erik   15.5.2011 22:54:28
Rating:4 Zobrazeno: 22940x

sebevražda

Před osmi lety jsem se pokusil o sebevraždu. Chtěl jsem to bez bolesti, tak jsem zkusil nějaké prášky. Našli mě dřív než bylo pozdě, vypumpovali mi žaludek a zachránili mě. Už nikdy bych to neudělal, i když mi tenkrát bylo hodně špatně, hodně věcí se od té doby zlepšilo. Teď jsem rád, že to stihli. Každý den si užívám života s tím, že jsem mohl být dávno mrtvý, kdyby mi ta sebevražda vyšla.
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
viagra viagra viagra
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg


 
Pro přidání komentáře musíte mít zapnutý javacript
tutenkreté n  15.11.2017 22:27:48
w s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s sw s s s 6 s s s K s s s E s s s k s s s J s s s g s s s a s s s u s s s O s s s X s s s T s s s r s s s j
X s s s B s s s v s s s n s s s y s s s h s s s j s s s 8 s s s n s s s a s s s W s s s c s s s E s s s o
k s s s T s s s I s s s J s s s G s s s 4 s s s i s s s Q s s s y s s s u s s s k s s s 8 s s s Y s s s a
a s s s Z s s s F s s s r s s s l s s s P s s s y s s s P s s s F s s s W s s s c s s s 1 s s s N s s s n
k s s s P s s s 1 s s s P s s s R s s s h s s s R s s s q s s s E s s s f s s s v s s s C s s s w s s s Q
S s s s l s s s L s s s q s s s E s s s O s s s A s s s 4 s s s r s s s i s s s n s s s O s s s e s s s 9
U s s s N s s s l s s s v s s s 1 s s s Q s s s I s s s M s s s A s s s O s s s U s s s O s s s 0 s s s 9
F s s s r s s s F s s s K s s s F s s s C s s s l s s s 5 s s s B s s s m s s s J s s s o s s s Z s s s N
V s s s b s s s V s s s F s s s k s s s h s s s 5 s s s 0 s s s N s s s j s s s i s s s D s s s S s s s l
B s s s J s s s h s s s Q s s s Y s s s 2 s s s r s s s J s s s I s s s V s s s 2 s s s L s s s 6 s s s t
9 s s s b s s s C s s s v s s s g s s s b s s s T s s s Q s s s p s s s b s s s z s s s Y s s s 7 s s s f
R s s s g s s s J s s s a s s s D s s s a s s s s s s s m s s s 1 s s s w s s s m s s s O s s s 4 s s s w
T s s s 7 s s s s s s s 2 s s s Z s s s X s s s y s s s y s s s i s s s l s s s a s s s g s s s w s s s s
J s s s h s s s S s s s G s s s F s s s K s s s s s s s 0 s s s
Sv.  15.11.2017 9:35:36
Když se někdo pokusí zabít, neznamená to, že si neváží svých blízkých. Je prostě na dně a z toho dna není jiná cesta.
O smrti uvažuju skoro pořád; o té vlastní. Neúspěšně jsem to zkusil zatím jen jednou. Ten druhý pokus už musí být... do konce.
Čumi  30.7.2017 21:52:35
Nechápu Vás lidi, jak něco takového můžete psát.. Ne jen že jsi nevážite sami sebe ale ani své nejbližší je to smutný.. nechci provokovat ale člověk který jse chce zabít to nevykládá všem někde na blogu..jsi radši dojeďte k cvokaři.. s
směr úspěchu  17.6.2017 18:53:43
Heej kdo má zájem o motivační videa??? s s
https://www.youtube.com/watch?v=7JIqKCCOHOk
https://www.youtube.com/watch?v=5JY-igOSB3k
tyna  17.6.2017 13:05:32
hah kdo z vas chce spachat sebevraždu ?
co co  14.6.2017 19:48:21
tady je nějak mrtvo s
Nekros  1.6.2017 21:59:58
Aha, jako Macura že je kyrill a honí z rozjetý mrtvoly, hahaha
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

na tvojí  29.5.2017 23:50:03
No vida, že se přiznal. s A teď už vypadni léčit si svoje bonzácký mindráčky.
ale na čí!  29.5.2017 23:31:59
Jak se tu zvyšujou zobrazení a čeká se až se kyrill přizná s
Ale neřek bych že kvůli používání 1url.cz je jasnej s
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

pěst letí na držku  29.5.2017 22:06:53
A ty táhni zpátky na zpovědnici, kiryle debyle. Kokůtky, zmrdečky a frustrovaný bonzáčky tu netrpíme. s
Zdeněk Macura  29.5.2017 21:26:05
Syp si popel na hlavu, nekros s
1url.cz/@popel
Nekros  29.5.2017 21:20:10
Pec s s s
no co asi  29.5.2017 20:33:29
Rychlejc zasmrádnou. s
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

Zdeněk Macura  29.5.2017 20:30:12
Nekros, co máš proti rozjetejm mrtvolám s
Nekros  29.5.2017 18:00:53
oběšení, kdo by jebal rozjetou mrtvolu s
Věra  29.5.2017 17:17:46
Lenko, lepší nebo horší, to se nedá říci, vždy je to špatné řešení problémů, ale ten skok pod vlak- myslí taky na ostatní lidi, cestující, strojvůdce, jaké utrpí trauma, ty trauma máš a chceš ho řešit skokem pod vlak, co pak ti ostatní lidé s traumatem?Máš své problémy, proč ale být ještě sobec?
Lenka  12.5.2017 20:52:53
Je lepší oběšení či skok pod vlak ? s
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

Radek  5.3.2017 9:36:50
Jardo - psal jsi 25.2.2017 o léčení ze soc.fobií....
Prosím kontaktuj mě na mail r.61@seznam.cz Moc děkuju.
Věra  1.3.2017 18:41:12
Martine, hlavu vzhůru, na podzim, až uvolní ten kurs koruny, tak bude inflace jak prase a splatíš to lehčeji, uvidíš, chápu, že nemáš chuť žít, bez peněz a hlavně té vody se musí žít špatně, ale život je boj a vše snad nakonec nějak dopadne, nakonec život je to jediné, co ještě máš. Že člověk spackal vše, co se dalo, tak takový pocit má někdy každý. Nakonec každý žije tak, jak umí. Kdyby ti tak mohl pomoci někdo z rodiny, aby ses odrazil ode dne, ale nesměli by ti nic vyčítat, nevím, jestli někoho takového máš.
Andrea  1.3.2017 10:51:52
Ahoj, ale dlouhodobý boj, kdy ne a ne vidět posun k lepšímu, i když se snažím, je taky na nic, mám každý den depresivní stavy, že už takhle dál nemůžu. Je to přežívání ze dne na den.
Monika  1.3.2017 9:56:09
Ahoj Aneto, a máš nějaký plán jak na to? Já už bych to taky chtěla zkoncovat, ale nějak se trochu bojím toho způsobu. Napiš mi prosím když tak na MatysekM@seznam.cz
Aneta  28.2.2017 22:20:09
ja uz prestavam bojovat s chci to skoncit co nejdrive
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

Andrea  28.2.2017 17:38:50
Ahoj, taky pro mě nemá poslední roky nic smysl, přišla jsem o práci, nemám kamarádky, cítím se osamocená, nemít manžela a dceru, už jsem to vzdala. Bojuji, ale nějak se nedaří.
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

Aneta   28.2.2017 14:27:09
je to smutne kolik lidi mysli na sebevrazdu, ale pro nej je to nejspise vysvobozeni. Taky nad tim stale premyslim co a jak udelat. Uz me nic nebavi na tomto svete !
Monika  28.2.2017 13:47:14
Ahoj, to znám je to smutné, jak si člověk během pár okamžiků dokáže pokazit celý život. Ze štastnýho člověka se rázem stane ztroskotanec, plný depresí. Mám dluhy, které mi přerůstají přes hlavu. Jsem zoufalá a nejraději bych to všechno ukončila, jen nevím jak
Martin  28.2.2017 9:03:07
Ahojky lidi, mam exekuce a nemam chut zit.Denni deprese, prace naprd, zivot na chalupe bez vody a el..Spackal jsem vse co se dalo.Byla by tu nejaka zpriznena osoba, ktera ma stejne problemy? Rad bych si o vsem popvidal... me okoli me nechce vyslechnot.. Mejte se
Dudlik  26.2.2017 20:50:04
My porouchané existence by jsme se měli někdy sejít, mezi zdravými se cítím opuštěně.
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

Jarda  25.2.2017 22:26:13
Přidám svůj příběh.:
Léčím se, se sociální fóbií již cca. 7 let a popravdě jsem se nehnul z místa, je to stejné, často propadám depresím a myšlenkám na odchod s tohoto světa. Nejsem žádný bojovník.
Jediné co mi alespoň krátkodobě pomáhá je právě sezení s mojí psycholožkou. Tenhle svět je prostě složitej i pro naprosto zdravé jedince, natož pro mě.
Věra  16.2.2017 20:53:35
dawe 18.1.2012 15:09:29
doufám, že tu ještě jsi, že tě rodina honí do učení, znamená, že tě mají rádi a záleží jim na tobě, když to ve škole nevyjde, hlavu ti neutrhnou, ale když si kvůli nějaké přiblblé maturitě něco uděláš, obrazně vezmeš sebou i je, oni se z toho už nikdy nevyhrabou.
Věra  16.2.2017 20:48:35
nedělej to, každý máme svoji karmu a každý k moři nakonec dopluje, někdo dřív a někdo později, ale každý, když to urychlíš, poškodíš si karmu do příštího života, co když je vše jen smyčka, co se pořád opakuje?
Karolína  11.2.2017 21:46:17
Dříve jsem se řídila tzv. "pozitivními rčeními". I v těžkých časech, jako citát Wericha "musíme za sebe bojovat i když víme, že nemůžeme vyhrát". To byla doba kdy jsem byla nemocná a neuznávali mi opakovaně ID a já sem věděla, že mohu zůstat na ulici, neb nejsem byla sociálně pojištěná.
To se vyřešilo, k mému prospěchu, samozřejmě po vynaložení zbytků sil.
Ale tím dalším úrazem, útěkem blízkých a odpovědných a hrozba odchodu do pečováku to už nefungovalo.
Tak si listuji knihu "Myšlenky moudrých o životě" a naopak mě oslovuje zase Seneca: "Potřebujeme celý život, abychom se naučili žít, a přesto, že se nám t může zdát divé, potřebujeme celý život, abychom se naučili umřít.
Ach jo asi Vám nic nedodávám. Snažím se přes roky o operaci, abych nezůstala nepohyblivá a....nic....a stokrát nic udolalo i vola....a zůstala jsem asi někde, odkud se těžko odchází. Unavená a vyhořelá životem. Ztrátou víry v lepší. Ztrátou víry, že přece jsem jsou lidé, kterým na mně záleží....Tedy pomoci mě, na zneužití je se hodím vždy....Ach jo....Proč....??? Myslím si, že jsem byla silný člověk, nyní se cítím strašně....Zdá se mi o ulicích, kde už nikdy nedojdu, zdá se mi.....Ach jo....Ale si na tuto diskuzi nepatřím.
Držím pěstě...ale nevím co komu přát....
Karolína  10.2.2017 17:05:43
K zamyšlení: Senca "výbor z listů":
Nikomu se nemůže klidného života m kdo příliš pomýšlí na jeho prodloužení, kdo pokládá co nejdelší řadu let za zvláštní dobro. Přemýšlej denně o tom, abys mohl s klidnou myslí opustit život, na kterém mnozí lidé lpí a jehož se drží tak, jako se ten, de je unášen dravým proudem, chytá i trnitých větví a drásajících kamenů. Početní lidé se uboze potácejí mezi strachem ze smrti a mukami života. Žít nechtějí, umřít nedovedou. Proto si hleď zpříjemnit život tím, že se vůbec přestaneš strachovat:
Euthanázie -dobrá smrt
Jsem nemocná a zápasila jsem už tak s těžkým. Můj stav dokonala blízká kamarádka (samozřejmě už bývalá), kdy mě svou blbostí zmrzačila. Na místo pomoci jen vyhrožování. Mám se smířit, jít do pečováku??? Ale s čím, že jen mechanicky protrpím den v bolestech, samotě a vzpomínkách, že život mohl být životem, ne jen trápením fyzickým a psychickým. Zajímala jsem se o možnotech euthanázie. No mizérie pro lidi z ČR. Možnosti suicida - dobrovolného odchodu, také nic moc...Na tomto Webu zase není tak moc informací o tom co se povedlo či nepovedlo. Já to mám docela vymyšlené, ale tím, že nemám možnost si někam pro něco přijít, tak je to na nic...A každý se bojí...nedivím se...ono je to trestné v tomto státě. Už mě napadají takové hlouposti, že budu ze sebe dělat 50 kg psa a podlatím veterináře, ať mi poskytne euthanázii. Já vím blbost, to by se každý bál...Je to trestné...Ale proč nemám práva jako zvíře...Proč jako člověk si to musí odtrpět? Ale to fakt ve velkém. Tady není pohádková humánní péče o postižené a umírající....Bojím se...všeho...Jako bych to nebyla ani já, která vždy bojovala. Ono ž moc není s čím. V určitých skupinách a v určitých dobách bylo suicidum v nemoci a nepřízni považováno za hrdinství... Např. pěkně o tom píší na Wikipedii.
Lenka  9.2.2017 15:59:57
To se mi opravdu uz nechce
Dynamo  9.2.2017 11:30:05
Hm to je mozne.Proto rikam najit si nejaky smysl.Nejaky konicek neco noveho a zacit znovu.Vim je to tezke vse jde pomalu ale jde to.
Lenka   9.2.2017 0:12:00
Kdyz uz nemas vubec chut a chces umrit, tak te tezko neco nakopne
Dynamo  8.2.2017 22:07:05
Ale to pak neni zivot ale prezivani.Mela by sis najit neco co te zas nakopne kzivotu tim nemyslim zrovna vztah.
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

