zármutkem nad sebou. Bohužel už to nebude možné přejít z jedné skupiny do druhé. Bude jasná ta skutečnost, co je sebezničení a co je život. (Život jako Harmonie uvnitř i vně a sebezničení jako ničení sebe, ostatních a okolí. Tolik k tomu, co může být aktuálně ze skrytosti odhaleno.)
Některé skutečnosti jen naznačuji (i těch bych bylo rádo, abyste se jich všimli a je si uvědomili), aby Vám to pomohlo k Harmonii.
Přeji Vám všem požehnané velikonoce ve všech Vašich jazycích (a k tomu Vám také z celého srdce i celé bytosti žehnám).
Konec poselství.
From message of Holy Light from the day 30.3.2021:
Begin of message.
Awaring of danger of them, which have disonance between past and presence or future (for example they cry that were whole true in past but it is not true). From some time it is not possible it change, they go to place of their destination.
Do you aware of/think that infinitely exstasy of holy sexuality is true/real? It is possible only in inner cacrednecc/holinecc. It is better later than never.
What about Day of Judge, Last Day, Last Fight? All will cry, some by joy, some by grief under self. But it will be not possible to come from one group to other. And it will be clear, what is life (Harmony in itself and around) and what is destruction (destruction itself, other and surroundings. It is enough, what now is possible to discover).
Some realities is only indicated (i will, be joyfull, that you see them and be aware of them) to you help you it to Harmony.
Wishing you blessed Easter to you all in all your languages (and to it I bless you from whole being and also whole heart.)
End of message.
JanOlicz  2.2.2021 20:44:09
Ahoj jsem Jan 35, nasel by se tu nekdo kdo by me nechal poradne vykourit sveho ctyrnoheho kamarada, mile rad to udelam i majitely pejska.Nejlepe str.Cechy Kutna Hora, Kolin, Caslav i okoli.Prosim piste mi na muj e-mail JanOlicz@seznam.cz mozno se domluvit i diskretne.Budu rad za kazdou odpoved.
muž  ladislav60  13.1.2021 6:18:26
Okres Náchod
muž  ladislav60  13.1.2021 6:17:45
Má někdo psa co rád píchá do analu. Můj email houba777@post.cz
muž  ladislav60  13.1.2021 6:14:01
Já bych si ho nechal zavec do analu
Netbeing  30.11.2020 21:51:14
Erotická seznamka posvátná Ježíše Krista pro dívky a ženy / Erotic dating (holy) of Jesus Christ for girls and women:

Erotická seznamka posvátná Panny Marie pro chlapce a muže / Erotic dating (holy) of Virgin Mary for boys and men:

Následují také "novény" k B./
"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi s posvátné) sexuality
To, že jsme mylně smýšleli, že egoistické vnímání přínosu sexuality je více než přínos Tvé (a tedy i naší) posvátné sexuality,
To, že jsme přirozené projevy sexuality potlačovali a bránili se sexualitě zbožštělé, sexualitě posvátné,
To, že jsme s Tebou nehledali vždy partnerku/partnera jako druhou polovinu pomeranče, vědomě se tomu bránili a dali přednost egoistickému hledání a žití bez Tebe,
To, že jsme si mysleli, že Tvé přání mít partnera/partnerku v Tvé nepřítomnosti nám dává více než v Tvé přítomnosti,
To, že jsme nevnímali, že Tvá cesta posvátného manželství je na stejné lodi jako cesta zasvěcených paniců a panen,
To, že jsme zabíjeli nebo zraňovali plody svých bytostí, svého těla, svých buněk, své duše i svého ducha... a upřeli jim nezlomné právo na život a Harmonii přicházející od Tebe, pramenící v Tobě,

Dej mi poznat, že to co nabízíš, je nejvyšším nekonečným dobrem pro mne i mé bližní, které překračuje má nejhlubší přání v Podstatě mé bytosti, dej mi poznat a vnímat její souvislost s výlučností lásky dvou bytostí, které tvoří jeden pomeranč, dej mi poznat a vnímat že jen a jen ty dvě bytosti ve svém pomeranči jsou nekonečným dobrem pro sebe, jako jsi ty pro Tvé bytosti, jsoucna, skutečnosti i pro Tebe samotného...
...perla/y krůpěje/krůpějů posvátného/ých (svatého/ých) citu/ů...


