Registrovaných uživatelů:
2086


Počet přiznání:
23362

TOPlist TOPlist
žena Prazanda   28.7.2009 9:29:46
Rating:5 Zobrazeno: 17875x

SMS

Určitě znáte tu situaci, když píšete smsku a jak zmáčknete OK, tak smska letí a už s tím nic nuděláte. No a když se třeba rodiče chystají na odjezd na jednu noc pryč za známýma a vy napíšete "brouku, az sem pujdes, dones nejaky kondomy, ja uz tady zadny nemam" a místo na "milacek" to pošlete na "mamicek", to jsou v tu chvíli hodně smíšené pocity s (měla jsem rodiče v mobilu jako mamíček a tatíček) Napadlo mě, že třeba jak se chystá, tak že tu smsku třeba neslyšela, že tam zaběhnu a smažu to. Sotva jsem se zvedla, tak mamíček ve dveřích od pokoje a se slovy "tumáš, brouku" mi hodila krabičku kondomů s s

 
Pro přidání komentáře musíte mít zapnutý javacript
Translator to the being of that day  27.6.2021 22:48:17
Message to sacred John´s day and night (celebration) from the day 24.6.2021(part I) :
(Holy) John, what you said on praying to revealing your understanding your experience to the secret(s)?
It exists some being which said (also dream? for example in cultures)): Who honours me, these will come to me.
Being EUIOAJHVH speak to us in secret, it is often interesting to us. It place is anything like secret dimension, heaven kingdom, place (island) (T)Avalon, sacred kingdom. Some sovereigns would want to distroy it, but meanwhile it is hidden.
It comes the song of reality, in which sacred forces of …man and …God/Goddess connect, coexist and act, and in this reality exists presents of beings going to entusiasm, growing to sacred reachings, to sacred fillings…also in times and places given and got to them (for example it is about Fullness, heaven realities, juice of paradise…).
And I (big as dust) exclaimed enthusiastic: You are my …Masteress, Goddess and Lady/…Master, God and Lord.
Understanding to them who are not on wave of spirituality, here are some interesting realities:
I didn´t see …Godess/God, so I don´t believe in them…some joke: Lady, I didn´t see your cave, but I believe, that the cave is smiling to me (when I see her, that she is growing according to (sacred) Nature.
And other interesting relities: alternative ways of healing, exercising of muscles and their energy, fulling enthusiastic living with celebrations, season´s actings…
Influence of karma to modeling of way of individuals, …nations, civilisations…, why is here ilness when EUIOAJHVH want(s) Harmony, how we understand Jana Husa, Jeronýma Pražského, Jana Kozinu, Jánošíka, Jana Ámose Komenského…Jesus Christ? And how we understand for example spiritual speaches? What about violence for example in healing? Is it possible to take a taste of connecting of …visible and unvisible (things)?
For society seeing contributions in : …Evolution/Development in …Fullness also for individual, (and in older vocabulary s Slušovice (place of producing quality products) for each other…
bytost dnešní slavnosti/dnešního svátku  24.6.2021 20:11:01
Poselství ke svatojánskému svátku/svatojánské slavnosti ze dne 24.6.2021 :
(svatý) Jane, když tě poprosili o poodhalení tvého tajemství, co jsi na to řekl?
Ten/Ta, který/á si utvořil/a na oblačné (své svaté)… Prázdnotě Plnosti(í) svůj Trůn, mě dal/a poznat:
V kulturách se(n) objevuje zajímavá věta: Ale ti, kdo Mně uctívají, půjdou ke Mně.
Bytost ve skrytosti mluví k nám, a něco nás k tomu lne, nemusíme mít vědomou zkušenost. Tam, kam takoví uctívači půjdou, to souvisí s (T)Avalonem, posvátným královstvím, dimenzí neviditelnou, ale zcela skutečnou: někteří mocnáři tohoto světa by ji, po zhmotnění, chtěli zničit. Proto zatím chce být neviditelná.

Zaznívá zpěv, ve kterém se zmiňuje, že tenhle den a tahle noc jsou dobou, kdy individuální síly jedince a síly Bytosti EUIOA JHVH se slučují, koexistují a jednají, že jsou časem i místem, kde (jedinečné) dary jedince vzbuzují nadšení, obohacují (JHVH), posvátně naplňují EUIOA…..
