muž sukrates   22.3.2020 21:27:10
Zobrazeno: 282x

Vztahy Řekové a Římané za Trajana

Correctores: Vztahy Řekové a Římané za Trajana

Jako senátorský císař byl Trajan nakloněn k výběru své místní základny politické podpory z řad členů vládnoucích městských oligarchií. Na Západě to znamenalo místní senátorské rodiny jako ty jeho. Na východě to znamenalo rodiny řeckých pozoruhodností.

Řekové však měli své vlastní vzpomínky na nezávislost - a obecně uznávaný smysl kulturní nadřazenosti nad všemi ostatními lidmi a národy - a místo toho, aby se považovali za římské, opovrhovali římskou nadvládu. [58] To, co chtěly řecké oligarchie od Říma, bylo především ponechat v míru, umožnit jim uplatňovat jejich právo na samosprávu (tj. Být vyloučen z provinční vlády, jako byla Itálie) a soustředit se na místní zájmy. [59]
To bylo něco, co Římané nechtěli dělat, protože z jejich pohledu se řeckí notáři vyhýbali své odpovědnosti za řízení imperiálních státních záležitostí - nevybirali daně především proto, že nedrželi obyčejné lidi pod kontrolou, a tak vytvořili potřebu římského guvernéra, aby zasáhnout. [60]

Vynikajícím příkladem tohoto řeckého odcizení byla osobní role, kterou v jeho vztahu s Trajánem hrál Dio z Prusa. Dio je popisován Philostratem jako Trajanův blízký přítel a Trajan jako údajně se veřejně účastní rozhovorů s Diem. [61] Nicméně, jako řecký místní magnát, který má chuť na pěpych nákladné stavební projekty a předpokládá se, že je důležitým politickým činitelem pro Řím, [62] Dio Prusa byl ve skutečnosti cílem jedné z Trajanových autoritářských inovací: jmenování císařských korektorů pro audit občanské finance [63] technicky svobodných řeckých měst. [64]
Hlavním cílem bylo omezit příliš nadšené nesmyselné drahé výdaje Řeku na veřejné práce, které sloužily k nasměrování dávných soupeření mezi sousedními městy. Jak Plinius psal Trajanovi, toto mělo za svůj nejviditelnější důsledek stopu nedokončených nebo špatně udržovaných řeckých veřejných služeb. [65]

Konkurence mezi řeckými městy a jejich vládnoucí oligarchií byla hlavně o známky preeminence, zejména o tituly udělené římským císařem. Takové tituly byly uspořádány v systému hodnocení, který určoval, jak má být Řím navenek zacházen Římem. [66] Obvyklá forma, jakou takové rivalství nabralo, byla podoba velkolepých stavebních plánů, které daly městům možnost soupeřit se navzájem o „extravagantní, zbytečné, drahé, předražené... struktury, které by ukázaly“ [67].
Vedlejším účinkem takového extravagantního utrácení bylo to, že juniorští a tedy méně bohatí členové místních oligarchií se cítili neochotni prezentovat se na obsazení míst jako místní soudci, pozice, které vyžadovaly stále rostoucí osobní výdaje. [68]

Římské úřady rády hrály řecká města proti sobě [69] - o čem si plně uvědomoval Dio Prusa:

[B] y jejich veřejné činy [římští guvernéři] vás označili za smečku bláznů, ano, jednají s vámi stejně jako s dětmi, protože často nabízíme dětem nejzajímavější věci místo věcí, které mají největší hodnotu [... ] Namísto spravedlnosti, namísto svobody měst od hrabství nebo zabavení soukromého majetku jejich obyvatel, místo jejich zdržení se urážet vás [...] vaši guvernéři vám podávají tituly a nazývají vás „první“ ústně nebo písemně; když to udělají, mohou se s tebou beztrestně chovat jako k poslednímu! “[70] [71]

Stejné římské úřady měly také zájem na zajištění platební schopnosti měst, a tudíž na připraveném výběru císařských daní. [72] V neposlední řadě byly nepřiměřené výdaje na občanské budovy nejen prostředkem k dosažení místní nadřazenosti, ale také prostředkem k tomu, aby si místní řecké elity udržely samostatnou kulturní identitu - něco, co se projevuje v současném vzestupu druhé sofistiky; tento „kulturní patriotismus“ fungoval jako druh náhrady za ztrátu politické nezávislosti [73], a jako takový se vyhnul římským úřadům. [74]
Jak sám Trajan napsal Plinimu: „Tito chudí Řekové milují tělocvičnu... budou se muset spokojit s tím, který vyhovuje jejich skutečným potřebám a možnostem.“ [75]

První známý korektor byl obviněn z provize „, která se bude zabývat situací svobodných měst“, protože se zdálo, že stará metoda ad hoc intervence císaře a / nebo prokonzulů nestačí k omezení předsudků řecké notifikátory. [76] Je pozoruhodné, že Trajan nepřijal velvyslanectví z Diova města Prusa [77], a že to mělo co do činění s hlavním cílem Dio, kterým bylo povýšit Prusu na status svobodného města, „nezávislého“ města. - stát osvobozený od placení daní do Říma. [78] Nakonec, Dio získal pro Prusu právo stát se hlavou okresního velkoměsta, konventu (což znamená, že Prusané nemuseli cestovat, aby byli souzeni římským guvernérem), ale eleutherie (svoboda ve smyslu plné politické autonomie) byl zamítnut. [79]

 
Pro přidání komentáře musíte mít zapnutý javacript
oleninamatkajetransbuzna  26.3.2020 17:39:56
tatkooxaneolene tva matka j spinava transgaydefka!
žena  olena  26.3.2020 17:34:54
Prosím admina o smazání této pitomosti.
Děkuji
Suck  23.3.2020 9:08:11
Bravo Sukrate
Řekové  22.3.2020 23:11:41
Řekové již tehdy žili nad svoje limity a tahali peníze jiných.
s
s
jetogay  22.3.2020 23:07:03
ještě před buznou transoxanou tatkou napíšu, že jeho matka syfilisova kurva a jeho fotr gayděfka!