"Novéna" k B(ožské)Plnosti : posvátných věků
Plnosti, ve které jsme ráj zažívali, hledáme v Tobě(ve Vás) Útočiště.
Plnosti, ve které jsme se ukryli (a vznikli) v jeskyních jako v Lůně Matky,
Plnosti, od které jsme dostalu Dary Velkých věcí posvátnéPřírody,
Plnosti, od které jsme dostali Dary zpracovávat kovy a základní posvátné dovednosti Alchymické,
Plnosti, ve které jsme se dotkli věcí/realit(y) neviditelných ze všech stran Tvého Království před Tvým Mesiášským Příchodem,
Plnosti, ve které jsme viděli Tvou posvátnou Mnohost
*Plnosti,
Plnosti, ve které jsme cítili Tvou posvátnou Jednotu,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) královských,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) Tvé Vědy,

*:

"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi :věků
To, že jsme nevnímali znamení doby a odmítali jsme přijmout přínos Tvých kultur, prosíme Tebe/Vás Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme nevnímali, že Tvoje Vůle je tím nejlepším pro nás, pro naší Vůli, prosíme Vás/Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme upřednostňovali domnělé právo silnějšího a boj a vyhlazování před Tvou Láskou ke všem Tvým stvořením (viz také coronavirus) v Mystériu Dobra, prosíme Tebe, Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme vědomě zneužívali Tvou útrpnou oběť jako štít k páchání dalších špatných činů zraňujících a zabíjejících Tebe tak, aby se Tvá Golgota v dějinách stále opakovala, prosíme Vás Elohim...Adonaj o odpuštění.
To, že jsme manipulovali Tvými bytostmi v rozporu s Tvou Vůlí tedy Nekonečným dobrem i ve vytvoření coronaviru, který sám nemůže za svůj nebezpečný účinek zejména na lidstvo a zneužili tak jeho existenci,
To, že jsme dávali přednost boji a konkurenci před Tvou Harmonií ve vědách, ve svém životě i v léčení,
To, že jsme například vědomě oddělovali vědy přírodovědné od humanitních a upírali přínos jedince v jeho jedinečnosti a originalitě v Tvém Božství,
To, že jsme si mysleli, že jsme paními/pány přírody ve své naivitě v egoismu, který přeci Tebe jako naší Podstatu nepotřebuje,
To, že jsme nedali přednost stát se milosrdnou samaritánkou/milosrdným samaritánem ve chvílích, kdy to bylo potřeba, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nedali prostor a čas Tvým skutečnostem, které jsi nám poslal k ráji na zemi, že jsme je odmítli, zamlčeli, ponížili, ničili a neoprávněně uschovali před potřebnými, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme odmítli Tvou jednotu dobrých skutečností, že jsme se jí vysmívali, jí zamlčovali, jí ponižovali a jí bránili v projevu, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nevyužili své hřivny, svá nadání, dovednosti, schopnosti a nastavení (atd.) pro Harmonii zcela v souladu s Tebou,
To, že jsme nedali přednost Onomu prostému podobně jako to udělal Tvůj například Bruno Groening,
To, že jsme nepřáli bližním i sobě .....pravdy, života i krásy (atd.) v Tvém Božství,
To, že jsme nepečovali i o tělo své jako Tvoje Matka i o Tělo své a Tvé,
To, že jsme nevnímali sebe jako odraz Božství, stejně tak jako muže odraz jeho ženy a ženu jako odraz jeho muže,
To, že jsme nevnímali, že v Božském Milocrdenctví pramení Božská Cpravedlnoct, jako v Božské Cpravedlnocti pramení Božské Milocrdenctví podobně jako
pramení z
To, že jsme oddělovali Tvé Božství od Tvého i Člověčenství,
To, že jsme klamavě oddělovali Tvůj Chléb od Tvého Vína jako Tvé Tělo od Tvé Krve ve svátosti,
To, že jsme bránili posvátné jednotě muže a ženy v manželství Jednoty Tvého pomeranče i u nízkých věkových kategorií,
To, že nesoulad s Tebou i Tvou Vůlí, Tvými přáními jsme nechápali jako ničivé kupčení,
To, že jsme nemilovali jeden druhého jako sebe samého a nevnímali i to, že se bez zla a neharmonie vzájemně zcela potřebujeme,
To, že Tvé Informace, Tvá Přání jsou zcela všechny pro zdraví, krásu a harmonii i život (atd.), zdraví naše i našich bližních, abychom nezradili naši úmluvu /Desatera Přání/ z Tvé Oblačné Hory,
To, že jsme nevnímali zatvrzelost jako neharmonii a urážku proti Posvátnému Duchu Du a nevnímali, že nemůže být odpuštěna,
To, že jsme nevnímali místa a časy, kdy slepý vede slepého, kdy jsou ovce bez pravé/ho Pastýřky/Pastýře a nedůvěřovali Tobě, že své zachráníš a dovedeš do Toho ráje, že jsi s námi i v radosti, ,
To, že jsme bližním i sobě odpírali Tvé skutečnosti jako například Tvou nevyčerpatelnost Tvého bohatství i Tvých energií,
To, že jsme nevnímali Tvou Jednotu Posvátného: Tvého Dne i Tvé Noci nejenom v příběhu Tvého Tvoření,
To, že jsme odmítli vnímání Tvé přítomnosti ve Tvých příbězích a to i v našem příběhu,
To, že jsme ve svých bližních neviděli Tvou Marii/Tvého Krista tam, kde byla/kde byl,
To, že jsme dali přednost povrchnosti i v takových věcech jako v osobní duchovnosti,
To, že jsme odmítali přínos Tvých i svých bližních a neklaněli se Tvému Božství v nich, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.