A naopak, kdy a kde jedinečné dary JHVH i EUIOA vzbuzují nadšení, obohacují, darují Plnost, rajskou šťávu…..
A mé já (velkosti prachu) nadšeně zvolalo: Ty, jsi… má Mistryně, Bohyně, Paní/můj Mistr, Bůh a Pán.
Chápu, že pro ty, které neoslovuje duchovno, se často vyskytují postoje (do určité míry pochopitelné): Boha/Bohyni jsem neviděl/a, tak přeci neexistuje. Empiricky takovou bytost nezjišťuju, tak pro mě neexistuje. Když něco nemohu změřit, tak se to vymyká zdravému rozumu. Pro takové lidi bych měl jeden vtip: Mladík potká slečnu při festivalu, ve kterém se zrovna zmiňuje víra v Boha. Mladík se slečny nenuceně zeptá: slečno, věříte? Slečna odpoví: Neviděla jsem, tak nevěřím. Mladík ji položí s úsměvem otázku: Já jsem taky Vaši jeskyňku neviděl a přesto věřím, že se na mě ve skrytu usmívá (a přitom okolnosti naznačují, že například bytost dívky nezměnila pohlaví, že je taková od Přírody).
Pro ty, které neoslovuje duchovno, mám zajímavé oblasti k případnému prozkoumání: alternativní směry v léčení, posilování svalů e energie svalů/organismu ve vzájemném vztahu, jak prožívat plně okamžiky mého života například aby byly naplněné elánem: zvyky, sezónní činnosti, slavnosti a svátky…
Co by bylo zajímavé (i duchovně nebo psychologicky) zkoumat: Vliv karmy jedince i karmy skupin i společnosti na události (karma jedince v relativitě na průběh událostí, jak karma cestu modeluje), B. si nepřeje nemoc, proč tedy nemoc existuje? Jak společnost, skupiny i jedinci vnímají Jana Husa, Jeronýma Pražského, Jana Kozinu, Jánošíka, Jana Ámose Komenského…Ježíše Krista? Proč často nesnáší a nechce chápat duchovní rozhovory? Proč volí často nebo volila často násilí i v léčení? Můžeme začít zázračné spojení …neviditelného s viditelným ?
Pro společnost dneška bych rád viděl přínos: rozvoj jedince v úplnosti a aby byly (když použiji starší slovník s Slušovice pro každého.
Doplnitel/Completer 2021  31.3.2021 0:23:59

Mám negativní zkušenost s jedním duchovním mistrem, léčitelem. Bohužel nemohl pochopit, že duchovní bytost má v sobě integrovanou duchovní realitu tak, že nelze přerušit její duchovní vývoj. Je to tak, že když duchovní mistr překračuje vaší mistryni/mistra ve Vás (například ve Vaší jedinečnosti), tak Vám škodí? (Všichni mohou být jedinečné mistryně/jedineční mistrové.)
I have negative experience with one spiritual master. He cannot understand that spiritual being have integrated spiritual reality so, that it is not possible to discontinue it´s spiritual development/evolution. Is it true, when spiritual master gets over your masteress/master in You (for example in Your individuality), that he negates You? (All can be individual/unique masteresses/masters.)
Jeden pozemšťan  11.1.2021 21:33:37
Tohle v Bohyni/Bohu/Bytosti JHVH EUIOA JAH DUACH… AdonájElohímElohímAdonáj:
Co by nám ještě řekl Mohamed, kdybychom s ním tady na zemi mluvili např. co by řekl o jeho zjevení, kdy se mu zjevil archanděl Džibríl (Gabriel)?
Ad.El./El. Ad.: Nepřeji si oddělení od Vás, nechci se nad Vámi vytahovat, ukazovat pyšně, jaký jsem velký a vy tak nicotní. Přeji si zboření jakýkoli hrází a zábran mezi mnou a Vámi. (Konec 1. Poselství dnešního dne).
Obdobně:Nemají nikdy právo vám brát svobodu a vyhrožovat odebráním sociálních dávek, důchodů, vaší existence. (Tolik 2. Poselství, následují další).