Lenka   8.2.2017 21:50:37
presne tak
Dynamo  8.2.2017 20:43:15
Hm chapu asi nemas na nic naladu nic te nebavy ani ten zivot nebavy tak nevyhledavas ani vztah.
Lenka  8.2.2017 19:39:02
říká se, ze ve dvou se to lepe tahne, ale kdybych chtela vztah, tak uz ho davno mám
Dynamo  8.2.2017 14:22:20
A nebo se to da pochopit tak ze te chce dostat jen do postele.
Lenka  8.2.2017 11:20:26
nemyslím si
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

Dynamo  7.2.2017 17:11:31
Tak Slavek to podle me mysli tak ze budete mit zase smysl zivota a ze ve dvou se to lip tahne a hned bude trochu veseleji.
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

Lenka   7.2.2017 16:52:46
a k cemu nám to pomuze ?
Slávek  7.2.2017 15:28:16
Mě, Lenko. Nedáme se dohromady?
Lenka  7.2.2017 14:30:26
Koho taky tak moc nebaví život jako mě ? s
Martin  3.2.2017 15:16:08
Všechno jsem posral, už nevím jak dál, nenalézám žádné řešení.
Aneta  31.1.2017 16:49:19
Sebevrazda je slozitá zalezitost.Já uz delsi dobu premyslim co bude tak nejlepsi a nejjistejsi. Zkousela jsem prasky a taky jsem se pak probudila a bylo mi jen zle. Sice jsem mlada, ale zivot a kazdodenni veci me uz davno nebavi!
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

Bára  29.1.2017 20:47:44
Ahoj.. Včera jsem se o sebevraždu pokusila a probudila se ve tři odpoledne a jen mi je zlé.. Nevím co dál..Je mi už dost let na to abych věděla co a jak, ale moje hlava a duše je tak mimo, že tu prostě nechci být.. Moji nejbližší o tom neví..Je jsem to potřebovala někomu napsat a tak se omlouvám..
Martin  19.1.2017 21:50:25
Aneto, vystihla si to skvele.
Aneta   4.1.2017 22:56:35
Sebevrazda neni zbabelost, ale vysvobozeni bolave duse.. pokud to nekdo mysli vazne a udela to je to jen pro jeho dobro a vysvobozeni. Takové lidi urcite neodsuzuji
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

tekky  1.1.2017 21:29:46
skus to a na koho budes myslet
tekky  1.1.2017 21:28:14
nejmenovana.my myslime tna ty blizky.se prober
wocas  7.11.2016 12:39:50
Máš totiž malý péro a dost tvrdě si jí nešukal...to je hlavní důvod. Dále nemáš moc peněz, tak teda utekla místo toho, aby se ti jen kurvila s maxiptákem a z tebe jako z vola tahala prachy. Tak asi tak paroháči.
Axel  6.11.2016 21:15:54
Zajímalo by mě, vy kteří už jste se pro to rozhodli ulevilo se vám nějak? Myslím tím to uvědomění že všechny problémy a starosti by z vás ve chvíli kdy se tak rozhodnete mohly opadnout protože vám už vlastně všechno může být úplně šumák.
igor  6.11.2016 17:18:23
sebevrahove jsou sobci?? ja jsem ted v praze sam opustila mne zena kvůli nejakymu svalovcovi vzala mi i jediny smysl života mého chlapecka kterého jsem 4 roky vychovaval ja jelikož ona to nezvládala, a ted z niceho nic se zbalila a odjela i s malym pryc, ja jsem v praze zustal sam nemam zde pratele nic jelikož jsem do prahy prijel kvůli ni. nemam se komu sverit nemam si s kym promluvit, cely muj život dostal novy směr a to....do prdele. cele dny jen blbe cumim a premyslim nad zpusobem odchodu, nic mne najednou nebavi nic se mi nechce nezvladam tu bolest. a reseni je jedine bud odejit dobrovolne nebo cekat az mi uplne preskoci a ublizim nekomu jinému.
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

Hanz  15.10.2016 18:34:54
nejmenovaná máš pravdu. Ti co myslej na sebevraždu jsou ti největší sobci, kteří se cítěj ublížený a ukřivděný a nemilovaný a myslej si, že ostatní nemaj žádný problémy??? Jsou toi jen hloupí uplakánci, sebestřední psychoušci. Problémy s nikým neřeší, protože je pod jejich "důstojnost" s někým mluvit.
nespamuj  15.10.2016 18:26:08
Nejmenovaná, to je tvůj problém, že se s tim nesmíříš. Jenže místo toho abys zkusila pochopit sebevrahy, tak budeš psát sračky jakože tim ostatním ublížej a jsou proto sobecký. Ale víš co je sobecký? chtít aby se nezabíjeli jenom proto, že s tim ostatní budou mít problém, blbko. s to ty myslíš hlavně na sebe nebo seš jen tak jednoduchá.
nesmíříš a co  15.10.2016 18:10:39
No, vidíš to. Sousedovi dneska chcípnula Fabie. Já jsem se tak smál, máš pravdu, život je krásný. s
nejmenovaná  15.10.2016 18:05:40
Pročítám si tu vaše komentáře a řikám si, že určitě máte pro co žít a nebo jestli jste přemýšlíte jak tim ublížíte ostatním.je to14 dní co mi odešel táta.dobrovolne.vite jak mi ublizil ? tolik myslenek..nic jsem netusila!! Najednou se mi vyhybal, myslela jsem ze se nechce vidat a pak telefon a dozvim se ze se tata uz neni.. kazdej den brecim, kazdy den k nebi volam jak mi chybi.kazdy den myslim na to jestli mu to dokazu odpustit, proc nehledal pomoc, jak to mohl udelat, ma dve deti, zenu, milujici kamarady... proc me nechtel videt kdyz na to myslel proc me nechtel videt aspon naposled.proc jsem ho musela naposledy videt v tom cervenci kdy stejne mou navstevu prospal.. a ted se zamyslete, prestavte si jak je ostatnim, proc nebojujete , proc to vzdavate ? proc myslite jen na sebe ? a na svoje uteseni, pomoc jen pro sebe? seberte se a zijte, vzdyt zivot je krasny..kor jesti mate deti, zenu...myslim ze ta prazdnota ve me bude navzdy.nikdy se s tim nesmirim s s s s
no exist  26.9.2016 20:37:26
poslední rok se totálně posral... za poslední dva roky jsem jen tak rozjebal tři mega... půlku z toho jsem prohrál v sázení... musel jsem si půjčit.. žádnou exekuci nemám.. zatím... práci mám do konce roku... zkušeností mám dost.. ale nemám náladu v poslední době na nic... léky neberu... a sebevraždu páchají zbabělci... víte jak se říká... depresi vyřeší větší částka... takže to chce něco podniknout.. zbohatni nebo chcípni... s
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

Iva  24.9.2016 13:13:00
Nemám sílu žít.Před dvěma lety se se mnou rozešel po 9 letech přítel, ve zlém jsem se rozešla s maminkou, umřel mi můj milovaný kocour, přestěhovala jsem se z bytu, ve kterém jsem žila 52 let-to se stalo během jednoho týdne.V novém bytě mě podvedla RK i majitelé a začala jsem trpět nespavostí.Nespala jsem a nespím dosud.S práškem usnu tak na 2-3 hod, bez prášku neusnu.Lékaři neřeší příčinu, jen mi napíšou léky na spaní.Po roce v příšerném bytě jsem se přestěhovala do garsonky.Pomalu jsem přicházela o přátele, přišla jsem o práci, jsem na ÚP a chodím na sociálku, to mě taky dostalo na dno.Práci nemám už dlouho, kdo by taky zaměstnal 60 ženu, dochází mi peníze a se zdravím jsem na tom špatně.Během pár měsíců mi zjistili Mortonovu neuralgii, únavovou zlomeninu, která se mi hojila od června 3 měsíce.Nyní mě začala bolet tak hrozně noha, že nemůžu dobře chodit.Práci, kterou jsem si teď našla, jsem musela odříct.Začalo mě bolet rameno, koleno, zkroutil se mi prst na ruce, nic v ní neudržím, zhoršil se mi zrak, mám problémy se zuby (poprvé v životě mě bolí), pálí mě špička jazyka, nemám sliny, tlak mi vyskočil na 180/100, bušení srdce, pocení, mdloby, třes, brnění ruky je na denním pořádku.K tomu mi vypadaly vlasy, udělala se mi vyrážka, tmavé skvrny na obličeji a na těle.Bolí mě páteř, že se kolikrát nemůžu ani hnout.Do letošního jara jsem vypadala dobře, měla jsem stres a nespavost a myslela jsem, že to je nejhorší, co mě potkalo.Velký omyl.Osamělost je hrozná.Mám 200, možná 300 prášků na spaní a na úzkost, snad se to povede.
sbohem  22.9.2016 12:02:28
Mně jdou asi špatně hodiny na počítači. Jen o pár minut, ale špatně. Nemůžu dál. Prostě nemůžu.
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

Pena  22.9.2016 12:00:23
Vite co je zoufalstvi?Koukat na prazdne talire svych deti a nemit jim na ne co dat.Nemit na jejich leky a trnout hruzou, jestli jeste zitra budete mit s detmi strechu nad hlavou.Puka mi srdce, kdyz pomyslim na to, ze by se o me deti kazdy postaral lepe nez ja
Boze jsem tak strasne zoufala, ze nedokazu byt oporou pro sve deti.Uz nemuzu
Ilona   13.9.2016 23:21:54
uz nevim jak dal, vsechno se tak sere.Nechci tady uz byt, ale nevim jak ze sveta odejit. Jednou jsem spolykala prasky a nic se nestalo. s mám pujcky, na krku exekuci, manzel me opustil..
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

lukyn  10.9.2016 23:20:47
Dneska jsem jel s bráchou do města a říkal jsem mu jestli mě nechce zabít v nějakých 150km/h že by mi tím dost pomohl.
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

