Registrovaných uživatelů:
2086


Počet přiznání:
23362

TOPlist TOPlist
mana   26.7.2009 14:13:28
Rating:4 Zobrazeno: 19630x

nechutný zážitek

Tak já se přiznám k jedný nechutný věci, co se mi jednou stala. Byla jsem někde na párty a docela jsem se opila. Dostala jsem chuť na sex a byl i tam jeden kluk, se kterým jsme si tou dobou sem tam "vypomáhali", tak to bylo jasný. Šli jsme se mě a rovnou jsme se na to vrhli. Byli jsme na posteli, já na všech čtyřech a on mi vypomáhal zezadu. On ho měl docela velkýho a jak jsem byla opilá, tak jsem asi byla nějaká uvolněnější a asi až moc, protože mi ze zadku vyjelo něco, co tam mělo zůstat. No a on jak to viděl, tak mi na oplátku poblil záda. Naštěstí nikdo nebyl doma, takže jsem ten bordel mohla v klidu uklidit, no hrůza a děs. Od té doby jsme si už nevypomáhali...

 
Pro přidání komentáře musíte mít zapnutý javacript
Newtime2021  3.1.2021 20:42:33
Jan Hus a Jeroným Pražský by možná dál bojovali podle AdEl./ElAd. na poli pravdy v moderní obdobě, která pokračuje na historii, kde koncilia a koncily včetně toho Kostnického rozhodly, že zmíněný Jan a Jeroným jsou kacíři, že chyby v jejich rozhodnutích a rozhodnutích papežů se nikdy nekonali, že prodej odpustků je v pořádku a další nesmysly. Jasně chtěli například Jana Husa umlčet bez obhajoby, protože by nemohli vyhrát na jeho důkaz pravdy: Otcové řekli papeži a pak pokračovali skoro jednomyslně s papežem: Ty (papeži) jsi náměstek Boží, takže když zavedeme odpustky, čím více jich prodáme, tím lépe se mít budeme. A tak jako hejno krkavců se ohnali na své ovečky, které si přivlastnili. A jak by odpověděli na Husovo: Takže kdyby sám ďábel přišel se svými a zaplatili by se za odpuštění pekelné peníze, tak by podle Vás tím vstoupil na nebesa?
Např. v pozadí koncilů podle mě taky nebyla vždy harmonie.
A Jeroným Pražský by zase v některých případech v souladu s AdEl./El.Ad. dal některým zatvrzelým a fanatickým kněžím a lidem v církvi a v některých řeholních řádech přes hubu.
A pravděpodobně Jan Ámos Komenský by byl pro poklidnou nenásilnou revoluci proti stvrdlému, statickému a fanatickému nejen školskému systému, kde z hravého a zábavného vzdělávání se stává něco, o čem odmítám dále psát, dnešní doba je o tom, aby se to všechno hnusné odstranilo také jako více než deset egyptských ran nebo ran na Sodomu a Gomoru.
A mohli bychom pokračovat.
Všichni jako Hus, Jeroným Pražský a Jan Komenský by se shodli, že v Evangeliu Ježíše Krista je: Dejte si pozor před těmi, kteří tvrdí, že jen oni vlastní Mystéria Pravdy. (Mluvil o nepravých následujících. Mluvil o sektách.)
A není to tak, že někteří říkají „zhřešil jsem“ jenom v touze po zalíbení?
Přál bych si utnutí pokračování zla, je to na každém.
Přál bych si všechno super, jsme asi ale na počátku společné věci, volný čas tu hraje svou roli, ať vyváží dobu práce a další harmonické věci ať následují. Čauky.
Way111  31.12.2020 13:03:06
A je dost smutný, že některé bytosti žijící v manželství nepečují o sebe i navzájem a o své potřeby, životy a stvořené stránky životů tak, aby byla Harmonie ve všem, co žijí. Prvním krokem je si to přát, druhým snažit se, třetím…
A je dost smutný, že některé bytosti odmítají prožít svou individuální cestu, která například na začátku může obsahovat temnotu v jakékoli podobě. To, že něco vyplave takzvaně na povrch, není důvod k odmítnutí, zklamání nebo úleku, ale může to znamenat začátek Harmonie, která neobsahuje nedostatek nějakého dobra (to na Zemi nazývají zlem).
Dalším problémem mohou být nebezpečí. Všude tam například, kde je člověk sám, kde se spoléhá na druhé, kde ukazuje něco svého, kde se ukáže nějaký problém, to lidé zneužívali, ať to už není možné to zneužití. Raději jen naznačuji, asi tušíte proč. To adresuji nejenom mladým.
Ať už je cesta jakkoli těžká, ať máme Tebe/Vás AdonajiElohimeElohimeAdonaji a i Tvou útěchu.
A je tu prosba pro splnění přání těch, kterým se nedostává, měli Tě/Vás ElohimAdonajAdonajElohim i to, co potřebují, ve smyslu Harmonie.
Netbeing  30.11.2020 21:53:19
Erotická seznamka posvátná Ježíše Krista pro dívky a ženy / Erotic dating (holy) of Jesus Christ for girls and women:

Erotická seznamka posvátná Panny Marie pro chlapce a muže / Erotic dating (holy) of Virgin Mary for boys and men:

Následují také "novény" k B./
"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi s posvátné) sexuality
To, že jsme mylně smýšleli, že egoistické vnímání přínosu sexuality je více než přínos Tvé (a tedy i naší) posvátné sexuality,
To, že jsme přirozené projevy sexuality potlačovali a bránili se sexualitě zbožštělé, sexualitě posvátné,
To, že jsme s Tebou nehledali vždy partnerku/partnera jako druhou polovinu pomeranče, vědomě se tomu bránili a dali přednost egoistickému hledání a žití bez Tebe,
To, že jsme si mysleli, že Tvé přání mít partnera/partnerku v Tvé nepřítomnosti nám dává více než v Tvé přítomnosti,
To, že jsme nevnímali, že Tvá cesta posvátného manželství je na stejné lodi jako cesta zasvěcených paniců a panen,
To, že jsme zabíjeli nebo zraňovali plody svých bytostí, svého těla, svých buněk, své duše i svého ducha... a upřeli jim nezlomné právo na život a Harmonii přicházející od Tebe, pramenící v Tobě,

Dej mi poznat, že to co nabízíš, je nejvyšším nekonečným dobrem pro mne i mé bližní, které překračuje má nejhlubší přání v Podstatě mé bytosti, dej mi poznat a vnímat její souvislost s výlučností lásky dvou bytostí, které tvoří jeden pomeranč, dej mi poznat a vnímat že jen a jen ty dvě bytosti ve svém pomeranči jsou nekonečným dobrem pro sebe, jako jsi ty pro Tvé bytosti, jsoucna, skutečnosti i pro Tebe samotného...
...perla/y krůpěje/krůpějů posvátného/ých (svatého/ých) citu/ů...


"Novéna" k B(ožské)Plnosti : posvátných věků
Plnosti, ve které jsme ráj zažívali, hledáme v Tobě(ve Vás) Útočiště.
Plnosti, ve které jsme se ukryli (a vznikli) v jeskyních jako v Lůně Matky,
Plnosti, od které jsme dostalu Dary Velkých věcí posvátnéPřírody,
Plnosti, od které jsme dostali Dary zpracovávat kovy a základní posvátné dovednosti Alchymické,
Plnosti, ve které jsme se dotkli věcí/realit(y) neviditelných ze všech stran Tvého Království před Tvým Mesiášským Příchodem,
Plnosti, ve které jsme viděli Tvou posvátnou Mnohost
*Plnosti,
Plnosti, ve které jsme cítili Tvou posvátnou Jednotu,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) královských,
Plnosti, ve které jsme se dotkli posvátných Věcí/realit(y) Tvé Vědy,

*:

"Novéna" k Panně MArii Královně/Ježíši Kristu Králi :věků
To, že jsme nevnímali znamení doby a odmítali jsme přijmout přínos Tvých kultur, prosíme Tebe/Vás Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme nevnímali, že Tvoje Vůle je tím nejlepším pro nás, pro naší Vůli, prosíme Vás/Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme upřednostňovali domnělé právo silnějšího a boj a vyhlazování před Tvou Láskou ke všem Tvým stvořením (viz také coronavirus) v Mystériu Dobra, prosíme Tebe, Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme vědomě zneužívali Tvou útrpnou oběť jako štít k páchání dalších špatných činů zraňujících a zabíjejících Tebe tak, aby se Tvá Golgota v dějinách stále opakovala, prosíme Vás Elohim...Adonaj o odpuštění.
To, že jsme manipulovali Tvými bytostmi v rozporu s Tvou Vůlí tedy Nekonečným dobrem i ve vytvoření coronaviru, který sám nemůže za svůj nebezpečný účinek zejména na lidstvo a zneužili tak jeho existenci,
To, že jsme dávali přednost boji a konkurenci před Tvou Harmonií ve vědách, ve svém životě i v léčení,
To, že jsme například vědomě oddělovali vědy přírodovědné od humanitních a upírali přínos jedince v jeho jedinečnosti a originalitě v Tvém Božství,
To, že jsme si mysleli, že jsme paními/pány přírody ve své naivitě v egoismu, který přeci Tebe jako naší Podstatu nepotřebuje,
To, že jsme nedali přednost stát se milosrdnou samaritánkou/milosrdným samaritánem ve chvílích, kdy to bylo potřeba, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nedali prostor a čas Tvým skutečnostem, které jsi nám poslal k ráji na zemi, že jsme je odmítli, zamlčeli, ponížili, ničili a neoprávněně uschovali před potřebnými, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.
To, že jsme odmítli Tvou jednotu dobrých skutečností, že jsme se jí vysmívali, jí zamlčovali, jí ponižovali a jí bránili v projevu, prosíme Tebe Elohim...Adonai o odpuštění.
To, že jsme nevyužili své hřivny, svá nadání, dovednosti, schopnosti a nastavení (atd.) pro Harmonii zcela v souladu s Tebou,
To, že jsme nedali přednost Onomu prostému podobně jako to udělal Tvůj například Bruno Groening,
To, že jsme nepřáli bližním i sobě .....pravdy, života i krásy (atd.) v Tvém Božství,
To, že jsme nepečovali i o tělo své jako Tvoje Matka i o Tělo své a Tvé,
To, že jsme nevnímali sebe jako odraz Božství, stejně tak jako muže odraz jeho ženy a ženu jako odraz jeho muže,
To, že jsme nevnímali, že v Božském Milocrdenctví pramení Božská Cpravedlnoct, jako v Božské Cpravedlnocti pramení Božské Milocrdenctví podobně jako
pramení z
To, že jsme oddělovali Tvé Božství od Tvého i Člověčenství,
To, že jsme klamavě oddělovali Tvůj Chléb od Tvého Vína jako Tvé Tělo od Tvé Krve ve svátosti,
To, že jsme bránili posvátné jednotě muže a ženy v manželství Jednoty Tvého pomeranče i u nízkých věkových kategorií,
To, že nesoulad s Tebou i Tvou Vůlí, Tvými přáními jsme nechápali jako ničivé kupčení,
To, že jsme nemilovali jeden druhého jako sebe samého a nevnímali i to, že se bez zla a neharmonie vzájemně zcela potřebujeme,
To, že Tvé Informace, Tvá Přání jsou zcela všechny pro zdraví, krásu a harmonii i život (atd.), zdraví naše i našich bližních, abychom nezradili naši úmluvu /Desatera Přání/ z Tvé Oblačné Hory,
To, že jsme nevnímali zatvrzelost jako neharmonii a urážku proti Posvátnému Duchu Du a nevnímali, že nemůže být odpuštěna,
To, že jsme nevnímali místa a časy, kdy slepý vede slepého, kdy jsou ovce bez pravé/ho Pastýřky/Pastýře a nedůvěřovali Tobě, že své zachráníš a dovedeš do Toho ráje, že jsi s námi i v radosti, ,
To, že jsme bližním i sobě odpírali Tvé skutečnosti jako například Tvou nevyčerpatelnost Tvého bohatství i Tvých energií,
To, že jsme nevnímali Tvou Jednotu Posvátného: Tvého Dne i Tvé Noci nejenom v příběhu Tvého Tvoření,
To, že jsme odmítli vnímání Tvé přítomnosti ve Tvých příbězích a to i v našem příběhu,
To, že jsme ve svých bližních neviděli Tvou Marii/Tvého Krista tam, kde byla/kde byl,
To, že jsme dali přednost povrchnosti i v takových věcech jako v osobní duchovnosti,
To, že jsme odmítali přínos Tvých i svých bližních a neklaněli se Tvému Božství v nich, prosíme Tebe Adonai...Elohim o odpuštění.