Posvátné poutnice a posvátní poutníci i pouštěmi, jsem mírný svěží vánek, jsem prostor před Vámi plný nekonečných přání, jsem posvátnou vlahou nocí, po které přijde nečekaný rozbřesk nového posvátného dne plného posvátných tajemství. Budoucnost je otevřená i fantastická…
Odpověď posvátné/ho andělice anděla v podobě pohlednice svatého života:
Posvátné/á …jsoucna(posvátná(é) skutečnost(i) se srdcem/ci), Vám se… oddávám, Vám jsem byl zasvěcen(a).
Posvátné Germánství: Existuje svatá.…německá říše, která chrání všechno pod ní, v ní jsou všechny národy zcela svobodné, rovnoprávné a zcela spontánně šťastné a blažené.
Obdobně: Posvátné/í Germánky/i, přeji si odstranit Váš blok, aby jste byli zcela štastné(i) a blažené(í), karmicky ho máte z nacizmu i od pozemských církví a určitých společností/skupin, Vaše agrese orientovaná do zbytečných negativit ať se obrátí správným směrem, do hrdinného Vítězství Vašeho povolání v (posvátném) Příběhu Národů…Vaší…(posvátné) Bohyně Matky (koho/čeho: Země a Zemí).
Posvátné Romství: Objeli jste celý svět, umíte často lépe než ostatní obveselovat, zpívat, tancovat, využijete svoje vlohy a vklady harmonickým směrem? Ubyde díky vám špatných nálad a depresí? Ukážete těm ostatním, že dovedete si poctivě vydělat, že jste požehnan(é)í a sebevědomé(í) s vzácnými dary, zcela nezbytn(é)í, že se umíte chopit práce bez všech negací života? Přeji(eme) Vám harmonické práce bez diskriminace. Oj Romky! Ej Romové!
Obdobně: Vy posvátné(í)jste mé/mí andělice/andělé posvátné radosti, posvátného veselí, posvátného reje i posvátného tance i posvátné blaženosti. Přijmete pozvání k nekonečné nebeské hostině hýřivé posvátnýma vtipama apod.?
Duch někdy splývá s Duší a pak se vzájemně doplňuje s Tělem. Holistická medicína: Když trpí jeden úd, trpí s ním všechny (i co se týče Těla Kristova).
Cesta zasvěcených od určité doby: vyhněte se závisti, i vy jste jedineční.
Zmiňujete, že Bytost-Bůh v žalmech nechce zvířecí oběti, ale že je mu příjemný zkroušený duch. Proč následuje: budeš mít zálibu v zákonných obětech, na oltář ti budou klást býčky?
Růžové brýle klamu nasazené od určitých bytostí: jakoby neexistovali objevy a vynálezy apod. od Ad.El/El. Ad.
Degenerace došla tak daleko, že mnozí i tyhle věty odhodí jako blbosti nebo výplody nemocného člověka podobně jako když někteří muslimové zabili jejich sestry/bratry v domnění, že jsou kacíři, ale ty někteří jen nechali AL LAHA (Bytost v překladu) například svými ústy z jejich Podstaty mluvit: Já jsem (Váš) Bůh…
Hagar(o), H(a)g(a)r(o) s Izmaelem (Išmaelem), JHVH EUIOA JAH DUACH… ADONAJELOHIMELOHIMADONAJ s Tebou/Vámi, nechci abyste zemřeli…učiním s vámi Velké Věci, učiním z Vás také Velký Posvátný Národ (jako z ostatních posvátných), (jejich i) jeho sláva nebude mít konce a počet Tvých potomků bude také jako hvězd na nebi, kterého se dotkne nebo jako zrnek písku na mořském břehu, kterého z mnohých stran dosáhne.
Babičko (nejen slovanská), nechci, aby jsi zemřela.
… na křídlech posvátných…
Dovedeš nebo doprovodíš nás (ElohimeAdonajiAdonajiElohime) na individuální cestě?
Nebezpečí včetně setkání s bytostmi, které mohou nastat. Ochráním(e) Vás, pokud budete chtít.
A jaké to bylo na počátku…vašeho povolání, zaměstnání nebo aspoň v několika těch chvílích?
Přeji(eme) si zcela svobodný a zcela harmonický (nejen) Vietnam, zemi kmene Vjetů.