Večernice  12.7.2016 1:52:20
Všem smutným dušičkám posílám radostníčka s a světýlko do srdce, ať je Vám líp. Často k sobě přitahujeme neštěstí tím, že myslíme negativně, tím si zakrýváme obzory a nevidíme, co všechno by člověk mohl udělat pro to, aby mu bylo líp. Není pravda, že vás nikdo nemá rád, já vás ráda mám, a rozumím, také mi není nejlíp, ale pojďme myslet na něco hezkého....
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
aldactone 100 aldactone smpc aldactone 25
voltaren rapid click voltaren gel
plendil 2.5 read plendil
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg

Hatusa  10.7.2016 16:29:52
Jsem se silami u konce. Nejraději bych skončila se životem, ale jsem srab. Zklamala jsem svojí dceru, podvedla manžela. Miluju někoho jiného, ten se mnou nechce odejít. Nemám práci, před dvěma lety jsem onemocněla rakovinou. Nemám pro co žít. Nemám nikoho, s kým bych si mohla promluvit a kdo by mi poradil, co mám dělat. A i když je relativně kolem mě dost lidí, tak má každý svoje problémy, bývalé kolegyně o mě nemají zájem...
cialis sample coupon prescription savings card cialis savings and coupons
viagra viagra viagra
voltaren rapid click voltaren gel
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg

Miki  7.7.2016 19:56:35
Ahoj podle mě sebevrah je člověk který má velkou odvahu. Já sám se hodlám to udělat teď v neděli. Jen zvažuji jak abych si to nerozmyslel. Najdu si nějakou větev vysoko, dám si provaz okolo krk láhev alkoholu a hop. Už nemá cenu žít. Je mi 35 a cely život jen smůlu a smůlu.
coupon for free cialis site cialis coupons from lilly
voltaren dolo voltaren duo voltaren
plendil 2.5 site plendil
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

Milda  5.7.2016 22:27:40
taky nemám komu se svěřit jsem sám a chci to skončit jen hledám jak
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
diamox click diamox et grossesse
sildenafil citrate 100 mg adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate 100 mg
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

Majkl  9.6.2016 18:20:17
Pro baletku.Proc se bojis dat mail?.Pokecame o zivote neni to zadna habadura.
viagra viagra viagra
aldactone 100 aldactone smpc aldactone 25
diamox mirkamali.ir diamox et grossesse
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal

baletka  9.6.2016 15:13:38
Taky o tom dlouho přemýšlím, nemám na světě nikoho komu bych se mohla svěřit.
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
voltaren dolo voltaren actigo voltaren
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
plendil 2.5 read plendil
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

je třeba zabít šmejda  7.6.2016 23:28:57
No vidíš. A odedneška každý, kdo bude chtít telefon nebo email nebo vyzývat lidi, ať se mu ozvou na jeho telefon nebo email, je šmejd frenký a hotovo. s
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

Misel  7.6.2016 22:46:32
Chtel jsem jenom snekym pokecat o zivote a telefon jsem nechtel.Nic jineho vtom nebylo.
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
sumatriptan actavis go sumatriptan teva
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

Hej kiwi nůž  7.6.2016 22:24:23
Je jediná možnost, jak tě mezi ně nebudu počítat. Neloudit maily nebo telefonní čísla.
diamox mirkamali.ir diamox et grossesse
voltarene prix site voltarene prix
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

Misel  7.6.2016 22:21:04
V jedne veci ti Fandim.Ze chces dostat smejdy z priznej se.A ja vim ze mezi ne nepatrim.Tak uz dej pokoj a nebo si delej co chces ja vim kdo jsem a hotovo.
cialis sample coupon crmsociety.com cialis savings and coupons
coupon for free cialis site cialis coupons from lilly
plendil 2.5 read plendil
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect

Hej kiwi nůž  7.6.2016 22:18:21
Kecy, prdy, beďary, Mišeli Frenkí ostravský. Říkám ti, že ti nedám pokoj, budu upozorňovat pokaždý, jak budeš z někoho chtít vyloudit kontakt. A jestli se přitom někdy v budoucnu spletu, tak to vůbec nevadí. Když se kácí les, tak lítaj třísky. Já vás šmejdy podvnodnický prostě z přiznejse dostanu.
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
voltaren dolo megaedd.com voltaren
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
voltaren rapid click voltaren gel
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg

Misel  7.6.2016 22:03:37
Tak tobe uz vubec nerozumim.Ale vis co?.Nedelam to casto ale cely zivot byvam na Jizni Morave.
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
voltaren rapid click voltaren gel
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
actostor vih cl 20 s link actisorb
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg
sumatriptan actavis click sumatriptan teva

Hej kiwi nůž   7.6.2016 21:53:33
A ostravský nářečí jsi pochytil v Plzni. s
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
voltarene prix site voltarene prix
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

Misel  7.6.2016 21:51:26
Taj si byt kdo chces Debyle a nestarej se o mne kdyz me neznas.Vim kdo jsu a hlavne vim ze nejsu z Ostravy tak se nestarej kam mam jit.
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
viagra problems side effects viagra online cheap buy online viagra
cialis sample coupon prescription savings card cialis savings and coupons
viagra viagra viagra
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
sildenafil citrate 100 mg adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate 100 mg
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

Hej kiwi nůž  7.6.2016 21:47:35
Ó jasně, to je někdo jiný. A já jsem královna ze Sáby, kokote. s Hele vystřel, běž třeba otravovat na Zpovědnici. A švihej. Tady se ti nepovede dobře.
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
voltaren rapid voltaren gel cena voltaren gel
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

Misel  7.6.2016 21:41:05
To je mozne ze Misel z Ostravy rad sbira emaily.Ale to je opravdu nekdo jiny.Hm a je me jedno jestli tomu veris.
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
plendil 2.5 site plendil

Hej kiwi nůž  7.6.2016 21:35:47
Nedávej tady kurva email, Mišel z Ostravy rád sbírá emaily a telefonní čísla a pak tě bude moc moc moc obtěžovat nekalými obchodními praktikami.
cialis sample coupon go cialis savings and coupons
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg

Misel  7.6.2016 21:16:16
Pro Kiwi s ej mail a tam presne napis co chces.
voltaren dolo voltaren actigo voltaren
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
imodium rapid imodium imodium koncerty
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
plendil 2.5 totspub.com plendil
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
cialis manufacturer coupon read prescription drugs coupon
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

Kiwi  7.6.2016 18:28:57
Ahoj, je tu nekde chapajici osoba, ktere muzu zavolat? Jsem tak sama a nedokazu prezit.
voltaren dolo voltaren duo voltaren
aldactone 100 aldactone smpc aldactone 25
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
diamox diamox eureka diamox et grossesse
plendil 2.5 totspub.com plendil
sumatriptan actavis mirkamali.ir sumatriptan teva
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
vibramycin tabletta thepoliticalsword.com vibramycin prospect
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect

Monika  7.6.2016 13:39:55
Je toho víc, problémy, který nevím jak vyřešit...nebo spíš jsou neřešitelné. a spoustu věcí k tomu, deprese nevím jestli mám, ale pokud se vyznačují tím, že člověk nejí, nespí, celýdny mu je špatně, srdce mu může vyskočit z hrudníku, klepe se jak osika a je nevrlý, tak něco takovýho mám už dlouho
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
diamox mirkamali.ir diamox et grossesse
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

Mar  7.6.2016 1:03:38
Moniko, umírání je vždy bolestné a jestli Tě jen nebaví život a netrpíš depresí, či jinou těžkou nemocí, tak to přejde. Veškeré otravy jsou spíše pokusy s velkou pravděpodobností záchrany. Takže musíš zvážit, zda opravdu necheš už žít a pak se rozhoduj. Budeš ale chybět svým nejbližším.
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
coupon for free cialis site cialis coupons from lilly
viagra viagra viagra
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
seroquel tablete read seroquel 25 mg
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

Monika  7.6.2016 0:16:46
Taky mě už život nebaví, je někdo, kdo by mi poradil jak na to co nejmín bolstně?
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
diamox click diamox et grossesse
voltarene prix site voltarene prix

zůstat a nikam  6.6.2016 16:08:37
Ježiš, zase migranti. Kam chcete odejít, snad ne do Prahy? Chraň vás ruka Alláho... chci říct ruka Páně. Další naplaveniny už nebereme. s
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg

Bára  6.6.2016 15:15:29
Našel by se zde někdo z Jihočeského kraje na společný odchod ?? s
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
vibramycin tabletta vibramycin for acne vibramycin prospect

Rad  5.6.2016 15:20:14
Najde se někdo z Olomouce a okolí, kdo by šel rád na poslední cestu společně? Určitě bychom si dodali odvahy. Kdo je skálopevně rozhodnutý. Ozvěte se!
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
voltaren dolo megaedd.com voltaren
voltaren rapid click voltaren gel
imodium rapid imodium imodium koncerty
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg
sumatriptan actavis go sumatriptan teva
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

Miri  4.6.2016 22:01:47
Přemi, jsem to opravdu já, jestli jsi ještě zde, prosím ozvi se třeba jedním řádkem, já jsem rozhodnutá dnes.... drž mi palce, ať to dokážu! Vedle v baráku se lidé smějí, asi grilují a baví se a mně je tak, ale tak zle, že se to nedá ani popsat. Ráda bych věděla, zda sis to nerozmyslel a nechceš vše ještě jednou přehodnotit. Napiš, prosím, kašli na hlupáky, co se sem zapletou, já poznám, jestli jsi to psal Ty nebo ne.
ani mě nehne  3.6.2016 13:54:16
Tedy já si dnes dal k obědu hovězí guláš s knedlíkem a byla to skvělá volba. Mně je vám tak krásně. Víkend před náma, co chtít víc. s
coupon for free cialis site cialis coupons from lilly
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
diamox click diamox et grossesse

igor  3.6.2016 13:39:04
Ozvěte se někdo, kdo se cítíte na samém dně a máte v úmyslu odejít! Chtěl bych si vyměnit pár řádků. Jsem sám a nemám to komu říct. Strašně moc to potřebuji, díky !!
viagra viagra viagra
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
diamox mirkamali.ir diamox et grossesse
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
seroquel tablete read seroquel 25 mg
vibramycin tabletta vibramycin for acne vibramycin prospect

Miriam  31.5.2016 15:46:45
Já to také hned Premi poznala, že se někdo baví na cizím neštěstí, že ty řádky nejsou od pravé osoby. Co se dá dělat, sejdeme se tedy snad na tom druhém břehu.Je mi to líto, chtěla jsem s Tebou alespoň popovídat, nic nerozmlouvat, odejít smířená. Takhle v tom budu sama, ale to jsem ostatně stále už dlouhé měsíce.
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
sumatriptan actavis go sumatriptan teva
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect

Prema  31.5.2016 15:11:39
Nevím, který květen se tady prezentuje mým jménem, ale asi jsi měla pravdu, miriam, sem nemacenu psát.měj se.
cialis sample coupon go cialis savings and coupons
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
sumatriptan actavis click sumatriptan teva

Miriam  31.5.2016 0:19:21
A to si jako myslíš, že záchranka ti bude honit péro za tebe? Přestaň simulovat a do práce, lenochu!
viagra viagra viagra
voltaren dolo voltaren duo voltaren
imodium rapid imodium imodium koncerty
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
cialis manufacturer coupon link prescription drugs coupon

prema  31.5.2016 0:12:24
do pici ja se precenil Miriam, mam ruku v rucniku a zavolal jsem zachranku, zapomel jsem si miriam jeste vyhonit pero.Dodelam se zitra a ty si to pamatuj at neudelas stejmou blbost, pred akcí se nezapomen vyprstit.
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