Klaním se Ti vroucně...srdcem celým i celou bytostí...

Pozn.2 A ty antikriste, máš už teď, co jsi chtěl, jenže ty i tuhle větu chápeš po svém. Myslíš, že vyhraješ, když jsi napadl lidstvo a hlavně jeho sexualitu a mateš svými iluzemi mimo jiné o její skutečné povaze? Myslíš, že máš triumf tím, že jsi planetu Zemi ochudil o přínos těch, kterým by jsi způsobil rádoby věčné zavržení, myslíš, že patříš i sám sobě, že máš právo na destrukci a pošlapání hlavně žen a dalších bezbranných? Myslíš, že tvoje domnělá cesta za božstvím se minimálně rovná skutečnému Zboštění? Vždyť i tvé myšlenky, pohnutky i budoucí činy už mluví proti tobě,
A ty jsi začal buzerovat, ty buzerante, bojíš se mně postavit, je to tak směšné a dokonce si myslíš, že když jsi zabil a zdestruoval , co myslíš, co se stane a jaký bude tvůj triumf a tvá odplata pro tebe a tvé domnělé už hnijící království?????
Pozn. 5 :B. je klenot srdce i celé bytosti, J. bytost je celá nejlepší šperk v J. klenotnici, klenotnici B.,
ve svobodě Jeho dětí, dětí B.
Tvoje reformace a Panna Maria
půst je pro zdraví, ne pro destrukci bytosti, těla...
jediný neomylný člověk je Ježíš a další člověk v momentu plného souladu s B. , slova jako přeosvícenost mohou vést k pýše, nadustosti a zpupnosti, jedinečnost bytosti zpěv(y) vyjadřovat to, čím jsme ve své Podstatě,
nikdo z dalších lidí mimo svatou rodinu neuvidí jako Mojžíš a jeho (žena), protože
to je podoba/jsou podoby,