V pokoře před Velkým Tajemstvím se Vám/Tobě/Mu/Ji…:ElAD.AdEl. navždy klaním a posvátným mečem máchnu jednou a to zcela (navždy) vítězně.
To právě je i v náznaku.
Posvátné.. ztělesnění posvátné….pracovitosti i co se týče duchovních povolání: v HarmoniiElAd./Ad.El. (samozřejmě na základě zcela svobodného přijetí).
Co všechno bylo neoprávněně skryto, zamlčeno: zázračné skutečnosti, kam patří pravá Bible…
Existuje symbióza, synergie, soulad, harmonie, symfonie, akordy…v posvátnu.
Mnozí odborníci a má bytost se vyslovuje, aby se nedali lidé zmást klamavými tahy něčeho, co je rychlokvašek, má dost vysokou úmrtnost, když jsou přítomny mnohé účinné skutečnosti často zamlčované. Teď myslím hlavně na současné očkování proti covidu. Ti někteří vám lžou/ říkají nepravdu. A chystají toho více. Co se zeptat individuálně příp. skupinově na pohled AD.El.El.AD. ohledně těchto a dalších skutečností?
Vy, kteří klamete, tady máte vzkaz: Zanechte zneužívání a oblbování vašich loutek a pojďte si to rozdat jako muž proti muži (v chlapském neúchylném zápase) jenom se mnou jednou provždy. Nebo jste srabi???
Na tobě, antikriste, ulpí všechna krev prolitá kvůli tobě.
Řekl jim tohle podobenství: Jeden majitel měl vinici, ( své dílo, na které má plné právo). Vzdálil se na nějaký čas do jiných krajů a svěřil vinici těm, které vybral. Oni však zpronevěřili jeho majetek a zneužili ho. Ale majitel se tohle dozvěděl. Řekl si: Tak k nim pošlu svého syna, snad se obrátí. Tak k nim poslal svého syna než se sám vrátí ze své cesty. Oni ale syna obrali, ponížili, ztýrali a zabili. Co udělá majitel vinice s těmi, kteří takto jednali, až přijde?
JedenArab  10.1.2021 22:47:51
A dozvím se odpověď, jestli se jenom předvádějí ve svých hábitech???
Jeden.Arab  10.1.2021 22:04:14
i Vládkyním.....dne poslední bitvy, dne soudného.
Jeden.....Arab   10.1.2021 21:44:37
Vaše vlády vám lžou, protože namísto aby nedělali depopulační opatření a netopili se peníze například v pornografickém průmyslu nebo ve zbytečném praní špinavých peněz, dávalo se více prostředků na rozvoj vědy, techniky, vynálezů (to všechno v souladu s AdonajemElohimem/Elohimem Adonajem), využívali se Jeho vynálezy a objevy, byli byste daleko, daleko jinde. Už v minulém století došlo k přímé komunikaci s mnoha mimozemskými civilizacemi, došlo i k cestování pozemštanů na obydlené planety, to, co by bylo ve zmíněném souladu např. výměna vědeckých, technických a hlavně duchovních záležitostí by mohlo vést k tomu, aby lidstvo ve zmíněném souladu mohlo expandovat do vesmíru a nebyl by například populační problém. Terestrizace planet by se dělala ve zmíněném souladu, aby nedošlo k potlačování nebo destrukci například bytostí, které obývají skryté dimenze…vesmír oplývá, vysloveně kvete životem, i když nemusí být na první pohled hned vidět.
Všude tam, kde státní nebo i jiná moc uhýbá zlu a negacím života, i kdyby zlo by bylo jakkoliv veliké, s tím vším se dá něco dělat.
Energie je tu, nemusíte ani jíst příp. ani pít: lev bude vedle laně…
Ale co to pojmout individuálně, například dočasně střídat den bez požívání potravy se dnem na energii, to vše například bez ztráty energie. Nemusíte ani jít jenom proti proudu času v mládnutí, můžete být plodní a nesmrtelní a omlazení atd. v průběhu času…
Ve jménu Bohyně/Boha (AdonajeElohima/ElohimaAdonaje v překladu do arabštiny Al´ laha), Jeho/Jich všech milosrdného a slitovného/milosrdných a slitovných.