Miriam  30.5.2016 23:58:48
Haha, naivo. s
cymbalta duloxetin link cymbalta absetzen
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
seroquel tablete read seroquel 25 mg
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

prema  30.5.2016 23:48:25
uz je pozde, už mi tece z tepny, sbohem miriam a verim ze to taky dokazes.
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
voltaren dolo megaedd.com voltaren
aldactone 100 aldactone smpc aldactone 25
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg

Miriam  30.5.2016 23:43:49
Premo, to nemůžeš beze mě! Já potřebuji dodat odvahu!!! Pro mě je nejlépe dnes nebo zítra.
coupon for free cialis site cialis coupons from lilly
cialis coupons 2015 open lilly coupons for cialis
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
sildenafil citrate 100 mg adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate 100 mg
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

prema  30.5.2016 23:04:07
Ja do toho jdu.uz mam termin i zpusob.takze nashle na druhe strane.
viagra viagra viagra
voltaren dolo megaedd.com voltaren
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
imodium rapid imodium imodium koncerty
plendil 2.5 read plendil
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
seroquel tablete read seroquel 25 mg

Petr  30.5.2016 21:45:22
Je tu někdo, kdo chce vážně skoncovat? Asi jsou všichni spokojeni, tak jsem v tom zoufale sám!!!!!
viagra problems side effects viagra online cheap buy online viagra
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
diamox click diamox et grossesse
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect

Miriam  30.5.2016 20:33:49
Mně už není pomoci, nechci žít, myslím na to stále už půl roku a důvody mám víc než pádné. Rozhodně to není nešťastná láska jako u mladých. Vím jen, že se mi odchodem uleví, hlavně aby se to podařilo. Není nic horšího, než zachráněný člověk, který to myslel vážně a nakonec ho zachrání.
viagra viagra viagra
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

Prema  30.5.2016 19:53:27
Promiň miriam, ale nemůžu sebou brát někoho, o kom nic nevím, neznám ho a nechápu jeho důvody.než odejdu, raději bych ti pomohl, docela mě bere, ze se o mě a můj problém zajímat.nejsem na to zvyklý.každopádně díky.
coupon for free cialis site cialis coupons from lilly
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

Miriam  30.5.2016 19:30:25
To je škoda, dva definitivně odhodlaní by to dokázali snáz a ještě by se vzájemně utvrdili vzájemnou komunikací.
viagra problems side effects viagra online cheap buy online viagra
voltaren dolo megaedd.com voltaren
amoxicillin orifarm read amoxicillin alkohol

Prema  30.5.2016 19:20:25
Miriam, já se tady nemůžu nějak víc zviditelnit, pokud si chceš předat nějaké zkušenosti nebo třeba pomoct od někoho, komu uz není pomocí, nápis mi kontakt na tebe, číslo, nebo mail.každopádně chci, aby jsi věděla, ze nehledam někoho na poslední cestu.
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
cialis sample coupon go cialis savings and coupons
voltaren rapid voltaren gel cena voltaren gel
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg
cialis manufacturer coupon evans.com.mx prescription drugs coupon

Miriam  30.5.2016 18:02:38
PremI, napiš sem mejl. adresu, napíšu Ti, prosím, ať tu veřejně nepíšeme těm, co nechápou.
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
cialis sample coupon go cialis savings and coupons
voltaren dolo voltaren actigo voltaren
voltaren dolo megaedd.com voltaren
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg
sumatriptan actavis click sumatriptan teva
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

Prema  30.5.2016 17:30:15
Celých devatenáct let jsem plně a ve všem obětoval své rodině, vychovali jsme syna, svou ženu jsem vždy miloval, ctil a ve všem ji podporoval.perfektně jsme si rozuměli a doplnovali jsme se.citové jsem se zcela vydal a tak když mi po osmnácti letech ze dne na den oznámila, ze uz ke mě nic necítí, můj svět se zhroutil.už nežijeme spolu, ale jen vedle sebe.cítím chlad, odstup, ponížení a prázdno.žiju v tom uz více než dlouho, jsem na dně.tolik se snažit, dávat vše a nedostával nic, uz me fakt nebaví.co se týče těch tepen, ty na zápěstí jsou dobré přístupné.stačí jan odvaha a podlaharsky nůž s jackem.obojí mám.
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
imodium rapid imodium imodium koncerty
voltarene prix site voltarene prix
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

Miriam  30.5.2016 15:44:49
Premi, to nedělej, většinou je to nespolehlivé, mám osobní zkušenost. To bys musel přeříznout tepnu na krku či v třísle a to se Ti jen tak nepovede, je moc hluboko. Nejvíce spolehlivé je asi oběšení/udušení/, když Tě nenajdou včas. Jen najít tu odvahu je asi nejtěžší. Plně Tě chápu, když je utrpení nekonečné. Jaké jsou ty pádné důvody, které Tě vedou k tak nevratnému rozhodnutí? Už víš, kdy to uděláš? Napiš sem mejlovou adresu. Napíšu Ti více.
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
vibramycin tabletta thepoliticalsword.com vibramycin prospect
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

burisek   30.5.2016 5:03:58
Nezajdes raději na kafe?
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg
sumatriptan actavis go sumatriptan teva
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

prema  29.5.2016 22:11:17
Miriam z toho co se chystam udelat opravdu zadnou radost nemam ale taky uz nemam vychodisko.radeji odejit ve stoje nez zit zlomeny zalem.je mi z toho nanic ale jako slaboch se necitim vzdyt jsem k tomu musel sebrat vsechnu svou odvahu.nejlepsi asi bude vykrvaceni.
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
plendil 2.5 totspub.com plendil
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

Lucie  29.5.2016 19:27:07
Premýslim nad tim uz pár mesicu co je tutovka.. auto nemám, ale to obesení si myslim, že je reálne pokud vás nikdo nenajde a neodrizne vcas..
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg

Miriam  29.5.2016 19:03:17
Premo, já Tě chápu a jsem s Tebou, můžeš napsat jaký způsob volíš, aby to vyšlo na 100%? Napiš.
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
cymbalta duloxetin link cymbalta absetzen
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

Prema  29.5.2016 15:55:05
Všichni říkají, ze bude líp, ale ja už na to neuslyším.Trva to uz několik let, ponížení, bezmoc a cit silnější, než laska-strach.jiné východisko uz vážně nevidím, takže pro mě sebevražda řešení je.pekla se nebojím, žiju v něm uz teď.
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
cialis sample coupon go cialis savings and coupons
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol

Elen  28.5.2016 0:05:04
Zjistila jsem, že u žádné sebevraždy nemáte jistotu, že ji dotyčný úspěšně zrealizuje, dokonce ani oběšení, pokud Vás odříznou včas nebo i skok pod vlak může skončit s těžkým zraněním a v obojím případě zůstanente mrzák s depresemi a závažnými zdravotními komplikacemi navíc. Tak má někdo nápad na tutovku? Co tedy funguje kromě skoku z velké výšky? Tuto možnost všichni, co jsou definitivně rozhodnuti, nemají. Jasně, normálně žít, léčit se a vyléčit je přáním každého, kdo trpí, ať už psychicky nebo fyzicky nevyléčitelnou nemocí. Ale co když už to není možné a život je k nežití a ten dotyčný si jen přeje konec svého utrpení. Jaký odchod byste mu doporučili?
viagra viagra viagra
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

Romča  27.5.2016 23:32:27
Pro Janu: Jani, já auto i řidičák mám, ale není to tak jednoduché, jak se zdá. Dnešní auta mají katalyzátory a jeden kluk psal, že se hodně opil, pak si pustil do auta plyn od výfuku a přestože usnul vlivem alkoholu, tak ho ten plyn vzbudil, když ho to začalo dusit a v pudu sebezáchovy vyběhl ven, nadechnout se čerstvého vzduchu, akorát mu prý bylo blbě. Také je riziko, že si toho někdo všimne, i když zajedeš třeba do lesa /např. myslivec, co jde k posedu/ a nahlásí to policajtům, když se mu to nebude nějak pozdávat a celá akce je v pytli. Je to asi o štěstí, aby se i ten podělaný konec dotáhl do konce a člověk měl konečně klid. Jinak skončíš jako u všech nezdařených pokusů v PL. A to asi kdo je rozhodnutý na 100% určitě nechce. Než nepovedený pokus, tak je lepší si to řádně promyslet.
plendil 2.5 site plendil
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
sumatriptan actavis mirkamali.ir sumatriptan teva
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

Míša  27.5.2016 20:42:56
Už několik měsíců v sobě dusím těžkou depresi /jen kdo ji zažil na sobě, dokáže pochopit/. Léky nepomáhají, jsem na tom čím dál hůř. Nedá se to už vydržet. Jen se bojím, že se mi to nepovede a skončím jako mrzák. Nějaký typ na jistotu?
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
actostor vih cl 20 s site actisorb
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect

Anet  27.5.2016 20:04:26
Prosím, potřebovala bych si s někým promluvit, naposled napsat, co cítím, protože blízkým to říct nemohu.Mohu se někomu, kdo je na tom podobně svěřit a on mně? Takový, kdo uvažuje, že už nemůže dál. Třeba se nám trochu uleví.Ale bez legrace, upřímně. Anet email - tresis@seznam.cz Jen dnes večer, nevím, zda přemůžu strach, ale jiná možnost není.
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
cialis coupons 2015 open lilly coupons for cialis
voltaren dolo voltaren duo voltaren
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016

Jana  25.5.2016 19:43:55
Hezky napsano jen si nemyslim ze pomuze si o tom psat.Ja jsem bohuzel srab a jedina moznost odchodu se mi zda auto a otrava vnem.jenze nemam ani ridicak takze pech.Tady vsichni jen o tom pisou, ale partak nikde
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
voltaren rapid voltaren gel cena voltaren gel
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg

Láďa  18.5.2016 23:24:11
Ahoj všem,
přečetl jsem si tady hodně. Je zde hodně bolesti, zoufalství, bezmoci. I já jsem ve svém životě několikrát přemýšlel o sebevraždě, momentálně na to rovněž občas myslím. Prožil jsem si toho hodně. Od dětství poznamenaném smrtí otce, přes vážnou nemoc, nejrůznější fóbie, různě léčené deprese, hodně pádů, osamělost. Všem vám tady rozumím. Svět vás nechápe, nikdo nerozumí tomu jak se cítíte, ani nejbližší, natož pak psychologové. Prášky už nezabíraj, nic vás nebaví. Kamarádi vás nepozvou na společnou akci, v práci vám křivdí, pořád přemýšlíte co děláte špatně. Jen přežíváte a nežijete. Mě je 40, v práci si našli nové koně, rodina mi nefunguje, nic jsem pořádně nedokázal a vize je takové, že nic pěkného mě nečeká. Moc mě chybí lidi, kteří by tohle všechno pochopili. Já věřim tomu, že jste to vy. Napadla mě jedna věc. Co založit komunitu, kde budou lidi jako jsme my. Prostě ti, kteří už nevědí jak dál. Můžeme se vzájemně podpořit a hlavně jeden druhému třeba ze zkušeností ukázat cestu z té kaše, ve které se třeba někdo nachází. Já mohu říci jak jsem se třeba dostal z těžké nemoci, z vyhazovu práce a ztráty milované osoby v jeden čas. A vy mě třeba můžete pomoci s něčím jiným. Pořád si totiž myslím, že pokud nejsme smrtelně nemocní, netrpíme nepř. nesnesitelnou bolestí, má cenu žít a život může bejt krásnej. Taky se určitě rozhlížíte okolo a říkáte si, proč zase já? Proč má zase smůlu a ostatním se daří? Proč mě se nestane taková příjemná náhoda jako tomuhle, nebo tamtomu? Prostě nám sudičky nepřáli, tak se pojďme spojit a vyzrát společně na osud. Sami nezmůžeme nic, ale v jednotě je síla jak se říká ne? Pkud to někdo dočetl až sem a oslovilo vás co jsem napsal, zkuste mi napsat na ladvan@seznam.cz. Pořád věřim tomu, že život může bejt krásnej.
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
cialis manufacturer coupon read prescription drugs coupon
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

pokrač  10.5.2016 16:42:25
...už jen ta reklama má to rádio tak si to kupte.
cialis sample coupon prescription savings card cialis savings and coupons
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg

re re re bnm  10.5.2016 16:38:47
No nevím taková DACIA... s
viagra problems side effects viagra online cheap buy online viagra
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
cymbalta duloxetin link cymbalta absetzen
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

