muž TUREK-ILKER   7.11.2018 20:33:01
Zobrazeno: 44x

Hovorim Turek- problem auto

no ako že ja nevem čoste ake kokoty tu na slovensko, priklad čo stalo mna včera, aman, aman. Ak ože idem normalne moja auto, akože bmw a ako že normalne idem priklad ako že sesta, ruka a ako že vidžim ked naka auto je ide ako že ce odboč it ak ože priklad dolava dobre? A no, bol ako že predomna a ja išelsom džalej a ako že prisahambohu bratranec ten kokot akož e odbočil ked ja išelsom a skoro narazilsom donho alä ako že ja ryhlo sčiholsom ako že odbočič a ako že, no, lebo tam bola naštaste taky maly sestu na bök, ruka. A ak ože naštaste tak ja ryklo odbočil, no alä to nebezpečny bol lebo ako že ja nešelsom pomaly priklad to mohol tak byt 80, 90, 100, ruka. No bratranec a ako že ja zastavilsom a akož e potom vystupujem moja auto ako že vystupim a ako že začnem kričat na ten kokot priklad ako že kokot čo neveš šoferovat a tak čo a on vystupuje a hovo ri že aa taak čoo prepačite pan Dunç prepačite ja necel no, ja hov orim ako že bratranec keby to robiš do Türecko možu ako že nateba vyčahnut pištol on ho vori že prepačite ja necel jahov orim jebemty pička aj šetko idem domov. Akož e hovo rim vy tu na slovensko naozaj šeci ste kokoty priklad prisahambohu každy den stretnem, ruka.

 
Pro přidání komentáře musíte mít zapnutý javacript
Turkolog  8.11.2018 0:51:56
Dobrá práca bratranec, ruka! Prečitalsom cele to a hovorim jahovorim to kokot, ruka!