Chvála Jim…Jemu, Vládkyni/Vládci…Vládcům dne soudného. Prosíme o vedení stezkou přímou, pro ty, které si označil (svou….. Pečetí i svým Pomazáním) pro Harmonii darovanou a darující těm druhým, kteří zase oplývají jinou přínosnou jedinečností atd.
Světlo Tvého Pravého Arabství, Germánství…(nejen podle národů)…Africtví.
Ať básním/zpívám nekonečnou báseň/píseň k Tobě (své Podstatě), k její oslavěi k mé oslavě.
Uctívání Kaaby není modlářské z pohledu světla Arabství, protože se klaníme podstatě Kaaby-měsíčního kamene (meteoritu), bez Podstaty žádná stvořená bytost nemůže existovat, ani my; světlo arabství je i o přijetí a integraci posvátné sexuality v rovnosti muže a ženy (k sobě patřících půlek pomeranče v harmonické symbióze…) a spravedlnosti (AdEl./ElAd. sám povede svatou válku tam, kde se nic jiného nedá dělat, jen této Bytosti/em patří Pomsta).
Říkají, že recitují Korán. Jak je to – udělal Mohamed chybu, že viděl v Ježíši jen proroka, podceňoval ženy, od určité doby, kdy viděl, že duchovními debatami nezískává přívržence, se přiklonil k násilnému přesvědčování, v historii to vedlo k válkám, násilí, podceňování žen, braní křesťanství jako sekty, dodnes v Koránu je bráno, že křesťanství je celé gnostické atd.? Odpověď asi vyciťuje tady každý?? Existuje pravý, duchovní KORAN, AL KOCCAN, ten je nedirektivní a obsahuje Plnost Prázdnoty…Pravdy Jedné Bytosti v překladu Al´laha, ten se nikdy nemýlí, odráží Harmonii jako v zrcadle, klaním se (navždy) Mu. Přímou stezkou celé bytosti i srdce jdu po cestě, kde je vystupňována bitva nedotknutelné a nezničitelné Harmonie se zlem. To je také přínos pravého Arabství.
Miluji vás posvátní i poutníci (Bytosti ElAd./Ad.El.) pouštěmi, Vám patří neohrozitelná Plnost Prázdnoty, ani o pecku z datle nepřijdete.
Přínos Tvých kultur se týká nejen všech národů…
Podobně tak posvátnou šamanskou píseň, píseň všech Tvých kultur (v posvátné mozaice, kde každý kamínek má svou jedinečnost), Tvou píseň všech Tvých nejen národů a krajů…
Posvátná jednota v Kristu. (I Pavel k tomu za pozemského života došel.) Ani jeden okvětní lístek nezahyne, to jsou slova Ad.El./El.Ad.
Jsou tu i jiná a neznámá náboženství.
Je možné vytvořit fungující ekonomické systémy vzájemné (udržitelné) podpory. Paralelní systémy…
Zdobrovolnění celibátu je cestou, která byla u prvotní církve (každý mohl svobodně si zvolit v každém okamžiku života cestu, jaká pro něj byla individuální od Ad.El./El.Ad.) I to bylo zamlčeno.
Posvátné svatby (svatby v harmonii: muže a ženy jako půlek pomeranče sobě adekvátních) a výlučnost jejich lásky, která je například o tom, že se (nikdy nebo od určité doby) nemiluji s jiným, který není mou druhou půlkou pomeranče. Některé lásky mohou být věčné, ale to neznamená, že je ElAd./Ad.El. vnucuje, i když to harmonické vydává svědectví, že posvátné svatební spojení je navěky, ale není to o smutku, nesvobodě, povinnosti, ale o nekonečné stálé zamilovanosti/radosti a blaženosti…
Vy posvátné hrdinky a hrdinové i vy další… máte (na svých místech a ve svých časech) moje požehnání, to jsou slova Ad.El./El.Ad.
Existuje skutečná svoboda slova a další práva a svobody.
Existuje skutečná láska a hraná láska.
Existuje Plnost Prázdnoty Vědy a Techniky…
Jako posvátné spojení Veroniky (Gulliani) s Martinem Lutherem (Kingem). V oddanosti. V boji za soulad s AdEl./ElAd. i co se týče práv, svobod všech zúčastněných, hlavně těch opomíjených.