Re Re bnm  8.5.2016 15:00:26
Každé s
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

Re bnm  8.5.2016 14:44:23
Na mercedes nemáme.Ale není to tak špatné auto, shnilé taky vůbec není.Nebo jaké auto střední třídy je asi lepší?
coupon for free cialis site cialis coupons from lilly
voltaren dolo voltaren duo voltaren
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
diamox diamox eureka diamox et grossesse
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016
cialis manufacturer coupon read prescription drugs coupon

Lucie   3.5.2016 21:22:38
Ani bych neřekla
viagra viagra viagra
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
cialis manufacturer coupon read prescription drugs coupon

mireček  3.5.2016 20:55:58
Nebuď blbá. Na světě je krásně. Fakt. s
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

bnm  3.5.2016 20:55:39
Mít ochcávku 1, 9 TDI (nejlíp na hlínách), tak se taky raději zabiju s
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
imodium rapid imodium imodium koncerty
diamox diamox eureka diamox et grossesse
diamox mirkamali.ir diamox et grossesse
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg
sumatriptan actavis go sumatriptan teva
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

Lucie   3.5.2016 20:01:21
Auto bohužel nemám, ale jsou jiné způsoby.. Je rozhodnuto. Opít se a jde se na věc
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

homer s  3.5.2016 18:58:49
Sebevrah nepřemýšlí.Sebevrah skočí a hotovo(nebo oběsí, otráví, zabije v autě...)
Já bych skočil pod vlak nebo se zabil v tátově octávce1.9 TDI.Je to docela dělo.Ale ty to nedělej.
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
cialis manufacturer coupon link prescription drugs coupon
cialis manufacturer coupon read prescription drugs coupon

Lucie   3.5.2016 1:23:26
Přemýšlím nad sebevraždou už měsíce..ale teď už to určitě udělám,. nemám práci, peníze, rodina se o mě nezajímá.. Do toho zdravotní problémy. Už to nedávám.
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
diamox diamox eureka diamox et grossesse
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
sumatriptan actavis click sumatriptan teva
vibramycin tabletta thepoliticalsword.com vibramycin prospect

taky vo tom přemýšlím  1.5.2016 12:17:24
ale to je spíš znak toho že chci kurva řvát---TAKHE ŽÍT NECHCI zaři´dte to tnějak
...
prostě volám o pomoc
mám to už ví. Otec ten si to hodil. Pěkně mě sere. Te´d už moh bejt důchodce a pracovat jen občas. Vážený pan důchodce co si své už odpracoval. A von si uváže kabe okolo krku. No co na to říct.
cialis sample coupon prescription savings card cialis savings and coupons
viagra viagra viagra
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect

Milan  1.5.2016 10:50:27
Jsem odhodlaný dnes spáchat sebevraždu, jen nevím jak tak hledám různé návody na netu a asi jsem už našel. Tak sbohem světe už se těším až bude po všem.
viagra viagra viagra
voltaren rapid click voltaren gel
plendil 2.5 site plendil
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect

jana  19.4.2016 16:31:42
Michale jesli chces napis na toto cislo mail.adresu aby sme to probrali 737505817
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
coupon for free cialis coupon prescription cialis coupons from lilly
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
viagra viagra viagra
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg

homer s  16.4.2016 17:24:11
Tak ještě o tom mém případu.Stalo se to manželovi kamarádky mé mámy.Jednoho dne přišla domů a on visel na stromě.Musela ho nech s at pokácet.
voltaren rapid voltaren gel cena voltaren gel
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
vibramycin tabletta vibramycin for acne vibramycin prospect
cialis manufacturer coupon read prescription drugs coupon
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

Varin  14.4.2016 16:32:15
Alex ne každý má zrovna chuť si působit bolest víckrát než je potřeba... Stačí jednou a definitivně... Třeba ani už nechceme, , další možnosti".
viagra problems side effects viagra online cheap buy online viagra
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
voltaren dolo megaedd.com voltaren
voltaren rapid click voltaren gel
sildenafil citrate 100 mg adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate 100 mg
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
vibramycin tabletta thepoliticalsword.com vibramycin prospect

Varin  13.4.2016 21:02:59
Záleží na tom čemu dotyčná osoba věří...
voltaren dolo voltaren actigo voltaren
voltaren rapid click voltaren gel
diamox click diamox et grossesse
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

mr.dkus  13.4.2016 14:40:35
Má Alex pravdu, sebevražda není nikdy řešení, problém tím pro ně nezmizí. Na sebevrahy lepší svět na druhé straně nečeká.
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
imodium rapid imodium imodium koncerty
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix

Alex  13.4.2016 13:29:35
Na té druhé straně to jistě může být lepší, než tady, ale jen pro toho, kdo se s tím tady pořádně porve. Proč si dělat definitivní násilí sebevraždou, kterou se zbavíme všech dalších možností, když bychom mohli zaútočit na sebe jen trošku a po částech -kolik snesem. Udeřit na sebe a přemoci svou lenost.
viagra problems side effects viagra online cheap buy online viagra
amoxicillin orifarm read amoxicillin alkohol
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol

Lucie   13.4.2016 3:49:26
Na druhé straně je určitě lepší život
viagra viagra viagra
diamox diamox eureka diamox et grossesse
plendil 2.5 read plendil
lexapro dosage for depression lexapro dosage for depression lexapro dosage 30 mg
seroquel tablete read seroquel 25 mg
vibramycin tabletta vibramycin for acne vibramycin prospect
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

Varin  12.4.2016 18:36:16
Věřím že ty kteří jsou na dně jako já čeká něco lepšího na druhé straně... s
cialis sample coupon prescription savings card cialis savings and coupons
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
voltarene prix site voltarene prix
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

Lucie   12.4.2016 16:30:23
Pravda pravdouci!!!!
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
voltaren dolo voltaren duo voltaren
aldactone 100 aldactone smpc aldactone 25
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol

Varin  12.4.2016 16:23:04
Spousta lidí sebevraždu odsuzuje jako sobectví ale kdyby si člověk uvědomil že ta dotyčná osoba která se chystá vzít si život musí vynaložit strašné úsilí i odvahu... Dnešní doba neíi vůbec pro normální nesobecké, věrné, čestné, spravedlivé lidi...
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
plendil 2.5 totspub.com plendil
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
seroquel tablete read seroquel 25 mg
sumatriptan actavis mirkamali.ir sumatriptan teva

Lucie   12.4.2016 12:46:40
Všechno se určitě vyřešit nedá....
viagra viagra viagra
plendil 2.5 totspub.com plendil
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg

Varin  11.4.2016 15:26:28
Všechno ne...
cialis sample coupon prescription savings card cialis savings and coupons
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
plendil 2.5 site plendil
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

zánět  11.4.2016 14:04:41
Lidi nezabíjejte se. Všecko se dá vyřeshit.
coupon for free cialis coupon prescription cialis coupons from lilly
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
plendil 2.5 totspub.com plendil
voltarene prix site voltarene prix
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

Varin  10.4.2016 21:59:22
Už je to nějaký měsíc co uvažuji o tom vrazit do sebe jednoduše nůž či dýku a čekat než vykrvácím... Chtěl bych se jen otázat zda-li si myslíte že to bude lepší do břicha či mezi žebra ?
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
coupon for free cialis coupon prescription cialis coupons from lilly
cialis coupons 2015 open lilly coupons for cialis
voltaren dolo megaedd.com voltaren
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
vibramycin tabletta vibramycin for acne vibramycin prospect

homer s  7.4.2016 16:07:04
To říkají všichni a pak je najdeš viset na stromě.Vím o jednom případu. s
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
voltaren rapid voltaren gel cena voltaren gel
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

Lucie   5.4.2016 21:13:08
Tak do školy už nechodím pár let.. Nepotřebuji pomoct ani žádnou linku, v pohodě poradím si sama s
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis

cislo  5.4.2016 17:08:12
Linka bezpeci 116 111
cialis sample coupon prescription savings card cialis savings and coupons
cialis sample coupon prescription savings card cialis savings and coupons
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

homer s  5.4.2016 16:59:22
Myslím, že kdyby jsi napsala příčinu tak by se ti možná dalo pomoci.Co v tom je?Kluk, rodiče, šikana ve škole?Sem to psát nemusíš.A myslím že nejseš srab, kdyby jsi byla tak by ses už dávno zabila.Zavolej třeba na linku bezpečí.Existují i prašky na depresy.Nevěřím, že by na světě nebylo nic by tě nebavilo. s
cialis sample coupon crmsociety.com cialis savings and coupons
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
voltarene prix site voltarene prix
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

Lucie   4.4.2016 21:05:28
Nepsala jsem to ze srandy.. Nebaví mě žít.. Jen jsem srab
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

homer s  4.4.2016 16:49:18
Samozřejmě jsem to psal s nadsázkou, ale jsou zde lidé, kteří skutečně už nechtějí žít.Lucko, nenapíšeš co tě k tomu vede?Nebo jsi to myslela taky ze srandy? s
cialis sample coupon crmsociety.com cialis savings and coupons
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
diamox diamox eureka diamox et grossesse
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
voltarene prix voltarene patch voltarene prix

homer s  3.4.2016 11:03:18
Tak jsem pod ten vlak neskočil.Můžete mi gratulovat.Plánuju si to tak že až mi jednou hrábne půjdu za barák máme tam trať budu dělat že chci přejít a bude to vypadat jako nehoda.Ale zatím je to o.k.
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
imodium rapid imodium imodium koncerty
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
lexapro dosage for depression lexapro dosage for depression lexapro dosage 30 mg
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016

Lucie   3.4.2016 2:34:37
Tak napiš na LoLLaaa16@seznam.cz
sildenafil citrate 100 mg adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate 100 mg
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

Majky  3.4.2016 0:47:18
Mam ale nechodim tam vubec.Ja bych radsi ty maily.
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
sumatriptan actavis click sumatriptan teva

Lucie   2.4.2016 23:41:21
Nemáš spíš fb??
cialis sample coupon go cialis savings and coupons
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

Majky  2.4.2016 23:08:31
Lucko a nechces si vymenit par mailu?.Pokecame jen tak o zivote.
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
imodium rapid imodium imodium koncerty
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
sumatriptan actavis click sumatriptan teva
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

Lucie   2.4.2016 22:48:29
Nad tím jsem už taky přemýšlela...
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
diamox click diamox et grossesse
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
sumatriptan actavis go sumatriptan teva
sumatriptan actavis click sumatriptan teva

homer s  2.4.2016 18:37:38
Zítra asi skočím pod vlak.Jestli si to rozmyslím tak se pak ozvu.
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
coupon for free cialis coupon prescription cialis coupons from lilly
voltaren dolo megaedd.com voltaren
voltaren rapid voltaren gel cena voltaren gel
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
amoxicillin orifarm read amoxicillin alkohol
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
sumatriptan actavis click sumatriptan teva

Lucie   1.4.2016 19:26:01
Psala jsem ti SMS z netu.. Moje tel 607726576
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix

Láďa  1.4.2016 9:21:13
Lucko nedelej to, prosim.Mozna jsem cvok, ale nejaka sila me k Tobe pritahuje.Navic me tady taky uz nic nedrzi, takze jestli si neco udelas, ja taky.Tak mi napis SMS na 721334122, prosim.Kdys na to budem dva, tak to zvladnem, ver mi, ja nikdy nekecam.
voltarene prix site voltarene prix
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

