Registrovaných uživatelů:
1868


Počet přiznání:
10991

TOPlist TOPlist
velmi vzrušující   30.7.2020 23:02:45
Zobrazeno: 107x

Sisdom (brácha otrok ségry)

Z Encyklopedie fetišismu

Sisdom je životní směr a filozofie praktikovaný mezi sourozenci opačného pohlaví, ve kterém zúčatnění vnímají společenské postavení mezi sebou. Jde o styl života v zásadě podobný BDSM vztahu, je však prost groteskních oblečků z latexu, žalostných scénářů a vybavených mučíren. V sisdom je sourozenec mužského pohlaví je podřízen pohlaví ženskému. Nejčastější forma sisdom vztahu je mezi jedním bratrem a jednou sestrou, nejsou však vzácné ani případy, kdy jedno z pohlaví početně převažuje.

To, jak je sisdom aplikován v praxi, záleží na mnoha okolnostech, v němž největší úlohu hraje věk jedinců, přítomnost jiných osob (ať už rodinných příslušníků či dalších lidí) a již zmíněný počet sourozenců. Sisdom může být velmi intimní záležitostí vyhrazenou pro soukromí stejně jako dominancí sestry nad bratrem dávanou veřejnosti na odiv.

Bratr se ke své sestře chová s úctou, projevuje jí respekt a obdiv, jeho vystupování je umírněné a pokorné. Poslouchá svou sestru a plní její přání a rozkazy bez zbytečných otázek a odkladů. Posluhuje, přináší nápoje a jídlo, zařizuje otravné nezbytnosti, slouží jak podnožka či rohožka.

Bratr se stará o komfort a dostatek volného času pro svou sestru – v mladším věku se to může projevovat psaním domácích úkolů, plněním domácích prací za oba, čištěním bot, uklízením jejího pokoje, v pozdějším věku i úklidem celého jejího bytu, vyřizováním nákupů, pochůzek atp. Zvláště má-li sestra nějaký koníček, zájmovou činnost (sport, umění...), je právě její bratr jejím největším fanouškem a proto dělá vše, aby na své zájmy měla dostatek času. Sestřin komfort je nad bratrovy potřeby, tedy jakkoliv urgentní jsou, služba sestře má vždy přednost. Za to bratr zásadně nikdy nic nepožaduje, neboť sestřina spokojenost je jeho nejvyšší odměnou. Je to tedy bratr, který děkuje své sestře, že jí mohl posloužit a který prosí svou sestru o další úkol. Sestra nemá výrazy jako „děkuji, prosím, omlouvám se“ ve slovníku.

Bratr nikdy nerozporuje sestřiny výroky a rozhodnutí, a to ani v případě, že se mu zdají chybné. Pokud sestra rozhodne, že červený čtvereček je modré kolečko, bratr to bez výhrad akceptuje. Své názory na cokoliv formuje dle názorů sestry, ideálně žádné nemá a pouze je kopíruje. Bratr své sestře lichotí, obdivuje všechny její vlastnosti a znalosti. Pokud si to sestra přeje, bratr jí podlézá.

Bratr vždy pamatuje, jak má svou sestru oslovovat, zda jí má vykat a akceputje všechny způsoby, kterými ona oslovuje jeho. Při jakékoliv komunikaci je opět z bratrovy strany vždy očividná pokora, bázeň a úcta. Zpravidla je při komunikaci povinen sklopit zrak či sklonit hlavu, sledovat špičky sestřiných bot a v některých případech také není oprávněn mluvit bez vyzvání.

Co se týká financí, ať už jde v nižším věku o kapesné nebo později o příjmy z brigád nebo práce, bratr zpravidla odevzdává sestŕe nějakou část nebo celou částku. Pokud si z peněz musí hradit jídlo, bydlení a další záležitosti a odevzdává celou částku, pak musí pokorně poprosit sestru o peníze. Odevzdává-li jen část svých peněz, pak bratr své sestře kupuje dáerčky a drobné pozornosti.

V sisdom vztahu určuje sestra, kdy a jestli vůbec má bratr možnost různých forem zábavy (např. televize, počítačové hry, hudba, internet, mobil...), s kým se smí nebo nesmí stýkat či komunikovat na dálku, případně v kolik musí být doma, co si bude oblékat, co bude jíst.