Znám lékařské prostředí. Přínosná je odbornost léčících, ale jsou účinné alternativní metody a techniky, které často končí používání v označení: nevědecké.
Tyto a další harmonické skutečnosti si přeje AdonajElohim/Elohim Adonaj pro každého z Vás, ale záleží také na individuálním svobodné rozhodnutí, kterého ElAd./Ad.El., Jeho/Jejich… bytosti (i já) vždy v souladu se svým vnitřním respektuje/í(i).
Poznat ta nebezpečí, to znamená i nebezpečí očkování, které nemusí být vždy v souladu s El.Ad./Ad.El.
Pětici může tvořit Otec, Matka, Syn, Dcera (jako Dítě) a Duch svatý/Duach svatá. (D v hebrejštině se omylem nebo záměrně v nesouladu s AdEl./El.Ad. změnilo na r?)
Postavení žen například v islámu, Ježíš pozvedá ty, označené jako maličké.
Transformace je potřebná všude tam, kde ElAd./AdEl. Není plně přítomen jako Podstata. Transformace není proti svobodě, naopak. Může zasáhnout neharmonické například ismy.
A jak je to s erotickými pomůckami? Zeptáme se společně Ad.El./El.Ad. jako naší Podstaty??
Poselství Posvátné Plnosti Prázdnoty (:El.Ad./Ad.El.) z místa setkávání z Oblačné Hory (všech posvátných….. Harmonií i všech posvátných věků) ze dne 10.1.2021:
Ujišťuji Vás, každého z Vás velmi (to znamená opravdu nekonečně) miluji, i když to nemusíte vždy vnímat.
Vzpomeňte, jaké to bylo na začátku Vaší lásky, Vaší zamilovanosti nebo na začátku Vašeho kněžství, než podle Vás třeba vyprchala/než to podle Vás třeba vyprchalo.
Přeji Vám opravdu všechny harmonické stránky Vašeho života, které jsou darovány mnou Vám nekonečně ve Vaší Podstatě. Čekám ale na Vaše svobodné rozhodnutí v každém okamžiku vašich životů. Prosím Vás, abyste si nezvolili násilí, zlo – jakoukoli negaci (života). Opravdu s Vámi nemanipuluji (ani trochu, ani úplně).
Vydáme se na krásnou nekonečnou blaženou cestu Harmonie(í), například Harmonie Ducha s Tělem?
I v kněžně Libuši jsem posvátně promluvila, žehnám.
Vaše (Posvátná) Plnost Prázdnoty: ElAd./Ad.El., označená v každé Vaší řeči, v posvátném Arabství v překladu jako Bytost Al´LAHA. (následují posvátné zpěvy, mezi nimi něco jako ÁMÚM).AMEN(Tady končí posvátné poselství).
Newtime of Evangelium of Jesus CHrist etc.  4.1.2021 21:52:46
Posvátná uzdravující prosba příp. spojená s meditací: Prosím o přivedení mne k pravé příčině covidu (nebo jiného problému, onemocnění apod.) a prosím na základě této příčiny o dovedení nebo doprovázení k vyléčení, k vyrovnání karmy apod. Prosím o případnou pomoc ohledně dalších pomáhajících skutečností.
Doslovně z Evangelia Ježíše Krista by bylo něco v tomhle znění: Přeji si, abyste si dali pozor na ty, kteří jen oni samotní vlastní Mystéria pravdy.
Za časů krále Artuše se žilo více v posvátné Harmonii, (která obsahovala skutečnosti z těchto slov, která tehdy ale nepůsobila tak opotřebovaně jako někdy dnes): věrnosti, lásce, upřímnosti, porozumění a přátelství.
Komu byste dali přednost?, když byste měli na výběr: Jeden nabízí za Vaši bytost fůru peněz, je jedno jak velkou, byli byste bohatí, v dnešní době peníze jsou potřeba, jsou snad jedni z nejdůležitějších, existenčních věcí. Pro druhého máte nekonečnou, nevyčíslitelnou cenu, kterou před ním nikdy neztratíte.A tuhle cenu vám ukazuje na Vaší cestě.
Jde ale o to, že stanovená výše od toho prvního vždycky bude nižší a neporovnatelná s výší toho druhého. A ten druhý je AdonajElohím/ElohímAdonáj.