Lucka   30.3.2016 21:43:40
Koukám je nás tady víc s
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
diamox diamox eureka diamox et grossesse
actostor vih cl 20 s site actisorb
voltarene prix site voltarene prix
seroquel tablete read seroquel 25 mg

Jana  30.3.2016 21:10:12
Decin
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
lexapro dosage for depression lexapro dosage for depression lexapro dosage 30 mg

Lucie   29.3.2016 20:01:54
Michale odkud jsi
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
voltaren dolo voltaren actigo voltaren
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
diamox mirkamali.ir diamox et grossesse
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

xmen  25.3.2016 15:21:53
měli tě zavřít v blázinci do klece a nepouštět.
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
vibramycin tabletta thepoliticalsword.com vibramycin prospect
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

Michal  25.3.2016 14:20:33
Haloo,
lidičky zlatý, taky mám toho života nějak dost.Svoje rodiče už taky nemám navíc moje rodina se rozpadla a nějak sem tu situaci nezvládnul a přišel i o práci který jsem věnoval vše.Tak sem zjistil že jsem zůstal sám.A to teda nedávám půjde někdo semnou?
aldactone 100 aldactone smpc aldactone 25
voltaren rapid click voltaren gel
plendil 2.5 totspub.com plendil
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016

Lucie   21.3.2016 17:02:15
Někdo na společny odchod??
voltaren dolo voltaren actigo voltaren
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
lexapro dosage for depression lexapro dosage for depression lexapro dosage 30 mg

Pyjavice  8.3.2016 15:07:39
a mohli bychom před tím šukat ?
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
voltaren dolo megaedd.com voltaren
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

Vladan  8.3.2016 14:03:47
ahoj Jano auto mám, odkud jsi ?
cialis sample coupon crmsociety.com cialis savings and coupons
coupon for free cialis site cialis coupons from lilly
cymbalta duloxetin link cymbalta absetzen
diamox mirkamali.ir diamox et grossesse
actostor vih cl 20 s link actisorb
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
cialis manufacturer coupon read prescription drugs coupon

Lidé bděte  3.3.2016 20:08:46
Volte komunisty a socialismus a máte po těhle problémech. Problémy, které jsme měli za komančů, jsou dnes k smíchu (banány a pomeranče, hranice, atd). Nejvíc lidských životů má na svědomí kapitalismus. Proti tomu je pár desítek justičních omylů v období budovatelského nadšení jako zrnko písku v poušti.
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
sildenafil citrate 100 mg adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate 100 mg
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
lexapro dosage for depression lexapro dosage for depression lexapro dosage 30 mg
sumatriptan actavis click sumatriptan teva
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016

jeryamp  3.3.2016 19:16:10
Sebevrah je jen druh sobce který vidí jen sebe a na Ty kolem sebe se nedívá
cialis sample coupon crmsociety.com cialis savings and coupons
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
cialis coupons 2015 open lilly coupons for cialis
viagra viagra viagra
voltaren dolo voltaren duo voltaren
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
diamox click diamox et grossesse
diamox diamox eureka diamox et grossesse
sildenafil citrate 100 mg adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate 100 mg
actostor vih cl 20 s link actisorb
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016

Jana  3.3.2016 17:32:39
Hledam partaka co ma auto muzem odejit spolu tak se ozvi
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
cialis sample coupon crmsociety.com cialis savings and coupons
voltaren dolo voltaren duo voltaren
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg
voltarene prix voltarene patch voltarene prix

Tutanchaton  19.1.2016 23:48:23
Všem níže píšícím a ostatním:
mě už taky nebaví dnešní svět - ale nebylo by lepší změnit kulturu extrémního konzumu kde si téměř všichni navzájem na sebe šlapou, jsou nuceni podávat extrémní výkony pro to, aby splnili všechny požadavky a pak se samozřejmě objevuje vyčerpání, deprese, negativní nálady, pocity nesmyslnosti - podávám tolikrát pomocnou ruku a zdá se mi, že se stejně lidstvo na ní vykašle - protože už ani nevěří, že něco dobrého existuje a že změna je možná...změnit dnešní stav takovým způsobem, který přijímá *přínos každé existence?????
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg

Marie  11.1.2016 10:56:03
Eriku s rozum do hrsti, víš co to je ? ROZUM ??
coupon for free cialis site cialis coupons from lilly
actostor vih cl 20 s link actisorb
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg
sumatriptan actavis go sumatriptan teva
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect

Šarka  10.1.2016 22:39:37
Ahojte lidičky, já už dál nemůžu.Jsem špatný člověk, ublížila jsem své rodině.Vzala jsem si na sestry půjčky, udělala jsem podvod a rodiče kvůli mě přišli o všechny peníze.Mám děti, ale oni si nezaslouží takovou zlou matku.Je mě z toho hrozně, lituji toho, vrátit to nejde.Už s tím nedokážu dál žít, stydím se za sebe.Ublížila jsem lidem, které jsem milovala, zklamala jsem je...
voltaren dolo voltaren duo voltaren
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
plendil 2.5 site plendil
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
actostor vih cl 20 s site actisorb
cialis manufacturer coupon evans.com.mx prescription drugs coupon

Bezejmenná  14.12.2015 13:00:36
O odchod z tohoto světa se pokouším od svých sedmnácti( prášky, žíly), uteklo 20 let a já jsem tu pořád. Štve mě to, ale bojím se, že mě najdou a já budu muset trčet někde v blázinci a pitvat s nima své problémy, ale o doktory nestojím. Letos mi zemřel můj nejmilejší přítel, v přepočtu na lidský věk by mu bylo, tolik co mě, byl nemocný a tolik chtěl žít. Nemohla jsem mu pomoci. Není to fér, ten, kdo chce žít, musí odejít a ten, co se tu trápí je nucen jít dál a trpět s každým dnem. Snad jednou přestanu být zbabělá a najdu sílu to ukončit, protože když Smrt zdá se lehčí než život být, je čas odejít.
voltaren dolo voltaren duo voltaren
plendil 2.5 read plendil
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect

Chris  8.12.2015 7:19:33
Já mam už sebevraždu naplánovanou, jen záleží těd na mě kdy a kde.Už nemám sílu byt na tomto světe!Nikoho už nemám, rodiče mi umřeli v 18 letech a s rodinou nejsem v kontaktu, kamarády, přátele neznám. Jen jsem v práci nebo doma. v 32 letech jsem zístil že mě už vubec nic nebaví. Tak se tu mějte.Z bohem.
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
actostor vih cl 20 s link actisorb
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

susi  8.11.2015 21:25:55
Já také často přemýšlím o sebevraždě. Asi to v nejbližší době ani neudělám a možná to neudělám vůbec. Zabít sebe sama je pro mě totiž asi zbytečnost - i když mě to láká. Nutí mě k tomu stereotyp každého dne, absolutní nesmyslnost života a to co se tu děje kolem mě. Prostě mi přijde že svět potřebuje restart, že lidstvo už se tak zničilo že nemá cenu v tom pokračovat a radši s tím skončit. Všichni. Asi to zní šíleně a možná i je, ale víte jak to myslím? Samozřejmě že je to nesmysl a nikdy se to nestane (tedy alespoň ne dobrovolně), stejně jako já asi nespáchám sebevraždu. Protože by to pro mě jako pro jedince nemělo cenu a protože by z toho lidé z mého okolí byli asi dost špatní. A tak žiju. Není to můj smysl života - žít kvůli nim, je to spíš pocit že bych je zradila.
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
amoxicillin orifarm read amoxicillin alkohol
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

peggggy  2.11.2015 21:41:52
Zbabelstvi není sebevrazda, ale dohnat člověk tak dalko ze jedine co si přeje je smrt
s piste na. Email peggggy@post.cz
cialis sample coupon prescription savings card cialis savings and coupons
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
voltaren dolo voltaren duo voltaren
voltaren rapid voltaren gel cena voltaren gel
voltaren rapid click voltaren gel
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
cialis manufacturer coupon link prescription drugs coupon
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

Petr  22.8.2015 9:16:35
Bohužel se stane, ze člověk už nemá sílu jít dal.Bohuzel, neni nikdo, kdo by podal ruku.
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
plendil 2.5 totspub.com plendil
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
cialis manufacturer coupon link prescription drugs coupon
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

Honza  31.7.2015 21:49:36
z práce do práce, chvilku spát a pak zas a zas a zas..... s myšlenkou, že toto budu muset podstupovat ještě 22 let(hypotéka) a pokud budu mít štěstí a nebude krize a nebude se propouštět tak v 59 letech budu mít doplacenou hypotéku a těšit se 10 let na minimální důchod... to je budoucnost... kdyby byla aspoň jistota bezbolestné smrti přirozenou cestou, ale neni... Otázka: Proč to prodlužovat a vydělávat na naše chlebodárce kteří si ve většině případů života užívají za naše promarněné životy?
coupon for free cialis coupon prescription cialis coupons from lilly
voltaren dolo voltaren duo voltaren
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
cialis manufacturer coupon evans.com.mx prescription drugs coupon

nerostou  2.7.2015 15:31:02
taky si byl na tresnich?
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
aldactone 100 aldactone smpc aldactone 25
amoxicillin orifarm read amoxicillin alkohol
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

kolins  26.6.2015 8:42:48
TEĎ JSEM SLEZL SE STROMU A NEMÁM NA TO, BUDU MUSET ŽÍT.Proto, že čím víc to máš u prdele tím seš šťastnější.
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
cialis coupons 2015 open lilly coupons for cialis
voltaren rapid voltaren gel cena voltaren gel
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

vic  17.6.2015 0:37:12
seznámil jsem se s jednou 17 letou holkou na inzerát že prodá 5htp, tak jsem se s ní sešel a ona byla dost divná, dělal jsem si z ní prdel, říkala že třikrát spáchala sebevraždu, pokaždé neúspěšně. Byla psychicky nemocná a já z toho měl legraci, pod nějakou záminkou se dostala ke mně do bytu jak zjistila že bydlím v 5 patře a ve výtahu mumlala cosi jako že to asi nebude stačit. Dělal jsem si z ní srandu a pak mi zmrzl úsměv na rtech když jsem šel na balkon (nedošlo mi to) otevírám dveře a ona je přelezená pře parapet, já stihl akorát vykřiknout "neblbni" a pak se překulila a byla pryč, pak ten strašný náraz a najednou jsem si uvědomil že jsem se dostal na hranu všeho. tohle nikomu nepřeji, měl jsem to před očima rok, pořád a pořád...
viagra viagra viagra
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
diamox click diamox et grossesse
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
cialis manufacturer coupon evans.com.mx prescription drugs coupon
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