Naopak sestřino právo na jakoukoliv zábavu je esenciálním elementem sisdom vztahu a pokud se ke své zábavě rozhodne využít bratra, ten se musí zábavě podrobit. V sisdom vztahu je časté, že sestra svého bratra často vystavuje zkouškám poslušnosti, způsobuje mu příkoří v soukromí i na veřejnosti, ponižuje jej, fyzicky trestá. Bratr je povinen vše akceptovat, plnit ponižující úkoly často až šikanózní povahy, přijmout nadávky, podrobit se posměchu, psychickému i fyzickému týrání. Ve vyšším věku je pak bratr často podrobován i fyzickým trestům zanechávajícím stopy, jako např. výprasky bičem, rákoskou, koženým páskem.

Byl však také zaznamenán pŕípad, kdy bratr musel vydržet stát hodiny v rohu pokoje, v pozoru, svlečený, se sestřinou teniskou položenou na temeni. Ta nesměla spadnout pod pohrůžkou, že jinak se ke kamarádům a známým dostanou bratrovy nahé fotky v ponižujících situacích. Nejrůznější pojistky a vydírání pro případ, že by se bratrovi znelíbilo jeho postavení, praktikuje v sisdom vztahu značná část sester. Většina bratrů, ač sisdom vyznávají, se v situaci, kdy by aspoň na okamžik svou podřadnou pozici chtěli opustit, vyskytla. V sisdom však není možné přicházet a odcházet, kdy se to hodí bratrovi.

Ať je důvodem k ponížení či mučení trest, materiál k vydírání nebo prostě zábava, sestra má na něj plné právo a bratr za udělenou lekci s pokorou děkuje.

V pozdějším věku je časté, že sestra se stává bratrovou klíčnicí, tzn. je majitelkou klíčků k pásu cudnosti či kleci zabraňující bratrově erekci. Zda je bratr ze zařízení uvolňován pravidelně či za mimořádnou odměnu, je jen na úvaze jeho sestry.

Bratr uctívá svou sestru jako nadřazenou bytost a podle toho jí také uctívá. Zpravidla, pokud to dovolují okolnosti, se sestře klaní, líbá její nohy a boty na pozdrav, na důkaz své podřízenosti i jako projev díků, v přítomnosti sestry se pohybuje pouze po kolenou či po čtyřech a často také mlčí, není-li vyzván k odpovědi či ke komunikaci. Líbá však s vděkem i podlahu, po které sestra chodí, její pohozené ponožky nebo záchodové prkéno poté, co sestra použila toaletu. Bratr se ke své sestře modlí, projevuje vděk za její přítomnost a za to, že jí smí sloužit.
Bratr se ke své sestře chová s úctou, projevuje jí respekt a obdiv, jeho vystupování je umírněné a pokorné. Poslouchá svou sestru a plní její přání a rozkazy bez zbytečných otázek a odkladů. Posluhuje, přináší nápoje a jídlo, zařizuje pro sestru otravné nezbytnosti, slouží jak podnožka či rohožka.

Bratr se stará o komfort a dostatek volného času pro svou sestru – v mladším věku se to může projevovat psaním domácích úkolů, vykonáváním domácích prací za oba, čištěním bot, uklízením jejího pokoje, v pozdějším věku i úklidem a údržbiz celého jejího bytu, vyřizováním nákupů, pochůzek, bratr slouží jako osobní šofér, kuchař atp.

Zvláště má-li sestra nějaký koníček, zájmovou činnost (sport, umění...), je právě její bratr jejím největším fanouškem a proto dělá vše, aby na své zájmy měla dostatek času. Sestřin komfort je nad bratrovy potřeby, tedy jakkoliv urgentní jsou, služba sestře má vždy přednost. Za to bratr zásadně nikdy nic nepožaduje, neboť sestřina spokojenost je jeho nejvyšší odměnou. Je to tedy bratr, který děkuje své sestře, že jí mohl posloužit a který prosí svou sestru o další úkol. Sestra nemá výrazy jako „děkuji, prosím, omlouvám se“ ve slovníku.

Bratr nikdy nerozporuje sestřiny výroky a rozhodnutí, a to ani v případě, že se mu zdají chybné. Pokud sestra rozhodne, že červený čtvereček je modré kolečko, bratr to bez výhrad akceptuje. Své názory na cokoliv formuje dle názorů sestry, ideálně žádné nemá a pouze je kopíruje. Bratr své sestře lichotí, obdivuje všechny její vlastnosti a znalosti. Pokud si to sestra přeje, bratr jí podlézá.