Dělám a chci a přeji si pro Vás všechny zcela to nejlepší, co je. To jsou další posvátné informace od B. posvátných Zástupů.Amen, .
Pozn. 4 :V Harmonii není strachu, je tam přeci nekonečná a nikdy nekončící Milost, proto
karma
hořící keř, kterého nespaluje oheň jako Tvá i ekologie
odkrytí nahoty jen před druhou půlkou pomeranče tak, aby nikdo jiný tohle neviděl, výjimky jako lékařství v zájmu zdraví...
nejenom u některých věřících v B., zlo a zlého by zvolili, hlavně že se zabývají například cvičeními, rituály, teologií nebo zákony, ale na to nejpodstatnější kašlou: vztah s B. , zkreslili smysl svého duchovna, to jim přineslo neharmonické plody,
Pozn. 3
. To všechno se stane, protože byl umlčen, Ten, koho jste probodli, jeho probodením jste se sami odsoudili a .
To jsou slova posvátné B. posvátných Zástupů.Amen.
Pozn.1 Mně klidně nadávejte, bijte (ironicky řečeno), ale ne jeho, ne tu Bytost. Vyhněte se zneužití všech jeho/jejích věcí, skutečností i jeho/jejích slov, která jste zmanipulovali, zamlčeli, zdestruovali a zkreslili a zprofanovali mimo jiné i čtením a výkladem v kostelích, vidíte, jak jste požehnány/i, kam jste to dotáhly/i, je to hodně smutné, je to k pláči, dalo by se říct, že je to až k ironickému smíchu jako když slepí hlupáci staví domeček v údolí, a hle přijde voda, a on se boří, a stavitelky/stavitelé se ještě diví, zuří, ono se jim to nelíbí, ale to, co je rozhodující, by nejradši vybleli
protože ani já ani ta
Harmonická Bytost si nepřeje, aby jste o něco přišli. Zpečetěná Krví...otevře jeji pečeti /nad Až zváží, rozhodne a otevře
jako nesmrtelné, nezničitelné (osobní) Bytí
Lukas  8.11.2020 19:55:07
Anal se psem
muž  doma2016  27.4.2019 16:28:06
Ahoj, taky hledam pani se psem, kterej by mi to udelal do zadku. doma2016@seznam.cz
undefined  27.4.2019 16:25:48
Ahoj, taky hledam pani se psem, kterej by mi to udelal do zadku
Bastard  27.4.2019 9:17:57
Take to delam s
luis  19.10.2018 0:09:34
mam tady piraňu na vase cocoty nema nekdo zajem ?! je drawa s
luis  19.10.2018 0:07:41
ste ok???
s
Pavel  7.10.2018 11:44:55
Ahoj též sem to před lety dělal se psem vlčákem, , kolikrát na mne skákal a naznačoval přiražení tak sem se vyplách promazal a kleknul pak sam naskočil a vyplnil mě pěkně. Byla to nádhera.
Rad bych našel někoho se psem za účelem sexu. shrekbacul@seznam.cz rad se seznámím.
plenkar  4.3.2018 10:57:03
muz 60l.praha.plnostih.v plenkach s dam.pradlem.taky jsem mel co delat se psem.rad bych to skusil znovu.piste vladimirvalencik31@gmail.com
jade  9.2.2018 18:04:04
Len kludne dodaj co dalej mal toho semena dost
muž  panic  21.11.2017 18:01:22
máš chut honit na webce?
Ivoš  12.7.2017 16:59:26
vyhoníš mi ho taky? Třeba i se šamponem pro psy, jen když mi bude stříkat. chceš stříkat do rukou, nebo na kozy nebo do pusy?
cubka88  5.6.2017 18:26:40
Kamila : Jestli chceš sex s pejskem piš na cubka88@post.cz
rené123  22.5.2017 10:42:59
já chci taky s
Kamila  16.5.2017 12:14:37