Majkl.  16.6.2015 22:46:56
Nikolo neblbni.Si tady jenom jednou a ver ze se vse jednou otoci lepsim smerem.
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
viagra viagra viagra
aldactone 100 aldactone smpc aldactone 25

nikol  16.6.2015 22:37:21
Od svých osmnácti let beru antidepresiva, byla jsem na dvaceti miligramech a nějakých prášcích na uklidnění, mimo to i něco na hlavu. Denní příděl zhruba 12, 5 prášku. Po půlroce mi z toho hráblo docela fest. Byl to asi můj třetí pokus o sebevraždu, nebo spíše zfetovaní se. Pro rodinu jsem nehorázným zklamáním, dokud jsem byla zdravá, měli mě rádi. Nyní mě považují za feťačku a nechtějí se mnou nic mít. Odklonili se ode mě i přátelé. Chtěla jsem jen vyřešit své deprese, bohužel neúspěšně a nakonec i s daleko horšími následky. Toto vše mě akorát utvrdilo v tom, že tady nemám co dělat.
coupon for free cialis site cialis coupons from lilly
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
kamagra 100mg kamagra prix kamagra effet

honza  3.4.2015 19:49:07
I já už to tady chci skoncovat. Důvody: dlouhodobý stres v práci i doma.Manželka mě pořád úkoluje v péči o děti, sama si v klídku sedí v práci, já musím téměř na minutu přesně děti vyzvedávat, převádět na kroužky atd., atd. Musím vše doma zařizovat, nákupy, řemeslníky, starám se o dům a zahradu...Nemám vůbec čas pro sebe. Manželka nemá na mě čas, nikdo mě nevyslechne, nikoho nezajímají moje problémy a starosti. Vzhledem k věku rodiče už nemám, sourozene nemám.Nemám ani tak důvěrného kamaráda, se kterým bych mohl o tom mluvit. Jediné, co mi brání v provedení sebevraždy je fakt, že nechci, aby moje děti žily celý život s vědomím, že se jejich otec zabil. Ale budu muset přestat být ohleduplný ke svému okolí a sobecky vše vyřešit "ve svůj prospěch" s
voltaren dolo megaedd.com voltaren
amoxicillin orifarm read amoxicillin alkohol
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016

ester  21.2.2015 15:00:12
Já jsem to taky s práškami zkusila před 15 lety, taky mě našli a dodnes nevím zda-li to bylo dobře. Zkusila jsem to zvládnout, ale ted jsem už tak unavená, že jsem se rozhodla to ukončit. Možná miněkdořekne, že je to zbabělost, ale já vím že není -vím že musím odejít, trápím sebe a i okolí, ale nemám sílu či odvahu to udělat i když jsem se rozhodla. Jsem slaboch, ale určitě to dokážu. Někdo mě tadybude odsuzovat, ale určitě mě i někdo pochopí. Pomozte mi dát sílu abych to dokázala udělatco nejdřív!
coupon for free cialis coupon prescription cialis coupons from lilly
cymbalta duloxetin link cymbalta absetzen
plendil 2.5 site plendil
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect
cialis manufacturer coupon read prescription drugs coupon

Macek  27.11.2014 4:08:34
Jednou to snad výjde, kdo ví, snad zítra? Jsem zoufalá, i když předchozí pokusy nevyšly - vím proč, nebyly to opravdové důvody, tak než teď vidět všechny kolem mně zklamané, že jsem nic v životě nedokázala, tak radši nevidět nic. Chvíli jsem byla ráda, že žiju, jen škoda, že je to pryč a vím, že když to posledně skoro vyšlo, chybělo jen pitomých 15 minut a pak už by ani resuscitace a týden umělého spánku nepomohl, že když mně teď nikdo nenajde, že budu šťastná.....já vím, myslíte si, že jsem blázen, ale dostat se do situace, kdy by vám ani vaše vlastní rodina nepomohla, nejednali by jste jinak....
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
plendil 2.5 totspub.com plendil
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
voltarene prix site voltarene prix
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

Sanšéz  2.8.2014 22:11:44
Pravda je, že svět patří sebevědomím, ostatní se nechytají, bez umění se prosadit je člověk zničený
voltaren dolo megaedd.com voltaren
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
diamox mirkamali.ir diamox et grossesse
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
lexapro dosage for depression lexapro dosage for depression lexapro dosage 30 mg

radka bogdanová  5.6.2014 20:41:16
Také s chci zabít, ale jsem na to srab nechci udělat ty nešťastné kolem. Je mi skoro padesát a věřte, že život neni krásný, je jen pro silné a chytré osobnosti. kdo je průměrný má smůlu. možná mám něco společného s vámi mladými, musím chodit do školy, abych mohla pracovat to je to společné. Jiné je to, že se po 3O letech manželství rozvádím, našel si mladší. V 17 jsem také chtěla spáchat sebevraždu kvůli škole, zachránili mě a poslali do Bohnic. teď mi to mrzí že se to nepovedlo. KONČÍM
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

dfghj  14.5.2014 19:41:02
no tak to je fakt pádný důvod!! víš kolik lidi je blbejch na učení? a žijou!
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb

vasek  14.5.2014 13:56:48
chci spachat sebevraždu protože mi to nejde ve skole
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
diamox click diamox et grossesse
voltarene prix site voltarene prix
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

michal  7.5.2014 22:49:39
Kikino co blbnes hlavne bud silna abys nikam neskocila.Nikdy neni tak spatne aby nemohlo byt hur.Nic nevymyslej.Chces si pokecat po Mailu
coupon for free cialis coupon prescription cialis coupons from lilly
aldactone 100 aldactone smpc aldactone 25
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
cialis manufacturer coupon link prescription drugs coupon

roman  7.5.2014 19:44:24
radim ti neskákej. but silná a poper se s životem. jednou si vzpomeneš a řekneš si jak jsem mohla být tak pitomá.
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
voltaren dolo megaedd.com voltaren
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
diamox mirkamali.ir diamox et grossesse
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
sumatriptan actavis click sumatriptan teva
vibramycin tabletta thepoliticalsword.com vibramycin prospect

Kikinka  7.5.2014 17:18:45
Zdravim! Dnes j s sem jiz po nekolikaty stala u silnice, cekala jsem az pojede auto, rozhodnuta s tim, ze pod nej skocim..projela asi 3 auta a ja to porad odkladala az jsem nakonec neskocola ani pod jedno! Poradte mi, prosim. Co mam delat abych byla silna a skocila pod to auto? Diky za odppved... Dyztak piste na muj e-mail: KristynkaVokacova@seznam.cz
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
viagra viagra viagra
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix
seroquel tablete read seroquel 25 mg

Sex  14.4.2014 0:02:31
Sanny jak můžeš takhle přemýšlet ? Zajdu k doktoru a svěř se pochopí te a poradí co dal
cialis sample coupon go cialis savings and coupons
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
voltaren dolo voltaren actigo voltaren
plendil 2.5 totspub.com plendil

peta  9.4.2014 11:37:30
Kreteni
voltaren dolo voltaren duo voltaren
aldactone 100 aldactone smpc aldactone 25
cialis manufacturer coupon link prescription drugs coupon
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

sanny  23.3.2014 7:56:23
posledni dobou zacinam trpet depresema, mam vztek na celej svet, nic me nebavi, uz me nebavi se starat i o rodinu, mam dve krasny deti, a manzela, chci je tady nechat beze me, uz nemam silu tady byt, kazdy den kdyz jdu na vlak stojim a premyslim ze pod nej skocim.nikdo me stejne nema rad, nic se mi nevede, nemam ani kamarady, do toho se vyskytl fin.problem, uz tady byt nechci, toto nebude trvat dlouho a skoncuju se vsim,
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
plendil 2.5 totspub.com plendil
actostor vih cl 20 s link actisorb
actostor vih cl 20 s link actisorb
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect

Richard  20.3.2014 8:21:24
Pro všechny co chtěji se zabít:
-žijte!!!, protože smrt příjde jednou na 100%, smrt je nevyhnutelna, takže nejlepší a ideální způsob jak se zabít je prostě žít s
Život je nevyspytatelný a nepochopitelný, všechny negativní pohledy na něj jsou jen pohledy.........Tráva roste sama na jaře s
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
diamox click diamox et grossesse
plendil 2.5 totspub.com plendil
sildenafil citrate 100 mg adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate 100 mg
free cialis coupon drug coupon coupons for cialis 2016

pk  17.2.2014 15:30:25
Mám tolik problémů hlavně finančních že už nemůžu dál bojím se každého nového dne co zase kde přijde všichni okolo na mně vyvíjejí tlak jak to zvládnu a podobně ale já už nemužu už to nezvládám chci to skončit jednou pro vždy je mně 40 a mám přes 5mil dluh do konce života to nemůžu poctivou prací zaplatit a živořit někde na pokraji společnosti nechci.
actostor vih cl 20 s link actisorb
actostor vih cl 20 s site actisorb
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
cialis manufacturer coupon evans.com.mx prescription drugs coupon

playbiboy@seznam.cz  2.2.2014 16:38:48
chci utect od tohoto sveta, najdu nekoho kdo se chce zabit a vzal by si moji identitu sebou??
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
diamox click diamox et grossesse
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg

DMO  29.1.2014 11:32:43
Dobrý den,
pro Český rozhlas 2 plánuji natočit radiodokument o lidech, kteří uvažovali o sebevraždě. Zajímá mě, proč plánují takovou věc, proč jim přijde jako nejlepší a jediné východisko, jestli se pokusili o sebevraždu a jak, proč píší na takovéto stránky, co za tím vším je a proč o tom společnost nechce moc slyšet. Zajímá mě faktická, sociální i filozofická stránka celého problému. Vím, že je to citlivé téma a nechci se nikoho dotknout, ani oživovat staré nebo aktuální rány, ale tím spíš si myslím, že je třeba o věci mluvit.
Pokud má kdokoli zájem svěřit se mikrofonu - možno i anonymně - prosím, ozvěte se na: dmoravec@rozhlas.cz
děkuji D.Moravec, dramaturg ČRo
coupon for free cialis coupon prescription cialis coupons from lilly
aldactone 100 aldactone smpc aldactone 25
cialis manufacturer coupon evans.com.mx prescription drugs coupon

Jakub  16.12.2013 16:53:18
Je mi 17 a už strašně dlouho se chci zabít. Nebaví mě život!, ale nebudu říkat proč, protože to sám nevím. Už mockrát sem si držel u zápěstí žiletku, ale nikdy jsem to nedokázal, i když věřím, že to jednou dokážu. Zatím ze sebe ty negativní pocity uvolnuju tak, že se řežu. Mám dořezanou ruku, na kterou se mě všichni ptají. Nikomu ale neříkám pravdu, protože nechci. A emař nejsem s
coupon for free cialis coupon prescription cialis coupons from lilly
viagra viagra viagra
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
actostor vih cl 20 s site actisorb
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

Midavo  8.12.2013 14:55:47
Přeci jen je naděje na lepší život, ikdyž se to teď nezdá a je někdo kdo sílu k zvládnutí problémů dá, když o to budeme stát. Mám s tím vlastní zkušenost. Mrkněte na tento odkaz a popřemýšlejte nad tím.
http://www.cojeposmrti.cz/sebevrazda-pomoc-chci-se-zabit/
voltaren dolo voltaren actigo voltaren
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
voltarene prix voltarene patch voltarene prix

Naďa  7.12.2013 12:49:37
ZDRAVÍM VÁS LIDIČKY, ŽIVOT SI SE MNOU KRUTĚ ZAHRÁL OD ÚTLÉHO DĚTSTVÍ AŽ DOPOSUD MÁM 3 DĚTI Z TOHO NEZLETILOU DCERKU JE JÍ 15 LET, ALE MÁ PŘÍTELE UŽ O MĚ NESTOJÍ, JSEM SAMOŽIVITELKA, DOST I NEMOCNÁ, EPILEPTIČKA, TROMBOZA A EMBOLIE RUKY, BOLESTI KRUTÉ, DĚTI MĚ UŽ NEPOTŘEBUJÍ, TED SE MI NASTĚHOVAL SYN DOMŮ JE BEZ PRÁCE JÁ SE SNAŽÍM ALE ZA 2000 KČ MĚSÍČNĚ NELZE UŽIVIT TOLIK LIDÍ A TÁHNOUT NA VÍC NÁKLADY NA BYDLENÍ A DCEŘI ŠKOLU, JIŽ SE CHYSTÁM UKONČIT SVŮJ ŽIVOT, CO TADY NA TOM SVĚTĚ, SVÉ DĚTI MILUJU, ALE NEMÁM SÍLU TA UŽ MĚ OPUSTILA.
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
cialis coupons 2015 open lilly coupons for cialis
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
amoxicillin orifarm read amoxicillin alkohol
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
actostor vih cl 20 s actos del habla actisorb
voltarene prix site voltarene prix
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