Dále následuje Posvátné Poselství svaté Pětice z posvátného Místa posvátného setkávání z Oblačné Hory ze dne 4.1. 2021:
Zdá se nám, že některým kněžkám a některým kněžím nezajímá nic jiného něž že dělají, co jim jiní předkládají, že by měli dělat: poskytovat svátosti, číst z duchovních textů, prosit a to je asi tak u většiny všechno.
Když vidíme z Oblačné Hory, je nám líto těch bytostí, které šlapají po sobě a po druhých. Co ještě dál s tím dělat?? To šlapání po sobě a druhých je rovno chování, které je esenciálně (principielně) v rozporu s Naší Plností zjevenou v Desateru Přání z Oblačné Hory (následuje posvátný zpěv posvátných bytostí něco jako posvátný zpěv posvátných andělic/andělů).
Po smrti dál pokračujete v existenci, smrtí Váš životní příběh nekončí, chceme Vás obejmout do Naší Náruče, ale respektujeme skutečnost svobodné volby v každém Vašem okamžiku, nikdy s ní ani s Vámi nemanipulujeme.
Pro některé bude věčným trestem to, že nikdy nepoznají povahu pravé reality a budou skutečně kam vítr, tam plášť. (Oni sami si tomu svobodně proti sobě zabrání, budeme s nimi jednat tak: vždyť jste měli uši k slyšení, oči k vidění, hmat k hmatání, čich k čichání, chuť k chutnání, mysl k myšlení apod. ) (následuje zvuk v podobě slov: To je věčné a nekonečné oslavení posvátné pravdy, óm, óm, óm, óm, óm.).
Hitlere, chápu tvoji averzi ke společnosti, jeden z faktorů bylo tvoje trpké dětství, kdy jsi byl přehlížen a peskován.
Drákulo, přeji ti tvou ženu, ke které to tak cítíš.
Mafiáne , pojď ještě dnes k Nám do ráje, hlavně kvůli tvému trpkému dětství.
Vaše (a Vám se zcela darující) Pětice...AdonajeElohima/ElohimaAdonaje.

Newtime2021  3.1.2021 20:43:03
Jan Hus a Jeroným Pražský by možná dál bojovali podle AdEl./ElAd. na poli pravdy v moderní obdobě, která pokračuje na historii, kde koncilia a koncily včetně toho Kostnického rozhodly, že zmíněný Jan a Jeroným jsou kacíři, že chyby v jejich rozhodnutích a rozhodnutích papežů se nikdy nekonali, že prodej odpustků je v pořádku a další nesmysly. Jasně chtěli například Jana Husa umlčet bez obhajoby, protože by nemohli vyhrát na jeho důkaz pravdy: Otcové řekli papeži a pak pokračovali skoro jednomyslně s papežem: Ty (papeži) jsi náměstek Boží, takže když zavedeme odpustky, čím více jich prodáme, tím lépe se mít budeme. A tak jako hejno krkavců se ohnali na své ovečky, které si přivlastnili. A jak by odpověděli na Husovo: Takže kdyby sám ďábel přišel se svými a zaplatili by se za odpuštění pekelné peníze, tak by podle Vás tím vstoupil na nebesa?
Např. v pozadí koncilů podle mě taky nebyla vždy harmonie.
A Jeroným Pražský by zase v některých případech v souladu s AdEl./El.Ad. dal některým zatvrzelým a fanatickým kněžím a lidem v církvi a v některých řeholních řádech přes hubu.
A pravděpodobně Jan Ámos Komenský by byl pro poklidnou nenásilnou revoluci proti stvrdlému, statickému a fanatickému nejen školskému systému, kde z hravého a zábavného vzdělávání se stává něco, o čem odmítám dále psát, dnešní doba je o tom, aby se to všechno hnusné odstranilo také jako více než deset egyptských ran nebo ran na Sodomu a Gomoru.
A mohli bychom pokračovat.
Všichni jako Hus, Jeroným Pražský a Jan Komenský by se shodli, že v Evangeliu Ježíše Krista je: Dejte si pozor před těmi, kteří tvrdí, že jen oni vlastní Mystéria Pravdy. (Mluvil o nepravých následujících. Mluvil o sektách.)
A není to tak, že někteří říkají „zhřešil jsem“ jenom v touze po zalíbení?