Klaním se Ti vroucně...srdcem celým i celou bytostí...

Pozn.2 A ty antikriste, máš už teď, co jsi chtěl, jenže ty i tuhle větu chápeš po svém. Myslíš, že vyhraješ, když jsi napadl lidstvo a hlavně jeho sexualitu a mateš svými iluzemi mimo jiné o její skutečné povaze? Myslíš, že máš triumf tím, že jsi planetu Zemi ochudil o přínos těch, kterým by jsi způsobil rádoby věčné zavržení, myslíš, že patříš i sám sobě, že máš právo na destrukci a pošlapání hlavně žen a dalších bezbranných? Myslíš, že tvoje domnělá cesta za božstvím se minimálně rovná skutečnému Zboštění? Vždyť i tvé myšlenky, pohnutky i budoucí činy už mluví proti tobě,
A ty jsi začal buzerovat, ty buzerante, bojíš se mně postavit, je to tak směšné a dokonce si myslíš, že když jsi zabil a zdestruoval , co myslíš, co se stane a jaký bude tvůj triumf a tvá odplata pro tebe a tvé domnělé už hnijící království?????
Pozn. 5 :B. je klenot srdce i celé bytosti, J. bytost je celá nejlepší šperk v J. klenotnici, klenotnici B.,
ve svobodě Jeho dětí, dětí B.
Tvoje reformace a Panna Maria
půst je pro zdraví, ne pro destrukci bytosti, těla...
jediný neomylný člověk je Ježíš a další člověk v momentu plného souladu s B. , slova jako přeosvícenost mohou vést k pýše, nadustosti a zpupnosti, jedinečnost bytosti zpěv(y) vyjadřovat to, čím jsme ve své Podstatě,
nikdo z dalších lidí mimo svatou rodinu neuvidí jako Mojžíš a jeho (žena), protože
to je podoba/jsou podoby,