Bratr vždy pamatuje, jak má svou sestru oslovovat, zda jí má vykat a akceputje všechny způsoby, kterými ona oslovuje jeho. Při jakékoliv komunikaci je opět z bratrovy strany vždy očividná pokora, bázeň a úcta. Zpravidla je při komunikaci povinen sklopit zrak či sklonit hlavu, sledovat špičky sestřiných bot a v některých případech také není oprávněn mluvit bez vyzvání.

Co se týká financí, ať už jde v nižším věku o kapesné nebo později o příjmy z brigád nebo práce, bratr zpravidla odevzdává sestŕe nějakou část nebo celou částku. Pokud si z peněz musí hradit jídlo, bydlení a další záležitosti a odevzdává celou částku, pak musí pokorně poprosit sestru o peníze. Odevzdává-li jen část svých peněz, pak bratr své sestře kupuje dáerčky a drobné pozornosti.

V sisdom vztahu určuje sestra, kdy a jestli vůbec má bratr možnost různých forem zábavy (např. televize, počítačové hry, hudba, internet, mobil...), s kým se smí nebo nesmí stýkat či komunikovat na dálku, případně v kolik musí být doma, co si bude oblékat, co bude jíst.

Naopak sestřino právo na jakoukoliv zábavu je esenciálním elementem sisdom vztahu a pokud se ke své zábavě rozhodne využít bratra, ten se musí zábavě podrobit. V sisdom vztahu je časté, že sestra svého bratra často vystavuje zkouškám poslušnosti, způsobuje mu příkoří v soukromí i na veřejnosti, ponižuje jej, fyzicky trestá. Bratr je povinen vše akceptovat, plnit ponižující úkoly často až šikanózní povahy, přijmout nadávky, podrobit se posměchu, psychickému i fyzickému týrání. Ve vyšším věku je pak bratr často podrobován i fyzickým trestům zanechávajícím stopy, jako např. výprasky bičem, rákoskou, koženým páskem.

Byl však také zaznamenán pŕípad, kdy bratr musel vydržet stát hodiny v rohu pokoje, v pozoru, svlečený, se sestřinou teniskou položenou na temeni. Ta nesměla spadnout pod pohrůžkou, že jinak se ke kamarádům a známým dostanou bratrovy nahé fotky v ponižujících situacích. Nejrůznější pojistky a vydírání pro případ, že by se bratrovi znelíbilo jeho postavení, praktikuje v sisdom vztahu značná část sester. Většina bratrů, ač sisdom vyznávají, se v situaci, kdy by aspoň na okamžik svou podřadnou pozici chtěli opustit, vyskytla. V sisdom však není možné přicházet a odcházet, kdy se to hodí bratrovi.

Ať je důvodem k ponížení či mučení trest, materiál k vydírání nebo prostě zábava, sestra má na něj plné právo a bratr za udělenou lekci s pokorou děkuje.

V pozdějším věku je časté, že sestra se stává bratrovou klíčnicí, tzn. je majitelkou klíčků k pásu cudnosti či kleci zabraňující bratrově erekci. Zda je bratr ze zařízení uvolňován pravidelně či za mimořádnou odměnu, je jen na úvaze jeho sestry.

Bratr uctívá svou sestru jako nadřazenou bytost a podle toho jí také uctívá. Zpravidla, pokud to dovolují okolnosti, se sestře klaní, líbá její nohy a boty na pozdrav, na důkaz své podřízenosti i jako projev díků, v přítomnosti sestry se pohybuje pouze po kolenou či po čtyřech a často také mlčí, není-li vyzván k odpovědi či ke komunikaci. Líbá však s vděkem i podlahu, po které sestra chodí, její pohozené ponožky nebo záchodové prkéno poté, co sestra použila toaletu. Bratr se ke své sestře modlí, projevuje vděk za její přítomnost a za to, že jí smí sloužit.

Doprdele je tam toho víc, ale mě teď tak hučí v kládě. s Hned bych chtěl nějakou k uprcání krásnou sestřičku a všechno to s ní prožít. s

 
Pro přidání komentáře musíte mít zapnutý javacript
Varování  30.7.2020 23:28:44
Pozor kůň!