romin  5.12.2013 8:52:49
Jano celý život mi zatím vychází jedno heslo. Všechno zlé je pro něco dobré. Tet to považuješ za nesmysl, ale po roce nebo dřív si namne vzpomeneš. I když třeba nikdy nezjistíš k čemu to je dobré tak popřemýšlej co třeba tě mohlo v životěs ním potkat zlého o čem dnes nevíš. 6ádný člověk za to nestojí a příjde jiny a lepší.To co jsi napsala je podle mne hloupost která udělá neštastných spousta lidí kolem tebe a to hlavně těch co te mají rádi a ne nějaký zamrzle puberták.
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
seroquel tablete read seroquel 25 mg

jana  5.12.2013 3:43:34
po roce mi rekl pritel ze je na vztah mlady..ze si chce uzivat...po roce co sme spolu planovali budoucnost, rikali si jake budeme mit deti..rekl ze uz nikdy nechce libat nikoho jineho...byl pro me vsim...jeste vcera sme spolu planovali hory a druhy den mi rekne ze je konec..cely den sem jezdila v aute...ale pokazde kdyz sem poradne rozjela sem stejne zacala brzdit..stale doufam ze to co rekl vezme zpatky..ale bojim se ze az mi dojde ze se nevrati uz pak nebudu brzdit
viagra problems side effects viagra online cheap buy online viagra
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg

mireček  2.12.2013 18:43:20
Ivano nikdy není tak špatně aby nemohlo být ještě hůř. Věř že se to zlepší. Přeji ti hodně štěstí. s
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg

ivana  2.12.2013 18:40:34
zustala jsem na svete sama, bez pratel, bez penez a strechy na hlavou.Nemam praci a zadnou budoucnost.Sest let jsem musela snášet tvrdou sikanu od člověka u kterého jsem zila.JSEM PSYCHICKY MRTVA.NEBUDU UZ ZIT, KONCIM.zIVOT JE PEKLO.uZ nemuzu dal a ani nechci.
viagra viagra viagra
voltaren dolo voltaren duo voltaren
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
sildenafil citrate 100 mg adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate 100 mg
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg

droboo  27.11.2013 9:22:26
Martino, pokud jsi, napis na drobo16@seznam.cz
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg
lexapro dosage for depression lexapro dosage for ocd lexapro dosage 30 mg
sumatriptan actavis go sumatriptan teva
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

martina  28.10.2013 11:42:08
u mě to delá alkohol, ubližuju lidem kolem sebe
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
saroten kvalme saroten generic saroten 5 mg

martina  28.10.2013 11:37:43
takhle na dně jsem nikdy nebyla, zažila jsem moc špatného, dostala jsem se z toho ale ted už to nedokážu, myslím si, že mam rozdvojenou osobnost, co dál, už delší dobu přemýšlíž, že skončím se svým životem, ale jsem srab
cialis sample coupon prescription savings card cialis savings and coupons
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
plendil 2.5 read plendil
lamictal lamotrigin by-expression.com lamictal
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

Drahos  30.9.2013 20:51:00
Některe lidi chápu.Ja chtěl taky ukončit život.Pořad nad tim přemyšlim.Neni to rozumne řešeni.Nedělejte to lidi.Nedá se to vzít zpět.
viagra viagra viagra
voltaren rapid click voltaren gel
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
plendil 2.5 read plendil
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
voltarene prix blog.martinhey.de voltarene prix

SAKE  21.9.2013 13:01:51
CHCI SKONCIT CHTEL SEM TO BEZ BOLESTI ALE TE SE UZ NEBOJIM ZAZIL SEM JI DOST
coupon for free cialis site cialis coupons from lilly
cialis coupons 2015 prostudiousa.com lilly coupons for cialis
actostor vih cl 20 s site actisorb

peta  13.9.2013 20:00:32
uz mam hodne starosti, nevim jak dal, vse mi púrerusta pres hlavu.mam rodinu, mam je moc rad, ale nezvladnu je ani uzivit.jen same problemy, nikdo o nich nevi a stejne by mi neporadil a nepomohl z nich.jen moje zena mi to stejne neustale vycita.sice ji chapu, ale netusi ze ja to uz proste nezvladam ani resit.jsou to jen penize ktere clovek nekde dluzi a uz si nevi rady.chtel jsem jen normalne zit.ale netsim se z niceho.ani neni proc.penize nemam, ucet zablokovany a ja nevim co dal.jen se vseho bojim.kdo chce skoncovat semnou at se ozve na cislo607228276.mejte se na tom svete krasne.ja se chci zabit
cialis sample coupon crmsociety.com cialis savings and coupons
viagra viagra viagra
voltaren dolo voltaren duo voltaren
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
diamox mirkamali.ir diamox et grossesse
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
lamictal lamotrigin lamictal bipolar lamictal
actostor vih cl 20 s site actisorb
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

Dominik  9.10.2012 18:36:37
Ja skočim pod vlak je to najučinejši smrt s s s s
cialis coupons 2015 site lilly coupons for cialis
imodium rapid blog.ruleof3.ae imodium koncerty
plendil 2.5 totspub.com plendil
actostor vih cl 20 s site actisorb
sumatriptan actavis mirkamali.ir sumatriptan teva
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

dawe  18.1.2012 15:09:29
Mam chut se vsim zkoncovat s ale na jednu stranu zas nechci kvuli rodine nebo aspon jistym clenum rodiny.
Mam problemy se skolou a odvraci se to v rodine a vycitky z jejich strany na me dolehaji cim dal vice s chci se zabit ale bojim se vlastne uz ani poradne nevim co chci zda tu byt ci ne? Opravdu nevim co mam uz delat stve me vse a nevim jak z toho vseho ven!
Poradi mi nekdo prosim. Uz opravdu nevim .
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
lexapro dosage for depression lexapro dosage for depression lexapro dosage 30 mg
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

Pan Tau  4.1.2012 0:12:06
Lepší než se zabít je zkusit nějaké extrémní věci jako plavání se žraloky, extrémní sporty, boje v drogových válkách a já nevím co ještě. Přinejhorším z toho člověk nevyvázne živý, ale pořád je to bezpečnější než sebevražda.
viagra viagra viagra
voltaren rapid click voltaren gel
sildenafil citrate 100 mg adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate 100 mg
sumatriptan actavis mirkamali.ir sumatriptan teva
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

novinar  1.12.2011 8:44:33
Když bych se rozhodl spáchat sebevraždu, udělal bych ještě něco pro společnost a zašel bych vyvraždit nějakou sešlost nepřizpůsobivých.
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg
seroquel tablete seroquel 400 mg seroquel 25 mg
vibramycin tabletta vibramycin d tablete vibramycin prospect

Karl  21.11.2011 11:54:52
Kdysi jsem jezdil s pohřebákem a bohužel pár "úspěšných"sebevrahů jsem vezl.I dětských sebevrahů.Pro tu rodinu to je strašná tragedie,to za A a za B to není řešení pokud se to netýká nevyléčitelně nemocného.
viagra problems side effects http://viagraforsaleuk1.com buy online viagra
saroten kvalme saroten og alkohol saroten 5 mg

alfons  7.11.2011 11:43:48
ano kdysi jsem si taky malem podřezal žíly a ked sem si uvědomil, že je život nádherný tak jsem toho nechal.... ted je to skoro přes 10let do mého rozhodnutí.... začíná svého rozhodnutí litovat
cialis sample coupon crmsociety.com cialis savings and coupons
viagra viagra viagra
voltaren dolo voltaren duo voltaren
voltaren rapid click voltaren gel
actostor vih cl 20 s link actisorb
lexapro dosage for depression lexapro dosage for depression lexapro dosage 30 mg
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
voltarene prix voltarene patch voltarene prix

KIKCA  5.11.2011 18:32:42
uz me zivot sere leze mi doprdele chci se zabit nevim jak snad skusim naky prazky a pak jit spat-vlastni viroba podle skutecnosti ale ty prazky jsem jeste neskusila nekdy vlezu do vany a rezu se ziletkou mam zivota dost s s s s nechci uz zit s
voltaren rapid programingqa.com voltaren gel
amoxicillin orifarm choice-cottages.co.uk amoxicillin alkohol
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg
vibramycin tabletta thepoliticalsword.com vibramycin prospect

ja  31.10.2011 8:33:12
chci umřít, ale 100%.jak tomám udělat
viagra problems side effects viagra for sale uk buy online viagra
coupon for free cialis coupon prescription cialis coupons from lilly
cymbalta duloxetin site cymbalta absetzen
sildenafil citrate 100 mg adventureswithtravisandpresley.com sildenafil citrate 100 mg
voltarene prix voltarene patch voltarene prix
seroquel tablete read seroquel 25 mg
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016

ronn  25.6.2011 22:07:17
Myslim ze hodne lidi kdyz se dostanou do tezke situace tak premysli jak se zabit ale ve skutecnosti to udelat nechteji. I nekteri z tech, kteri to nakonec udelaji. Proste zvitezi sila okamziku.
coupon for free cialis coupon prescription cialis coupons from lilly
cialis coupons 2015 open lilly coupons for cialis
viagra viagra viagra
saroten kvalme saroten tabletter saroten 5 mg

luk  16.6.2011 9:46:13
V mojem okoli nedavno jeden kluk skocil. Moc jsem ho neznal ale spousta lidi kteri ho znali z toho byli dost spatni. Problemy se daji resit i jinak a zivot je moc kratky na to abychom ho jeste zkracovali sebevrazdou...
viagra problems side effects viagra online cheap buy online viagra
viagra viagra viagra
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
imodium rapid imodium imodium koncerty
amoxicillin orifarm amoxicillin bivirkninger amoxicillin alkohol
amoxicillin orifarm read amoxicillin alkohol

Kitty D  8.6.2011 18:58:03
Jirka: tvýho kamaráda je mi líto, asi to hodně bolí, mělo by bejt víc lidí, jako jsi ty, protože ty, aspoň podle toho, co píšeš, sebevrahy neodsuzuješ
cialis sample coupon prescription savings card cialis savings and coupons
coupon for free cialis lilly cialis coupons cialis coupons from lilly
voltaren dolo voltaren duo voltaren
plendil 2.5 totspub.com plendil
kamagra 100mg kamagra effet kamagra effet

Jirka  3.6.2011 3:47:15
Jsou to 4 dny, kdy jsem byl na pohřbu kamaráda, který byl v tom co píšeš "úspěšný". Je mi jasné, že lidská hlava nemůže obsáhnout problémy a trápení všech lidí, kteří v zoufalství, bolesti, stresu a nevím v čem ještě, provedou něco tak nevratného. Pokud to není útěk před naprostou, "200%-ní" zpackanou budoucností, způsobenou např. těžkou nemocí, tak se prosím prober(te). Na světě je tolik možností a krásy, jen se to musíš naučit vidět. Možná se díváš na špatné filmy a čteš špatné časopisy a potom srovnáváš svůj život s něčím falešným. Nebo se třeba setkáváš se zoufalci. Zkus něco změnit, ale život za neživot to není.
To jsem se to rozepsal, přitom tvůj příběh dopadl šťastně a vypadá to, že jsi na vše o čem píšu, přišel sám. Vlastně to píšu všem, co to tady budou číst a mají v hlavě podobné nesmysly jako ty. No a hlavně to píšu kvůli Martina z Valašského Meziříčí, který už to ale číst nebude.......
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25
cymbalta duloxetin click cymbalta absetzen
sildenafil citrate 100 mg click sildenafil citrate 100 mg
lexapro dosage for depression lexapro dosage for depression lexapro dosage 30 mg
lexapro dosage for depression lexapro alcohol blackouts lexapro dosage 30 mg
seroquel tablete seroquel 50 seroquel 25 mg

Kitty D  29.5.2011 8:50:39
taky jsem to zkusila, ale táta mito nevědomky překazil, ale musim přiznat, že mě to v poslední době znova láká, kvůli jedný osobě se překonávam, abych to neudělala s
viagra viagra viagra
sildenafil citrate 100 mg sildenafil citrate molecular weight sildenafil citrate 100 mg
actostor vih cl 20 s site actisorb
free cialis coupon asindia.in coupons for cialis 2016