Dělám a chci a přeji si pro Vás všechny zcela to nejlepší, co je. To jsou další posvátné informace od B. posvátných Zástupů.Amen, .
Pozn. 4 :V Harmonii není strachu, je tam přeci nekonečná a nikdy nekončící Milost, proto
karma
hořící keř, kterého nespaluje oheň jako Tvá i ekologie
odkrytí nahoty jen před druhou půlkou pomeranče tak, aby nikdo jiný tohle neviděl, výjimky jako lékařství v zájmu zdraví...
nejenom u některých věřících v B., zlo a zlého by zvolili, hlavně že se zabývají například cvičeními, rituály, teologií nebo zákony, ale na to nejpodstatnější kašlou: vztah s B. , zkreslili smysl svého duchovna, to jim přineslo neharmonické plody,
Pozn. 3
. To všechno se stane, protože byl umlčen, Ten, koho jste probodli, jeho probodením jste se sami odsoudili a .
To jsou slova posvátné B. posvátných Zástupů.Amen.
Pozn.1 Mně klidně nadávejte, bijte (ironicky řečeno), ale ne jeho, ne tu Bytost. Vyhněte se zneužití všech jeho/jejích věcí, skutečností i jeho/jejích slov, která jste zmanipulovali, zamlčeli, zdestruovali a zkreslili a zprofanovali mimo jiné i čtením a výkladem v kostelích, vidíte, jak jste požehnány/i, kam jste to dotáhly/i, je to hodně smutné, je to k pláči, dalo by se říct, že je to až k ironickému smíchu jako když slepí hlupáci staví domeček v údolí, a hle přijde voda, a on se boří, a stavitelky/stavitelé se ještě diví, zuří, ono se jim to nelíbí, ale to, co je rozhodující, by nejradši vybleli
protože ani já ani ta
Harmonická Bytost si nepřeje, aby jste o něco přišli. Zpečetěná Krví...otevře jeji pečeti /nad Až zváží, rozhodne a otevře
jako nesmrtelné, nezničitelné (osobní) Bytí
Jiřík  24.9.2020 18:15:08
jo, to sme taky byli parta na chatě, a v noci přijdu za Jardou na pokoj a vidím, že zezadu mrdá holku. Tak jsem k němu přistoupil, nasadil svůj čurák na jeho anál a už to jelo. A vystříkali sme se oba najednou. Bylo to krásný. A s kámošem tak od tý doby mrdáme své anály, jen s tou holkou to skončilo, nevydejchala, že mám většího čuráka než on. A že se mi více líbý kluci.
kóča  16.7.2020 11:19:00
mám ráda, když mi má holka anitta prdí do pusy když ji lížu análek. To je boží.
Janiš  15.7.2020 23:47:12
mám taky rád anál, a je mi jedno, jestli mrdám holku nebo kluka, anál jako anál. Ale anál lížu jen u holek, anál u kluků nemám tolik rád, abych ho lízal. Jen holkám, to mi voní a jde.
muž  franta02  3.7.2016 22:09:31
Nám se to taky stalo. Při análu něco občas taky vyjde. To se stává.
piss@centrum.cz   28.12.2015 10:45:12
ale ty záda bych olízal taky
piss@centrum.cz  27.12.2015 21:02:13
hned bych se sehnul a prdelku olízl
Merry  27.12.2015 15:21:09
Ahoj, no, stává se to i střízlivému.Jela jsem se svým kamarádem a příležitostným milencem o víkendu na naši osadu posázavským vláčkem, povídáme si v kupé proti sobě a najednou povídá, "hele ty si dole naostro a vyholená, stvrdnul mě a rád bych ho měl v tobě"tak sem mu řekla, že bych taky mohla a odešli jsme na wc.Byla to rychlovka, několikrát mě projel kundičku, pak nasadil na análek, který řádně naslinil a začal přirážet, jenže já najednou pocítila potřebu jít na stolici, pro málo prostoru jsem ani nemohla ucuknout, jen sem křikla "honem ho vyndej"a už to ze mě vyběhlo, hovno jak cep mělo v roztažené prdelce najednou plno místa a doslova vylítlo na zem, načež kámoš okamžitě utek ven, já vytlačila ještě kousek, už do mísy, to ze země jsem zabalila do papíru a hodila taky do mísy, utřela řiťku a vypadla.Už jsme spolu o tom nemluvili, až na cestě na chajdu, ale šukáme spolu dál, jen se pokaždé napřed vyprázdním a vypláchnu si prdelku, protože anální sex mám moc ráda, tak abych nedopadla jak v tom vlaku. s Měj se fajn.
jozef  26.12.2015 21:31:25
Stává se jednou muj kamoš byl opilý a zrovna mu jeho holka kouřila a on přitom byl tak uvolněný že se pochcal
muž  xntwa1  2.12.2013 18:17:01
joo kvůli takovým přiznáním tyhle stránky vznikly s suprový, nezávidím s s vidět to naživo tak asi umřu smíchy D
Stáňa  3.11.2011 11:38:54
Díky za pobavení
beruška  5.6.2011 11:19:03
posraná, poblitá, chutovka s
muž  Lorien  17.8.2010 14:19:35
To musel být smrad s
Luža  30.7.2010 0:19:47
Tak to je teda dost dobrý. Posrat mu ptáka a nechat si poblít záda. To je rajc. To jsem slyšel ve Vyškově o holičkách, že se vzadu v kumbále u toho jedna taky posrala, ale dělali to zepředu, byl to kuchař, měl bílý kuchařský kalhoty a pělně to vyniklo. s s s
muž  Tuner  2.10.2009 22:13:27
No vidíš a najdou se takoví, kteří to dělají dobrovolně a mají z toho nejlepší orgasmum s
muž  PyrotechniX  1.9.2009 14:28:55
Jestli se Ti to fakt stalo, tak teda nevím s zážitek s
muž  panRUSTY  29.8.2009 22:16:43
Zatim nejlepsi co sem tu cetl s s
žena  bublinka  5.8.2009 17:14:28
s mno tak to je dobra humusarna,aaaale fakt vec,kterou bych nikdy nikomu nerekla,ikyby me na skripec natahopvali s za odvahu
žena  Lenka  31.7.2009 8:59:08
tak to je hnus s
muž  tuomas666  27.7.2009 10:46:28
s s s s s s