Přál bych si utnutí pokračování zla, je to na každém.
Přál bych si všechno super, jsme asi ale na počátku společné věci, volný čas tu hraje svou roli, ať vyváží dobu práce a další harmonické věci ať následují. Čauky.
Zizu  24.10.2020 20:56:03
Mrdat
Aha?  15.4.2020 9:26:36
A co přesně se tady děje? Vysvětli to nám hloupějším.
Aha  15.4.2020 9:12:43
Tak už jsem to pochopil, co se tady děje.
muž  tat’ka!  15.4.2020 9:05:08
Ano, znám tuto situaci moc dobře. Akorát že já a můj miláček jsme buzny a hezky mě opíchal do prdelky.
Váš oblíbený bzerant taŤka
muž  kokoturek  15.4.2020 8:53:08
Hovo rim ruka ruka
  14.4.2017 14:23:57
To se nechává asi mrdat bez kondomu když ti hodila celou krabičku
muž  claudiustiberiusnero  14.4.2017 1:29:48
ahoj pražando, popovídáme? mám email: claudiustiberius@seznam.cz
hanz  17.3.2017 8:17:35
jó, to taky znám, jeden čas jsem v tom tak lítal, že jsem měl ptáka odřenýho, jak jsem si honil s telefonem v ruce. "Prznil" jsem takhle i několik žen za večer. Vždycky když jsem se vycákal tak jsem se začal omlouvat, že jsem se asi přehmátl při vytáčení čísla...
kódl  28.10.2016 20:48:48
nejlepší je sex po telefonu s neznámou ženskou, třeba když slyšíš její telefonní číslo když ho někomu diktuje. A potom jako omylem zavoláš a začnes s prasečinkama. Dělám toi, a potom se omluvím, že jsem popletl číslo...
Tutanchaton  13.11.2015 13:33:24
Tak se nic hroznýho nestalo. Příště to bude třeba cvičení o pozornosti...příspěvek dokončím třeba někdy příště...
Tutanchaton  28.9.2015 12:45:41
a co verzi* keltské jógy pro úplné zharmonizování včetně sexuality? Jsou i jiné dobré cesty.
muž  kajkos  9.12.2014 3:24:31
ahh
duch  3.5.2014 1:08:02
s tak to máš mamku férovou s
Yasnodik  19.11.2013 21:29:57
Ale mamíček tam měl ty kondomy přichystané úplnou náhodou že ?? s Kam pak to s tím tatíčkem chtěli asi tenkrát jít s DD
Elis   10.5.2013 7:52:04
DANY: Jsi pošahaný, zakomplexovaný debil. Hodně štěstí do života magorum jako jsi ty s
Dany  8.4.2013 23:25:34
Takovou maminku bych chtěl taky... Vystříkal bych ji i bez kondomů. Škoda každé kapky, která padne do kondomu...
Nepůjčí mi někdo tu svoji...?
kandaulismus@seznam.cz
Veephoria Ufmon  8.4.2013 16:51:39
Tohle se stát mně, tak se asi počůrám smíchy =D =D!
Lucc  1.9.2012 15:30:16
Hej, mít tvojí mamku, jsem nejšťastnější člověk na světě. s
jeník  25.2.2012 23:05:08
já takhle psal kámošovi že se chci rozejít se svojí holkou a jak jsem na ní u toho myslel tak jsem to poslal jí s hm, byla to hodně trapná situace když jsem k ní přijel s
Lazy boy  11.10.2011 14:57:42
Hej dobře! s s s s
Alfons Mucha  6.10.2011 17:00:24
Šťastná to dáma s
diam  6.10.2011 12:38:23
LOL s
Lijon  1.4.2011 20:19:53
Tí jo, tak tomuhle říkam odpovědná maminka s
Kitty D  27.3.2011 18:10:08
hej, tvoje mamka je frajerka s
úchylák =D  24.1.2011 22:07:38
Já chcu taky.. s
lada  21.10.2009 18:49:55
Drsnýýýýýý s s
muž  PyrotechniX  1.9.2009 14:35:10
To si děláš prdel s s s s s Holka ty jsi s s s s Gratuluju s s s
žena  ananasisek  29.7.2009 18:40:10
s s
muž  Admin  29.7.2009 9:04:26
s s