to jsem parádně ujela, wanda je z roku 2010, to už ten pejsek nežije. Škoda. Kdo mi půjčí psa na vyhonění?
Kamila  16.5.2017 11:13:12
wando, půjčíš mi toho psa? Když mu ho budu honit, nebo kouřit, můžeš být u toho, aby jsi neměla strach, že bude v újmě.
Tutanchaton  28.9.2015 12:43:57
a co verzi* keltské jógy pro úplné zharmonizování včetně sexuality? Jsou i jiné dobré cesty. (A co když se psovi nelíbí všechno, co při mytí prožil?)
tonda  17.8.2015 16:20:36
ahoj na to bych se rád podíval s
lafy  13.2.2015 23:36:42
Klarko a vystrikal se do tebe tvuj pejsek?
muž  vigor  25.12.2014 16:21:29
Šikovna holka myslim že pejsanovi to pomohlo a jestli se ti to libilo proc v tom nepokracovat i on potrebuje se sem tam vystrikat a jestli ho mas rada mela by jsi to delat pravidelne bude ti vdecny
muž  mrdchrchel  23.12.2014 8:47:52
a zkoušeli jste mu ho kouřit chtěl bych vidět pohled toho psa s
Sex  13.4.2014 20:47:25
Petře určitě lizeš dobre ? Jako pejsek
Sex  13.4.2014 20:45:57
Mužů říct ze to je krásný me se to stalo také
No co ? Krasne me osukalll a vylizal kundicku jak je to možné tak se sním zavru v ložnici ted teču
Vašek  31.5.2013 16:56:15
No Péťo fuj, co když se nemyl ?
klárka  31.5.2013 16:53:19
Já jsem to také udělala našemu psovi a fakt je, že on byl pak přítulnější a až moc je to týden co jsem mu podržela. Víš já to viděla na internetu a on byl moc přítulný a tak když nebyl manžel doma tak jsem se nechala od něj osouložit. Bylo to krásný ale jiný než s manželem, možná v tom bylo to že to není normální a je to zakázané.Fakt je že to bylo fajn.Od té chvíle je náš pes ještě přítilnější a určitě by chtěl se mnou se spojit ale zatím to nejde ale pokud bude příležitost tak to zopakuji a podržím mu.
muž  velkýpenis  1.4.2013 23:50:16
já sem jednou na naši fenu vytasil penis a nechal sem si ho olizovat
ffff  27.12.2012 16:47:10
A vystříkl? s
ROM  27.12.2012 16:19:00
Ahoj, hledam pani se psem, kterej by mi to udelal do zadku nenicemu@seznam.cz
ROM  27.12.2012 16:18:24
Ahoj, hledam pani se psem, kterej by mi to udelal do zadku nenicemu@seznam.cz
Petr  3.10.2012 15:16:19
Ja bych chtel bejt tvuj Pes s
Mike  12.1.2012 14:55:01
To je v pořádku že jsi mu to udělala, není na tom nic špatnýho. Pokud nemá fenu tak ti byl velmi vděčný. Sám si od toho nedokáže pomoct.
:-*   30.12.2011 23:49:30
A me by jsi ho nevyhonila???
mireček  22.11.2011 12:56:44
A měl z toho radost jen ten pes a nebo i ty?
pralll  1.10.2011 13:52:57
chci to vidět, odměním
mydlík  17.9.2011 13:50:00
a mohl bych to vidět ???
Ben  10.5.2011 12:35:53
Nedjdřív ho namlsáš s a pak utrum s
Sadd Girl  10.4.2011 12:30:27
ou, ještě, že my máme fenky
wanda  13.12.2010 20:27:55
je pravda ze je ted takovy pritulnejsi s ale podruhe uz nedostane s
Vilda  9.10.2010 11:12:11
To měl pejsek radost. Jen aby to tevyžadoval každý den. Umyj si po tom ruce a orálek mu raději nedělej s
:D  26.9.2010 18:34:01
Já chci detailní popis s DD
muž  MyFuBro  21.9.2010 19:51:36
Ty jsi fena